zorgkosten zorgverzekeraars en governance n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zorgkosten, zorgverzekeraars en governance PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zorgkosten, zorgverzekeraars en governance

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Zorgkosten, zorgverzekeraars en governance - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Zorgkosten, zorgverzekeraars en governance. Feiten en meningen. Prof. dr. Emile Curfs. Voorstellen. Academische Onderzoekswerkplaats Zorgverzekeraars (AOZ) Draagt beleid zorgverzekeraars bij aan de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zorgkosten, zorgverzekeraars en governance' - sarah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zorgkosten zorgverzekeraars en governance

Zorgkosten, zorgverzekeraars en governance

Feiten en meningen

Prof. dr. Emile Curfs

Alumnidag 2013, Den Bosch

voorstellen
Voorstellen

Academische Onderzoekswerkplaats Zorgverzekeraars (AOZ)

 • Draagt beleid zorgverzekeraars bij aan de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg?
 • Samenwerkingsverband OU, NIVEL en VGZ
 • Onderdeel Leerstoel ‘Maatschappelijk ondernemen door zorgverzekeraars’
 • Onderzoek: samen met ‘zorgveld’ en NIVEL
  • Relevante onderwerpen, implementatiekans groter, lerende organisatie
  • Praktische en wetenschappelijke kennis: science practitioners
  • Wat, waarom en hoe
  • Unieke kans voor zorgmedewerkers
  • Valorisatie gedachte OU: werk en studie

Alumnidag 2013, Den Bosch

zorgkosten zorgverzekeraars en governance1

Zorgkosten, zorgverzekeraars en governance

Feiten en meningen

Prof. dr. Emile Curfs

Alumnidag 2013, Den Bosch

zorg kost te veel
Zorg kost te veel
 • Fee for service maakt zorg duur
  • Productie te hoog; niet vraaggestuurd maar aanbodgericht; te veel aanbieders
  • Geen beloning naar resultaat
 • Bedrijfskundig
  • Zorginstellingen doen alles zelf
  • Te grote overhead
  • Slecht HR-beleid
  • Lerende organisatie?
 • Te hoge consumptie zorg
  • Aanvullende verzekeringen te royaal: ‘fun’ zorg
  • ‘Eindeloos’ doorbehandelen
  • ‘Afgedwongen’ behandelingen
  • Verschrijvingen: DBC/DOT, aangepaste ZZP-indicaties, anders uitgevoerde behandeling
 • Te veel ‘dure’ zorg
  • Onvoldoende sturing door te lage eigen bijdrage
  • Te veel in tweede lijn
  • Verspilling en doublures in de zorg
  • Shopgedrag
  • Patiënt ongewis over zorgkosten
  • Te hoge beloningen (Balkenendenorm?)
 • Welzijn en ongemak zijn gemedicaliseerd
  • Stofzuigen en kousen aantrekken zijn zorg
  • Eenzaamheid, ontberen geluk: medische oplossing
  • Veel onnodige intramurale opnames
  • Weinig samenwerking zorg, welzijn en preventie

Alumnidag 2013, Den Bosch

evenals de financiering ervan
… evenals de financiering ervan

Concurrentie zorgverzekeraars is onnodig duur

 • 1 miljoen mensen elk jaar uit- en inschrijven: door prijs, niet door kwaliteit
 • Miljoenen aan marketing, commercie, zorginkopers en topsalarissen
 • Onnodige opsmuk aanvullende verzekeringen
 • Te hoge solvabiliteit, te hoge reserves 12 miljard euro meer eigen vermogen dan tien jaar geleden
 • Vele onnodige contractbesprekingen, verhindert partnership

Alumnidag 2013, Den Bosch

en levert te weinig kwaliteit
… en levert te weinig kwaliteit
 • Professionele kwaliteit
  • Noodzakelijk
  • Veilig
  • Doelmatig
 • Resultaten zorg zijn niet transparant
  • Niet of nauwelijks rapportage van outcome kwaliteit: patiënt en zorgverzekeraar kunnen niet kiezen
  • Afrekencultuur verhindert leerproces (Berwick)
 • Gedrag en cultuur in zorg nauwelijks gericht op efficiëntie en effectiviteit
  • ‘Bezuinigen’ in de zorg is vaak ‘minder meer’
  • Budgetten worden ‘opgemaakt’
  • Afkeer van processen en resultaatgericht werken
  • Veel overhead en zelf doen
  • Te geringe samenwerking (mogelijk)

Alumnidag 2013, Den Bosch

toch is er weerstand tegen verandering bij
… toch is er weerstand tegen verandering bij
 • Patiënten/cliënten
  • Geven hun zorgaanbieders minstens een 8
  • Hechten zeer aan de relatie met ‘hun’ arts, ook al is de kwaliteit bedenkelijk
  • Varen blind op (onheldere) informatie en advies
 • Politieke partijen
  • Verkiezingen zijn belangrijk
  • Gemeentes en provincies raken ‘stenen’ en werkgelegenheid kwijt
 • Zorgaanbieders
  • Zijn ook maar mensen die streven naar winstmaximalisatie
  • Hechten zeer aan meester-gezel verhoudingen en kwaliteit
  • Zijn niet zo van verantwoorden en processen
 • Zorgverzekeraars
  • Feitelijk niet gebaat bij afname omvang kosten

Alumnidag 2013, Den Bosch

inhoud vanaf hier
Inhoud vanaf hier
 • Rol zorgverzekeraars
  • Toezicht, besturing, beïnvloeding en verantwoording in de zorg
 • Bezuinigen in de zorg
  • Wat is het?
  • Is dat nodig en kan het?
  • Minder geld → minder kwaliteit?
 • Vragen, meningen en feiten
  • Panel of een-op-een

Alumnidag 2013, Den Bosch

model van zorg context voor governance
Model van zorgcontext voor Governance

Alumnidag 2013, Den Bosch

rol overheid
Rol overheid

Kaderstelling en toezicht

 • Collectieve middelen
 • NZA, AFM, DNB, NMa, Algemene Rekenkamer, Consumentenautoriteit, IGZ, Ombudsman Zorg, CBP, CVZ / Kwaliteitsinstituut, Archiefinspectie
 • Veel doublures, ‘bureaucratische’ last die vaak doorgeschoven wordt naar zorgaanbieders
 • Wie houdt toezicht op de overheid?

Alumnidag 2013, Den Bosch

governance zorgverzekeringsmarkt
Governance zorgverzekeringsmarkt
 • Toezicht, beïnvloeding bij verzekerden
  • Ledenraden, Adviesraden
  • RvC
  • Stemmen met de voeten
  • Verzekerdenpanel
 • Beleid en verantwoording door zorgverzekeraar
  • Over beleid t.a.v. kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid
  • Welke kwaliteit is ingekocht, hoe wordt kwaliteit bevorderd
  • Welke kosten zijn bespaard
  • Hoe pakt toegankelijkheid uit
  • Hoeveel winst is er gemaakt en hoe wordt die ‘terug gegeven’ aan de verzekerden
 • Rol zorgaanbieders?

Alumnidag 2013, Den Bosch

governance zorginkoopmarkt
Governancezorginkoopmarkt
 • Toezicht en beïnvloeding bij zorgverzekeraar
  • Selectieve zorginkoop
  • Strategisch, tactisch en operationeel
  • Nauwelijks geaccepteerd
 • Beleid en verantwoording door zorgaanbieder
  • Informatie over geleverde professionele, functionele en relationele kwaliteit
   • Professionele kwaliteit: noodzakelijk, veilig en doelmatig
  • Informatie aan patiënten
  • Resultaten van geleverde zorg
  • Verbeteringen van kwaliteit
 • Rol patiënten/cliënten/verzekerden?

Alumnidag 2013, Den Bosch

governance zorgmarkt
Governance zorgmarkt
 • Toezicht en beïnvloeding bij of namens patiënten en overheid
  • IGZ
  • Advies/ledenraden, NPCF etc.
  • Intercollegiale toetsing
  • Zorgverzekeraar: vertrouwen?
 • Beleid en verantwoording door zorgaanbieder
  • Informatie over geleverde professionele, functionele en relationele kwaliteit
   • Professionele kwaliteit: noodzakelijk, veilig en doelmatig
   • Functionele kwaliteit: outcome
   • Relationele kwaliteit: o.a. bejegening
  • Informatie over wachtlijsten, deskundigheden
  • Samenwerking
  • Preventie

