bedrijfsinformatie in emissieregistratie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bedrijfsinformatie in Emissieregistratie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Bedrijfsinformatie in Emissieregistratie - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Bedrijfsinformatie in Emissieregistratie. Nanette van Duijnhoven Richard van Hoorn Deltares Waterdienst 06-10399534 06-11532396 nanette.vanduijnhoven@deltares.nl richard.van.hoorn@rws.nl. Introductie. Herkomst Proces E-PRTR versus KRW Gevolgen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bedrijfsinformatie in Emissieregistratie' - samuel-charles


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bedrijfsinformatie in emissieregistratie

Bedrijfsinformatie in Emissieregistratie

Nanette van Duijnhoven Richard van Hoorn Deltares Waterdienst

06-10399534 06-11532396

nanette.vanduijnhoven@deltares.nl richard.van.hoorn@rws.nl

introductie
Introductie

Herkomst

Proces

E-PRTR versus KRW

Gevolgen

Oplossingen ter discussie

herkomst bedrijfsemissies in emissieregistratie1
Herkomst bedrijfsemissies in EmissieRegistratie

Tot 2009: enquête, aangevuld en gecontroleerd op consistentie met MJV

Administratieve last beheerders;

Niet altijd compleet beeld;

Via historie mogelijkheid check RIZA en doorkopiëren hiaten.

Vanaf 2009: uitsluitend gebruik e-MJV

Zowel MJV, MJA als E-PRTR plichtige inrichtingen rapporteren jaarlijks;

E-PRTR: IPPC plichtige bedrijven, RWZI’s groter dan 100.000 pe.

Vanaf 2010: Integraal E-PRTR verslag

eMJV@Internet;

Bedrijven vullen in voor 15 april, BG keurt goed voor juli;

Coördinatie bij VROM, assistentie door FO-I en RIVM.

proces van e mjv naar emissieregistratie
Proces van e-MJV naar EmissieRegistratie

Besluit MilieuJaarVerslaglegging en E-PRTR

Wettelijke verplichtingen

Inrichting rapporteert, Waterwet Bevoegd Gezag valideert

Na validatie worden E-PRTR cijfers gepresenteerd in ER

Doelgroep totalen bedrijfstakken berust op totalen E-PRTR en MJV bedrijven

Bijschatting lozing op riool door CBS op basis van statistieken

(productiecapaciteit of werknemersaantal in totale bedrijfstak)

slide7

E-PRTR versus KRW

 • Monitoren en maatregelen voor

gezond ecologisch watersysteem

 • Afgeschermd van burgers
 • Oppervlaktewater en grondwater
 • Rapportageplicht waterbeheerders
 • Significante belastingen (art.5 SGBP)
 • Per waterlichaam
 • P(G)S 33+8 en ORS ~170
 • Controle op lozing en transport stoffen bij industrie en RWZI
 • Openbaar
 • Lucht, oppervlaktewater en riool
 • Rapportageplicht inrichting
 • Toepassing drempelwaarden
 • Per inrichting
 • 90 stoffen (73 voor water)
gevolgen gebruik integraal e prtr verslag 1
Gevolgen gebruik integraal E-PRTR verslag (1)

Meer dan 90% van bedrijven

in e-MJV is E-PRTR-plichtig

Landelijk: 10% van de bedrijven

emitteert meer dan 80% van vracht

Stoffen voldoende afgedekt

Wettelijke verplichting zorgt

voor stabiele jaarlijkse basis

gevolgen gebruik integraal e prtr verslag 2
Gevolgen gebruik integraal E-PRTR verslag (2)

Significante belasting op regionaal watersysteem minder in beeld

Informatie over aantal KRW stoffen, ook prioritaire stoffen, verloren

Bijschatting voor bedrijfstakken in afvalwaterketen lastig, soms onmogelijk*

gevolgen gebruik integraal e prtr verslag 3
Gevolgen gebruik integraal E-PRTR verslag (3)

Koper E-PRTR drempel is 50 kg/jr

Regionale watersysteem

Directe lozingen (over 9 beheerders) : in eMJV 20 bedrijven lozen 141 kg

> Na toepassing drempel 0 kg in ER, verlies 100%

Lozingen op riool (over 20 beheerders) : in eMJV 111 bedrijven lozen 1115 kg

> Na toepassing drempel 690 kg in ER, verlies 38%

Hoofdwatersysteem (beeld over 8 regionale directies Rijkswaterstaat)

Directe lozingen: in eMJV 63 bedrijven lozen 2044 kg

> Na toepassing drempel 1117 in ER, verlies 45%

gevolgen gebruik integraal e prtr verslag 4
Gevolgen gebruik integraal E-PRTR verslag (4)

Niet tijdig indienen of niet valideren

leidt tot verlies gegevens

Ten opzichte van rapportage over 2007

over 2008 al meer gevalideerd 

oplossingen
Oplossingen

Niets doen Regionale beheerder heeft voldoende informatie vanuit VV & HH

Check Controle op tijdigheid en validatie verbeteren geeft winst

3) Rekenen Berekening emissiefactoren bedrijfstak via historie en statistiek

4) Bevragen Enquêtering door EmissieRegistratie bij waterbeheerders

5) Afspraken Vrijwillig (of convenant geregeld) opgave vrachten onder drempel

en/of publicatie van MJV vrachten in e-MJV op ER

6) AMvB Drempels E-PRTR stoffen verlagen EN wettelijk implementeren

7) …

discussie
Discussie

Kansen en risico’s

Hoe haalbaar is een gewenste oplossing?

Beleving problematiek of is er helemaal geen probleem?

Herkomst puntbronnen bij stofbalansen: ER of MJV of VV & HH?

Check nuttig? Moet EmissieRegistratie validatie ondersteunen?

Situatie in regio deelnemers workshop?

spelregels
Spelregels

PPZO

Plussen wat is er goed / wat zijn de voordelen ?

Potenties wat kan nog meer / nieuwe innovatieve mogelijkheden?

Zorgen wat zijn de beperkingen, hoe kan je die doorbreken ?

Oplossingen wat zijn oplossingen voor de zorgen ?

Stel je oordeel nog even uit

Respecteer mening van anderen

Denk door op idee van een ander, niet maar … maar én

Interventie mogelijk