slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
VENDOSJA NË KUSHTET E QARTA QARTËSIA- KUR JANË TË NJOHURA TË GJITHA F-RËT E VENDOSJES!(V.OPERAT.)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 2

VENDOSJA NË KUSHTET E QARTA QARTËSIA- KUR JANË TË NJOHURA TË GJITHA F-RËT E VENDOSJES!(V.OPERAT.) - PowerPoint PPT Presentation


  • 169 Views
  • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VENDOSJA NË KUSHTET E QARTA QARTËSIA- KUR JANË TË NJOHURA TË GJITHA F-RËT E VENDOSJES!(V.OPERAT.)' - samara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
KUSHTET DHE TEKNIKAT E VENDOSJESVENDIMET AFARISTE MERREN NË KUSHTE TË NDRYSHME,KOMPLEKSE DHE DINAMIKEKUSHTET-TË VOLITSHME OSE TË PAVOLITSHME(NGA PROBABIL.I PARASHIKIMIT TË REZULTATEVECILËSIA E VENDIMIT VARET NGA NJOHJA E KUSHTEVE NGA ANA E MARRËSIT TË VENDIMITNËSE JANË KUSHTET E QARTA GJATË MARRJES SË VENDIMIT-VENDOSJA DETERMINISTUKENËSE KUSHTET JANË TË PANJOHURA—VENDOSJA STOHASTIKEVARËSISHT NGA KUSHTET E VENDOS.DALLOJMË.V.NË KUSHTET E QARTA,TË RISKUT DHE TË PAQARTA

VENDOSJA NË KUSHTET E QARTA

QARTËSIA-KUR JANË TË NJOHURA TË GJITHA F-RËT E VENDOSJES!(V.OPERAT.)

METODAT DHE TEKNIKAT NË KUSHTE TË QARTA

PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMIT NË KUSHTE TË QARTA-AMZA E EFIKASITETIT

KËRKIMET OPERACIONALE-NË RAST SE KEMI SHUMË DIMENSIONE TË PROBLEMIT

-METODA E DNËNIES(AMZA) APO METODA HUNGAREZE,PËRPUNIMI ALGORITMIK

TEKNIKA SIMPLEKS

PARAQET QASJEN KOMPJUTERIKE NË ZGJIDHJEN OPTIMALE TË PROBLEMIT

PRAKTIKOHET PËR RASTET QË KANË MË SHUMË VARIABLA DHE KUFIZIME

slide2
VENDOSJA NË KUSHTET E RISKUTNË KËTO SITUATA ËSHTË PANJOHUR SE CILA GJENDJE NË SITUATËN KONKRETE MUNDË TË NDODHËGJENDJA DHE PROBABILITETI I PARAQITJEVE JANË TË NJOHURA PËR MARRËSIN E VENDIMIT

TEKNIKA- VLERA E PRITUR

KËRKON NJOHJEN E AKSIONEVE QË I KEMI NË DISPOZICION

PËR TË GJITHA AKSIONET DUHET LLOGARITUR EFEKTIN E PRITUR TË PËRDORIMIT TË TIJ

NË BAZË TË KRITEREVE TË ZGJEDHURA DUHET CAKTOHET KRITERI MË I SHPESHTË-MAX.?MIN

PEMA (DRURI) E VENDOSJES

MODEL FOTOGRAFIK SHUMË EFIKAS I CILI PARAQET TËRË STRUKTUR.E VENDOSJES

PARAQET TËRËSINË E DEGËVE TË LIDHURA, KU SECILA ËSHTË ALTERNATIVË E VENDOSJES(NYJE TË V.)

KA EPËRSITË E VETA NË KRAHASIM ME AMZËN E VENDOSJES:

-MË E LEHTË PËR PUNË DHE MË LEHTË ZBATOHET GJATË ANALIZËS DHE MARRJES SË VEND.

ad