p rvoja praktike e zbatimit t energjis diellore n shqip ri n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Përvoja Praktike e Zbatimit të Energjisë Diellore në Shqipëri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Përvoja Praktike e Zbatimit të Energjisë Diellore në Shqipëri - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Përvoja Praktike e Zbatimit të Energjisë Diellore në Shqipëri. Ing . Besnik Likollari Administrator AEE shpk Ing . Ferit Godole Ing . Elektro-Mekanik Ing . Joli Delimeta Ing . Elektrik. AEE shpk 2008 - Always ON!. Profili i Kompanisë : Studim & Projektim ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Përvoja Praktike e Zbatimit të Energjisë Diellore në Shqipëri' - saman


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p rvoja praktike e zbatimit t energjis diellore n shqip ri

PërvojaPraktike e ZbatimittëEnergjisëDiellorenëShqipëri

Ing. BesnikLikollari

Administrator AEE shpk

Ing. FeritGodole

Ing. Elektro-Mekanik

Ing. JoliDelimeta

Ing. Elektrik

aee shpk 2008 always on
AEE shpk2008 - Always ON!

ProfiliiKompanisë:

 • Studim & Projektim,
 • Instalim & Menaxhim,
 • Furnizim & Prodhimi:
  • SistemeFotovoltaike
  • Sistemehibride

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme

sistemi i par fotovoltaik on grid tracking n shqip ri
SistemiiParëFotovoltaik On-Grid TrackingnëShqipëri

VendndodhjadheMënyra e Montimit

Prill 2013

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme

sistemi on grid tracking element t p rb r s
Sistemi On-Grid TrackingElementëtPërbërës
 • PaneliFotovoltaik
 • Monokristalinë
 • 1 x (12 module x 260Wp)

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme

sistemi on grid tracking element t p rb r s1
Sistemi On-Grid TrackingElementëtPërbërës
 • Inverteri

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme

sistemi on grid tracking element t p rb r s2
Sistemi On-Grid TrackingElementëtPërbërës
 • Sensor
 • Panel Tracking
 • KontrolliDixhital

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme

sistemi on grid tracking element t p rb r s3
Sistemi On-Grid TrackingElementëtPërbërës
 • StrukturaMetalike e Montimit & Kabllim

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme

sistemi on grid paneltracking
Sistemi On-Grid PanelTracking
 • ProdhimiistrukturësmetalikengaAEE

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme

patentimi i produktit t aee
PatentimiiProduktittëAEE

√ √ Projektimi

√ √ Testimi

√… Patentimi

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme

fakte mbi energjin e prodhuar
FaktembiEnergjinë e Prodhuar
 • Sistemi Tracking 3.12kWp ngaAEE shpk
  • Energjia e Prodhuarnë Total: 6200kWh/1vit
  • Fuqiamaksimale e sistemitështëtejkaluarnëditëspecifike : 3.315kW nga 3.12kW
  • Reduktimii CO2 ngaAEEështë 4300kg/vit
 • SistemiStatikngaAEE shpk
  • 30-40% mëpak se Sistemi Tracking

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme

faturimi nga cez
FaturimingaCEZ

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme

slide12
ROI
 • Kostoja e Sistemit PV tëAEE: ≈€4500 = 630,000 Lek
 • Kostojaekuivalente e BlerjessëEnergjisëngaCEZështë 90,768Lek/Vit
 • InvestimiAEEshlyenvetennë 7 vjet (e paindeksuar)

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme

avantazhet e instalimit t sistemeve fotovoltaike
Avantazhet e InstalimittëSistemeveFotovoltaike
 • Instalimithjeshtë
 • Instalimishpejtë
 • Kosto e ulëtpuntorie
 • Kosto e ulëtmirëmbajtje
 • Reduktimiemetimittëgazevetëefektitserë
 • Zero emetimzhurme
 • Reduktonvarësinëngarrjeti
 • Reduktimiipërdorimittëgjeneratorit
  • Reduktimikonsumittë l.dj
  • Reduktimigazravetëdëmshëm
  • Reduktimikostossëmirëmbajtjes

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme

disavantazhet e instalimit t sistemeve fotovoltaike
Disavantazhet e InstalimittëSistemeveFotovoltaike
 • Varësiangarrezatimidiellor
 • Nevojitensipërfaqetëmëdhapërinstalim
  • (Përveç: Moçale, kodratezhveshura, parkingje, etj…)
 • Mungesa e aktevenënligjoredherolitrregullatortë ERE
 • Mungesanëincentivadhesubvencione

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme

sugjerime
Sugjerime
 • Legalizimi i matësitelektro-magnetikklasik (me marrie-dhënie) simatësiivetëmpërvetëprodhimnga persona fizikëdhejuridikë
 • Ligjërimiishkëmbimittëenergjisë me CEZ

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme

p rfundime
Përfundime

Sot nëShqipëriështë me kostoefektiveinstalimiipanelefotovoltaikengakushdo!

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme