Programowanie
Download
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Programowanie polityki spójności 2014-2020 grupa robocza ds. energetyki KK NSRO Warszawa, 1 sierpnia 2011. Budżet polityki spójności 2014-2020. Wielkość budżetu UE 2014-2020: 1,05% DNB (zobowiązania) - poziom z 2013r. x 7 1,00% DNB (płatności) Struktura budżetu UE:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - sara-craig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bud et polityki sp jno ci 2014 2020

Programowanie polityki spójności 2014-2020grupa robocza ds. energetyki KK NSROWarszawa, 1 sierpnia 2011


Bud et polityki sp jno ci 2014 2020
Budżet polityki spójności 2014-2020

 • Wielkość budżetu UE 2014-2020:

  • 1,05% DNB (zobowiązania) - poziom z 2013r. x 7

  • 1,00% DNB (płatności)

 • Struktura budżetu UE:

  1. wzrost inteligentny i inkluzywny - polityka spójności 336 mld euro

  2. wzrost zrównoważony: zasoby naturalne

  3. bezpieczeństwo i obywatelstwo

  4. globalna Europa

  5. administracja

  6. kompensaty

 • Spadek budżetu polityki spójności o 5,3% w stosunku do perspektywy 2007-2013 (354,8 mld euro)


Bud et polityki sp jno ci 2014 20201
Budżet polityki spójności 2014-2020

 • Koncentracja wsparcia na najbiedniejszych krajach i regionach

 • Struktura budżetu polityki spójności 2014-2020:

  • Regiony celu konwergencji – 162,6 mld euro (48,4%)

  • Regiony przejściowe – 39 mld euro

  • Regiony celu konkurencyjności – 53,1 mld euro

  • Współpraca terytorialna – 11,7 mld euro

  • Fundusz Spójności – 68,7 mld euro

  • Regiony ultraperyferyjne i o niskiej gęstości zaludnienia – 0,9 mld euro

 • Zróżnicowany poziom współfinansowania, w zależności od poziomu rozwoju


Zmiany w polityce sp jno ci 2014 2020
Zmiany w polityce spójności 2014-2020

 • Fundusz Spójności – kraje poniżej 90% DNB; 68,7 mld euro, ale 10 mld euro przeznaczone na nowy fundusz infrastrukturalny Connecting Europe Facility (w zakresie transportu)

 • tzw. capping (maksymalne zdolności absorpcyjne kraju) - 2,5% DNB

 • tzw. earmarking (wydzielona pula środków) na Europejski Fundusz Społeczny: 25% dla regionów celu konwergencji, 40% dla regionów przejściowych, 52% dla regionów celu konkurencji

 • Europejska Rezerwa Wykonania – 5% alokacji; rezerwa na poziomie unijnym - nagroda za realizację celów strategii Europa 2020


Zmiany w polityce sp jno ci 2014 20201
Zmiany w polityce spójności 2014-2020

 • regiony przejściowe – nowa kategoria (75-90% PKB per capita średniej UE)

 • programowanie strategiczne:

  • Wspólne Ramy Strategiczne (fundusze polityki spójności + fundusz wsparcia obszarów wiejskich + fundusz rybacki)

  • Kontrakt Partnerski (KE-PC; zobowiązania dla szczebla krajowego i regionalnego; cele powiązane z Europą 2020 i NPR; wskaźniki; warunki; strategiczne inwestycje)

  • zintegrowane programowanie – programy wielofunduszowe


Zmiany w polityce sp jno ci 2014 20202
Zmiany w polityce spójności 2014-2020

 • koncentracja tematyczna:

  • realizacja celów strategicznych Europa 2020

  • ograniczona liczba priorytetów

  • regiony przejściowe i regiony celu konkurencyjności – efektywność energetyczna i energia odnawialna (min. 20%); podnoszenie konkurencyjności MŚP; innowacje

  • regiony celu konwergencji – szerszy wachlarz priorytetów


Zmiany w polityce sp jno ci 2014 20203
Zmiany w polityce spójności 2014-2020

 • warunkowość:

  • warunkowość makro (Pakiet Stabilności i Wzrostu; powiązana z systemem nowego zarządzania gospodarczego)

  • warunkowość ex-ante (warunku do spełnienia przed otrzymaniem środków)

  • warunkowość ex-post (rozliczenie końcowe – może być zawieszenie lub anulacja płatności; rezerwa wykonania)

 • zwiększenie roli instrumentów finansowych kosztem dotacji (np. poręczenia, mikropożyczki, obligacje projektowe)


Bud et polityki sp jno ci 2014 2020

Dziękuję za uwagę!

Ministerstwo Rozwoju Regionalnegoul. Wspólna 2/4, www.mrr.gov.pl