slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
بسم الله الرحمن الرحیم PowerPoint Presentation
Download Presentation
بسم الله الرحمن الرحیم

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 75

بسم الله الرحمن الرحیم - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه ریزی استراتژیک چیست؟. ابزار مدیریتی است به سازماندهی منابع کمک میکند انرژی سازمان را در مسیر اهداف قرار می دهد سازمان را در مقابل تغییرات محیط آماده می کند. چرا استراتژیک ؟. بهترین راه را برای پاسخ به محیط فراهم می کند

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'بسم الله الرحمن الرحیم' - sanders-nestor


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
ابزار مدیریتی است
 • به سازماندهی منابع کمک میکند
 • انرژی سازمان را در مسیر اهداف قرار می دهد
 • سازمان را در مقابل تغییرات محیط آماده می کند
slide4
چرا استراتژیک؟
 • بهترین راه را برای پاسخ به محیط فراهم می کند
 • تغییرات محیط را در برنامه ریزی لحاظ می کند
 • توام با برنامه ریزی است
 • آینده را ترسیم می کند
 • راههای رسیدن به آینده را منظور می کند
slide5
ویژگی های برنامه ریزی استراتزیک خوب
 • منجر به عمل می شود
 • چشم اندازی ترسیم می کند که مبتنی بر ارزشها است
 • فرایند تدوین آن مشارکتی است
 • تغییرات محیطی را در نظر می گیرد
 • مبتنی بر داده های دقیق می باشد

گروه پزشکی اجتماعی

slide6
تفکر استراتژیک

همیشه از خود سوال کنیم که آیا درست عمل می کنیم؟

گروه پزشکی اجتماعی

slide7
چه کسی تفکر استراتژیک دارد؟
 • تلاش برای انجام کاری دارد
 • درک صحیح از محیط دارد ، مخصوصا نیروهای بازدارنده را می شناسد
 • در پاسخ به نیروههای بازدارنده خلاقیت نشان می دهد
slide8

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک یعنی بکارگیری تفکر

استراتژیک در تمام کارهای سازمانی

گروه پزشکی اجتماعی

slide9
مدیریت استراتژیک خوب :
 • مقررات، رقابت ، تکنولوژی و مشتری ها را در ماموریت سازمان مد نظر دارد
 • برای رسیدن به ماموریت استراتژی رقابتی دارد
 • ساختار خود را طوری طراحی می کند که منابع به سمت رسیدن به ماموریت بسیج شود
slide10
مراحل اساسی در فرایند برنامه ریزی استراتژیک
 • مرحله آمادگی
 • تدوین ماموریت و چشم انداز
 • ارزیابی موقعیت
 • تدوین استراتژی و اهداف
 • تدوین برنامه اجرائی

گروه پزشکی اجتماعی

slide11
مرحله آمادگی
 • شناسائی موضوعات اختصاصی
 • تعریف نقش ها
 • ایجاد کمیته برنامه ریزی
 • ترسیم نیمرخ سازمان
 • جمع آوری اطلاعات کلیدی
slide12
تدوین ماموریت و چشم انداز

بیانیه ماموریت پاراگرافی است که هر خواننده ای متوجه میشود که نویسنده می داند کجا می رود.

برای تدوین ماموریت به سوالات زیر پاسخ دهید.

گروه پزشکی اجتماعی

slide13
چرا سازمان شما وجود دارد؟
 • نوع فعالیت و کار اصلی شما چیست؟
 • باور ها و ارزشهای سازمان شما چیست؟
slide14
چرا ماموریت؟
 • ایجاد درک مشترک در سازمان
 • تمایز موسسه از سایر موسسات
 • ایجاد تعهد در اعضای سازمان
 • ماخذ مستند برای تصمیم گیری ها

گروه پزشکی اجتماعی

slide15

مثال

دانشکده پزشکی ..... وقف مراقبت از بیماران ، آموزش و تحقیق از طریق برتری در ارائه خدمات و نوآوری در تحقیقات است

slide16
ماموریت بیمارستان
 • چه می کنید؟
 • چگونه؟
 • چرا ؟
slide17
چشم انداز

آرزو داریم در آینده چه کاره شویم ؟

گروه پزشکی اجتماعی

slide18
یک بیانیه چشم انداز خوب
 • دارای آرزویی روشن برای آینده

( ما در آینده چه هستیم)

 • یک تصویر مدون از آن چیزی که ذی نفعان سازمان آرزو دارند
 • چالش بر انگیز و رو به کمال
 • دارای امید و شوق برای ذی نفع ها
 • مایه اتفاق نظر
 • ساده و کوتاه

گروه پزشکی اجتماعی

slide19

مثال

نوآوری و برتری در سازماندهی جامعه زنان

جهت توسعه دادن یک جامعه سالم

mission
(Mission)رسالت

رسالت بیان و توصیف اهمیت و میزان وسعت کاری است که سازمان انجام میدهد.پاسخ به این سئوال که:ما که هستیم؟ چه میکنیم؟ در بیانیه رسالت باید:

-فلسفه وجودی برنامه به روشنی بیان شود.

-محصول اصلی برنامه به روشنی بیان شود.

-مشتریان اصلی و نهایی به روشنی بیان شود.

-ارزشها و باورها(فلسفه آموزش) در نظر گرفته شوند.

vision
)Vision( دورنما

دورنما حالت ایده آل و مطلوب برای آینده و بر اساس ارزشهاست.

نوعی تفکردرباره آینده است وبیان میکند که برنامه چه میخواهد بکند؟

-بیانیه دورنما باید:

-آینده برنامه را جهت دار وبروشنی بیان کند.

-آینده را در مدت زمانی خاص بیان کند.

-حالت آرزو داشته و برانگیزاننده باشد.

-مهمترین فرصت رشد درآینده را بیان کند.

-صلاحیت اصلی برنامه را بیان کند.

slide23
ارزیابی موقعیت یا SWOT
 • S: strengths
 • W: weakness
 • O: opportunity
 • T : Threats
swot analysis

SWOT analysis

یک ارزیابی از ضعفها و قوت های داخل سازمان و فرصتها و تهدید های خارج سازمان است

swot analysis1
SWOT analysis

ارزیابی محیط داخلی

ضعف ها

قوتها

swot

فرصتها

تهدید ها

ارزیابی محیط خارجی

گروه پزشکی اجتماعی

slide26
پیام SWOT آنالیز

پیشرفت و حرکت رو به جلو بر اساس قوتها ، به حداقل رساندن ضعف ها ، غنیمت شمردن فرصتها و خنثی کردن تهدیدها

slide27

چرا آنالیز SWOT خیلی مهم است؟

تعیین استراتژی موثر از طریق ارزیابی واقعی از موقعیت فعلی خود و محیط میسر است

slide28

هدف از SWOT آنالیز

تدارک نقطه شروع واقعی برای تدوین چشم انداز سازمان برای توسعه راهبردی

slide29
آنالیز SWOT چگونه انجام می شود؟

جمع آوری اطلاعات

عوامل داخلی

سوالات اساسی

 • کدامیک از وظایف در سازمان خوب انجام میشود؟

( قوت)

 • چه کارهایی را می توانیم بهبود ببخشیم؟

( ضعف )

slide30
عوامل خارجی

سوالات اساسی

 • چه تغییراتی در محیط خارجی برای دستیابی به

ماموریت سازمان کمک کننده است ؟

( فرصت )

 • چه تغییراتی در خارج سازمان انجام می گیرد که نیاز به حالت تدافعی در برابر آن یا آمادگی برای مقابله باید داشته باشیم

( تهدید)

slide33
نقاط ضعف

نقاط قوت

حداقل پنج مورد از نقاط ضعف و قوت سازمان خود را لیست کنید
slide34
تهد ید

فرصت

حداقل پنج مورد فرصت و تهدید برای اهداف خود ذکر کنید

گروه پزشکی اجتماعی

slide35
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

گروه پزشکی اجتماعی

slide38

H.L. Menken

To every complex question,

there is a simple answer!!!!

... and it is wrong!!!!!??

