Projekty pilotażowe i powielania rynkowego
Download
1 / 36

Warszawa, 20 czerwca 2011 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Projekty pilotażowe i powielania rynkowego w dziedzinie ekoinnowacji Ekoinnowacje w Programie CIP EIP Opracowanie: Katarzyna Walczyk-Matuszyk KPK PB UE Na podstawie: Eco-Innovation, EACI, EC Market Replication Eco-Innovation Unit Beatriz Yordi, Head of Unit. Warszawa, 20 czerwca 2011 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Warszawa, 20 czerwca 2011 r.' - samara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Projekty pilotażowe i powielania rynkowegow dziedzinie ekoinnowacjiEkoinnowacje w Programie CIP EIPOpracowanie: Katarzyna Walczyk-Matuszyk KPK PB UENa podstawie: Eco-Innovation, EACI, ECMarket Replication Eco-Innovation UnitBeatriz Yordi, Head of Unit

Warszawa, 20 czerwca 2011 r.
Eko-innowacje w Programie EIP

 • Nowe usługi: usługi przyjazne dla środowiska

 • Nowe procesy: czystsza produkcja

 • Nowe materiały

 • Nowe produkty

Przyjazne dla środowiska, korzystne dla biznesu


Eko-innowacje w Programie EIP

Ekoinnowacyjne projekty pilotażowe i powielania rynkowego

 • Wsparcie dla innowacyjnych przyjaznych dla środowiska produktów i usług, które mogą zostać skomercjalizowane

 • Wsparcie wdrożenia na rynek

 • Rozwiązania powinny wykazywać potencjał do powielania i zastosowania na szeroką skalę

 • Budżet inicjatywy: 200 mln euro (2008-2013)


Eko-innowacje w Programie EIP

Ekoinnowacyjne projekty pilotażowe i powielania rynkowego

 • 23 mln MŚP obecne na rynku Unii Europejskiej

 • MŚP to główny filar gospodarki europejskiej

 • 99% wszystkich przedsiębiorstw

 • 1/3 udziału w rynku światowym

 • MŚP odpowiadają za 60-70% zanieczyszczeń przemysłowych w Unii Europejskiej


Eko-innowacje w Programie EIP

Główne założenia programu CIP-Ekoinnowacje

 • Podział ryzyka dla ekoinowacyjnych rozwiązań (50%)

 • Ukierunkowanie na rynek

 • Zamknięcie luki między B+R a komercjalizacją

 • Bezpośrednie dofinansowanie (bez pośredników)

 • Rodzaj publicznych aniołów biznesu

Przyjazne dla środowiska, korzystne dla biznesu


Eko-innowacje w Programie EIP

Główne założenia programu CIP-Ekoinnowacje

 • Analiza cyklu życia rozwiązania (Life Cycle Thinking)

 • Elastyczność – brak wymogu konsorcjum, konieczna europejska wartość dodana

 • Efekt dźwigni i potencjał do powielania

 • Średnia wartość projektu: 1,4 mln euro koszt całkowity

Przyjazne dla środowiska, korzystne dla biznesu


Eko-innowacje w Programie EIP

Pięć priorytetów

 • Recycling materiałów

 • Zrównoważone materiały budowlane

 • Sektor spożywczy

 • Woda NOWOŚĆ

 • Ekologiczny biznes/ inteligentne zakupy

Porównanie do konkursu 2010: racjonalne wykorzystanie zasobów stanowi temat przekrojowy, nowy priorytet: woda, niewielkie zmianyw pozostałych priorytetach


Eko-innowacje w Programie EIP

Recycling materiałów

 • Poprawa jakości materiałów pochodzących z recyclingu, udoskonalone metody sortowania i przetwarzania odpadów

 • Innowacyjne produkty powstałe przy wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyclingu lub usprawniające recycling materiałów

 • Nowe rozwiązania biznesowe podnoszące konkurencyjność przedsiębiorstw działających w obszarze recyclingu, nowe struktury rynkowe dla produktów, procesów i usług z recyclingu; np. zintegrowane systemy zarządzania produktem przy zachowaniu cyklu życia


