slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Գյուղատնտեսական կենդանիների տեղափոխում և շուկաներ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Գյուղատնտեսական կենդանիների տեղափոխում և շուկաներ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Գյուղատնտեսական կենդանիների տեղափոխում և շուկաներ - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Գյուղատնտեսական կենդանիների տեղափոխում և շուկաներ. Մոդուլ 21. Ուսուցման խնդիրներ. Որոշել տեղափոխման և շուկաներում վաճառքի ժ ամանակ կենդանիների բարեկեցության հիմնական խնդիրներ ը Նկարագրել այն մեթոդնե ր ը, որոնք կարող են օգտագործվել տվյալ խնդիրների ուսումնասիրման և լուծման համար.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Գյուղատնտեսական կենդանիների տեղափոխում և շուկաներ' - sammy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Գյուղատնտեսական կենդանիների տեղափոխում և շուկաներ

Մոդուլ 21

slide2

Ուսուցման խնդիրներ

Որոշել տեղափոխման և շուկաներում վաճառքի ժամանակ կենդանիների բարեկեցության հիմնական խնդիրները

Նկարագրել այն մեթոդները, որոնք կարող են օգտագործվել տվյալ խնդիրների ուսումնասիրման և լուծման համար

slide3
Համառոտ բովանդակություն
 • Տեղափոխում
  • Կենդանիների տեղափոխումը և նրանց բարեկեցությունն ուսումնասիրող գիտությունը
  • Հիմնական դրույթներ
  • Պրակտիկ և իրավական խնդիրներ
  • Կենդանիների առանձին տեսակներին հատուկ հիմնական խնդիրները
  • Հարկադիր սպանդի ենթարկված և տեղափոխման ոչ ենթակա կենդանիներ
  • Շուկաներ
  • Դերը և հատկավորումը
  • Հանգստի կանգառները և տեղափոխման տևողությունը
  • Անբարեկեցության խնդիրներ
 • Եզրակացություններ
slide4
Գյուղատնտեսական կենդանիների տեղափոխում. Ինչու՞ ենք մենք այն կարևոր համարում

Բարեկեցությանը հասցվող վնասը հնարավորինս նվազեցնելու համար ”կենդանիները պետք է սպանդի ենթարկվեն բուծման ֆերմայից որքան հնարավոր է մոտ”*

* Բրիտանական անասնաբուծական ասոցիացիա

slide5
Գյուղատնտեսական կենդանիների տեղափոխում. անբարեկեցության հիմնական պատճառներ
 • Բեռնման/իջեցման մեթոդներ
 • Հոգնածություն և տեղափման երկարատևություն
 • Ջերմային սթրես և գերսառեցում
 • Վնասվածքներ և զննում.փոխադրամիջոցների և վարորդի իրազեկության չափորոշիչները
 • Քաղց, ջրազրկում և ծարավ
 • Բեռնատար փոխադրամիջոցներով տեղափոխման ժամանակ կենդանիների թույլատրելի քանակը մեկ քառակուսի մետր մակերեսի հաշվով
 • Ճոճատանջ տեղափոխման ժամանակ (ծովային հիվանդություն)
slide6
Տեղափոխման տևողություն. իրավական նորմեր(1)

ԱՄՆ.«Քսանութժամյա օրենք» (Twenty-Eight Hour Law, 1873)

 • Այն կենդանիները, որոնք ավելի քան 28 ժամ տեղափոխվել են նահանգի սահմաններով, առնվազն 5 ժամով պետք էիջեցվեն` հանգստանալու, կերակրվելու և ջրվելու համար
 • Տիրոջ կամ տեղափոխող անձի խնդրանքով այդ ժամանակահատվածը կարող է երկարեցվել մինչև 36 ժամ
 • 1994 թվականին ուղղումներ մտցվեցին, և օրենքը տարածվեց նաևայն տեղափոխումների վրա, որոնց ժամանակ օգտագործվում են ճանապարհային տրանսպորտային միջոցները
slide7
Տեղափոխման տևողություն. իրավական նորմեր(2)

