Kompositsiooni- õpetus - PowerPoint PPT Presentation

samson
kompositsiooni petus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kompositsiooni- õpetus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kompositsiooni- õpetus

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Kompositsiooni- õpetus
767 Views
Download Presentation

Kompositsiooni- õpetus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kompositsiooni-õpetus

 2. Kompositsioonon kunstiteose ülesehitus. Piet Mondrian

 3. DÜNAAMILINE KOMPOSITSIOON- liikumist edasiandev kompositsioon Dünaamiline- liikuv

 4. STAATILINE KOMPOSITSIOON - kompositsioon, mis väljendab paigalseisu Staatiline- seisev

 5. Esiplaan • 2. Keskplaan • 3. Tagaplaan e. Foon e. taust 3 2 1

 6. Kompositsiooni võtted: • Kontrast • Dominant • Tasakaal • Sümmeetria ja asümmeetria

 7. 1. Kontrast - on kahe tugevasti erineva omaduse kõrvutamine.

 8. 2.Dominant Dominant e. tuum e. fookus on kompositsiooni kõige silmapaistvam osa. .

 9. 3. Tasakaal Tasakaalu puhul on vasak- ja parempoolsed vormiosad optiliselt võrdsed.

 10. 4.Sümmeetria ja asümmeetria ASÜMMEETRIA-puudub peegeldus. SÜMMEETRIA– peegelpildis kujund. Piet Mondrian

 11. Ornament ehk kaunistusmotiiv

 12. Piiratud pind: Muster paikneb mingis kindlas piiratud alas. • Piiramata pind: • Samamusterhakkabuuesti lõputultkorduma. Kasutusalad: tapeet, kangad, pakkepaber jne

 13. Piiramata pind

 14. Moodul Moodul ehk ühesugune kujund . Moodulit võib ka pöörata või peegeldada. moodul

 15. Kirjandus • Kompositsiooniõpetus, E.Kärner, TEA Kirjastus, Tallinn 2006 • Kujundamise põhimõtteid, Are Tralla, Tartu Kõrgem Kunstikoool 2002 • http://arhiiv.koolielu.ee/pages.php/03130204?txtid=5781 • http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/varvusopetus/kompositsioonipetuse_terminid.html • http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/ornament/?KAUNISTAMINE:Juugend:Pinnad • http://www.reeper.ee/gruusia08/140708.html • http://ninaclock.com/piquant?page=88 • http://www.flickr.com/photos/gudnypalina/4441756810/ • http://ashchad.wordpress.com/ • http://www.oldbookillustrations.com/pages/printers-ornament.php?lng=en • http://www.stanleywilliamhayter.com/anglais/structure_a.htm • http://lottabruhn.typepad.com/lotta_bruhn_illustration/patterns/