welcome to our presentation n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welcome to our presentation PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welcome to our presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Welcome to our presentation - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

Welcome to our presentation. TIẾP THỊ SỐ (TTS). Monster group. Đinh Thị Thái Thu - leader Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Đoàn Hồng Kiều Diễm Hoàng Trần Kiều Chi Phạm Văn Quang Nguyễn Văn Mậu Trần Thị Chăm Ngô Trúc Thành. Nội dung chính. Tiếp thị số là gì ? Các kênh tiếp thị số

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Welcome to our presentation


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
welcome to our presentation

Welcome to our presentation

TIẾP THỊ SỐ

(TTS)

monster group
Monster group
 • ĐinhThịThái Thu - leader
 • NguyễnThịQuỳnhHoa
 • ĐoànHồngKiềuDiễm
 • HoàngTrầnKiều Chi
 • PhạmVănQuang
 • NguyễnVănMậu
 • TrầnThịChăm
 • NgôTrúcThành
n i dung ch nh
Nội dung chính
 • Tiếpthịsốlàgì?
 • Cáckênhtiếpthịsố
 • Hìnhthứctiếpthịsố
 • Quảngcáotrựctuyếnvà QC truyềnthống
 • Mộtsốyêucầucủa TMĐT
 • Xuhướng QC tạiViệt Nam
ti p th s
tiếpthịsố

||

hoạtđộngtiếpthị

côngnghệsố

tưduysố

xuhướngmới

+

+

+

||

tiếpthịtrênnềntảngintenet

c c k nh c a tts
Cáckênhcủa TTS

1. Internet

2. Email

3. SMS marketing

4. Thiếtbịdiđộngsửdụng 3G , 4G

internet
INTERNET
 • côngcụphổbiếnvànhanhchóng
 • Mứcđộsửdụngvàlượngtruycậplớn
 • khôngngừngtăngsốthuêbao
 • Đốitượnglàgiới tri thức

côngcụhiệuquảthúcđẩyngành Marketing Online hoạtđộngtốt

email
email
 • Nhanhchóng
 • Hiệuquả
 • Chi phírẻ

tạosựchủđộngtiếpnhậnthông tin chokháchhàng

tạotâmlýthoảimái, thiệncảmvớithông tin doanhnghiệpđemđến

sms marketing
SMS marketing

mộtgiảiphápTiếpthịhiệnđạivàtrựctiếp qua ĐTDĐ

Tại sao bạn phải ứng dụng SMS cho doanh nghiệp mình?

Tăngdoanhsố, quảngbáthươnghiệu

Tiếtkiệmítnhất 75% chi phí

Truyềntảinhanhchóng, đúngđốitượng

Chủđộnghơntrongviệctiếpcậnkháchhàng

c c h nh th c ti p th s
Cáchìnhthứctiếpthịsố
 • Website
 • Treo , traođổi banner
 • Email
 • Forum, mạngxãhội, blog
 • Rich media
 • Video, music online
 • SEO
website
website

Đặcđiểm:

 • Môitrườngtiềmnăng
 • Hiệuquảcao
 • Pháttriểnđiđôivớicôngnghệ
treo trao i banner
Treo, traođổi banner

3 loạihìnhquảngcáo banner phổbiến

Quảngcáo banner-logo:

 • trêncáctrang web cólượngtruycậpcao…
 • làphươngthúcphổbiếnnhất
 • tínhhiệuquảcao

QC banner truyềnthống

QuảngCáo in -line

Quảngcáo pop - up

đượcđịnhdạngtrongmộtcột ở phíadướibêntráihoặcbênphảicủamộttrang web

line cóthểhiểnthịdướidạngmộtđồhọavàchứamộtđường link

bậtratrênmộtmànhìnhriêng, khibạnnhấpchuộtvàomộtđường link hay mộtnútbấtkìnàođótrên website dướidạngsổnhỏđượcmởravớinội dung quảngcáo

dạnghìnhchữnhật, chứađọan text ngắnvàgồmcảhoạtảnh GIF và JPEC, cókhảnăngkếtnốiđếnmộttrang hay một website khác

email1
email

Lợiíchcủa

2 hìnhthức

• Tiếtkiệmrấtnhiềuthờigian• Chi phírấtthấp - Tạoralợiíchlớn• Đemlạinhữngđơnđặthàngbấtngờ

