E-ID / My Minfin / TAX-ON-WEB - PowerPoint PPT Presentation

samuru
e id my minfin tax on web n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E-ID / My Minfin / TAX-ON-WEB PowerPoint Presentation
Download Presentation
E-ID / My Minfin / TAX-ON-WEB

play fullscreen
1 / 47
Download Presentation
200 Views
Download Presentation

E-ID / My Minfin / TAX-ON-WEB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. E-ID / My Minfin / TAX-ON-WEB 2011 Kuurne Jan Viaene

 2. Onze elektronische toepassingendoelgroepen ! 3 doelgroepen : • De burger (Taxbox) • De TOW-ambtenaar (Finbox) • De TOW-volmachthouder (Taxworkbox)

 3. Twee toepassingen voor de burger : Onze elektronische toepassingen: burger www.taxonweb.be De elektronische aangifte in de personenbelasting www.myminfin.be Het elektronisch fiscaal dossier van elke burger

 4. Tax-on-webMyMinfin Tax-on-web en Myminfin : deze zijn beveiligde toepassingen !! Twee inlogprocedures mogelijk : UW PINCODE !!!!! • E-ID • nog geen • E-ID ??? • Alternatief : • een token

 5. eID – kaartlezer (installatie) www.eid.belgium.be


 6. Ingang tot : TOW en MyMinfin

 7. Inloggen(mogelijk tussenscherm) 1. uw naam aanduiden 2. klik op ok !

 8. Invoeren van uw pincode !! hier uw pincode intikken !!!!

 9. Tax-on-web DE BURGER TOEPASSING 1 : TAX-ON-WEB ‘De elektronische aangifte in de personenbelasting’

 10. Waarom elektronisch??VOORDELEN VIA TAX-ON-WEB • U heeft de zekerheid dat de aangifte ingediend is en ontvangen is (ontvangstbewijs) • U kan de aangifte indienen 24 uur op 24 / 7 dagen op 7. • U kan er vanuit gaan dat uw aangifte zogoed als foutloos is ingevuld. • U kan de aangifte indienen over het internet van gelijk waar (geen verplaatsing nodig) • U kan de ingediende aangifte (en bijgevoegde bijlagen) achteraf nog raadplegen op de site en zelfs downloaden (u hoeft er geen papieren kopie van te bewaren) / ook de voorheen ingediende elektronische aangiften zijn te bekijken. • Veel vooraf ingevulde gegevens (visualisatie gegevensbron)

 11. Waarom elektronisch??VOORDELEN VIA TAX-ON-WEB • U kan uw volledige aangifte afdrukken voordat u ze indient (om ze nog eens na te lezen bijvoorbeeld) • U kan uw belastingen on-line laten berekenen. (ook nog mogelijk na het indienen van de aangifte) • U vindt on-line uitleg over hoe de aangifte in te vullen. • U kan deel 2 via Tax-on-web indienen, zelfs als u op papier slechts deel 1 heeft ontvangen (indien nodig) • De vertrouwelijkheid van uw fiscale gegevens wordt verzekerd door de uitgebreide beveiligingsmaatregelen. • U hoeft uw verantwoordingsstukken niet mee te sturen, al kan u bepaalde bijlagen elektronisch toevoegen (in PDF-formaat) • Wizards (kleine interne programma’s bieden u hulp)

 12. www.taxonweb.bePagina welkom ‘naar mijn Taxbox’

 13. Tax-on-webAlgemene gebruiksvoorwaarden

 14. Tax-on-webVooraf ingevulde gegevensinformatieve samenvatting

 15. Tax-on-websamenvatting van de voorafingevulde gegevens (informatief)

 16. Tax-on-webVooraf ingevulde gegevensvisualisatie fiches

 17. Tax-on-web vooraf ingevulde gegevens Vooraf ingevulde gegevens enkel in de elektronische aangifte : • Voorafbetalingen • Inkomsten : bezoldigingen, pensioenen, … • Belastingvoordelen : pensioensparen, dienstencheques,… • Voorwaarde: in elektronisch formaat beschikbaar • Onroerend (Kadastraal Inkomen): zoals aangegeven vorig aanslagjaar • Opgelet: aanpassen/wijzigen indien de gegevens onvolledig zijn ! • Steeds meer….

 18. Naar de aangifte…

 19. In de aangifte…

 20. Nota’s bijvoegen

 21. Elektronische bijlagen

 22. Snelle invoering

 23. Lijst met fouten

 24. Validatieregels

 25. Vooraf ingevulde gegevens

 26. Berekenen van de belastingen

 27. Detail van de berekening

 28. Samenvatting voor het onderschrijven van de aangifte

 29. Onderschrijven van de aangifte • aanvinken !!

 30. Het onderschrijven

 31. Het onderschrijven (huwelijk/samenwonenden) OOK de echtgeno(o)t(e)/partner

 32. Belangrijk !! - Verdere uitbreiding van de vooraf ingevulde gegevens (oa. omzettingsrenten, alimentatierenten,…) • Taxonweb is mogelijk voor uitzonderingsgevallen ! • Vluggere verwerking van gegevens via TOW !

 33. Evolutie TOW 2003-2010

 34. TOW Burger – evolutie !

 35. TOW BurgerEvolutie gebruik E-ID !

 36. Tax-on-webBurger/Ambtenaar/Volmachthouder

 37. DE BURGER TOEPASSING 2 MY MINFIN Het elektronisch fiscaal dossier van de burger www.myminfin.be

 38. Het elektronisch fiscaal dossier van de burger Operationeel sinds 15 mei 2007 Doelen: Gebruiksvriendelijk, gestructureerde en informatieve fiscale omgeving Vlottere contacten tussen burgers, ondernemingen en FOD Financiën Meer transparantie van de FOD Financiën ten opzichte van de burger Toegang voor de burger tot een zo volledig mogelijk elektronisch fiscaal dossier Toegankelijk het ganse jaar door

 39. MyMinfin : het portaal voor de burger

 40. MyMinfin: persoonlijke gegevens

 41. MyMinfin: documenten en formulieren

 42. MyMinfin: inkomen en fiscaliteit

 43. De papieren aangifte : link met de aangifte Tax-On-Web ingediend door de belastingplichtige

 44. MyMinfin: patrimoniale bezittingen

 45. Doelstellingen en uitdagingen TOW 2010 • Vlugger verwerken van de aangiften dankzij TOW ! Eerste afrekeningen in augustus zoals vorig jaar ! • Uitstel voor burgers die Tax-on-web gebruiken om de aangifte in te dienen tot : 15 juli 2010

 46. Doelstellingen en uitdagingen TOW 2010 • Prioriteit verwerking TOW burger • 50% afrekeningen = terugbetalingen • 25% = 0 • 25% = betalingen • Een meer milieubewuste aanpak Geen papieren aangiften meer verzenden naar gebruikers van Tax-on-web (vanaf 2011) • Sneller, veiliger en gemakkelijker dan op papier

 47. Dank voor uw aandacht !