hva kan konsulentmilj ene st tte opp med enova kundesamling i stavanger den 10 juni 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva kan konsulentmiljøene støtte opp med? Enova kundesamling i Stavanger Den 10. Juni 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva kan konsulentmiljøene støtte opp med? Enova kundesamling i Stavanger Den 10. Juni 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Hva kan konsulentmiljøene støtte opp med? Enova kundesamling i Stavanger Den 10. Juni 2014 - PowerPoint PPT Presentation


  • 100 Views
  • Uploaded on

Hva kan konsulentmiljøene støtte opp med? Enova kundesamling i Stavanger Den 10. Juni 2014. Innledende arbeid lytte til hva bedriften ønsker hjelpe bedriften å finne ut hva enøk-potensialet er og hva det betyr i kroner se det med andre øyne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hva kan konsulentmiljøene støtte opp med? Enova kundesamling i Stavanger Den 10. Juni 2014' - santo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hva kan konsulentmilj ene st tte opp med enova kundesamling i stavanger den 10 juni 2014
Hva kan konsulentmiljøene støtte opp med?

Enova kundesamling i Stavanger

Den 10. Juni 2014

slide2

Innledende arbeid

lytte til hva bedriften ønsker

hjelpe bedriften å finne ut hva enøk-potensialet er og hva det betyr i kroner

se det med andre øyne

kan overføre kunnskap om gode tiltak fra andre bedrifter

gjøre seg kjent med energikrevende prosesser

gjøre seg kjent med hjelpesystemene

kartlegge hvordan enøk-potensialet kan tas ut og hva som er støtte berettiget fra Enova

slide3

Arbeide sammen med bedriften

hjelpe med søknader til Enova

hva bør gjøres i hvilken rekkefølge

viktig at konsulenten er godt orientert om støtteordningene og intensjonene og kriteriene for å oppnå støtte

viktig at arbeidet gjøres i sammen med bedriften

ISO 50001:2011 Energiledelse er den standarden som nå benyttes til denne prosessen

slide4

Energiledelse og EOS kartlegging

etablere energiledelsegruppe

  utarbeide energipolicy

  sette opp energi- og vannbalanse ved bedriften (forbruk og nøkkeltall)

  sette opp energisparemål

  definere virkemiddel for å oppnå energisparemålsetningen

  sette opp ansvarskart for energiledelse gruppen

  kartlegge EOS omfang

slide5

Etablere energioppfølgingssystem (EOS)

montere nødvendige målere

  montere utstyr for automatisk innhenting av måledata

  utarbeiding av

 energirapport (tall)

  kostnadsrapport (tall)

  grafer

  ev. nøkkeltallsrapport over alle anleggene (energi/kostn./spesifikke tall)

slide6

Drift av EOS

  ukes oppløsning på EOS’et

  rapporter og grafer pr. uke eller mnd.

  sporbarhet på ukeverdiene ved at timeverdier logges til fil

  produksjonsdata kan legges inn manuelt

  overordnet nøkkeltallsrapport for alle anleggene som inngår

slide7

Årlig oppfølging og motivering

gjennomgang med energiledelsegruppen hvert ½ år om hvordan det har gått med avtalt aktivitet siste ½ år og avtale aktivitet for neste ½ år

info/kurs for nøkkelpersonell(operatører/avd.ledere/linjeledere) på grunnlag av tall fra EOS’et (for eksempel spes. forbruk/-kostn. pr. linje/avd. og hva ”sløs” av energi koster pr. time og år)

info/kurs for ansatte på grunnlag av tall fra EOS’et (for eksempel hva ”sløs” av lysbruk/frysedører/luftlekkasjer/maskinbruk koster pr. time og år)

vurdere enøk strakstiltak

notere mulige fremtidige enøk-tiltak (samle opp aktuelle tiltak som må nærmere utredes og beregnes før beslutning om gjennomføring eller ikke)

forberedende arbeid før besøk

slide8

Mulig potensial

5-10% ved etablering av EL/EOS

Bevisstgjøring og motivasjon i daglige gjøremål og rutine

5-15% ved gjennomgang av drift/start/stopp rutiner av energikrevende utstyr og lys, ventilasjon og oppvarming

10-20% ved investering i ENØK-tiltak basert på gjenbruk av gjenvunnet energi

slide13

Kjøtt kWh/tonn

Beste praksis 335 kWh/tonn i 2012

slide14

Bakeri kWh/tonn

Beste praksis 754 kWh/tonn i 2012

slide15

Mekanisk

kWh/m³

Beste praksis 124 kWh/m³ i 2012