Eko-innowacje w Programie EIP

Zrównoważone materiały budowlane

 • Produkty i procesy budowlane (budowanie, konserwacja, naprawy, remonty, modernizacja i rozbiórka) zmniejszające zużycie zasobów, wbudowaną emisję CO2 oraz redukujące wytwarzanie odpadów;

 • Materiały budowlane przyjazne dla środowiska oraz innowacyjne procesy produkcji;

NOWOŚĆ: Projekty nie mogą dotyczyć wykorzystania popiołów lotnych i dennych jako dodatków cementu lub zaprawy


Eko-innowacje w Programie EIP

Sektor spożywczy

 • Czystsze i innowacyjne produkty, w tym metody i materiały opakowaniowe efektywnie i racjonalnie wykorzystujące surowce, redukujące ilość wytwarzanych odpadów, ograniczające emisję gazów cieplarnianych/ lub zwiększające recycling i odzyskiwanie surowców;

 • Nowe lub ulepszone procesy produkcyjne podnoszące efektywność zużycia wody oraz poprawiające jej jakość;

 • Innowacyjne czystsze produkty, procesy i usługi nakierowane na zredukowanie oddziaływania na środowisko związanego z konsumpcją produktów spożywczych;


Eko-innowacje w Programie EIP

Woda

 • Procesy, produkty i technologie racjonalizujące zużycie wody (redukcja zużycia wody min. o 30%)

 • Procesy bez zużycia wody

 • Oczyszczanie wody i ścieków: rozwiązania, które oferują znaczącą efektywność i redukujące oddziaływanie na środowisko;

 • Systemy dystrybucji ukierunkowane na oszczędzanie wody, zużycia substancji chemicznych, energii i innych materiałów: innowacyjne systemy pomiarów i optymalizacji zastosowania substancji chemicznych, tempa przepływu i pompowania; wykrywanie wycieków wody i ich naprawa, nowoczesne materiały do budowy rurociągów;


Eko-innowacje w Programie EIP

Ekologiczny biznes i inteligentne zakupy

 • Ekologiczne produkty i usługi (np. znoszenie barier rynkowych dla ekoinnowacyjnych rozwiązań, ułatwianie wdrożenia ekoinnowacji)

 • Zastosowanie materiałów o zredukowanym oddziaływaniu na środowisko jako substytutów do materiałów tradycyjnych

 • Czystsze procesy produkcyjne

 • Mechanizmy ponownego wytwarzania (re-manufacturing) oraz innowacyjne usługi naprawcze


Eko-innowacje w Programie EIP

Trzy główne cechy projektów ekoinnowacyjnych

 • Korzyści dla środowiska naturalnego: skwantyfikowanaredukcja oddziaływania na środowisko naturalne w odniesieniu do istniejących technologii; zachowanie cyklu życia

 • Korzyści gospodarcze (włączając replikację na szeroką skalę):sens ekonomiczny projektu, biznes plan, zachowanie rezultatów projektu po jego zakończeniu;

 • Podnoszenie poziomu innowacyjności: innowacje w sektorze, innowacja na poziomie kraju i regionu


Eko-innowacje w Programie EIP

Wskaźniki rezultatu

 • Udoskonalona efektywność ekologiczna

 • Lepsze wykorzystanie zasobów

 • Efektywność ekonomiczna/ Powielanie rynkowe


Eko-innowacje w Programie EIP

Zainteresowanie konkursami CIP-Ekoinnowacje

 • Wzrastające zainteresowanie głównie ze strony MŚP

 • Ponad 100 odpowiedzi udzielonych przez EACI na pytania o projekty


Eko-innowacje w Programie EIP

Grupa docelowa MŚP: ponad 65% beneficjentów!

