Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston ensimm isten aloitteiden toteuttaminen
Download
1 / 12

Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston ensimmäisten aloitteiden toteuttaminen - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston ensimmäisten aloitteiden toteuttaminen. Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston kokous 3.5.2012 Tampere Pauli Välimäki Ilmastoaloitteita on toteutettu aktiivisesti kaikissa kuudessa suurimmassa kaupungissa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston ensimmäisten aloitteiden toteuttaminen' - sanne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston ensimm isten aloitteiden toteuttaminen
Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston ensimmäisten aloitteiden toteuttaminen

Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston kokous 3.5.2012 Tampere

Pauli Välimäki

 • Ilmastoaloitteita on toteutettu aktiivisesti kaikissa kuudessa suurimmassa kaupungissa.

 • Aloitteiden toteuttaminen on lisännyt yhteistyötä kaupunkien välillä.

 • Myös yhteisiä ilmastohankkeita on käynnistetty erilaisilla kokoonpanoilla.


Aloite 1 energiaviisaan rakentamisen tiekartan laatiminen
Aloite 1: Energiaviisaan rakentamisen tiekartan laatiminen

 • Etenee hyvin kaikissa kaupungeissa.

 • Helsinki ja Espoo tekevät yhteistyötä asiassa, samoin Tampere ja Vantaa, jotka ovat mukana VTT:n vetämässä ”Omistaminen kestävässä rakentamisessa” tutkimus- ja kehityshankkeessa.

 • Oulussa työryhmä valmistelee tiekarttaa.

”ERA17/Leena Ahveninen

Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto


Aloite 2 rakentamisen ohjauksen kehitt minen
Aloite 2: Rakentamisen ohjauksen kehittäminen

 • Tavoite on sama kaikissa kaupungeissa, vaikka toimintatavat ovat erilaisia.

 • Pääkaupunkiseudulla on järjestetty rakennusvalvonnan energiakoulutusta.

 • Tampereella on perustettu Rakentajan energianeuvontakeskus.

 • Helsingissä on lisätty nettineuvontaa ja annetaan alennusta rakennuslupamaksusta erityisen energiatehokkaille taloille.

 • Oulussa on rakentajia ”hoksauttamalla” päästy siihen, että jo 94 % pientaloista on matalaenergiataloja.

”ERA17/Leena Ahveninen

Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto


Aloite 3 kaupunkilaisten kannustaminen ilmastotekoihin
Aloite 3: Kaupunkilaisten kannustaminen ilmastotekoihin

 • Kaikissa kuudessa kaupungissa on käynnistynyt TEM:n/Motivan tuella ilmastoneuvontahanke, jossa etsitään uusia keinoja asukkaiden ilmastoystävälliseen arkeen.

 • Myös maakunnallisten energianeuvontakeskusten toiminta on käynnistetty TEM:n/Motivan hanketuella.

”ERA17/Leena Ahveninen

Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto


Aloite 4 ilmastovaikutukset budjettiin
Aloite 4: Ilmastovaikutukset budjettiin

 • Kasvihuonepäästöjen vähentäminen pyritään integroimaan kiinteäksi osaksi kaupungin talousarviota ja vuosijohtamista.

 • Kaikissa kaupungeissa on asetettu ilmasto- ja päästövähennystavoitteet kaupunkien strategioissa ja talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa.

 • Tavoitteiden toteuttamista seurataan osana strategia- ja talousraportointia.

 • Kehittelyn alla on erityisesti investointien ilmastovaikutusten arviointi ja laajemmin ympäristötilinpito. Tätä työtä tehdään osana ”Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorien” laadintaa.

”ERA17/Leena Ahveninen

Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto


Aloite 5 ekotukitoiminnan kehitt minen
Aloite 5: Ekotukitoiminnan kehittäminen

 • Pääkaupunkiseudulla menestykseksi osoittautunut työpaikkojen ekotukitoiminta on laajentunut kaikkiin kuutoskaupunkeihin.

 • Työpaikkojen ekotukihenkilöiden avulla on voitu laskea kustannuksia esimerkiksi vähentyneen paperinkulutuksen ja parantuneen jätteidenlajittelun ansiosta.

 • Lisäksi ekotukihenkilöt kokevat saavansa positiivista ”draivia” työhönsä rutiinitehtäviensä rinnalle.

”ERA17/Leena Ahveninen

Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto


Aloite 6 liikkumisesta aiheutuvien p st jen v hent minen
Aloite 6: Liikkumisesta aiheutuvien päästöjen vähentäminen

 • Aloitteen johdosta on kartoitettu kuusikkokaupunkien video- ja online-neuvotteluvalmiudet.

 • Kaupunginjohtajat ovat pitäneet ensimmäisen videoneuvottelukokouksen, samoin valmisteluryhmä.

 • Yhteyksien rakentaminen on vielä kesken, mutta esimerkiksi Lync-pohjainen videokokous on jo nyt mahdollista jokaisen työpisteestä.

”ERA17/Leena Ahveninen

Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto


Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston uudet aloitteet
Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston uudet aloitteet

 • Selvitetään suurten kaupunkien mahdollisuudet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

 • Tuetaan kuntien ja valtion ilmastokumppanuusaloitetta.

 • Edistetään vähäpäästöisten autojen käyttöönottoa suurissa kaupungeissa.

