slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Тема досвіду PowerPoint Presentation
Download Presentation
Тема досвіду

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
samantha-branch

Тема досвіду - PowerPoint PPT Presentation

124 Views
Download Presentation
Тема досвіду
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Тема досвіду Розвиток розумових здібностей та психологічних особливостей учнів початкових класів у процесі впровадження курсу «Логіка»

 2. Автор досвіду Фалій Людмила Анатоліївна вчитель початкових класів Вищетарасівської ЗОШ І-ІІІст. “Спеціаліст вищої категорії”, педагогічний стаж – 20 років Кредо:“Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить!”

 3. Мета досвіду: створення орієнтованого освітнього середовища в якому розвиваються здібності дитини, на відміну від “навчання”, де відбувається механічне засвоєння знань.

 4. Ідея досвіду розвиток особистості, яка володіє набором ключових загальнонавчальних умінь, у тому числі і сформованим інтелектуальним апаратом який включає розвинене логічне мислення.

 5. Технологія досвіду сприяє рішеннюрозвивальних можливостей уроків в таких напрямках: розвиток мислення, пам’яті, уваги, уяви, кмітливості, спостережливості, • процесів сприймання; • оволодіння загальнонавчальними • уміннями і навичками; • нагромадження індивідуального досвіду пошукової діяльності;

 6. Основні напрямки роботи під час впровадження курсу «Логіка»: І. Розвиток логічного мислення; ІІ. Розвиток сенсорних здібностей; ІІІ. Розвиток пам’яті; ІУ. Розвиток уваги; V. Розвиток уяви і творчих здібностей

 7. Інтерактивні технології навчанняІнтерактивні технології кооперативного навчання • Робота в парах: • “Вмієш сам – • допоможи другу”. • Робота в групах. • “Акваріум”.

 8. Технології колективно-групового навчання • “Мікрофон” • “Мозковий штурм” • “Незакінчені речення” • “Дерево рішень”

 9. Технології ситуативного моделювання • Імітаційні ігри: • “Поміркуй” • “Будь уважним” • “Найрозумніший” • Рольові ігри

 10. Технології опрацювання дискусійних питань. • «Метод "Прес"» • «Обери позицію» • «Шкала думок»

 11. Розвиток сенсорних здібностей • формування сенсорних еталонів стійких, закріплених у мовленні уявлень про кольори, геометричні фігури і співвідношення за величиною між кількома предметами; • навчання способів обстеження предметів, а також уміння розрізняти їх форму, колір та величину і виконувати усе складніші окомірні дії; • розвиток аналітичного сприймання: вміння орієнтуватися в поєднаннях кольорів, розчленовувати форму предметів, виділяти окремі вимірні величини.

 12. Розвиток пам’ятіта уваги Розвиток слухової, зорової, сенсорної, рухової пам’яті. • З допомогою ігор і спеціальних вправ тренується здатність бути уважним.

 13. Розвиток уяви і творчих здібностей • Уява дозволяє приймати рішення і знаходити вихід з проблемної ситуації за відсутності знань, які в таких випадках необхідні для мислення. • Продуктивному творчому мисленню сприяє оволодіння спеціальними способами: виділення протилежних властивостей, пошук аналогій, асоціювання понять, ставлення запитань, переформулювання, генерування ідей, зміна альтернативи, комбінування.

 14. Висновки • 1.Розвиток логічного мисленнязабезпечує розвиток самостійної логіки мислення. • 2. З розвитком сенсорикиу дитини з’являється можливість оволодіння естетичними цінностями в природі і суспільстві. • 3. За допомогою ігор і вправ тренуються якості уваги: • сталість, концентрація, довільність, спостережливість. • 4. Розвиток продуктивної уяви - розвиток творчості. • 5. Найефективнішим способом навчити дитину мислити творчо є розвиваюча гра. • 6. З допомогою пам’яті дитина засвоює знання про навколишній світ і саму себе, оволодіває нормами поведінки, набуває різноманітні вміння і навики.

 15. Результативність досвіду Учні 2-4 класів активні учасники Міжнародного конкурсу «Кенгуру»