1 / 16

Class web pages

class, web

sanny1402
Download Presentation

Class web pages

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Web stranica – suradništvo roditelja, učenika i učitelja

 2. Sandra Vuk, razredna web stranica

 3. 2011. godine 31 235 učitelja (podatak preuzet iz Zavoda za statistiku) radilo je u razrednoj nastavi. 2011. godine 12 učitelja imalo je i uređivalo razrednu web stranicu. 2012.godine ulazimo s 24 razredne web stranice. U Hrvatskoj… Sandra Vuk, razredna web stranica

 4. razredna web stranica, virtualno mjesto susreta, suradnički mentalitet KLJUČNI POJMOVI:

 5. Što je web stranica? Web stranica je dokument koji omogućava prezentaciju teksta,slika u digitalnom formatu, animacija, zvuka, poveznica (linkova) i sl. na internetu, a dostupna je pomoću svoje web adrese.

 6. Zašto razredna web stranica? Za učenike – usmjerava njihovu znatiželju na internetu, proširuje znanja. Za roditelje - jednostavnije do informacija, bolji uvid u rad, veća uključenost. Za učitelja je potrebna bolja informatička osposobljenost i oprema.

 7. Oblici suradnje

 8. Podcjelina Naša događanja Naša događanja, Naša škola, Naš razred, Nastava i vremenik, Obavijest i novosti u našem razredu, Pisma Zabava. Sadržaj naše razredne web stranice

 9. Izgled razredne stranice i praćenje projekta

 10. Fotogalerijarazreda

 11. Staro posuđe – akromatske boje Sandra Vuk, razredna web stranica

 12. Forum roditelja i učitelja

 13. Programi za zaštitu

 14. http://sites.google.com/site/senoa1b/ https://sites.google.com/site/drugasici/ Potražite nas na

 15. U sklopu projekta Udruge hrvatskih učitelja razredne nastave „Stručno usavršavanje u primjeni IKT u nastavi“ 1. listopada 2011. započeo je drugi u nizu moodletečajeva Izrada razredne web stranice u Google Siteu. • Tečaj izrade online razredne web stranice namijenjen je učiteljima razredne nastave koji žele s učenicima izraditi razrednu web stranicu i time kroz projektne oblike rada razvijati kod učenika, samostalan, istraživački rad te suradničko i problemsko učenje te ostvariti bolju suradnju s roditeljima. • Voditelj tečaja u moodlu je učiteljica Dubravka Petković, Pula Ako želite naučiti… Sandra Vuk, razredna web stranica

 16. Hvala!

More Related