Nutrition Club Training - PowerPoint PPT Presentation

nutrition club training n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nutrition Club Training PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nutrition Club Training

play fullscreen
1 / 55
Nutrition Club Training
293 Views
Download Presentation
sarah-cash
Download Presentation

Nutrition Club Training

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nutrition Club Training สร้าง Clubให้ประสบความสำเร็จ

 2. ปุณณดา จิรวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์ไชย GET TEAM

 3. Before vs After ปี 2004 ปี 2013

 4. สมัครเป็น Distributor 12 กุมภาพันธ์ 2545 เข้างาน STS ครั้งแรก เดือนมีนาคม 2545 เป็น Success Builderปลายเดือน มีนาคม 2545 สร้างรายได้เดือนแรก 8,000 บาท สร้างฐานลูกค้า เดือนเมษายน 2545 เป็น Supervisorวันที่ 1 พฤษภาคม 2545

 5. ตัดสินใจทำธุรกิจ เริ่มธุรกิจ

 6. งานอบรมที่เปลี่ยนชีวิตงานอบรมที่เปลี่ยนชีวิต “ ชีวิตของคุณในวันนี้ คือการตัดสินใจของคุณเมื่อ 5 ปีที่แล้ว และชีวิตของคุณในอีก 5 ปีข้างหน้า ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณในวันนี้ ” งานอบรม

 7. 2012 Vacation Maldives

 8. รางวัลล่าสุดที่ได้รับ Top Volume 2012

 9. Nutrition Club Tour 2010 Korea

 10. “ภาระกิจ ของเราคือ การนำพาสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี ไปสู่ผู้คนทั่วโลก ทีละคนทีละคน” มาร์ค ฮิวส์

 11. นิวทริชั่นคลับคืออะไรนิวทริชั่นคลับคืออะไร นิวทริชั่นคลับ คือสถานที่ๆทุกคนสามารถมา ร่วมแบ่งปันและลิ้มลองผลิตภัณฑ์เฮอร์บาไลฟ์ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งอาจเป็นที่บ้านหรือที่อาคารสำนักงานต่างๆ เป้าหมายหลักของการพบปะกันก็คือการแบ่งปัน โภชนาการที่สมดุลให้กับสมาชิก กุญแจสำคัญคือการได้ร่วมพบปะพูดคุยกัน สมาชิกส่วนมากเริ่มต้นจากการเป็นลูกค้าปลีก และซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคส่วนตัว หลังจากที่ได้ทดลองบริโภคผลิตภัณฑ์แล้ว ข้อมูลจาก https://thnc.myherbalife.com/Main/01_Intro/club.html?mm=1&sm=1 » Wellness Perspektive

 12. จุดเริ่มต้นของนิวทริชันคลับจุดเริ่มต้นของนิวทริชันคลับ ENRIQUE VARELA &GRACIELA MIER » Wellness Perspektive

 13. เอ็นริเก้ วาเลร่า และกราชีล่า ไมเออร์ • ชาวเม็กซิโก ได้เริ่มต้นคลับสุขภาพเมื่อประมาณปี 2544 • จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นจากการที่ผู้คนมีเงินไม่เพียงพอที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ • พยายามพัฒนาระบบที่ทำให้ลูกค้ากลายเป็นลูกค้าระยะยาว • สมาชิกเริ่มต้นได้รับผลลัพธ์จากผลิตภัณฑ์และมีการกระจายข่าวสารไปยังสมาชิกท่านอื่นๆ • สมาชิกบางท่านซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อนำกลับไปรับประทานที่บ้านและมาที่คลับทุกๆวันเพราะชอบบรรยากาศและสังคมในคลับ • สมาชิกบางท่านซื้อผลิตภัณฑ์ที่ส่วนลดภายหลังการสมัครเป็นผู้จำหน่าย • สำหรับบางคนที่สนใจเปิดคลับ ผู้สนับสนุนจะแนะนำเฉพาะสมาชิกที่ได้รับผลลัพธ์จากผลิตภัณฑ์ และมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น และมีความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของคลับ ผู้จำหน่ายอิสระเหล่านั้นมีความรู้ความเข้าใจในการเปิดและดำเนินงานในคลับเป็นอย่างดีเนื่องจากผ่านการฝึกอบรมมาเป็นเวลานานในขณะที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของคลับ ข้อมูลจาก https://thnc.myherbalife.com/Main/01_Intro/club.html?mm=1&sm=1 » Wellness Perspektive