MŚP

81%

Sektor

prywatny

Duże przedsiębiorstwa

Uczelnie/ Jednostki publiczne/ Inne

Beneficjenci CIP-Ekoinnowacje: Źródło: konkurs 2010


Eko-innowacje w Programie EIP

MŚP jako beneficjenci ekoinnowacji - podział

79% MŚP to małe i mikro przedsiębiorstwa


Eko-innowacje w Programie EIP

Eco-Innowacje a 7. Program Ramowy

 • Zakończony etap badań

 • Adaptacja do wejścia na rynek

 • Zastosowanie na skalę przemysłową

 • Pierwsze komercyjne wdrożenie

 • Demonstracja na rynku

 • Badania podstawowe

 • Badania stosowane

 • Prototyp/ pierwsze zastosowanie praktyczne technologii

 • Demonstracja technologii

 • Gromadzenie wiedzy


Eko-innowacje w Programie EIP

Eco-Innowacje a IEE

 • Pierwsza aplikacja i komercjalizacja

 • Zintegrowane podejście uwzględniające różne aspekty środowiskowe (efektywność wykorzystania zasobów – wody, energii, surowców, itp..)

 • Zachowanie cyklu życia (LCA)

 • MŚP i sektor prywatny jako główni beneficjenci

 • Demonstracja na rynku

 • Promocja i upowszechnianie sprawdzonych inteligentnych energetycznie rozwiązań

 • Główny cel Energia: efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, transport

 • Stymulowanie działań poprzez znoszenie barier rynkowych i administracyjnych, szkolenia, podnoszenie świadomości

 • Nie dla inwestycji i B+R

 • Cele energetyczne: EU 2020


Eko-innowacje w Programie EIP

Eco-Innowacje a LIFE+

 • Priorytet dla sektora prywatnego i biznesu

 • Objęte Programem CIP

 • Konkurencyjność na rynku, komercjalizacja

 • Kluczowe znaczenie replikacji

 • Zintegrowany wpływ na środowisko naturalne

 • Głównie sektor publiczny

 • Tworzenie polityk i wdrażanie legislacji

 • Upowszechnianie, podnoszenie świadomości i kompetencji

 • Gospodarka powierzchnią ziemi i planowanie urbanistyczne;

 • Rozwiązania ekologiczne bez kluczowego znaczenia dla rynku


Eko-innowacje w Programie EIP

Przykład projektu z sektora spożywczego: GREENBOTTLE

Nowy rodzaj butelki na mleko wykonanejz mieszanki papieru i plastiku z recyclingu,która może być łatwo rozdzielona i sortowana;

 • Uwzględnienie pełnego łańcucha dostaw

 • Zamknięty obieg materiału: papier

 • Utylizacja w pełni zgodna z wymogami w zakresie recyclingu w UE


Eko-innowacje w Programie EIP

Przykład projektu z sektora spożywczego: BRITER-WATER

 • Wykorzystanie upraw bambusa do oczyszczania ścieków z produkcji soków i przetworów mleczarskich

 • Obniżenie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych, brak wytwarzania ścieków

 • Lepsza jakość wody oraz wychwytywanie CO2

 • Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Portugalia


Eko-innowacje w Programie EIP

Przykład projektu z sektora recyclingu: CAPS

 • Wykorzystanie odpadów z przemysłu papierniczego do produkcji materiału absorpcyjnego;

 • Innowacyjny sposób przetwarzania odpadów w produkt;

 • Rezultat: materiał absorpcyjny do usuwania wycieków oleju, ropy i substancji chemicznych w portach;

 • Utworzenie dwóch zakładów produkcyjnych we Francji i Słowenii;


Eko-innowacje w Programie EIP

Przykład projektu z sektora recyclingu: SATURN

 • Odzysk metali nieżelaznych przy wykorzystaniu systemu z użyciem sensorów;

 • Cel: automatyczne sortowanie metali nieżelaznych na czyste frakcje (inne metale i stopy)

 • W Niemczech budowana jest fabryka wdrażające różne technologie sortowania z użyciem sensorów