Ավստրալիա.«Կենդանիների բարեկեցության պաշտպանության չափորոշիչներ և կանոններ»(Model Code of Practice for the Welfare of Animals):

 • Խոշոր եղջերավոր անասունների (<48 ժամ) և խոզերի (<24 ժամ) ցամաքային փոխադրում; “ժամանակ առանց ջրի”
slide8
Տեղափոխման տևողություն.իրավական նորմեր (3)

Տրանսպորտային եվրոպական դիրեկտիվ

 • 8 ժամ
 • Բացառություններ “սպեցիֆիկ” (առավել բարձր տեխնիկական բնութագրում ունեցող) տրանսպորտային միջոցների դեպքում
 • Մինչև 24 ժամ` ջրի պաշարների առկայության դեպքում (խոզեր) կամ մինչև 29 ժամ` հանգստի կանգառով (կովեր և ոչխարներ)
slide9

Խոզերի և թռչունների համար օպտիմալ ջերմաստիճանի դիապազոն

Էներգետիկ

բալանս

Օպտիմալ ջերմաստիճանի դիապազոն որոճողների համար

10

20

30

Ցրտահարություն

Ջերմային սթրես

Օդի ջերմաստիճան(oC)

По Webster 1995

Գյուղատնտեսական կենդանիների տեղափոխում. ջերմային սթրես և ցրատահարություն(1)
slide10
Գյուղատնտեսական կենդանիների փոխադրում. ջերմային սթրես և ցրատահարություն (2)

“Համարձակվում եմ ենթադրել, որ այն կենդանիները, որոնց մենք տեղափոխման վայր հասնելուն պես սատկած ենք գտնում, հիմնականում ջերմային սթրեսի զոհեր են ” :

Webster 1995

slide11
Փոխադրամիջոցների ստանդարտներ

Ցուլերի տեղափոխումը Ֆիլիպիններում

slide12
Տրանսպորտի տեխնիկականբնութագրիչներ.հիմնական պահանջներ
 • Ոչ սահուն և բավականաչափ ամուր հատակ
 • Հատակի խոնավածուծ ծածկույթ և արտաթորանքիհեռացման այլ միջոցներ
 • Բավարար տարածություն և թափքի ներքին բարձրություն
 • Ճիշտ օդափոխություն
 • Հեշտ մաքրվող և կենդանիների փախուստը կանխարգելող
 • Սուր ծայրերի և ցցված մասերի բացակայություն
 • Բեռնման հենահարթակի թեքության օպտիմալ անկյուն
slide13
Տրանսպորտի տեխնիկական բնորոշիչներ. բարձր հատկավորման տրանսպորտային միջոցներ (ԵՄ)
 • Համապատասխան փռոց
 • Համապատասխան և բավարար քանակի կեր
 • Կենդանիներին մոտենալու անմիջական հնարավորություն
 • Ճիշտ օդափոխություն
 • Հանովի միջնորմեր փարախներում
 • Ջրի աղբյուրին միացող սարքավորումներ
slide14
Վարորդի իրազեկություն(1)

Վարորդը “պատասխանատու անձ է”; նա պետք է իմանա.

 • որ պետք է ունենա լիցենզիա կամ հատուկ թույլտվություն
 • տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքը և կենդանիների բարեկեցությանը վերաբերող օրենքները
 • Ինչպես
  • Պլանավորել տեղափոխումը և կազմել արտակարգ իրավիճակում իր գործողությունների պլանը
  • Լրացնել փաստաթղթերը
  • Բեռնել, վարել և կարգավորել տրանսպորտային միջոցը
 • Երբ դիմել օգնության
slide15
Վարորդի իրազեկություն(2)

Վարորդը պետք է իմանա.