 14. นิวทริชั่นคลับ61,000คลับ 56ประเทศ ทั่วโลก Sweden 2 Clubs Russia 109 Clubs Norway 15 Clubs CIS 83 Clubs Finland 24 Clubs China 662 Clubs France 3 Clubs Canada 27 Clubs Guatemala 66 Clubs Korea 2,698 Clubs Ireland 2 Clubs Poland 3 Clubs Honduras 107 Clubs Netherlands 12 Clubs UK 1 Clubs US 9,006 Clubs Germany 198 Clubs Jamaica 143 Clubs Japan 243 Clubs Turkey 23 Clubs Mexico 30,640 Clubs Switzerland 23 Clubs Hong Kong 124 Clubs Israel 21 Club El Salvador 45 Clubs Nicaragua 70 Clubs Taiwan 1,366 Clubs Greece 8 Clubs Panama 97 Clubs Costa Rica 134 Clubs Hungary 2 Clubs Colombia 304 Clubs Ecuador 411 Clubs Portugal 97 Clubs Philippines 149 Clubs Peru 380 Clubs New Zealand 1 Clubs Spain 120 Clubs Lesotho 29 Club India 482 Clubs Thailand 255 Clubs Bolivia 241 Clubs Chile 60 Clubs Austria 26 Clubs Indonesia 141 Clubs Malaysia 201 Clubs Argentina 41 Clubs Italy 103 Clubs Brazil 4,698 Clubs Zambia 1 Club Singapore 16 Clubs Australia 4 Clubs South Africa 35 Clubs Botswana 2 Club Venezuela 177 Clubs Polynesia 68 Clubs Croatia 1 Club

 15. ปรัชญานิวทริชั่น คลับ • ผลลัพธ์ : Result • การยกย่องชื่นชม : Recognition • การสังสรรค์ : Socialization • ชุมชน : Community

 16. ผลลัพธ์ ช่วยสมาชิกคลับให้ได้ผลลัพธ์เริ่มต้น สมาชิกต้องมีเรื่องราว และเล่าต่อได้ สมาชิกต้องมีรูปก่อนหลังของตัวเอง พี่ส้ม ทานมาครบ1เดือน น้ำหนักลงไป 1.8กก. แต่สัดส่วน โอ้ว ต้นขาข้างละ2นิ้ว ต้นแขน2นิ้ว เอว2.5นิ้ว สะโพก2.5นิ้ว หน้าใสผิวละเอียดเลย เลิกกาแฟ หายปวดเข่าสนิท คนทักตลอด  พี่นุช ทานมาครบ1เดือน ลดน้ำหนักได้2.5กก. เอวลง3.5นิ้ว สะโพกลง2.5นิ้ว ต้นแขนต้นขาเพรียวลง ผิวพรรณสดใสมาก เลิกกาแฟ ชอบมาก แนะนำลูกค้ามา 7 คน 

 17. การยกย่องชื่นชม ช่วยสมาชิกคลับได้กำลังใจ มีสังคมที่ดี ยกย่องผู้ที่ชนะเลิศ Weight Lose Challenges ยกย่องผลลัพธ์สมาชิกที่เปลี่ยนแปลง ยกย่องอวยพรสมาชิกที่มีวันเกิดในเดือนนั้นๆ ยกย่องสมาชิกใหม่ที่เกิดขึ้น ยกย่องความสำเร็จสมาชิก รับปริญญา/มีบุตร สรุปยกย่องทุกเรื่อง ทุกโอกาส

 18. การสังสรรค์ สังสรรค์วัน Grand Opening สังสรรค์วันครบรอบคลับ 1,3,6 เดือน 1ปี สังสรรค์วันเกิดสมาชิกที่ครบรอบในเดือนนั้นๆ สังสรรค์เจ้าของคลับเปลี่ยนตำแหน่ง สังสรรค์แสดงความยินดีเจ้าของคลับใหม่ สังสรรค์ท่องเที่ยวร่วมกัน ไปต่างจังหวัด

