Happy Anniversary - PowerPoint PPT Presentation

samuru
happy anniversary n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Happy Anniversary PowerPoint Presentation
Download Presentation
Happy Anniversary

play fullscreen
1 / 31
Download Presentation
Happy Anniversary
230 Views
Download Presentation

Happy Anniversary

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ARISE , SHINE AND GO FORTH LAMB Happy Anniversary LIAHONA ∙ AKAS∙MORONI ∙BYU 35th Years Old ALUMNI ASSOCIATION

 2. Program • CONDUCTING: Mr Peter Birati, Former Vice Principal MHS, BYUH /AKASAlumni • Chorister: BouriTebao, AKAS Alumni • Opening Song: “Moroni is Our Name” • Opening Prayer: Ms TeeraBakoaueaLiahona High School Alumni • WELCOMING REMARKS….. KamatoaBabo, BYUH Alumni • Speakers: • State of The LAMB Union Speech ArobatiBrechtefeld MHS Class of 1991 • History of Moroni High School NeiLitaIabeta, Principal MHS • Chronological History of MHS Administrators etc NeiTaraiaTanging, MHS Alumni • SONG: “ a rokotainraureningaao” Bro BouriTebao

 3. Program continues... • HONOREES By KairaoRibauea Tune , MHS Alumni • ANA TOKABETI TE LAMB ALUMNI TeutuTekaaiRemuera AKAS Alumni and Business WomanTerengaitiEritaraBaboLiahona Alumni, AMAK Vice President, KGV TeacherNeiKaingoaTuneti AKAS Alumni, Fomer Teacher MHS • ANA TOKABETI TE LAMB ALUMNI MatiotaKairo MHS Alumni, Former DS, Honorable MP TAMANA Is Tito Bira AKAS ALUMNI/Administrator, MHS PF, Retired CHEF TitiBeniataRimon Long Serving MHS English Teacher • GUEST SPEAKER ArietaTekaura, Class of 2007 2011 USP Graduate • Closing Song: IaiOtanTaai • Closing Prayer: Ms Mita TEMWAKEI,Liahona Alumni

 4. Song “Moroni is Our Name” 1. MORONI IS OUR NAME WITH COLOURS WHITE AND BLUE PROGRESSION IS OUR GOAL AND EVER WE’LL STAY TRUE 2. WE’LL SERVE THE LIVING GOD AS MORONI DID OF OLD AND KEEP OUR COLORS BRIGHT LIKE SKIES OF BLUE AND WHITE

 5. Chorus MORONI TRUE AND STRONG GO ON TO VICTORY AND SING A TRIUMPH SONG IN LIVES OF LIBERTY

 6. 3. AS WAVES ROLL TO THE SHORE IN STRENGTH AND BEAUTY GLOW WE’LL SET OUR COURSE IN LIFE AND MAKE MORONI GROW CHORUS. MORONI TRUE AND STRONG GO ON TO VICTORY AND SING A TRIUMPH SONG IN LIVES OF LIBERTY

 7. 4. AS OCEAN REEFS TODAY GREAT ISLANDS THEY BECOME OUR LIVES, MORONI TOUCHED WILL LIFT US EVERYONE 5. YES, WE WILL FAITHFUL BE TO THE BLUE AND WHITE WE LOVE AND SING OUR TRIUMPH SONG AS GUIDED FROM ABOVE

 8. CHORUS. MORONI TRUE AND STRONG GO ON TO VICTORY AND SING A TRIUMPH SONG IN LIVES OF LIBERTY

 9. State of the LAMB Union By Albert

 10. History of Moroni High School LitaIabeta

 11. Chronical History of MHS NeiTaraiaTanging

 12. Moroni High School - Report

 13. Reports Continues

 14. Reports Continues....

 15. Reports Continues....

 16. Reports continues...

 17. Song “A rokoTainRaure n Ngao” 1. A ROKO TAIN RAURE NI NGAAO AO A NANG KIBANAKO MANNIKIBA MAN TE NANAI NI MAN AREI E NGAO IAON MANGANA E NGAO IAON TABERANA MAN TE TABO NI KAWAI AE TABUARORAE

 18. CHORUS: TABUARORAE BON TE TABO NI MWAANE TE TABO AE MOAMOA N ARON TAEKANA AE RAANGA MAI IAI TE RAN AE TE RAN AE MWAITORO MANI MWANIBAN MORONI AE BON ARA REIREI

 19. 2. A ROKO TAIN RAURE NI NGAAO AO A NANG KIBANAKO MANNIKIBA MAN TE NANAI NI MAN AREI E NGAO BAURUA INUKANA E NGAO BAURUA I MAREWENA MAN TE TABO NI KAWAI AE TABUARORAE CHORUS: TABUARORAE BON TE TABO NI MWAANE TE TABO AE MOAMOA N ARON TAEKANA AE RAANGA MAI IAI TE RAN AE TE RAN AE MWAITORO MANI MWANIBAN MORONI AE BON ARA REIREI