Tínhnăng:

 • Củngcốvànângcaomốiquanhệcôngty –kháchhàng
 • Thu hútsựchú ý củakháchhàngđếnsảnphẩm hay dịchvụ
 • Thuyếtphụckháchhàngmuasảnphẩm

Email marketing chophép hay đượcsựchophépcủangườinhận

Email marketing khôngđượcsựchophépcủangườinhận

email marketing cho ph p
Email marketing chophép

Lợiích:

 • Tiếtkiệmthờigiangửithư( nhanh, nhiềuđịachỉ, tựđộng)
 • Chi phíthấp, lợinhuậnlớn, hiệuquảcao
 • Thờigiangửingắn, đápứngkịpthờinhucầu
forum m ng x h i blog
Forum, mạngxãhội, blog
 • khảnăngpháttán, thuhútbìnhluận
 • Tínhtươngtác
 • tạoranhữnggiátrịchocộngđồng
 • bìnhluận, kếtnối, retweet
 • côngcụcủa Social media khuếchtrươngthươnghiệu
m ng x h i
MạngXãHội.

Mạngxãhộilớnnhấtthếgiớivàtrangcólượngtruycậpđứngthưhaithếgiới

doanhthuquảngcáocủaFaceBookđãđạt 2 tỷ USD(2010)

cótiềmnăngpháttriểnvàkhaithácquảngcáotrựctuyếntiềmnăngnhấtthếgiới

TÍNH LAN TRUYỀN

TÍNH CỘNG ĐỒNG

nhanhchóngtừngườinày sang ngườikháctrongmộtkhoảngthờigianrấtngắn

Sựphảnhồitrựctiếptừkháchhàngsẽgiúpbạncảithiệnsảnphẩmvàdịchvụ

rich media
Rich media
 • đượcđánhgiácaovớicác video quảngcáo
 • hìnhthứcquảngcáotươngtác
 • Google, Yahoo, Jupiter Research - những “gãkhổnglồ” tronglàngquảngcáotrựctuyến
 • Rich media làgiảiphápchobàitoáncôngnghệquảngcáo online
c c lo i h nh qc rich media
Cácloạihình QC Rich media:
 • Banner quảngcáotươngtácchung
 • Expanding banner
 • Các loại hình đặc biệt
 • Loạihình 3D, flash game, TVC
video music online
Video, music online

nội dung hấpdẫn, hàihước, bấtngờ, thúvịvà ý tưởngphảiđượclồngvàomộtcáchtinhtế

Chi phíthấp, hiệuquảtiếpthịcao, tiếpcậnđượccácđốitượngkháchhàng

đượcưachuộngvàrấtpháttriểntạiViệt Nam

slide27
SEO
 • làmtăngvịtríhiểnthịkếtquảtìmkiếmcủa Website
 • mangtínhlâudàivềquảngbáhìnhảnhcôngty, vụ, mởrộngnguồnkháchhàng
 • làmộtchìakhóaquantrọngđưathông tin doanhnghiệptiếpcậnngườitiêudùng
qc tr c tuy n
QC trựctuyến

& QC truyềnthống

lợiíchcủaQuảngcáotrựctuyến:

 • Tiếtkiệm chi phí
 • Tiếpcậnthịtrườngtoàncầu
 • Kiểmsoáttínhhiệuquả & tạonhữngthayđổitrongchiếndịch QC
 • Hiệuquảcao
c c i h i c a tm t
cácđòihỏicủa TMĐT

Hạtầngcơsởcôngnghệ

Hạtầngcơsởnhânlực

Bảomật, an toàn

Bảovệsởhữutrítuệ

Hệthốngthanhtoántựđộng

Bảovệsởhữutrítuệ

Bảovệngườitiêudùng

Môitrườngkinhtếvàpháplý

Tácđộngvănhoáxãhội

Lệthuộccôngnghệ

xu h ng qu ng c o t i vi t nam
Xu hướng quảng cáo tại Việt Nam:

1.Quảng cáotruyềnhình

2.Quảng cáo Outdoor

3.Quảng cáotrênkênh Radio

4.Quảng cáotrên Internet

5.Tờ rơiquảngcáovàobáochí

6.Quảng cáo qua dịchvụ SMS Banking