slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
GIỚI THIỆU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

GIỚI THIỆU - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Người trình bày : Nguyễn Hồng Quế Thanh tra viên Sở Thông tin và Truyền thông. GIỚI THIỆU NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG. Lào Cai , ngày 25 tháng 7 năm 2014.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GIỚI THIỆU' - sani


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ngườitrìnhbày: NguyễnHồngQuế

ThanhtraviênSởThông tin vàTruyềnthông

GIỚI THIỆU

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG.

LàoCai, ngày 25 tháng 7 năm 2014

slide2

NỘI DUNG TRÌNH BÀYI. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNHII. BỐ CỤC NGHỊ ĐỊNHIII. NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG NGHỊ ĐỊNHIV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

i s c n thi t ban h nh ngh nh

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

 • Nghị định được ban hành để khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý về Internet.
 • Bổ sung quy định quản lý một số vấn đề nóng trong sự phát triển của Internet và thông tin trên mạng gần đây, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển Internet, thúc đẩy cạnh tranh, tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch cho các doanh nghiệp.
 • Phân định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các Bộ, ngành trong công tác quản lý về Internet, đồng thời tăng cường vai trò, vị trí và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý Internet
ii b c c ngh nh

II. BỐ CỤC NGHỊ ĐỊNH

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

 • Bốcục:

Nghịđịnhđượckếtcấugồm 6 chương, 46 điều.

2. Nội dung baogồmquảnlýcáclĩnhvựcsau:

 • Quảnlý, cung cấpvàsửdụngdịchvụInternet, tài nguyên Internet;
 • Quảnlý, cung cấpvàsửdụng thông tin trên mạng;
 • Trò chơi điệntử trên mạng;
 • Đảmbảo an toàn thông tin và an ninh thông tin trên mạng
iii nh ng i m m i trong ngh nh

III. NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG NGHỊ ĐỊNH

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

 • Quy định rõ về điểm truy nhập Internet công cộng và trò chơi điện tử công cộng;
 • Quy định về trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX);
 • Bổ sung, hoàn thiện hành lang pháp lý về giải quyết tranh chấp tên miền và thúc đẩy phát triển công nghệ địa chỉ IPv6;
iii nh ng i m m i trong ngh nh ti p

III. NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG NGHỊ ĐỊNH (tiếp)

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

Quy định 5 loại hình trang thông tin điện tử, bao gồm báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử cá nhân và trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành;

Phân cấp cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp cho các Sở Thông tin và Truyền thông;

Cung cấp thông tin công cộng qua biên giới;

iii nh ng i m m i trong ngh nh ti p1

III. NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG NGHỊ ĐỊNH (tiếp)

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

Đưa ra nguyên tắc, hành lang pháp lý trong việc cung cấp, sử dụng, phát triển dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động;

Tăng cường quản lý an toàn thông tin, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phòng chống tội phạm trên mạng;

iv n i dung c b n c a ngh nh

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

Chương I: Quyđịnhchung

Chươngnàygồm 5 Điều (từĐiều 1- Điều 5): Quyđịnhvềphạm vi điềuchỉnh, đốitượngápdụng; giảithíchtừngữ; chínhsáchpháttriển, quảnlý Internet vàthông tin trênmạng; cáchành vi bịcấm.

iv n i dung c b n c a ngh nh1

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

Chương I: Quyđịnhchung (tiếp)

*) Điều1. Phạm vi điềuchỉnh

Nghịđịnhnày quy định chi tiếtviệcquảnlý, cung cấp, sửdụngdịchvụInternet, thông tin trên mạng, trò chơi điệntử trên mạng; bảođảm an toàn thông tin và an ninh thông tin; quyềnvànghĩavụcủatổchức, cá nhân tham gia việcquảnlý, cung cấp, sửdụngdịchvụInternet, thông tin trên mạng, trò chơi điệntử trên mạng, bảođảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

iv n i dung c b n c a ngh nh2

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

Chương I: Quyđịnhchung (tiếp)

