v lkommen till kth n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkommen till KTH PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkommen till KTH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Välkommen till KTH - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Välkommen till KTH. Eva Malmström Prorektor@kth.se. KTH at a glance. Sweden’s largest and oldest technical university. Steppingstone to a prosperous career EAE 2011 AAE 2014 . World-class research RAE 2008, 2012 ~ 1,900 peer-review publ. ca 50% with intl collab.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Välkommen till KTH


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Välkommen till KTH Eva MalmströmProrektor@kth.se

  2. KTH at a glance Sweden’slargestand oldesttechnicaluniversity Steppingstone to a prosperous career EAE 2011AAE 2014 World-class research RAE 2008, 2012 ~1,900 peer-review publ. ca 50% with intlcollab Founded in 1827One-faculty, public

  3. KTH’s organisation University Board President University Administration Faculty Council Architecture and the Built Environment ElectricalEngineering Biotechnology Engineering Science Chemical Science and Engineering Industrial Engineering and Management Computer Science and Communication Information and Communication Technology Technology and Health Education and Communication in Engineering Science

  4. People @ KTH 2012 • Faculty (outof a total of 4,811) : • 299 professors (~40 women) • 240 lecturers (~20 % women) • Students: • Ca 13,000 full time students • Ca 1,900 PhD students • Graduations: • 920 Engineers and architects • 321 3-year engineering programs • 1 177 MSc (2-year programs) • 235 PhD • 153 Lic Figures for 2012 5

  5. KTH funding • Total income total 4 038 (3 948) million SEK • Figures for 2013

  6. KTH - An international university • KTH faculty • International students • Worldwidestudent exchange • International collaborations • CLUSTER • KICs • INSPIRE Illinois • China Centres ofExcellence • Students, staff and alumni from morethan 100 countries

  7. LUSTER

  8. EIT InnoEnergyEuropean institute of Innovation and Technology • 11 companies, 10 research institutes, 14 universities • 31 % industry partners • 50 % of key research players in Europe • Covering the entire energy mix • Knowledge triangle balanced along all dimensions • Strong connection with venture capitalists and local government

  9. Increasedcollaborationwithsociety • Strategic partnerships • Long-term dialouge on executivelevel • Short-term goals on education and research • Mobility • Adjoint professors, affiliatedfaculty, industry PhD • Adjoint experts, affiliated experts • KTH Facultyof Innovative Engineering

  10. Omvärldsbevakning viktigare än någonsin – inte minst för att inspireras av varandra • Högskolelandskapet är i förändring • Kompetensförsörjning – konkurrenskraft • Ökad autonomi (?) • Rätt saker för skattemedel; impact • ”Bottom-up” förslag på sammanslagning välkomnas • Studieavgifter för tredjelandsstudenter • Rankinglistor • Snabb utveckling i världen

  11. Lärosätets identitet • Regional – nationell – global • Bredd- och excellensutbildning • Grundforskning och behovsmotiverad forskning

  12. Lärosätets identitet • Regional – nationell – global • Bredd- och excellensutbildning • Grundforskning och behovsmotiverad forskning

  13. Samhället år 2027 • Globala utmaningar: • klimat och energi, livsmedel och vatten • Sverige: • åldrande befolkning, växande storstäder, e- samhället genomfört • Stockholm: • transporter, bostäder, utbildning

  14. Var är KTH 2027? Internationellt elituniversitet inom teknisk forskning? Regional försörjare av ingenjörer? Spetsuniversitet inom hållbar utveckling? Myndighet – stiftelse – självständigt lärosäte?

  15. Processen på KTH • Inventering • Omvärldsanalys/framtidsscenarier • Besök på TU/e • Hemsida med kommentarfunktion • Diskussionsseminarier • Remiss • Beslut i styrelsen • Underlag för utvecklingsplan 2013-16

  16. Delphistudie

  17. Diskussionsmöten Interna • Ledningsgruppen • Rektorsgruppen • Fakultetsnämnd/råd • Studenter + doktorander • Fakultet (yngre/mer senior) • Förvaltning • Utredningsavdelningen • Grundutb.ansvariga Externa • Stad och län • Myndigheter och organisationer • Institut • Näringsliv • Arkitektur och design • Ytterligare grupperingar och personer

  18. Dokumentation • ”Boldbutmeasurable” • KTH:s kommunikationsstrategi • Lång och kort version • Bakgrundsmaterial • Underlag för kommande utvecklingsplaner • http://www.kth.se/vision2027