> Innovació en la gestió local del turisme - PowerPoint PPT Presentation

samson-lee
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
> Innovació en la gestió local del turisme PowerPoint Presentation
Download Presentation
> Innovació en la gestió local del turisme

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
> Innovació en la gestió local del turisme
54 Views
Download Presentation

> Innovació en la gestió local del turisme

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. > Innovació en la gestió local del turisme

 2. Destins turístics madurs Destins turístics madurs Renovar-se o morir.

 3. destins turístics madurs < Sitges, més de 100 anys de turisme

 4. > Innovació en la gestió local del turisme destins turístics madurs < Sitges, més de 100 anys de turisme

 5. NOU ENS DEGESTIÓ TURÍSTICADE SITGES NOU ENS DEGESTIÓ TURÍSTICADE SITGES

 6. Nou ens turistic de Sitges < PUNT DE PARTIDA S’analitzen els següents paràmetres: • El posicionament de la marca Sitges als mercats nacional i internacional • L’activitat cultural, lúdica, gastronòmica i comercial • L’oferta d’acollida • La conjuntura econòmica i els projectes de futur públics i privats • La tipologia de la seva demanda • El model actual de gestió

 7. > Innovació en la gestió local del turisme Nou ens turistic de Sitges < • Oferta hotelera (en quantitat), comercial i gastronòmica adequada • Situació geogràfica i recursos naturals estratègics i favorables • Temperatura agradable tot l’any • Oferta cultural i lúdica estable i dinàmica • Caràcter i identitat pròpies FO • Estacionalitat en l’ocupació hotelera. Sensació de saturació per la pressió dels visitants de dia de l’àrea metropolitana i comarca • Envejelliment de les seves infrastructures d’acollida • Dispersió de les inversions econòmiques per a la promoció turística • Gestors i organitzadors d’activitats que operen independentment • Ausència d’un organisme potent i professional que actui com a únic interlocutor davant la demanda i que representi globalment l’oferta DA

 8. > Innovació en la gestió local del turisme Nou ens turistic de Sitges <

 9. Nou ens turistic de Sitges < EL NOU ENS Característiques Objectius • Orientació empresarial. Participació mixta pública/privada. En el 2007 70% públic i 30 % privat • Professional i amb capacitat de donar resposta a la demanda • Capaç d’actuar com a representant del sector • Promotor y aglutinador d’iniciatives d’altres institucions i organitzacions • Generador de recursos propis, resultants de la comercialització de productes propis i aliens • Reposicionar la “marca” Sitges. Difondre i promocionar la seva presència en el mercat turístic • Incrementar el turisme de qualitat als segments del turisme de reuniones, cultural, actiu i familiar • Generar recursos propis per a reinvertir en la promoció turística i econòmica del municipi

 10. Nou ens turistic de Sitges < ÒRGANS DE GOVERNTurisme de Sitges CONSELL GENERAL CONSELL ADMINISTRACIÓ COMITÉ EXECUTIU CONSELL GENERAL DIPUTACIÓ AJUNTAMENT ALCALDE (PRESIDENT) REGIDOR PROMOCIÓ ECONÒMICA Cultura, Esports,Platges, Via Pública GENERALITAT DE CATALUNYA. D G T MEMBRES DE PLE DRET MEMBRES CONSULTORS CONVIDATS HOSTELERIA Y RESTAURACIÓ SECTOR EMPRESARIAL CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL GARRAF FEDERACIÓ COMERÇ CAMBRA COMERÇ BCN FOMENT DEL TURISME

 11. Nou ens turistic de Sitges < CLUBS DE PRODUCTE TEMÀTICA PROACTIVITAT REPRESENTATIVITAT CO-FINANÇAMENT

 12. Nou ens turistic de Sitges < Sitges Convention Bureau Reunions amb personalitat

 13. Nou ens turistic de Sitges < Club de Gastronomia i Comerç Oferta singular i complementària a la visita

 14. Nou ens turistic de Sitges < Sitges Film Office La imatge de Sitges com a motor econòmic

 15. Nou ens turistic de Sitges < PROGRAMES PROPIS Servei d’Atenció al Visitant ( S A V )

 16. +15% +23% > Innovació en la gestió local del turisme Nou ens turistic de Sitges < 62.251 persones ateses 73.776 persones ateses 1 oficina / 3 oficines 727 reunions / 894 reunions 52. 054 participants 55.777 participants COMPARATIVA 2006-2007 0 rodatges gestionats/ 34 rodatges gestionats sense patrocinis / amb patrocinis 300.000 € 15 empreses associades / més de 200 empreses associades Sense aportació del sector privat Aportació del 40% del presupost anual

 17. Innovacio en la gestió i renovació en les insfrastructures. Innovacio en la gestió i renovació en les insfrastructures.

 18. Reinventant Sitges < Un casc urba per a les persones

 19. Reinventant Sitges < Sitges, una abraçada al mar

 20. Reinventant Sitges < Nou mercat municipal

 21. Reinventant Sitges < El Paissatge de les Arts El jardí de les Escultures La Malvasia: Arquitectura del vi Les Viles d’Empresa La Casa del Cinema

 22. La clau de la gestió turística del S XXI és gestionar la demanda vers l’oferta.

 23. Montse Arnau i Barba arnaubm@sitges.cat