گروه پزشکی اجتماعی

slide39

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

گروه پزشکی اجتماعی

slide40

چشم انداز

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

چشم انداز

یا

رویای نهائی سازمان

از دید سهامداران یا

موسسان سازمان

جایگاه

چشم انداز

؟

from vision to action

گروه پزشکی اجتماعی

slide41

چشم انداز

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

feedback to vision statement

گروه پزشکی اجتماعی

slide42

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

چشم انداز

یا

تصویر سازی

تحقق

رسالت سازمان

جایگاه

چشم انداز

؟

چشم انداز

گروه پزشکی اجتماعی

slide43

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

چشم انداز

یا

رویای موفقیت

کوتاه مدت سازمان

جایگاه

چشم انداز

؟

چشم انداز

گروه پزشکی اجتماعی

slide44

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

تحلیل ذینفعان و مشتریان

اسکن محیط برون

و تحلیل بازار

گروه پزشکی اجتماعی

slide45
ذینفعان یا ذی مدخلان
 • ذینفع کیست ؟
  • ذینفع هر فرد یا نهادی که :
   • از سازمان انتظار و توقع دارد و سازمان برای پاسخگوئی به نیازهای آنها بوجود آمده است
   • تحت تاثیر برنامه های سازمان قرار میگیرد
  • اثر می تواند مثبت یا منفی باشد
  • شدت اثر میتواند کم یا زیاد باشد

گروه پزشکی اجتماعی

stakeholders effects

positive issue - degree

positive issue - degree

positive issue - degree

positive issue - degree

Effect

organization

Effected by

organization

negative issue- degree

Effect

organization

negative issue- degree

Effected by

organization

negative issue- degree

Stakeholders effects:

Internal

negative issue- degree

External

گروه پزشکی اجتماعی

slide47
نقشه ذينفعان سازمان

اثر گذاري

سازمان

اثر پذيري

سازمان

اثرمثبت

خارجي

داخلي

اثر منفي

گروه پزشکی اجتماعی

slide48
نمودار ساختاري ذينفعان

ذينفع

دروني

سازمان

بيروني

گروه پزشکی اجتماعی

slide49
نمودار ساختاري ذينفعان

رابطه مثبت

دروني

رابطه منفي

سازمان

بيروني

گروه پزشکی اجتماعی

slide50
نمودار ساختاري ذينفعان

رابطه

اثر گذاري

دروني

رابطه

اثر پذيري

سازمان

بيروني

گروه پزشکی اجتماعی

slide51
مشتريان سازمان چه كساني هستند ؟

مشتريان افراد يا سازمانهائي هستند كه از فرآورده ها يا خدمات آن بهره مند ميشوند

گروه پزشکی اجتماعی

slide52
كداميك از گروههاي زير مشتريان سازمان شما محسوب ميشوند و آيا مشتريان ديگري را ميشناسيد ؟
 • بيماران
 • خانواده آنان
 • كاركنان
 • هيئت امناء يا شورايعالي
 • شوراي شهر
 • دانشجويان پزشكي
 • مديران
 • پرداخت كنندگان
 • اتندينگ بيمارستان و اساتيد
 • پزشكان ارجاع دهنده
 • تهيه كنندگان و فروشندگان
 • موسسات تحقيقاتي
 • داوطلبين
 • اهداء كنندگان
 • آژانسهاي اعتبار بخشي
 • وزارت بهداشت و درمان
 • ....................

گروه پزشکی اجتماعی

slide53
نمودار شماره 1) نقشه ذينفعان

داخلي

منفي

مثبت

گروه پزشکی اجتماعی

خارجي

slide54
مرحله مداخله و حضور ذينفعان
 • بررسي نيازهاي سازماني
 • تدوين رسالت و اهداف كلان
 • آناليز دروني و بروني سازمان
 • تدوين پروژه ها و برنامه هاي سازماني

