az otsz haszn lati szab lyainak f bb v ltoz sai
Download
Skip this Video
Download Presentation
Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai. Előadó Dr . Nagy Imre tű. alezredes, parancsnok Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Az előadás anyaga az Internetről). Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai. Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai' - sanura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az otsz haszn lati szab lyainak f bb v ltoz sai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Előadó Dr. Nagy Imre

tű. alezredes, parancsnok

Debreceni Hivatásos

Önkormányzati Tűzoltóság

(Az előadás anyaga az Internetről)

az otsz haszn lati szab lyainak f bb v ltoz sai1
Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

- 560.§ (1) h.) PB gáz cseretelep ÚJ

Kimaradt:

 • az a közösségi épület, amelyben egy tűzszakasz befogadóképessége 500 főnél nagyobb  „C”,
 • villamos berendezés és villámvédelmi berendezés tűzvédelmi felülvizsgálata

Új:

A-B 3 év; C-D-E 6 évente felülvizsgálat

Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő

az otsz haszn lati szab lyainak f bb v ltoz sai2
az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
 • 563. § (1) A létesítményre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációt az üzemeltetőnek az adott létesítmény területénkell tartania. Több telephely esetén a dokumentációt az egyes telephelyeken el kell helyezni.
 • 563. § (4) A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett, valamint a vonatkozó műszaki követelményben megengedett tűzterhelési értéket.

+ 15% eltérés!!!

Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő

a t z elleni v dekez sr l a m szaki ment sr l s a t zolt s gr l sz l 1996 vi xxxi t rv ny
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
 • 20. § (1) Hatályos: 2011.03.30 A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni.

Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő

az otsz haszn lati szab lyainak f bb v ltoz sai3
az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

573. § (1) „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, veszélyességi övezetben az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok együtt nem tárolhatók.

Egy helyiségben 300 kg feletti mennyiségű „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt –ha a vonatkozó műszaki követelmények ettől eltérően nem rendelkeznek– nem tárolható.

Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő

az otsz haszn lati szab lyainak f bb v ltoz sai4
az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
 • 574. § (6) Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előterében mindennemű tárolás tilos.
 • 574. § (7) Helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a kötényfal alsó síkjának vonalát. A tárolt anyag és a kötényfal között 1 méter távolságot kell tartani.

Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő

az otsz haszn lati szab lyainak f bb v ltoz sai5
az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
 • 575.§ (6) A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket – kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat –, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.
 • 576. – 577. § Kéményre vonatkozóan új követelményeket tartalmaz.

(CE, EME, A1 lezárás)

Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő

az otsz haszn lati szab lyainak f bb v ltoz sai6
az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
 • 584. § (1) A hő- és füstelvezető rendszert, a füstmentesítés eszközeit a vonatkozó műszaki követelmények és a gyártó utasítások szerint kell ellenőrizni, felülvizsgálni, karbantartani.
 • (2) Vonatkozó műszaki követelmény eltérő rendelkezése hiányában a hő és füstelvezető rendszert és a füstmentesítés eszközeit félévente kell ellenőrizni és karbantartani.

Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő

az otsz haszn lati szab lyainak f bb v ltoz sai7
az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
 • 584.§ (3)Az üzemeltetés, a kezelés és a karbantartás, valamint az ellenőrzés vonatkozásában a kivitelező vagy a gyártó kezelési utasítását kell irányadónak tekinteni.
 • (4)A hő- és füstelvezető rendszer megfelelő működésének félévenkénti ellenőrzéséről az üzemeltetőnek kell gondoskodnia.
 • (5)A rendszer működéséről és ellenőrzéséről, valamint karbantartásáról naplót kell vezetni. A naplóban minden, a rendszerre vonatkozó megjegyzést, eseményt az időpont megjelölésével fel kell tüntetni.

Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő

otsz haszn lati szab lyainak f bb v ltoz sai
OTSZ használati szabályainak főbb változásai
 • 584. § (6) A túlnyomásos szellőztetésű füstmentes lépcsőházak mérését meg kell ismételni
 • a) ha a lépcsőházi füstmentesítés hatékonyságát befolyásoló változásra, átalakításra kerül sor,
 • b) 5 évente.

Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő

az otsz haszn lati szab lyainak f bb v ltoz sai8
az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
 • 585.§ (1) A füstgátló ajtók önműködő csukódását havonta ellenőrizni kell. Az ellenőrzés elvégzését írásban rögzíteni kell.
 • (2) Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül javítani és a javítás elvégzését írásban igazolni kell.

Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő

az otsz haszn lati szab lyainak f bb v ltoz sai9
az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
 • 585.§ (3) A füstelvezető, légpótló nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón el kell helyezni.
 • (4) A füstgátló ajtókat „Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.
 • (5) A (3) és (4) bekezdés szerinti feliratokat, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát – a magyaron kívül – idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.

Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő

az otsz haszn lati szab lyainak f bb v ltoz sai10
az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
 • 589.§. A tűzoltósági kulcsszéf állandó üzemképes állapotban tartása, valamint a felülvizsgálat és karbantartás elvégzése, elvégeztetése az üzemeltető kötelessége.
 • 590.§ (6)Azépítmény, épület üzemeltetője köteles a biztonsági jeleket karbantartani, a világító jelek működését, működőképességét a vonatkozó műszaki követelményben, ezek hiányában a gyártó által előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt ellenőrzési naplóban dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségszerűen cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni.

Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő

az otsz haszn lati szab lyainak f bb v ltoz sai11
az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
 • 601.§ (5)A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű és a kettős üzemű járművet tilos elhelyezni
 • a)cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag esetén – kivéve a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő biztonsági szeleppel felszerelt járműveket –
  • aa)talajszint alatti, jármű tárolására alkalmas tárolókban,
  • ab) tömegtartózkodású vagy nagy forgalmú épületek alatti terekben,
  • ac)olyan járműtárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem, pincelejárat van, vagy amelyből talajszint alatti, illetőleg olyan helyiség nyílik, amelynek teljes levegőcseréje nem biztosított,
  • ad)ahol az átszellőzés el nem zárható módon nem biztosított,
 • b)sűrített földgáz üzemanyag esetén:
  • ba)tömegtartózkodású vagy nagy forgalmú épülethez közvetlenül csatlakozó zárt, át nem szellőzött terekben,
  • bb)ahol az átszellőzés el nem zárható módon nem biztosított.
 • (6) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott terek bejáratánál, jól látható módon, a „Biztonsági szelep nélküli LPG üzemű jármű részére tilos a behajtás” feliratú táblát kell elhelyezni.

Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő

az otsz haszn lati szab lyainak f bb v ltoz sai12
az OTSZ használati szabályainak főbb változásai
 • Új fejezetként került szabályozásra a szabadtéri rendezvények tűzvédelmi teendői.

595 – 598. §

Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő

szabadt ri rendezv nyek 1
Szabadtéri rendezvények 1
 • 595. § (1) Szabadtéri rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülés érdekében menekülési lehetőséget kell kialakítani, ezeket – napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén világító vagy utánvilágító – biztonsági jelekkel jelölni kell. A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.
 • (2) Szabadtéri rendezvényen a jelöléseket a területileg illetékes tűzoltósággal egyeztetett helyen kell elhelyezni. A jelölések legkisebb mérete legalább 1200 Ű 600 mm legyen.
 • (3) Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett nézőközönség számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen.
 • (4) Szabadtéri rendezvény területén a várható nézőközönség létszámát figyelembe véve 1000 résztvevőnként 2,5 méter széles menekülési lehetőségeket (közlekedőt, járdát, lépcsőt, rámpát, lehajtót) kell biztosítani. A menekülési lehetőségek egymás közötti távolsága legfeljebb 50 m lehet.
 • (5) A szabadtéren tartandó rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 30 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes tűzoltóságnak megküldeni.

Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő

szabadt ri rendezv nyek 2
Szabadtéri rendezvények 2
 • (6) A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások a következőket tartalmazzák:
 • a) a tervezett rendezvény megnevezését, rendeltetését, kezdetének és befejezésének várható időpontját,
 • b) a tervezett rendezvény helyszínének leírását, útvonalát,
 • c) a szervező megnevezését, címét,
 • d) a szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét, elérhetőségét,
 • e) a rendezvény biztosítását ellátó személy-, szervezet megnevezését valamint a szervezet képviselőjének nevét, címét és elérhetőségét,
 • f) a rendezvény helyszínének léptékhelyes helyszín-, vagy alaprajzát, a helyszínen elhelyezett sátrak, mobil árusítóhelyek (mozgóboltok), asztalok, székek feltüntetésével. Indokolt esetben a felállított sátrak alaprajzait. A rajzon jelölni kell a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalakat, kijáratokat, ezek méreteit, az oltóvíz szerzési helyeket, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére szolgáló útvonalakat, a rendezvény helyszínén a résztvevők mozgásának koordinálása céljából kialakított pontokat.
 • g) a résztvevők mozgásának irányításával megbízott felügyelő személyzet feladatait,
 • h) a tűz- és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendőket,
 • i) a tűz- és káresemények jelzéseinek és oltásának módját,
 • j) a rendezvényterület energiaellátásának módját, annak lekapcsolási lehetőségeit,
 • k) a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölésének módját (iránymutató táblák, irányfények), azok sötétedést követő megvilágításának lehetőségeit,
 • l) a tartalék-energiaellátás módját,
 • m) a rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetését, leírását,
 • n) a résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, kihangosítók ismertetését, használatának leírását.
 • (7) A szabadtéri rendezvény területén biztosítani kell a tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat.

Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő

szabadt ri rendezv nyek 3
Szabadtéri rendezvények 3
 • 596. § (1) A közönség közlekedésére, eltávozására kijelölt útvonalat a várható legnagyobb látogatási létszám figyelembevételével számítás alapján kell méretezni.
 • (2) A helyszín és a tervezett létszám ismeretében a területileg illetékes tűzoltóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezője köteles állni.
 • (3) A legalább 200 fő résztvevővel tervezett rendezvény megkezdése előtt, illetve alatt a tervezett létszámot 50%-kal meghaladó változásról az illetékes tűzoltóság ügyeletét tájékoztatni kell.
 • (4) A 10 000 fő résztvevőt meghaladó szabadtéri rendezvények szervezőinek irányítási pontot kell létrehozni, ahol legalább a rendezvény főszervezője, a rendezvény biztonsági vezetője és a rendőrség, mentők, katasztrófavédelmi igazgatóság, tűzoltóság intézkedésre jogosult vezetői végeznek irányítói feladatokat, a kommunikációs lehetőségekről – tömegtájékoztatás – gondoskodnia kell.
 • (5) A szabadtéri rendezvények területén telepített kivetítőkön a rendezvény területének menekülési útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni a rendezvény megkezdése előtt, a rendezvények szünetében és a rendezvények végén.

Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő

szabadt ri rendezv nyek 4
Szabadtéri rendezvények 4
 • 597. § (1) Az ülőhelyekkel tervezett 200 főnél nagyobb befogadóképességű szabadtéri rendezvény csak rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a kiürítési útvonalakat úgy kell kialakítani hogy az útvonalak hossza ne haladja meg az alábbiak egyikét sem:
 • a) a széksorok között haladva 15 m,
 • b) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva 15 m,
 • c) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva 30 m,
 • d) sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva 45 m, illetve
 • e) bármely tartózkodási pozícióból a legközelebbi kijáratig légvonalban mérve 45 m.
 • (2) Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,05 m, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,1 m legyen.
 • (3) A szabadtéri rendezvényen minden 200 főre kell 1 fő biztonsági személyzetet biztosítani, akinek feladata a résztvevők tájékoztatása a menekülési lehetőségekről, illetve valamennyi biztonsági szabályról a rendezvény ideje alatt.
 • (4) Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.
 • (5) Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán éghető anyag a területileg illetékes tűzoltóság hozzájárulásával építhető be, helyezhető el.
 • (6) Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán elhelyezett rámpáknak alkalmasnak kell lenniük a mozgásukban vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek biztonságos menekülésére.
 • 598. § (1) Szabadtéri rendezvényen
 • a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 13 A teljesítményű,
 • b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 13 A teljesítményű,
 • c) a vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db 89 B teljesítményű
 • tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
 • (2) A tűzvédelmi hatóság a rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.

Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő

23 2011 iii 8 korm rendelet a zen s t ncos rendezv nyek m k d s nek biztons gosabb t tel r l
23/2011. (III. 8.) Korm. rendeleta zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
 • A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 • 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket
 • a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben (a továbbiakban együtt: építmény) tartanak;
 • b)1 az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: szabadtéri rendezvény).

(2) A rendeletet nem kell alkalmazni

 • a)a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
 • b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
 • c) a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre;
 • d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
 • e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő

slide29
Köszönöm a figyelmet!

Dr. Nagy Imre

tű. alezredes, parancsnok

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

[email protected]

Dr. Nagy Imre - építész tűzvédelmi szakértő

ad