Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
קורס אפיקי מדע PowerPoint Presentation
Download Presentation
קורס אפיקי מדע

קורס אפיקי מדע

194 Views Download Presentation
Download Presentation

קורס אפיקי מדע

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. קורס אפיקי מדע

  2. זהו מוח האדם לכל אחד מכם יש אחד כזה. הוא נמצא בכם ופעיל כל הזמן. אבל, האם אתם יודעים מה עושים איתו ולמה הוא משמש?

  3. מה משותף ????

  4. מה זה? יודעים?

  5. מי היה דימטרי מנדלייב?אייזיק ניוטון?אלברט אינשטיין?מה משותף לכולם?

  6. איך נוצרים זיקוקים? איך מפרידים צבעים? מי יכול ליצור טיל? איך מתפרץ הר געש? איך? למה? מדוע? כיצד?

  7. הכלים שהמדען משתמש... וגם אנחנו נשתמש !!

  8. מעניין? רוצים לדעת עוד?כל התשובות אחרי החגיםבקורס שבו ... חושבים,שואלים, בודקים, צופים, בונים, יוצרים, מתנסים, מפוצצים, מבצעים ניסויים מדעיים ובכל שיעור לומדים משהו חדש!מחכה לפגוש אתכםמאיה