 19. ชุมชน ส่งเสริมชุมชนให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่ตอบแทนกลับสู่ชุมชนที่เราอยู่ -ร่วมกิจกรรมแบ่งปันสุขภาพ แจกเชค ชา ตามโรงเรียน สถานสงเคาะห์ โรงพยาบาล ลานกีฬา -ทำบุญ บริจาคของ และเงิน ร่วมกันกับสมาชิกให้กับวัด

 20. พันธะกิจของ NC คือการนำภาวะโภชนาการที่ดีให้กับทุกๆคนซึ่งมันก็คือพันธะกิจของมาร์คนั่นเอง และในคลับเราอย่าคิดแต่เรื่องของเงินแค่อย่างเดียวให้คิดถึงการให้และช่วยให้คนมีสุขภาพที่ดีและสร้างกิจกรรมต่างๆ Fall in love in the people and product (อย่ารักแค่เข็มกับเงิน)

 21. กฏและระเบียบ ผู้ขอจดทะเบียนและเปิดดำเนินการคลับต้องผ่านการอบบรมในคลับทั้งภาคทฤษฎีแลปฏิบัติ 4 ชั่วโมงต่อวัน อย่างน้อย 25 วันทำการของคลับ โดยต้องได้รับการลงนามรับรองความเห็นชอบในการเปิดคลับจากสมาชิกแท็บทีมติดตัวของท่านหรือจากบริษัทฯ ไม่แนะนำให้ติดป้ายเนื่องจากนิวทริชั่นคลับไม่ใช่ร้านค้าปลีกหรือตัวแทนหรือร้านอาหาร ประโยคต่างๆ โปสเตอร์ ข้อมูลสุขภาพ และป้ายประกาศต่างๆไม่ได้รับอนุญาตให้ติดไว้ที่กระจกด้านหน้าหรือบริเวณหน้านิวทริชั่นคลับ จะต้องมีการติดม่านหรือบังตา  ห้ามวางผลิตภัณฑ์เฮอร์บาไลฟ์ให้เห็นจากภายนอกคลับ การจัดวางผลิตภัณฑ์สามารถวางได้เพียงผลิตภัณฑ์ละ 1 ชิ้นเท่านั้น ข้อมูลจาก https://thnc.myherbalife.com/Main/01_Intro/operation04.html?mm=1&sm=4&ssm=4

 22. กฏและระเบียบ ผลิตภัณฑ์เฮอร์บาไลฟ์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่ใช่ยารักษาโรค ดังนั้น ไม่อนุญาตให้บอกกับสมาชิก ด้วยประโยคใดๆที่แสดงเป็นนัยหรือส่อไปในทางให้เข้าใจว่าเป็นการรักษาโรคและมีผลทางการแพทย์ รวมถึงการโฆษณาเกินความเป็นจริง ห้ามแบ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฮอร์บาไลฟ์ จำหน่ายได้เฉพาะผลิตภัณฑ์เฮอร์บาไลฟ์ทั้งขวดที่เป็นของใหม่และยังไม่เคยเปิดใช้เท่านั้น ห้ามเปิดนิวทริชั่นคลับเป็นมุมหนึ่งในร้านค้า ห้ามมีการจัดวางหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เฮอร์บาไลฟ์ ข้อมูลจาก https://thnc.myherbalife.com/Main/01_Intro/operation04.html?mm=1&sm=4&ssm=4

 23. กฏและระเบียบ มองจากภายนอกคลับ

 24. กฏและระเบียบ ภายในคลับ

 25. 3 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ ในการทำ นิวทริชั่น คลับ 3 สร้างสาขาคลับ เพื่อให้คุณมี RO และ Bonus ใน 12 เดือน 2 สร้างฐานลูกค้า เพื่อให้คุณทำคะแนน 2,500-10,000 vp/เดือนทุกเดือน 1 สร้างสมาชิก 25 คน/วัน/หุ้นส่วน เพื่อให้คุณทำคะแนน 1,000 vp/เดือนทุกเดือน

 26. Club 25 การบริโภครายวัน>25เสริฟต่อวัน เพิ่มรายได้เจ้าของคลับ Club School เพิ่ม DIT เพิ่มจำนวน Nutrition Club ใหม่ Club Diamond ขยาย Network ของClub 25