 20. ANA TOKABETI TE LAMB

 21. NeiTeutuTekaaiTateraka By MarinoaTiarie

 22. NeiTeutuTekaaiTateraka • NeiTeutuTekaai bon ngaianabate moan aine are irabuakonte moan kurubu n ataeiake a rineaki n tenako n reirei n teLiahona High School i Tonga n teririki 1972. • NeiTeutuTekaai e moana a nareirei n te moan rinan n te Bairiki Primary School. E kabaneaanakoraki 6 n te moan rinanaei. E mamaekai Bairiki irouiatamana ma tinanaaika Ten TekaaiaoNeiBaranika. Bon kaainMaianaNeiei ma anautu. E akirekerinnanikaurinannakoiaon Tarawa aoitinanikun Tarawa imwiinana moan rinan.

 23. E a mangarekerinna n tereireiaeteAuriariaKokoiAtaria School n teririki 1970 aomaikanne are ea moanaanareireiiai. Bon uouateririkiaekabaneaNeiTeutuTekaai n tereireiaei. E nooraki a nakonabwaiNeiTeutuao e a rineakibwangaianabatemannateaine n irate moan mwananganako Tonga. Ti tenimanaineake a rineakinimwananga n te tai anneaika a raonabwaNeiKaraititiKainoaoNeiMarinoaIotebatu. Iairaoiamwaaneaikaonomanmwaitia, bootaianikabane bon ruaman.

 24. E bane anareireiNeiTeutuTekaai n 1976 ao e a okira Kiribati. Ngke e okiNeieiao ea mwakuri n teuanateaobitii n aobitinte BPA ketekanakobwana are i Bairiki. E rikingaiabwate Cashier n tetabonimwakuriaei. E a mangakamwaingaki man te Cashier ao n rikingaiabwate typist ketetiataibi n teaobitiaei. Inanonana tai nimwakuriNeieiao ea mangareitaanareirei n te TTI are iBetio are te Tarawa Technical Institute aio are ibukinnimangareiakinanarikinakoanaaete cashier aote typist.

 25. E noorakiNeiTeutubwatetiamwakuriaekakaonimakiao ea mangakarikirakeakinakon are iaonariki are ea rekebwaana permanent PA keana Personal Assistant nakontemanatia n tetabonikanakobwana. E a mangamwaingNeieiaonimangamwakuri n te Works iBetio. E ranginmaanmwakuriNeieiaokamwaingingakinakon Ministries aikabatiao n rikingaiabwate Senior n nakoanaaei. N teririki 2005 ao ea resigned man nakoanaaei.

 26. I bukinanakonabwaiaoanamwakuriaika a raraoiaonanomwaakanaao e buokabuunaaeRemueraTaterakanikabutanaiabitineti. A moanakateanaokabobongaanaiabitineti ma iMaianaaonikarokoa ea rikirakeao a mangakateimwaangananakoiaon Tarawa. Ngkaikamkona n noorimwangannakotetitoaaeibwaiaiana main iBetio, iai Bairiki aoBikenibeu.

 27. N teririki 1979 - E mareakiNeiTeutuTekaainakonbuunaaeRemueraTaterakaaekaainMaiana. A ieinnaakaibwa e matanakiNeieiirouiaanakorakiRemuera. Iainaatiaaikaniimanbwaamanmwaaneaotemannateaine. Aikaiaraia, • NaatiaKoraubati 29 anaririki, Tamaroa 27 anaririki, Teurinta 25 anaririki, Tateraka e mate ngke e class 2 n te Primary, aoaitebinaaeTateraka 16 anaririki. Ea tibunaao a tikungkaimwiinanatina ma tibuna. NeiTeutuRemueraTateraka e mate n teririkik 2007 n aorakina.

 28. Song ”IaiOtanTaai” 1. Iaiotantaaiinanontamneiu E mimitong man otaraoi Ibuakonibwainaonnaba Bon otaniIesu Chorus Iaiotantaainikakabwaia Inanonteraunikukurei E kaotamoangarenaIesu Iaiotantaai n tamneiu

 29. 2. Iaoau anene n te bong aio BwaNeboan au Uea Ma e kona n ongonabaIesu Ngkeiakianene  Chorus Iaiotantaainikakabwaia Inanonteraunikukurei E kaotamoangarenaIesu Iaiotantaai n tamneiu

 30. 3. Iaiterikirake n tamneiu Bwa e a kanteUea Taobenterauaikaanene A raureueennebo  Chorus Iaiotantaainikakabwaia Inanonteraunikukurei E kaotamoangarenaIesu Iaiotantaai n tamneiu

 31. 4. Iaitekukurei n tamneiu E amiuao e tangira E anganaitekabaia E mwemwekairake  Chorus Iaiotantaainikakabwaia Inanonteraunikukurei E kaotamoangarenaIesu Iaiotantaai n tamneiu