Безтелесна
Download
1 / 7

???????? ???????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Безтелесна Л.І. д.е.н . професор. ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК. (72 год.,2 кредити, лекції- 20 год., практичні заняття - 10 год.). Мета дисципліни.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????? ????????' - santa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5219832

Безтелесна Л.І.

д.е.н. професор

ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК

(72 год.,2 кредити, лекції- 20 год., практичні заняття -10 год.).


5219832
Мета дисципліни

формування соціально-економічної культури, орієнтованої на розвиток в українському суспільстві, а також сприяння розширенню можливостей людського розвитку в Україні через поширення прогресивних знань та ідей людського розвитку


5219832
Завдання дисципліни

 • зацікавити ідеями людського розвитку;

 • сформувати систему теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення людського розвитку у світі та в Україні;

 • надати загальні ґрунтовні навики наукового аналізу процесів людського розвитку на державному та регіональному рівнях;

 • сформувати науково-обґрунтовану, адекватну реальності, систему раціональних знання про процеси, явища й тенденції у сфері людського розвитку країни: здоров’я, освіту та рівень життя;

 • використовувати здобуті знання у конкретних процесах управління в галузі забезпечення ефективного формування й розвитку людського потенціалу на всіх рівнях;

 • сформувати на цій основі доцільне ставлення до власного людського потенціалу, вміння нарощувати й ефективно використовувати свій людський капітал, забезпечувати своїми силами власний розвиток, усвідомлено досягати реалізації своїх інтересів у соціальних відносинах.


5219832
Знання, набуті в результаті вивчення дисципліни:

 • сутність, зміст та роль забезпечення людського розвитку в соціально-ринковій економіці;

 • завдання, принципи, механізми та напрями управління людським розвитком;

 • методика розрахунку індексу людського розвитку.


5219832
Вміння, набуті в результаті вивчення дисципліни

 • визначати індекс людського розвитку;

 • аналізувати процес розвитку людського потенціалу та цілеспрямовано управління ним в цілях забезпечення прогресивного розвитку особистості;

 • розробляти пропозиції щодо підвищення результативності управління людським розвитком


5219832
Зміст дисципліни вивчення дисципліни

 • «Людський розвиток» як навчальна дисципліна та галузь наукових досліджень.

 • Бачення людини та проблеми її розвитку в економічних концепціях.

 • Теорія людського капіталу – економічна основа концепції людського розвитку.

 • Концепція людського розвитку, запропонована ПРООН.

 • Індекс людського розвитку.

 • Індекс людського розвитку України.

 • Здоров`я і тривалість життя в контексті людського розвитку.

 • Освіта, культура, інтелектуальний потенціал як чинники людського розвитку.

 • Економічне зростання, зайнятість і людський розвиток.

 • Рівень життя, нерівність і людський розвиток.

 • Гендерний розвиток у контексті концепції людського розвитку.

 • Сталий людський розвиток як мета соціально-економічної політики.


5219832
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! вивчення дисципліни


ad