Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
โครงการทัศนศึกษา ณ กรุงปักกิ่ง PowerPoint Presentation
Download Presentation
โครงการทัศนศึกษา ณ กรุงปักกิ่ง

โครงการทัศนศึกษา ณ กรุงปักกิ่ง

203 Views Download Presentation
Download Presentation

โครงการทัศนศึกษา ณ กรุงปักกิ่ง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. โครงการทัศนศึกษา ณ กรุงปักกิ่ง

 2. บริษัทความรู้บูรพา จำกัด Eastern Knowledge Co., Ltd.

 3. ผู้ดูแลโครงการ • คุณวรพล โสภณวุฒิกุล

 4. ความโดดเด่นที่แตกต่างความโดดเด่นที่แตกต่าง • มี HANBAN(หน่วยงานดูแลการเรียนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ) เป็นผู้จัดการหลักสูตร • สอนโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่ง หรือ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง หรือเป็นผู้มีความเหมาะสมสำหรับผู้เรียนกลุ่มนั้น • ไม่มีคนไทยในสถานที่เรียน เพื่อฝึกฝนภาษาจีนได้อย่างรวดเร็วและเต็มที่ (ยกเว้นกลุ่มที่จะไปเรียน)

 5. ความโดดเด่นที่แตกต่างความโดดเด่นที่แตกต่าง • ใช้หลักสูตรมัลติมีเดีย “Great Wall Chinese”ในการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งหลักสูตรนี้ถือว่าเป็นผู้นำด้านระบบการเรียนการสอนภาษาจีนด้วยคอมพิวเตอร์

 6. ความโดดเด่นที่แตกต่างความโดดเด่นที่แตกต่าง • ท่องเที่ยวในดินแดนแห่งอารยะธรรมนับพันปีในเมืองปักกิ่ง

 7. ความโดดเด่นที่แตกต่างความโดดเด่นที่แตกต่าง • หลักสูตรกิจกรรมและวัฒนธรรมที่โดดเด่น ตัดกระดาษจีน ถักเชือกจีน ศิลปะป้องกันตัวจีน

 8. ความโดดเด่นที่แตกต่างความโดดเด่นที่แตกต่าง • เรียนที่โรงเรียนมัธยมที่ 19 แห่งเมืองปักกิ่ง (เป็นโรงเรียนรัฐที่ทันสมัยที่สุด (มีหอดูดาวส่วนตัว) พื้นที่กว้างขวาง ระบบรักษาความปลอดภัยเป็นเลิศ อยู่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้าใต้ดิน (สถานีถนนซูโจว) และมีหน่วยงานรับผิดชอบนักเรียนชาวต่างชาติโดยเฉพาะ

 9. จุดมุ่งหมายในการเรียนจุดมุ่งหมายในการเรียน • เรียนคำศัพท์ประมาณ 300 คำและเข้าใจถึงรูปประโยคใช้บ่อย 30 ประโยค • ได้รับการฝึกฝนถึงสำเนียงจีนกลางที่ถูกต้อง จากเจ้าของภาษา • ได้ฝึกใช้งานภาษาจีนเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันจากของเหตุการณ์จริง • เริ่มเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมจีนและเข้าใจถึงความสามารถเชิงศิลปะแขนงต่างๆ ของชาวจีน

 10. รายการท่องเที่ยว • จัตุรัสเทียนอันเหมิน • พระราชวังฤดูร้อน • กำแพงเมืองจีน • วัดลามะ • โฮ่วไห่หูถ่ง • พระราชวังต้องห้าม • สนามกีฬารังนก ฯลฯ

 11. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ • คำแนะนำในการใช้ชีวิตขณะอยู่ที่จีนทุกด้าน • ดีวีดีแห่งความทรงจำที่บันทึกภาพการเรียนการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตขณะเรียน 1 แผ่น (หรือ 1 ชุด) • ประกาศนียบัตรที่ออกโดยศูนย์ Great Wall Chinese ซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของ HANBAN 1 ใบ • บัญชีการเรียน Online ระยะเวลาครึ่งปี ในระดับที่เรียน ของ Great Wall Chinese จำนวน 1 บัญชี (มูลค่า 1380 บาท)

 12. ตัวอย่างใบประกาศนียบัตรตัวอย่างใบประกาศนียบัตร ตราของ HANBAN

 13. สถานที่จัดทัศนศึกษา โรงเรียนมัธยมที่ 19 แห่งเมืองปักกิ่ง

 14. ทำไมต้องเป็นโรงเรียนมัธยมที่ 19 แห่งเมืองปักกิ่ง • มีสิ่งปลูกสร้างทันสมัย สถานที่กว้างขวาง คมนาคมสะดวก • ภายในโรงเรียนมีหอดูดาว (กำลังตกแต่งภายใน) • ภายในโรงเรียนมีโรงยิม และสนามกีฬากลางแจ้ง • ภายในโรงเรียนมีสภาพแวดล้อม ตกแต่งสวยงาม โปร่ง โล่ง ไม่แออัด • อาคารเรียนและอาคารหอพักใช้เครื่องปรับอากาศตัวเดียว (แบบในห้างสรรพสินค้า) • ห่างจากรถไฟฟ้าใต้ดิน (สถานีถนนซูโจว) เพียง 600 เมตร • อยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเหยินหมิน, ใกล้กับห้างดิสเคาท์สโตร์