*) Điều2. Đốitượngápdụng

Nghịđịnhnàyápdụngđốivớitổchức, cá nhân trong nước, tổchức, cá nhân nướcngoàitrựctiếp tham gia hoặccó liên quan đếnviệcquảnlý, cung cấp, sửdụngdịchvụInternet, thông tin trên mạng, trò chơi điệntử trên mạng, bảođảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

iv n i dung c b n ti p

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

Chương I. Những quy định chung (tiếp)

*) Điều 5: Các hành vi bị cấm:

1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

iv n i dung c b n ti p1

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

*) Điều 5: Các hành vi bị cấm (tiếp):

b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

iv n i dung c b n ti p2

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

*) Điều 5: Các hành vi bị cấm (tiếp):

đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

iv n i dung c b n ti p3

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

*) Điều 5: Các hành vi bị cấm (tiếp):

2. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

3. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

iv n i dung c b n ti p4

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

*) Điều 5: Các hành vi bị cấm (tiếp):

4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

slide16

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

 • Chương II: Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ dịch vụ Internet, tài nguyên Internet
 • Chương này gồm 2 mục 14 điều (từ điều 6 - điều 19)
 • Mục 1: Dịch vụ Internet
 • Mục 2: Tài nguyên Internet
slide17

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

- Mục I: Dịch vụ Internet (6 điều 6-11):

Quy định cấp phép dịch vụ Internet; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; điều kiện hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng; Quyền, nghĩa vụ của chủ điểm truy cập Internet công cộng; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet; kết nối Internet.

slide18

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

*) Điềukiệnhoạtđộngcủađiểm truy nhậpInternet công cộng:

 • Đăng ký kinh doanh đạilýInternet;
 • KýhợpđồngđạilýInternetvới doanh nghiệp cung cấpdịchvụ truy nhậpInternet;
 • Trườnghợp cung cấpdịchvụtrò chơi điệntửphải tuân thủ quy địnhtạiKhoản 1 Điều 35 Nghịđịnhnày.
slide19

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

*) Nghĩavụcủađiểmtruynhập Internet côngcộng:

 • Treo biển “ĐạilýInternet” kèm theo số đăng ký kinh doanh đạilýInternet;
 • Niêm yết công khai nội quy sửdụngdịchvụInternet;
 • Cung cấpdịchvụ truy nhậpInternet theo chấtlượngvàgiácước trong hợpđồngđạilýInternet;
 • Tham gia các chương trìnhđàotạo, tậphuấnvềInternet do cơ quan quảnlýnhànướcvà doanh nghiệp cung cấpdịchvụInternettổchức trên địabàn;
 • Thựchiện quy địnhvềbảođảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.
slide20

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

 • Mục II: Tài nguyên Internet (8 điều 12-19):

Quy định đăng ký tên miền; hệ thống máy chủ quốc gia tên miền Việt Nam “.vn”; nhà đăng ký tên miền “.vn”; nhà đăng ký tên miền Quốc tế tại Việt Nam; Xử lý tranh chấp tên miền; phân bổ, cấp, thu hồi địa chỉ Internet và số hiệu mạng; thúc đẩy ứng dụng công nghệ Ipv6; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng tài nguyên Internet.

slide21

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

 • Mục II: Tài nguyên Internet (tiếp):

*) Xửlý tranh chấp tên miền: Tranh chấpvề đăng ký, sửdụng tên miềnquốc gia Việt Nam “.vn” đượcgiảiquyết theo cáchìnhthức sau đây:

 • Thông qua thương lượng, hòagiải;
 • Thông qua trọngtài;
 • KhởikiệntạiTòaán.
slide22

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

Chương III: Quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng

Chương này gồm 03 mục từ (11 điều từ điều 20-30)

 • Mục I: Quy định chung (3 điều 20-22):
 • bao gồm các quy định phân loại trang thông tin điện tử; nguyên tắc quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng; cung cấp thông tin công cộng qua biên giới.
slide23

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

Mục I: Quy định chung (tiếp):