 • Dalsza replikacja: Wielka Brytania


Eko-innowacje w Programie EIP

Przykład projektu z sektora budownictwa: INSULA TFH

 • Pre-izolowane panele ścienne

 • Niskie koszty wytwarzania drewnianych paneli z zastosowaniem warstwy izolacyjnej z włókien celulozowych

 • Użyty materiał: makulatura i drewno z regionu

 • Zredukowanie transportu, pakowania i składowania odpadów

 • Realizacja projektu: Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania


Eko-innowacje w Programie EIP

Przykład projektu z sektora eko-biznesu: ECOPTU

 • Nowe biologiczne tworzywo z roślin oleistych do produkcji obuwia sportowego;

 • Budowa i uruchomienie linii produkcyjnej

 • Zaangażowanie firm obuwniczych oraz chemicznych z Hiszpanii i Włoch;


Eko-innowacje w Programie EIP

Harmonogram konkursu Cip-Eco-Innovation-2011

 • Czwarty konkurs: 28 kwietnia 8 wrześni 2011 r. godz. 17:00;

 • Elektroniczny system składania wniosków (EPSS)

 • Ocena: koniec 2011 r./ rozpoczęcie projektów maj 2012 r.

 • Poziom dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych

 • Mks. Długość projektu 3 lata


Harmonogram
Harmonogram

Konkurs 2011

May 2012

8września 2011

Implementacja projektu

Konkurs

Ocena wniosków

Negocjacje

Styczeń 2012

28kwietnia 2011


Konkurs eco innovation 2011 kryteria kwalifikowalno ci
Konkurs Eco-Innovation-2011 – kryteria kwalifikowalności

Każda osoba prawna posiadająca siedzibę w jednym z następującym państw:

27 Państw Członkowskich UE

Islandia, Lichtenstein, Norwegia

Pozostałe Państwa: Albania, Chorwacja, Macedonia, Izrael, Czarnogóra, Serbia, Turcja

Docelowy beneficjent: małe i średnie przedsiębiorstwa


Konkurs eco innovation 2011 kryteria kwalifikowalno ci1

Kto może aplikować?

Pojedyncze małe lub średnie przedsiębiorstwo*

Konsorcjum narodoweskupiające MŚP, duże przedsiębiorstwa, klastry, jednostki badawcze, instytucje publiczne itp….

Konsorcjum międzynarodoweskupiające MŚP, duże przedsiębiorstwa, klastry, jednostki badawcze, instytucje publiczne itp…

Państwa biorące udział w inicjatywie: 27 Państw Członkowskich UE, Norwegia, Lichtenstein, Islandia, kraje Bałkanów Zachodnich, Turcja, Izrael;

* Europejski wymiar projektu

Konkurs Eco-Innovation-2011 – kryteria kwalifikowalności


Eko-innowacje w Programie EIP

Strona internetowa ekoinnowacji

 • Subskrypcja newslettera

 • Ogłoszenie o konkursach

 • Przewodnik dla beneficjenta

 • Często zadawane pytania FAQ

 • Umowa grantowa, wytyczne finansowe

 • Dni informacyjne

 • Prezentacje, nagrania

 • Wstępne sprawdzanie pomysłów na projekty – maks. 2 strony

 • Link do EPSS

 • Baza projektów


Eko-innowacje w Programie EIP

Pytania do EACI

Pytania można kierować do EACI na dres:

Ponad 95% odpowiedzi w przeciągu 14 dni!


Pomysł na projekt…

Pytania do KPK

Konsultacje z ekspertami KPK: [email protected]


Osoby do kontaktu katarzyna walczyk matuszyk katarzyna walczyk@kpk gov pl

Osoby do kontaktu: Katarzyna Walczyk - [email protected]

 • Dziękuję za uwagę

Krajowy Punkt Kontaktowy

Programów Badawczych UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Krzywickiego 34

02-078 Warszawa

tel: 0 22 828 74 83

fax: 0 22 828 53 70

e-mail: [email protected]

Prezentacja ta ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje oficjalnych informacjizamieszczonych przez Komisję Europejską na oficjalnych stronach internetowych Programu CIP.


ad