 27. ทัศนคติ ในเฮอร์บาไลฟ์ขอให้คุณตื่นเต้นทุกวันที่คุณออกไปทำงานไม่มีวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แต่ทุกวันที่คุณออกไปทำงานคือวันที่ดีที่สุดเป็นวันที่ตื่นเต้นที่สุดและเป็นวันที่คุณจะได้รับแต่สิ่งที่ดีดีอย่างมากมาย

 28. จะหาลูกค้าได้อย่างไร • สติกเกอร์ติดรถยนต์ • ป้ายโฆษณา • คนรู้จัก • การจัด Party ที่บ้าน • การแข่งขันลดน้ำหนัก • Nutrition Club • Wellness Centre • ใบปลิว • โปสเตอร์ • นามบัตร • จดหมาย • อินเตอร์เน็ต • เข็มกลัด • คนบอกปากต่อปาก • การเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมของเราเอง ทุกอย่าง Work ถ้าเรา Work !!!!! มีมหาเศรษฐีเกิดขึ้นจากทุกๆวิธีมาแล้วทั้งสิ้น

 29. วงจรการทำคลับ

 30. สร้างความเติบโตเพื่ออิสระภาพสร้างความเติบโตเพื่ออิสระภาพ Play to WIN OR Play not to LOSE

 31. หลักการ :1 วางแผน HERBALIFE HOUSE - มาตรวัดธุรกิจ บริโภคเองในครอบครัว 200 คะแนน เรียนรู้ที่จะสร้างคะแนน 2,500 คะแนนอย่างมั่นคง กำไรอย่างน้อย 35,000 บาท ลูกค้า&ทีมงาน สะสม 25% 500 คะแนน ลูกค้าใหม่ ราคาเต็ม 400 คะแนน ลูกค้า&ทีมงาน สะสม 35% 500 คะแนน ลูกค้า สั่งซื้อซ้ำ ราคาเต็ม 400 คะแนน ลูกค้า&ทีมงาน เลื่อนตำแหน่ง เป็น QP, SUP ลูกค้า&ทีมงาน สะสม 42% 500 คะแนน

 32. หลักการที่ 2 สร้างทีม ถ้าองค์กรถูกสร้างอย่างถูกต้อง ชั้นที่สองต้องกว้างกว่าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 3 ต้องกว้างกว่าชั้นที่ 2

 33. ต้องเริ่มสร้างทีมตั้งแต่วันแรก โดยการสร้างจากรายชื่อคนรู้จัก

 34. พัฒนาจากคนรอบๆตัว ทั้งของเรา ของลูกค้า และของทีมงาน

 35. ปาร์ตี้ เชค &การวิเคราะห์สุขภาพ

 36. โรงงานสหยูเนี่ยน ซิปวีนัส ครั้งที่ 1 6 มีนาคม 2556 ให้กับลูกค้า35% จำนวนคน มาประเมิน ทั้งหมด 11 คน  ทุกๆคนมีปัญหา น้ำหนักเกิน น้ำน้อย โรคเยอะ เลยให้แข่งกัน ใครลดได้มากสุด รับของรางวัลไปเลย ลูกค้าไปร่วมงาน MegaHOM

 37. โรงงานสหยูเนี่ยน ซิปวีนัส ครั้งที่ 2 28 มีนาคม 2556 ให้กับลูกค้า35% จำนวนคน มาประเมิน ทั้งหมด 21 คน  ให้รางวัลคนที่ลดได้ คนที่กินเฮอร์บาไลฟ์ ลูกค้ามีลูกค้าต่อ และสมัครเป็น สายงานด้วย

 38. ROADSHOW ประเมินสุขภาพ

 39. Home Club จ.ประจวบคีรีขันธ์

 40. โฮมคลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์

 41. Commercail Club ชั้น12 อาคารอรกานต์ ชิดลม

 42. Commercail Club คลับรามคำแหง58 ลำสาลี กทม.

 43. คลับรามคำแหง58 ลำสาลี กทม. ขยาย 2 คลับ เดือนพค.2556

 44. Commercail Club คลับจ.ร้อยเอ็ด

 45. Commercail Club คลับไทรงาม กทม.