با توجه به نوع تعامل

گروه پزشکی اجتماعی

slide55
ميزان حضور ذينفع در تدوين نيازها

S1

S2

S3

S4

گروه پزشکی اجتماعی

slide56
ميزان حضور ذينفع در تحليل دروني و بروني سازمان

S1

S2

S3

S4

گروه پزشکی اجتماعی

slide57
ميزان حضور ذينفع در تدوين سياستهاي اجرائي

S1

S2

S3

S4

گروه پزشکی اجتماعی

slide58
ميزان حضور ذينفع در تامين منابع مالي

S1

S2

S3

S4

گروه پزشکی اجتماعی

slide60

جهانی

استان

شهرستان

قلمروو لایه های محیط بیرونی سازمان

ملی

سازمان

گروه پزشکی اجتماعی

slide62

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

تحليل سازمان

عوامل دروني

عوامل بروني

تعيين موقعيت و تدوين

استراتژيهاي كلان

ماتریس های

تدوین استراتژی

گروه پزشکی اجتماعی

slide63

ماموريت

تحليل سازمان

عوامل دروني

تحلیل ذینفعان و مشتریان

عوامل بروني

اسکن محیط برون

و تحلیل بازار

اهداف كلان

تعيين موقعيت و تدوين

استراتژيهاي كلان

ماتریس های

تدوین

اهداف استراتژيك

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

پایش برنامه ریزی

استراتژیک

بودجه ريزي

1

پايش و ارزشيابي

گروه پزشکی اجتماعی

slide64

ماموريت

تحليل سازمان

عوامل دروني

تحلیل ذینفعان و مشتریان

عوامل بروني

اسکن محیط برون

و تحلیل بازار

اهداف كلان

تعيين موقعيت و تدوين

استراتژيهاي كلان

ماتریس های

تدوین

اهداف استراتژيك

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

پایش برنامه ریزی

استراتژیک

بودجه ريزي

2

پايش و ارزشيابي

گروه پزشکی اجتماعی

slide65

ماموريت

تحليل سازمان

عوامل دروني

تحلیل ذینفعان و مشتریان

عوامل بروني

اسکن محیط برون

و تحلیل بازار

اهداف كلان

تعيين موقعيت و تدوين

استراتژيهاي كلان

ماتریس های

تدوین

اهداف استراتژيك

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

پایش برنامه ریزی

استراتژیک

بودجه ريزي

3

پايش و ارزشيابي

گروه پزشکی اجتماعی

slide66

ماموريت

تحليل سازمان

عوامل دروني

تحلیل ذینفعان و مشتریان

عوامل بروني

اسکن محیط برون

و تحلیل بازار

اهداف كلان

تعيين موقعيت و تدوين

استراتژيهاي كلان

ماتریس های

تدوین

اهداف استراتژيك

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

پایش برنامه ریزی

استراتژیک

بودجه ريزي

4

پايش و ارزشيابي

گروه پزشکی اجتماعی

slide67

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

ارزشیابی پیامدهای نهائی

ارزشیابی درونی و برونی و

استراتژی ها

ارزشیابی بروندادها و پیامدها

پایش برنامه عملیاتی

پایش بودجه

پايش و ارزشيابي

گروه پزشکی اجتماعی

slide68

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

PPBS

Planning

Programming

Budgeting

system

گروه پزشکی اجتماعی

slide69

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

Strategic

Planning

گروه پزشکی اجتماعی

slide70

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

Mission

Based

Operational

Planning

گروه پزشکی اجتماعی

slide71

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

Mission

Based

Budgeting

گروه پزشکی اجتماعی

slide72

مدل انتخابي

برنامه ريزي

استراتژيك

ماموريت

اهداف كلان

اهداف استراتژيك

اهداف عيني

برنامه ریزی

عملیاتی

بودجه ريزي

پايش و ارزشيابي

Mission

Based

Evaluation

گروه پزشکی اجتماعی

slide73

Strategic

management

diagram

Stakeholders

ذينفعان

vision

mission

Goals

SWOT Analysis

تحليل دروني

و بروني

گروه پزشکی اجتماعی

slide74

Strategic

management

diagram

Stakeholders

ذينفعان

Needs

analysis

mission

Goals

SWOT Analysis

تحليل دروني

و بروني

گروه پزشکی اجتماعی

slide75

Mission

Statement

Strategic

management

diagram

Stakeholders

ذينفعان

Needs

analysis

mission

Goals

SWOT Analysis

تحليل دروني

و بروني

گروه پزشکی اجتماعی