slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Från jord till bord – om kontrollen i livsmedelskedjan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Från jord till bord – om kontrollen i livsmedelskedjan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Från jord till bord – om kontrollen i livsmedelskedjan - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

Den nationella planen för kontrollen i livsmedelskedjan - mål, prioriteringar och ständiga förbättringar. Från jord till bord – om kontrollen i livsmedelskedjan. Den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan från jord till bord omfattar…. Kontroll av växtskadegörare

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Från jord till bord – om kontrollen i livsmedelskedjan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Den nationella planen för kontrollen i livsmedelskedjan- mål, prioriteringar och ständiga förbättringar

den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan fr n jord till bord omfattar
Den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan från jord till bord omfattar…
 • Kontroll av växtskadegörare
 • Primärproduktion av foder och utfodring av djur
 • Industriell foderproduktion
 • Animaliska biprodukter
 • Djurhälsa
 • Djurskydd
 • Primärproduktion av livsmedel
 • Livsmedel
delat ansvar gemensamma m l
Delat ansvar – gemensamma mål

Ansvar på tre nivåer – centralt, regional och lokalt

 • Livsmedelsverket och Jordbruksverket
 • 21 länsstyrelser
 • Ca 260 lokala myndigheter i kommunal sektor
m len i livsmedelslagstiftningen eu f rordningarna 178 2002 och 882 2004
Målen i livsmedelslagstiftningen (EU-förordningarna 178/2002och882/2004)
 • Att skydda människors och djurs hälsa
 • Värna konsumenternas intressen
 • Främja handel och fri rörlighet för säkra och hälsosamma livsmedel
 • Riskbaserad, ändamålsenlig, effektiv offentlig kontroll som genomförs så ofta det behövs
 • Likvärdig kontroll
nationell kontrollplan f r livsmedelskedjan
Nationell kontrollplan för livsmedelskedjan

Varje medlemsland i EU ska ha en nationell plan för livsmedelskedjan.

Planen är en angelägenhet för:

 • Myndigheterna – gemensam, vägledande
 • Företag och konsumenter – information
 • EU:s revisorer – underlag för revision av Sveriges system för kontroll i livsmedelskedjan
nationell kontrollplan f r livsmedelskedjan1
Nationell kontrollplan för livsmedelskedjan
 • Anger strategisk inriktning för den offentliga kontrollen, nationella mål och prioriteringar
 • Beskriver hur kontrollen är organiserad, hur den genomförs, följs upp och utvecklas
 • Beskriver organisation och operativ funktion av beredskapsplaner samthantering vid kris
nationell kontrollplan f r livsmedelskedjan2
Nationell kontrollplan för livsmedelskedjan
 • Planen är fyraårig, men uppdateras varje år
 • Utarbetas av myndigheterna i livsmedelskedjan
  • Livsmedelsverket
  • Jordbruksverket
  • Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
  • Generalläkaren
  • länsstyrelserna
  • kommunerna genom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Livsmedelsverket samordnar arbetet
 • Gemensamma mål och aktiviteter för hela kedjan
nationella kontrollplanens roll

Föreskrifter etc.

LagstiftningDirektiv eller

uppdrag från

lagstiftaren

 • Vägledande dokument

Nationell planen för kontrollen i livsmedelskedjan

 • mål och prioriteringar
 • beskrivning av kontrollsystemet
 • Kontroll-
 • myndigheternas
 • egna
 • kontrollsystem
 • Myndighetsinterna styrande dokument
 • Kontrollplaner
 • Beredskapsplaner
 • Mål och
 • prioriteringar
Nationella kontrollplanens roll
nyttan med den nationella kontrollplanen
Nyttan med den nationella kontrollplanen
 • Vägledande och stödjande
 • Nationella mål och prioriteringar, anger färdvägen
 • Tydlig koppling mellan resultat och mål och ständiga förbättringar
 • Hjälp för myndigheterna att prioritera och fokusera
 • Information om kontrollmetoder och strategier
 • Information om kontrollprojekt, utbildningar m.m.
 • ”Hitta mitt ansvar i kedjan”, gränssnitt mellan myndigheterna och möjliga samarbetsområden
fyra frist ende delar
Fyra fristående delar
 • Del 1 Introduktion till nationella kontrollplanen
 • Del 2 Genomförande, mål och prioriteringar
 • Del 3 Samarbete och ständiga förbättringar
 • Del 4 Organisation, revision och fördjupning
vergripande nationella m l f r den offentliga kontrollen i hela livsmedelskedjan
Övergripande nationella mål för den offentliga kontrollen i hela livsmedelskedjan
 • Säkra livsmedel som konsumenterna kan lita på
 • Företagen har tilltro till kontrollen och upplever den som meningsfull
 • Optimal samverkan mellan myndigheterna ger effektivare kontroller
 • Kontrollverksamheten är riskbaserad, rättsäker, ändamålsenlig och effektiv
l s g rna
Läs gärna…

… mer om de gemensamma nationella målen 2014 – 2017 för t.ex.

 • livsmedelskontrollen
 • djurskyddskontrollen
 • foderkontrollen

i del 2 av kontrollplanen!