 15. หอดูดาวภายในโรงเรียน

 16. โรงยิมภายในโรงเรียน

 17. สนามกีฬากลางแจ้ง สามารถเล่นได้ทั้งบาสเก็ตบอล (มีสนามมากที่สุด) ฟุตบอล เทนนิส กรีฑา ฯลฯ

 18. ภายในโรงเรียนมีสภาพแวดล้อม ตกแต่งสวยงาม โปร่ง โล่ง ไม่แออัด

 19. เดินทางสะดวกสบาย ห่างจากรถไฟฟ้าใต้ดิน 600 เมตร

 20. ห่างจากมหา- วิทยาลัยเหยินหมิน เพียงถนนกั้น

 21. ทำไมต้องเป็นโรงเรียนมัธยมที่ 19 แห่งเมืองปักกิ่ง • มีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นเลิศ • ภายในโรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนเข้าไปในโรงเรียน ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยที่ใครๆ ก็สามารถเดินเข้าไปได้ • มียามเฝ้าและมีรั้วกั้นตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้มั่นใจในเรื่องความปลอดภัย

 22. ทำไมต้องเป็นโรงเรียนมัธยมที่ 19 แห่งเมืองปักกิ่ง • ใช้เทคโนโลยีแนวใหม่ในการสอนภาษาจีน • โรงเรียนได้ร่วมมือกับทาง Great Wall Chinese ในการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติ และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน • จุดเด่นของ Great Wall Chinese คือเป็นบทเรียนมัลติมีเดีย ที่รับรองโดย HANBAN (หน่วยงานดูแลการเรียนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ) มีมหาวิทยาลัย TOP 4 ของปักกิ่งร่วมพัฒนา • ในปัจจุบันมีหลายมหาวิทยาลัยชื่อดังนำหลักสูตรนี้ไปใช้สอนหลักสูตรระยะสั้นสำหรับชาวต่างชาติ • รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาอ่านใน www.plearnchinese.com/elearning.html

 23. ลักษณะห้องเรียนจะมีทั้งกระดานและทีวีเป็นสื่อการสอน (ขณะที่ถ่ายรูปกำลังจัดห้องเรียนใหม่)

 24. ห้องเรียนกิจกรรม จะมีโทรทัศน์และกระดานเป็นสื่อการสอน

 25. ในห้องเรียนและห้องกิจกรรมจะมีคอมพิวเตอร์บริการนักเรียนทุกคนในห้องเรียนและห้องกิจกรรมจะมีคอมพิวเตอร์บริการนักเรียนทุกคน

 26. ห้องพักมาตรฐานโรงแรม

 27. สะอาด • ห้องคู่หรือห้องสามคน • ห้องน้ำในตัว • มีผ้าเช็ดตัวบริการเปลี่ยน ทุกวัน

 28. ห้องน้ำแบบมาตรฐาน

 29. บรรยากาศและร้านอาหารรอบสถานที่เรียนบรรยากาศและร้านอาหารรอบสถานที่เรียน

 30. ใช้เวลารวม 25 วัน ตลอดทั้งโครงการ

 31. ราคา 47,900. - บาท • ราคานี้รวม • ค่าเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ทั้งภาษาตอนเช้าและวัฒนธรรมตอนบ่าย) • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด Air China (CA) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง • ค่าเดินทางและบัตรผ่านประตูของสถานที่ท่องเทียวตามที่ระบุไว้ในรายการ เดินทางโดยรถสาธารณะ ยกเว้นกำแพงเมืองจีน-สุสานสิบสามกษัตริย์ • ค่าที่พักแบบคู่และแบบสามคน ( 2-3 ท่านต่อ 1 ห้อง)

 32. ราคา 47,900. - บาท • ราคานี้รวม • ค่าวีซ่าจีน (พาสปอร์ตไทย) 4 วันทำการ • หนังสือและแบบฝึกหัด • ซิมการ์ด โดยมีเงินอยู่ในซิมจำนวน 50 หยวน • ประกันอุบัติเหตุ • เจ้าหน้าที่คนไทยประสานงานตลอดโครงการ • DVD แห่งความทรงจำ 1 ชุด

 33. ราคา 47,900. - บาท • ราคานี้ไม่รวม • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ • ค่าน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม) • ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ, วีซ่าเร่งด่วน (เวลาทำน้อยกว่า 4 วันทำการ) • อาหาร 3 มื้อ (ประมาณ 1000 หยวน ตลอด 25 วัน)

 34. วิธีการสมัคร • กรอกใบสมัครตามเอกสารแนบท้าย • โอนเงินเป็นค่ามัดจำ 20,000.- (สองหมื่นบาทถ้วน) พร้อมส่งหนังสือเดินทาง (passport)และรูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป มาให้ทางบริษัท ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 โดยเงินมัดจำนี้จะไม่คืนในทุกๆ กรณี (ทางบริษัทจะนำไปจ่ายเป็นค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าทำวีซ่าและค่ามัดจำการเรียนที่เมืองจีน) • โอนเงินส่วนที่เหลือภายในวันที่ 1 มีนาคม 2553เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ หากเกินกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

 35. วิธีติดต่อ • บริษัทความรู้บูรพา จำกัด • ที่อยู่ 330 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. • โทรศัพท์/โทรสาร 0-2281-1307, 081-399-2921 • Website: www.plearnchinese.com