 • Ինչպես վարվել կենդանիների հետ բեռնման/իջեցման ժամանակ
 • Ինչ պահանջներ են ներկայացվում կենդանիների առանձին տեսակների տեղափոխման դեպքերում
 • Տարածքի նորմերը; կլիմայական պայմանների հնարավոր ազդեցությունը
 • Ինչպես կարգավորել օդափոխությունը
 • Ինչպես մաքրել և ախտահանել տրանսպորտը
 • Որոնք են սթրեսի կամ վատ ինքնազգացողության նշանները
 • Ինչպես խնամել հիվանդ կամ վիրավոր կենդանիներին
 • Սահմանափակումներ` ուղղված հարկադրաբար սպանդի ենթարկված (օրինակ, դժբախտ պատահարի հետևանքով) կենդանիների տեղափոխմանը
slide16
Ջրազրկում և ծարավ
 • Լուրջ խնդիր է խոզերի և թռչունների դեպքում
 • Եվ պակաս լուրջ՝ որոճող կենդանիների դեպքում. քանի որ գանձակը կատարում է “ջրամբարի” դեր
slide17
Թռչունների բարեկեցությունը. հիմնական խնդիրներ
 • Թռչնաֆերմայից թռչունների դուրսբերումը
  • Աշխատակիցների գործարքային վճարումը
  • Բրոյլերների/հնդկահավերի մոտ՝ ոտքերի ցավ
  • Ածան հավերի մոտ՝ կոտրվածքներ
 • Ջերմային սթրես թռչունների մսատու տեսակների մոտ
 • Ցրտաարություն՝ ձվածության տարիքն անցած հավերի մոտ
 • Տեղափոխման տևողությունը
 • Կերի և ջրի առկայությունը
slide18

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5

Տեղափոխման տևողություն(ժամեր)

Warris et al 1992

Ճանապարհին սատկած թռչուններ

Ճանապարհին սատկածներ %

slide20
Թռչունների տեղափոխում

Հնդկահավերի տեղափոխման համար նախատեսված“կողմնային բեռնիչով” սարքավորվածմեքենա

slide21
Խոզերի բարեկեցություն. հիմնական խնդիրներ (1)
 • Վախ բեռնման/իջեցման ժամանակ
 • Սուր փայտերի օգտագործում` կենդանիներին քշելու համար
  • Միմյանց անծանոթ կենդանիների հարևանություն
  • Հենահարթակի թեքության անկյուն
  • Մթությունը տրանսպորտում և ընդունման փարախներում
  • Ջերմային սթրես և ջրազրկում
  • Ճոճատանջ տեղափոխման ժամանակ
  • Վնասվածքներ՝ նեղվածքի արդյունքում
slide22
Խոզերի բարեկեցություն. հիմնական խնդիրներ(3)

Բեռնման հենահարթակներ խոզերի համար

slide23
Խոզերի բարեկեցություն. հիմնական խնդիրներ(2)Ծովային հիվանդություն
 • Հատուկ արդյունաբերական տրանսպորտով 50 խոզերի (80 կգ քաշով) տեղափոխման ժամանակ կենդանիների 26% մոտ գրանցվեցին փսխումներ և ործկոցներ
 • 50% մոտ նկատվել են բերանի շրջանումփրփուրի ակնհայտ նշաններ կամ այսպես կոչված“ճպճպոց”

(Randall et al 1998)

slide25
Խոշոր եղջերավոր անասունների բարեկեցություն.հիմնական խնդիրներ (1)
 • Բեռնում և իջեցում`խթանների օգտագործում; վնասվածքներ կամ փայտի հարվածների հետքեր; վատ հենահարթակներ
 • Անծանոթ ցուլիկների հարևանություն
 • Կերակրող կովեր, որոնց անհրաժեշտ է կթել
 • Բտված հորթերը չեն կարող պառկել` վատ փռոց և մեկ քառակուսի մետր տարածքի հաշվով կենդանիների չափազանց մեծ խտություն
 • Ջրազրկում` սպանդի նպատակով բդված հորթերի մոտ
slide26
Խոշոր եղջերավոր անասունների բարեկեցություն. հիմնական խնդիրներ(2)