 • Lisätään ilmastoyhteistyötä kaupunkien ja pienten ja keskisuurten yritysten välillä.


Aloite 7: Selvitetään suurten kaupunkien mahdollisuudet vähentää kasvihuonekaasu-päästöjä 30 % vuoteen 2020 mennessä

 • 20 prosentin vähennystavoite on vasta ensimmäinen askel ja EU on suunnitellut tavoitteen nostamista 30 prosenttiin ja asettanut pitkän tähtäimen tavoitteeksi vähentää päästöjä 80 % vuoteen 2050 mennessä. Siksi on tarpeen selvittää tiukempien päästövähennystavoitteiden mahdollisuudet ja kustannukset.

 • Selvitys tehdään yhteistyössä suurten kaupunkien kesken. Samalla yhtenäistetään Kestävän energian toimintasuunnitelmien (SEAP) tekotapaa ja seurantaa.  

 • Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto osallistuu aktiivisesti EU:n Covenant of Mayors-verkoston toimintaan ja kannustaa muita kaupunkeja liittymään sopimukseen.

 • Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto rekisteröidään Covenant of Mayors –verkon viralliseksi jäseneksi.

ERA17/Leena Ahveninen

Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto


Aloite 8 tuetaan kuntien ja valtion ilmastokumppanuus aloitetta
Aloite 8: Tuetaan kuntien ja valtion ilmastokumppanuus-aloitetta

 • Kuntaliitto on aloittanut yhteistyössä useiden kuntien kanssa hankkeen, jossa selvitetään mahdollisuuksia käynnistää kuntien ja valtion ilmastosopimusmenettely. Siinä kunnat sitoutuvat toteuttamaan yhdessä sovittavia päästövähennystoimia, ja samalla sovitaan niiden rahoituksesta.  

 • Varsinkin jos kunnat sitoutuvat vapaaehtoisesti EU:n tavoitteita tiukempiin päästövähennyksiin, tulisi valtion osallistua kustannuksiin.

 • Norjassa kehitetyssä neuvottelumenettelyssä valtio ”ostaa” kunnilta päästövähennyksiä, jotka eivät muuten toteutuisi. Valtion ja kuntien tulee yhdessä selvittää, voiko tällainen toimintamalli olla osa valtion ja suurten kaupunkiseutujen välistä aiesopimusmenettelyä. Samalla tulee selvittää uusia rahoitusmalleja päästövähennysten toteuttamiseen.

”ERA17/Leena Ahveninen

Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto


Aloite 9 edistet n v h p st isten autojen k ytt nottoa suurissa kaupungeissa
Aloite 9: Edistetään vähä- päästöisten autojen käyttöönottoa suurissa kaupungeissa

 • Liikenne aiheuttaa noin viidenneksen kasvihuonekaasupäästöistä ja suurin osa syntyy tieliikenteestä. EU:n tavoite: Vuoteen 2020 mennessä tulisi autojen hiilidioksidipäästöjen olla alle 100 grammaa/km.

 • Sähköautot, hybridit ja pienikulutuksiset polttomoottoriautot alittavat jo nyt tämän rajan. Myös kaasu- ja flexi fuel-autojen yleistyminen vähentää päästöjä.

 • Kaupungit voivat edistää vähäpäästöisten autojen yleistymistä hankkimalla niitä omaan käyttöön ja asettamalla päästökriteerit kaupungin autohankinnoille. Vähäpäästöisille autoille voidaan myös antaa pysäköintietuja. Latauspaikkoja lisäämällä luodaan edellytyksiä sähköautojen yleistymiselle.

 • Tehdään selvitys kaupunkien käyttämistä keinoista vähäpäästöisten ajoneuvojen lisäämiseksi. Selvitetään myös kaupunkien käyttämät bussiliikenteen kilpailutusten päästökriteerit ja menettelytavat.

 • Valtion tulee tukea vähäpäästöisten autojen hankintaa

  esim. veroedulla.

”ERA17/Leena Ahveninen

Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto


Aloite 10 lis t n ilmasto yhteisty t kaupunkien ja pienten ja keskisuurten yritysten v lill
Aloite 10: Lisätään ilmasto- yhteistyötä kaupunkien ja pienten ja keskisuurten yritysten välillä

 • Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on monia mahdollisuuksia osallistua ilmastopäästöjen vähentämiseen, mutta usein yrityksillä ei ole aikaa paneutua asiaan tai niillä ei ole riittävästi tietoa. Tässä kaupungit voivat tukea yrityksiä.

 • Pääkaupunkiseudulla on toteutettu pienen ja keskisuurten yritysten vapaaehtoista ympäristöjärjestelmää Ekokompassia, joka on osa kuntien ylläpitämän Ilmastoinfon toimintaa. ELY-keskukset ovat kehittäneet vastaavan EcoStart-ympäristöjärjestelmän.

 • Nämä kevennetyt ympäristöjärjestelmät tarjoavat pk-yrityksille soveltuvia keinoja vähentää päästöjä, vastata asiakkaiden ympäristövaatimuksiin ja saavuttaa kilpailuetua ekotehokkuudella.

 • Ehdotamme, että kaupungit lisäävät yhteistyötä pk-yritysten kanssa päästöjen vähentämiseksi ja ilmastoystävällisten toimintatapojen kehittämiseksi.

”ERA17/Leena Ahveninen

Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto


ad