Alumnidag 2013, Den Bosch

r ol zorgverzekeraars
Rol zorgverzekeraars

Opdracht zorgverzekeraars

 • Duurzame zorg
  • Kostenbeheersing
  • Kwaliteitsverhoging
  • Toegankelijkheid waarborgen
 • Door selectieve zorginkoop
  • Operationele
  • Tactische
  • Strategische
 • Hierover transparant verantwoorden

Alumnidag 2013, Den Bosch

zorgkosten bezuinigen moet
ZorgkostenBezuinigen moet

Alumnidag 2013, Den Bosch

r ol zorgverzekeraars1
Rol zorgverzekeraars

Opdracht zorgverzekeraars

 • Duurzame zorg
  • Kostenbeheersing
  • Kwaliteitsverhoging
  • Toegankelijkheid waarborgen
 • Door selectieve zorginkoop
  • Operationele
  • Tactische
  • Strategische
 • Hierover transparant verantwoorden

Alumnidag 2013, Den Bosch

bezuinigen in de zorg oeps
Bezuinigen in de zorgOeps!
 • Minder meer
 • Minder kosten door meer kwaliteit: 40 jaar overheidsbeleid mislukt
 • Oorzaken
  • Latent wordt manifest, Informatie asymmetrie
  • Groot belang, eigen shop
  • Technologie, mondigheid, demografie
  • Veel stakeholders: politieke partijen, media, patiënten, bonden
  • Weinig governance (toezicht, besturing, verantwoording, beïnvloeding door hoge professionalisering)
 • Reserves zorgverzekeraars en zorginstellingen miljarden te hoog
 • Zorginstellingen niet gewend te bezuinigen

Alumnidag 2013, Den Bosch

duurzame zorg vereist wijziging cultuur
Duurzame zorg vereist wijziging cultuur

Cultuuromslag

 • Patiënten/verzekerden
  • Eigen verantwoordelijkheid gezondheid
  • Selfmanagement ziekte
  • Eigen regie zorg
 • Zorgaanbieders
  • Vraaggericht, doelmatig, samenwerken
  • Toegevoegde waarde
 • Politiek
  • Maatschappelijk gericht
  • Samenwerken
 • Media
  • Aanwijzen schuldigen

Alumnidag 2013, Den Bosch

bezuinigen kan door
Bezuinigen kan door…
 • Strategische zorginkoop
  • Richt organisatie en structuur zorg opnieuw in
  • Zet verschuiving van 2e naar 1elijn en naar preventie door
  • Financier naar outcome, vraaggericht, geen fee for service
  • Verlaag lonen medisch specialisten
 • Ontmedicaliseer
  • Nauwe samenwerking over domeinen heen: wonen, welzijn, zorg, sport, preventie
 • Aanpassen randvoorwaarden stelsel
  • Verbied restitutieverzekeraars en alleen nog ‘echte’ zorg in aanvullende verzekeringen
  • Verdeel NL over vijf zorgverzekeraars zonder commerciële concurrentie, aangepaste solvabiliteit
  • Concurreer op kwaliteit (service, outcome)
  • Inspraak verzekerden in beleid zorgverzekeraar met juiste informatie
  • Ondersteun selectieve zorginkoop met hoge bijdragen
 • Begin met gedragsverandering in zorg
  • Verantwoording over geld en prestaties afleggen
  • Zorg voor een lerende en samenwerkende organisatie
  • Zorginstelling bedrijfskundig optimaliseren
  • Kostenbesparing door verhoging kwaliteit
 • Ga verspilling tegen
  • Geef patiënten inzage in zorgkosten
  • Verspilling: 24-50% kosten (Schellekens)
 • Begeleidend en ondersteunend onderzoek
  • Toets beleid, evalueer resultaat, verbeter, ontdek, werk samen

Alumnidag 2013, Den Bosch

zorgverzekeraar pak door
Zorgverzekeraar, pak door!

Zorgverzekeraars aan de bak

 • Selectieve zorginkoop
 • Professionaliseren
 • Werk samen met zorgaanbieders en patiënten/cliënten en gemeentes
 • Bepaal samen welke informatie over kwaliteit belangrijk is
 • Transparantie verantwoording naar overheid, zorgaanbieders ‘en verzekerden
 • Toets regelmatig, leer samen bij

Alumnidag 2013, Den Bosch

bedankt
Bedankt!

Alumnidag 2013, Den Bosch