Գոմշացլի բեռնում

slide27
Ոչխարների և այծերի բարեկեցություն. Հիմնականխնդիրներ
 • Բեռնման և իջեցման ժամանակ առաջացող վախ` շներ և մարդիկ
 • Ջերմային սթրես
 • Տարածքի նորմերի պահպանում` դրանք պետք է ավելի մեծ լինեն հղի և չխուզված (0.2 – 0.5 մ2ԵՄ-ում) ոչխարների համար
 • Կերակրում հանգստի կանգառների ժամանակ
  • Առաջին հերթին ուտելով, ոչխարները կարող են այնուհետև մոտ 6 ժամ ջուր չխմել
slide28
Ձիերի բարեկեցություն. հիմնական խնդիրներ
 • Վնասվածքներ պայտի կամ ընկնելու հետևանքով
 • Ձիերի տեղափոխման համար նախատեսված առանձին մսուրքներ կամ հատուկ վագոններ
  • Մեկ հարկանի տրանսպորտային միջոցներ
  • Հեղձում կապերով պարանների կամ հանգույցների օգտագործման պատճառով
 • Դիսկոմֆորտ/անբավարարվածություն կարճ կապերի պատճառով, որոնք թույլ չեն տալիս կենդանուն պառկել կամ ուտել
slide29
Կենդանիների այլ տեսակների բարեկեցություն. հիմնական խնդիրներ
 • Ճագարներ
  • Սակավաքանակ սպանդնանոցներ եւ երկարատև փոխադրում
  • Կոնտեյներային տեղափոխումներ` առանց կերի և ջրի
 • Եղջերուներ
  • Ոչ ընտանի կենդանիներ` վախ և վնասվածքներ; հաճախ նրանց սպանում են հենց ֆերմայում
slide30
Տեղափոխել թե ՞ ոչ(1)
 • Արտակարգ իրավիճակներ և հարկադրաբար սպանդի ենթարկված կենդանիների
 • Հիվանդ և վիրավոր
 • Հղիության մեծ ժամկետներ
 • Նորածիններ (օրինակ, կաթնակեր հորթեր)
 • Մորից դեռևս չանջանվածներ
slide31
Տեղափոխել թե ՞ ոչ(2)

Երբեք չի կարելի տեղափոխել այն կենդանիներին, որոնք:

 • Տեղափոխման ժամանակ կարող են ծնել
 • Ծնել են տեղափոխմանը նախորդող 48 ժամվա ընթացքում
 • Նորածիններին, որոնց կտնառքը դեռևս չի լավացել
slide32
Տեղափոխել թե ՞ ոչ(3)

Երբեք չի կարելի տեղափոխել

Հիվանդ կամ վիրավոր կենդանիներին

Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ

  • Վերքերը թեթև բնույթի են
  • Կենդանին կարողանում է հենվել բոլոր չորս ոտքերին
  • Ինքնուրույն կարող է մոտենալ տրանսպորտային միջոցին
 • կամ
  • Կենդանուն անհրաժեշտ է անհապաղ անասնաբուժական օգնություն
slide33
Շուկաներ. արդյո՞ք դրանք մեզպետք են (1)
 • Ավանդական դերը
  • Դրանց կարիքն այլևս չկա ՞
  • Խոշոր արտադրողներն “ընդդեմ” մանրերի
 • Կրկնակի ստրես բեռնման/իջեցման ժամանակ
 • Ազդեցություն տեղափոխման տևողության վրա
 • Միմյանց անծանոթ առանձյակների հարևանություն
 • Հիվանդությունների տարածում
slide34
Շուկաներ. արդյո՞ք դրանք մեզպետք են (2)