*) Phânloại 05 loạihìnhtrangthông tin điệntửgồm:

 • Báođiệntử;
 • Trang thông tin điệntửtổnghợp;
 • Trang thông tin điệntửnộibộ;
 • Trang thông tin điệntửcánhân;
 • Trang thông tin điệntửứngdụng chuyên ngành
slide24

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

Chương III: Quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng(tiếp)

Mục II: Trang thông tin điện tử, mạng xã hội (4 điều 23-26):

Bao gồm các quy định quản lý việc thiết lập trang thông tin điện tử, mạng xã hội; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; quyền nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

slide25

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

Mục II: Trang thông tin điệntử, mạngxãhội (tiếp)

*) Lưu ý:

 • Sở Thông tin vàTruyền thông cấpphépthiếtlập trang thông tin điệntửtổng hợp cho tổ chức, doanh nghiệptrừtrang thông tin điệntửtổnghợp cho cơ quan báochí, cơ quan ngoại giao vàlãnhsự, tổchứctrựcthuộc Trung ương, tổchức tôn giáohoạtđộnghợppháptạiViệt Nam; tổchứcChínhphủvà phi chínhphủnướcngoàihoạtđộnghợppháptạiViệt Nam.
 • Mạngxãhội do Bộ TT&TT cấpgiấyphép.
slide26

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

Chương III: Quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng(tiếp)

Mục III: Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động (4 điều 27-30):

Bao gồm các quy định cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp thông tin di động; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ nội dung thông tin trên mạng thông tin di động.

slide27

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

Chương IV: Trò chơi điện tử trên mạng

Chương này gồm7 điều (từ điều 31 đến điều 37)

Quy định nguyên tắc quản lý trò chơi điện tử trên mạng; cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi G1; đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; quyền và nghĩa vụ của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; quyền và nghĩa vụ của người chơi.

slide28

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

Chương IV: Trò chơi điệntử trên mạng(tiếp)

1. Phânloạitròchơiđiệntử:

 • G1: Là trò chơi điệntửcósự tương tácgiữanhiềungười chơi với nhau đồngthời thông qua hệthốngmáychủtrò chơi của doanh nghiệp;
 • G2: Là trò chơi điệntửchỉcósự tương tácgiữangười chơi vớihệthốngmáychủtrò chơi của doanh nghiệp;
slide29

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

Chương IV: Trò chơi điệntử trên mạng(tiếp)

1. Phânloạitròchơiđiệntử (tiếp):

 • G3: Là trò chơi điệntửcósự tương tácgiữanhiềungười chơi với nhau nhưng không cósự tương tácgiữangười chơi vớihệthốngmáychủtrò chơicủa doanh nghiệp;
 • G4: Là trò chơi điệntửđượctảivề qua mạng, không cósự tương tácgiữangười chơi với nhau vàgiữangười chơi vớihệthốngmáychủtrò chơi của doanh nghiệp.
slide30

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

Chương IV: Trò chơi điện tử trên mạng (tiếp)

2. Điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

2.1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

2.2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

slide31

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

2.2. Điềukiệncấpgiấychứngnhận (tiếp):

 • Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấpdịchvụtrò chơi điệntử công cộng;
 • Địađiểm cung cấpdịchvụtrò chơi điện tử công cộngcáchcổngtrườngtiểuhọc, trung học cơ sở, trung họcphổ thông từ 200 m trở lên;
 • Cóbiểnhiệu “Điểm cung cấpdịchvụtrò chơi điệntử công cộng” bao gồm tên điểm, địachỉ, số điệnthoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh;
slide32

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

2.2. Điềukiệncấpgiấychứngnhận (tiếp):

 • Tổngdiệntíchcácphòngmáycủađiểm cung cấpdịchvụtrò chơi điệntử công cộngtốithiểu 50 m2 tạicác khu vực đô thịloạiđặcbiệt, đô thịloại I, loại II, loại III; tốithiểu 40 m2 tạicác đô thịloại IV, loại V; tốithiểu 30 m2 tạicác khu vựckhác;
 • Bảođảmđủánhsáng, độchiếusángđồngđều trong phòngmáy;
slide33

