1 / 17

Absolventská práce

Sjezd na kole Extrémní sport. Absolventská práce. Jméno: Ondřej Němec Rok: 2009/10 Třída: 9. A Konzultant: Mgr. Martin Maňas. Obsah. Proč jsem si vybral tohle téma Výstroj a Výzbroj Sjezd na kole Freeride Downhill Slopestyle Zdroje Závěr. Proč jsem si vybral tohle téma?.

Download Presentation

Absolventská práce

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Sjezd na koleExtrémní sport Absolventská práce Jméno: Ondřej Němec Rok: 2009/10 Třída: 9. A Konzultant: Mgr. Martin Maňas

 2. Obsah Proč jsem si vybral tohle téma Výstroj a Výzbroj Sjezd na kole Freeride Downhill Slopestyle Zdroje Závěr

 3. Proč jsem si vybral tohle téma?

 4. Výstroj a výzbroj

 5. Přilba

 6. Brýle

 7. Chránič páteře

 8. Dres

 9. Rukavice

 10. Kolena Holeně

 11. Kolo (Bike)

 12. Prvotní myšlenka : Projet všude a všechno. Poslední doba: Předem připravené tratě hravějšího stylu s množstvím klopených zatáček a skoků. Podstata : „Jezdím pro sebe“. FR - Free ride

 13. DH – Downhill Královská disciplína Převážně přírodní překážky kameny, kořeny a „terasovitý“ terén. Podstata: co nejnížší čas.

 14. Slopestyle Pro diváky nejatraktivnější. Bez překážek- pouze velké, převážně hliněné skoky. Jezdec zvládá mnoho různých triků, které hodnotí porota.

 15. Zdroje Webové stránky: www.dolekop.com www.pinkbike.com www.mtbs.com Literatura: Kolektiv autorů: Encyklopedie sportu. Fragment, Praha, 2008. Časopis: DirtBiker. Velo, Praha, 2010.

 16. Tato práce mi pomohla více se vzdělat v teoretické stránce tohoto extrémního sportu. Také mě velmi bavila a doufám, že se mi povedlo aspoň trochu vás upoutat. Závěr (zhodnocení)

 17. Děkuji za pozornost a přeji hezký den! ☺

More Related