Ֆիլիպինյան շուկա

slide35
Շուկաներ. արդյո ՞ ք դրանք մեզ պետք են(3)
 • Մեծաքանակ/մանր ձեռնարկությունների դեպքում շուկաներն ու ընդունման կետերը թույլ են տալիս.
  • Յուրաքանչյուր ֆերմայի համար օգտագործել առանձին տրանսպորտային միջոց
  • Կրճատել կենդանիներին վերամշակման ձեռնարկություններ տեղափոխելու ընհանուր տևողությունը
  • Նվազագույնի հասցնել վատ ճանապարհով ուղևորության տևողությունը
slide36
Շուկաներին և ընդունման կետերին ներկայացվող պահանջներ(1)
 • Մեկ քառակուսի տարածքի համար նախատեսված մաքսիմալ գլխաքանակ` նշել փարախների վրա
 • Փարախ. հաշվի առնել շուկայի թողունակությունը և խուսափել կենդանիների “խառնվելուց”
 • Բեռնման/իջեցման հենահարթակներ` չսահող հատակով
 • Անհապաղ անասնաբուժական օգնություն ցույց տալու հնարավորություն և գթասիրտ սպանդի միջոցներ
 • Ծածկ` երկարատև պահվածքի ժամանակ
slide37
Շուկաներին և ընդունման կետերին ներկայացվող պահանջներ(2)
 • Անվտանգ հարմարանքներ և սարքավորումներ. առանց սուր ծայրերի և ցցված մասերի
 • Ճիշտ օդափոխություն
 • Մեկուսացված փարախների բավարար քանակ
 • Կթելու մեքենաներ
 • Լուսավորություն ստուգման համար
 • Ուսուցանված աշխատողների բավարար քանակ
 • Տրանսպորտի մաքրման և ախտահանման համար նախատեսված հարմարանքներ
slide38
Շուկաներ. տնտեսություն թե ՞ բարեկեցություն
 • Չվաճառված անասունների հետագա տեղափոխում
 • Կենդանիների հետևողական/բազմաթիվ տեղափոխումներ մեկ շուկայից մյուսը
 • Չափազանց կարճ ժամանակահատված, որը կենդանիներն անց են կացնում «փոխաբեռնման կետերում»
 • Տեղափոխում հեռավոր շուկաներ
 • Շուկայի անբավարար տեխնիկական բնութագրերը
slide39
Վերջաբան(1)
 • Հիմնական խնդիրներ` կապված գյուղատնտեսական կենդանիների տեղափոխման հետ. ջերմային ստրես և գերսառեցում; ջրազրկում; նեղվածք; ծովային հիվանդություն; բեռնման և իջեցման ժամանակ առաջացող վախ
 • Որոշ խնդիրներ հատուկ են կենդանիների որոշակի տեսակներին
 • Խնդիրների լուծման հիմնական ճանապարհներ. տեղափոխման ժամանակի կրճատում; տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի կատարելագործում և անձնակազմի ուսուցանում
slide40
Վերջաբան (2)
 • Չի կարելի տեղափոխել վիրավոր կամ նորածին կենդանիներին; հղիության մեծ ժամկետով կամ վերջերս ծնած էգերին
 • Չի կարելի տեղափոխել այն կենդանիներին, որոնք ի վիճակի չեն լիարժեք հենվել բոլոր չորս ոտքերին և չեն կարող ինքնուրույն հասնել տրանսպորտային միջոց:
 • Հաճախ շուկաները արգելք են հանդիսանում տեղափոխման տևողության գնահատման համար
 • Շուկային ներկայացվող նորմատիվ պահանջները կախված են այն բանից, թե ինչպես ենք դիտում կենդանիների ներկայությունը շուկայում. տեղափոխման մաս թե հանգսի կանգառ
slide41
Գրականության ցանկ
 • GRANDIN, T. (Ed.), 2000: Livestock handling and transport. CAB International
 • WEEKS, C.A., WEBSTER, A.J.F. & WYLD, H.M., 1997: Vehicle design and thermal comfort of poultry in transit. British Poultry Science 38:464-474
 • Guidance on the operation of the Welfare of Animals (Transport) Order available at http://www.hmso.gov.uk
 • WEBSTER, J., 1995: Animal Welfare: A Cool Eye Towards Eden. Blackwell Science