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

 • Điềukiệncấpgiấychứngnhận (tiếp):
 • Cóthiếtbịvànội quy phòngcháy, chữacháy theo quy địnhvềphòng, chốngcháy, nổcủaBộ Công an;
 • NộplệphícấpGiấychứngnhậnđủđiềukiệnhoạtđộngđiểm cung cấpdịchvụtrò chơi điệntử công cộng.
slide34

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

 • Cơquancấpgiấychứngnhậnđủđiềukiệnhoạtđộngđiểmcungcấpdịchvụtròchơiđiệntửcôngcộng:
 • Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thànhphốtrựcthuộc Trung ương căn cứtìnhhìnhthựctếcủađịa phương giao Sở Thông tin vàTruyền thông hoặcỦy ban nhân dân quận, huyệnchủtrì việccấp, sửađổi, bổ sung, thu hồi, gia hạn, cấplạiGiấychứngnhậnđủđiềukiệnhoạtđộngđiểm cung cấpdịchvụtrò chơi điệntử công cộng
slide35

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

 • Nghĩavụcủachủđiểm cung cấpdịchvụtrò chơi điệntử công cộng:
 • Cóbảng niêm yết công khai nội quy sửdụngdịchvụtrò chơi điệntử;
 • Cóbảng niêm yết danh sáchcậpnhậtcáctrò chơi G1 đãđược phê duyệtnội dung, kịchbản;
 • Tham gia các chương trìnhđàotạo, tậphuấnvềInternet, trò chơi điệntử do các cơ quan quảnlýnhànướcvà doanh nghiệptổchức trên địabàn
slide36

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

 • Nghĩavụcủachủđiểm cung cấpdịchvụtrò chơi điệntử công cộng (tiếp):
 • Không đượchoạtđộngtừ 22 giờ đêm đến 8 giờsáng hôm sau;
 • Thựchiện quy địnhvềbảođảm an toàn thông tin và an ninh thông tin;
 • Chịusự thanh tra, kiểm tra vàxửlý vi phạmcủa cơ quan quảnlýnhànướccóthẩmquyền.
slide37

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

Chương 5: Đảm bảo an toàn thông tin và an ninh thông tin trên mạng

Chương này gồm 7 điều (từ điều 38 - điều 44)

Quy định nguyên tắc đảm bảo an toàn thông tin và an ninh thông tin trên mạng; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn và an ninh thông tin; quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin; cung cấp dịch vụ an toàn thông tin; phân định cấp độ hệ thống thông tin; ứng cứu sự cố mạng; nghĩa vụ tổ chức, doanh nghiệp đối với việc bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

slide38

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

Chương 5: Đảm bảo an toàn thông tin và an ninh thông tin trên mạng

Điều 38. Nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin trên mạng

1. Tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin trong phạm vi hệ thống thông tin của mình; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân khác trong việc bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin trên mạng.

slide39

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

Chương 5: Đảm bảo an toàn thông tin và an ninh thông tin trên mạng

Điều 38. Nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin trên mạng (tiếp)

2. Hoạt động bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin trên mạng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả trên cơ sở bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin và quy định pháp luật về chất lượng dịch vụ viễn thông, Internet.

slide40

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

Chương 6: Điều khoản thi hành

Chương này gồm 2 điều (từ điều 45 đến điều 46)

Quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

slide41

NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN (tiếp)

 • Điều 45. Hiệulựcthihànhtừ 1/9/2013.

BãibỏNghịđịnhsố 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 củaChínhphủvềquảnlý, cung cấp, sửdụngdịchvụInternetvà thông tin điệntử trên Internet. Bãibỏ Thông tư liên tịchsố 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT ngày 14 tháng 7 năm 2005 giữaBộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Công an vàBộKếhoạchvàĐầu tư về quảnlýđạilýInternetvà Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01 tháng 6 năm 2006 giữaBộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Công an vềquảnlýtrò chơi trựctuyến (onlinegames).