pat r t ja str di to izskat anas procesa efektivit te un problem tika
Download
Skip this Video
Download Presentation
Patērētāja strīdi, to izskatīšanas procesa efektivitāte un problemātika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Patērētāja strīdi, to izskatīšanas procesa efektivitāte un problemātika - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Patērētāja strīdi, to izskatīšanas procesa efektivitāte un problemātika. Patērētāju tiesību aizsardzības centra Direktore Baiba Vītoliņa. Patērētāju strīds. Individuāls strīds ar komersantu: Kurpei nolūzis papēdis Strīds par komunālo pakalpojumu rēķinā norādītu maksu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Patērētāja strīdi, to izskatīšanas procesa efektivitāte un problemātika' - sanura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pat r t ja str di to izskat anas procesa efektivit te un problem tika

Patērētāja strīdi, to izskatīšanas procesa efektivitāte un problemātika

Patērētāju tiesību aizsardzības centra

Direktore Baiba Vītoliņa

pat r t ju str ds
Patērētāju strīds
 • Individuāls strīds ar komersantu:
  • Kurpei nolūzis papēdis
  • Strīds par komunālo pakalpojumu rēķinā norādītu maksu
  • Nav piegādāta pasūtītā prece
 • PTAC strīdu gadījumos:
  • sniedz informāciju un konsultāciju par patērētāja tiesībām un nepieciešamām darbībām
  • ja nepieciešams, sniedz palīdzību patērētājam strīda risināšanā, veicot pārrunas ar ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumasniedzēju
  • veic citas normatīvos aktos noteiktās darbības patērētāju tiesību aizsardzībai.
tendences pat r t ju s dz b s latvij
Tendences patērētāju sūdzībās Latvijā
 • Nepārtraukts pieaugums līdz 2009.gadam:
  • Kopš 2002.gada rakstiskās sūdzības no 9767 līdz 2990 2009.gadā
  • 2010.gadā – 2479 sūdzības
  • 2011.gadā visticamāk arī samazināsies
 • Izskatīšanas rezultāti:
  • Par labu patērētājam – no 57.5% 2002.gadā, 42% 2007.gadā līdz 25,8% 2010.gadā
k dus str dus ptac skata obr d tradicion l veid
Kādus strīdus PTAC skata šobrīd tradicionālā veidā
 • Preču un pakalpojumu atbilstība līguma noteikumiem (kvalitāte), arī izņēmumi:
  • Cenas samazinājums
  • Zaudējumu atlīdzība
  • Ja netiek veikta ekspertīze
 • Līguma neizpilde, termiņa neievērošana
 • Aviopasažieru sūdzības saistībā ar Regulu
 • Pārējās jomās – tikai tiesību skaidrojums, palīdzība u.c.
vai pat r t js di sa em ko v las
Vai patērētājs šādi saņem ko vēlas?
 • Jomās, kur šobrīd PTAC sniedz tikai skaidrojumu – Latvijā NAV strīdu izskatīšanas iestādes vispār
 • Jomās, kur izdod administratīvus aktus –
  • Daudz soļu, ko var nepildīt
  • Ilgstoša tiesāšanās
  • Dārgs - ekspertīze
  • Ar nedraudzīgiem uzņēmumiem tikpat neefektīvs kā alternatīvs process (bet tajā vismaz netērē liekus resursus)
 • Ar sistēmu neapmierinātas abas puses
galven s s dz bu izskat anas probl mas
Galvenās sūdzību izskatīšanas problēmas
 • Civiltiesisks strīds tiek risināts administratīvā procesa kārtībā
 • Pakalpojumi – kas tiem ir kvalitāte?
 • Pārdevējs neatbild uz prasījuma pieteikumu vai atbild formāli, nesniedz atteikuma pamatojumu
 • Ekspertīžu izmaksas
 • Ekspertīžu kvalitāte
 • Process ilgs un sarežģīts
pakalpojumi
Pakalpojumi
 • Pakalpojumu neatbilstība līguma noteikumiem:
  • Pārāk plašs jēdziens PTAL
  • Tiem ekspertīze nav veicama tradicionālā veidā
ekspert u probl mas 1
Ekspertīžu problēmas (1)
 • Ne vienmēr tiek izmantota atbilstoša metodika, noteikumi, standarti, aprīkojums
 • Slēdzieni netiek atbilstoši noformēti
 • Iespaids, ka tiek kopēti
  • Neatbilstoša metodika
  • Standarta teksti, kas rada iespaidu, ka neattiecas uz lietu
ekspert u probl mas 2
Ekspertīžu problēmas (2)
 • Pretrunīgi slēdzieni
 • Slēdziens sagatavots bez pamatojuma
 • Netiek pamatota pati neatbilstība:
  • Neizmanto spēkā esošo normatīvos aktus
  • Parasti izvirzāmās prasības netiek identificētas
procesa ilgums sare t ba
Procesa ilgums/ sarežģītība
 • Ja komersants nesadarbojas – lēmumi jāpieņem par katru būtisku soli:
  • Uzdot sniegt atbildi
  • Uzdot veikt ekspertīzi
  • Lēmums par lietu
 • Katrs no tiem pārsūdzams
ko parasti uzskata par pozit vu
Ko parasti uzskata par pozitīvu?
 • MĪTS –
  • Var piespiest komersantu izpildīt patērētāja prasību
 • PATIESĪBA –
  • Sistēma nestrādā ar «nedraudzīgiem» uzņēmumiem, maksātnespējīgiem uzņēmumiem, krāpniekiem - tāpat kā rekomendējoši lēmumi (vai pat sliktāk)
ko dar t 1
Ko darīt? (1)
 • PTAC vērtēt ekspertīžu slēdzienus
  • Nav kompetences
  • Dilemma – kā noraidīt patērētāju ar pozitīvu, bet nepamatotu slēdzienu?
 • Milzīgas izmaksas
 • Absurds – PTAC atteiktu patērētājam, kas apmaksājis sliktu slēdzienu
ko dar t 2
Ko darīt? (2)
 • Ko ar tiem strīdiem:
  • kur neveic ekspertīzi
  • Kurus jau šobrīd nerisina šādā kārtībā:
   • Komunālie pakalpojumi
   • Informācijas sniegšana patērētājam
   • Pakalpojumi – kā juridiski pakalpojumi, apsardze, finanšu pakalpojumi
ko dar t 3
Ko darīt? (3)
 • Izveidot alternatīvu strīdu izskatīšanas mehānismu
  • Vajadzīga komersantu atsaucība
  • Vismaz neliels papildus finansējums – valsts vai komersanti vai kopā
  • Eiropas Savienības pieprasījums
ir j sarun jas t lai ienaidnieki k tu par draugiem nevis t ka draugi k st par ienaidniekiem
Ir jāsarunājas tā, lai ienaidnieki kļūtu par draugiem, nevis tā, ka draugi kļūst par ienaidniekiem

Pitagors

ad