Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HORIZON 2020 Bendroji programa tyrimams ir inovacijoms 2014 - 2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
HORIZON 2020 Bendroji programa tyrimams ir inovacijoms 2014 - 2020

HORIZON 2020 Bendroji programa tyrimams ir inovacijoms 2014 - 2020

202 Views Download Presentation
Download Presentation

HORIZON 2020 Bendroji programa tyrimams ir inovacijoms 2014 - 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HORIZON 2020 Bendroji programa tyrimams ir inovacijoms 2014 - 2020 Viktoras Mongirdas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra www.mita.lt

 2. HORIZON 2020 – finansinis instrumentas strategijos EUROPA 2020 Inovacijų iniciatyvos įgyvendinimui EUROPA 2020 3 prioritetai, 7 pagrindinės iniciatyvos • Sustainable growth • Resource efficient Europe • An industrial policy for the globalisation era • Smart growth • Digital agenda for Europe • Innovation Union • Youth on the move • Inclusive growth • An agenda for new skills and jobs • European platform against poverty • INNOVATION UNION • 30 pagrindinių iniciatyvų – veikimo krypčių (key initiatives-action points), kurių tikslas: • Padaryti Europos mokslą pirmaujančiu pasaulyje • Pašalinti kliūtis inovacijų patekimui į rinką (brangus patentavimas, rinkos fragmentacija, lėtas standartų diegimas, gebėjimų trūkumas) • Iš pagrindų pakeisti viešo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, diegiant inovacijas į Europos institucijų, nacionalinių ir regioninių administracijų ir verslo bendradarbiavimą HORIZON 2020 finansinis instrumentas

 3. EUROPA 2020 – biudžetas

 4. HORIZON 2020 Horizon 2020 – struktūra pagrįsta strateginiu „atsako į iššūkius“ programavimu: teminės sritys nebėra griežtai atskirtos, atskiros biudžeto eilutės labiau orientuotos į tarpdisciplininių projektų, skirtų globaliems iššūkiams spręsti, finansavimą.

 5. HORIZON 2020 – biudžetas(1 prioritetas) HORIZONTALIOS VEIKLOS

 6. HORIZON 2020 – biudžetas(2 prioritetas)

 7. HORIZON 2020 – biudžetas(3 prioritetas)

 8. Europos problema: „Valley of Death“ valley“ Didelio poveikio technologijų aukšto lygio ekspertų grupės (KET HLG) silpnos grandies Europos inovacijų įgyvendinime pašalinimo modelis: „TRIJŲ RAMSČIŲ TILTAS“ „Žinių kūrimo“ projektai finansavimas iki 100% Projektai „arčiau rinkos“ finansavimas iki 70% Netiesioginės išlaidos – 20%

 9. Pagrindinės naujovės • Bendros taisyklės – “nuo sumanymo iki gamybos”: visai inovacijų grandinei taikomas bendras taisyklių rinkinys, parama glaudžiai su rinka susijusiai veiklai, • orientacija į verslo galimybių kūrimą • Mokslinių tyrimų ir inovacijų integravimas - sklandų ir nuoseklų finansavimą nuo idėjos iki rinkos • Suderintas finansavimas su naujuoju ES bendrojo biudžeto finansiniu reglamentu,numatytas kumuliatyvinis finansavimas su kitomis ES programomis • Nauji finansiniai instrumentai: • Galimos dotacijos inovacinėms veikloms vienam pareiškėjui • Paskolos (debt facility) • Akcijų išpirkimas (equity facility) – pradedantiems veiklą ir augantiems • Viešieji pirkimai prieš produkto komercializaciją • Inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai • Paprastesnis projekto biudžeto sudarymas – vienas projektas - vienas finansavimo intensyvumas, dėl to – galimybė keiti partnerius projekto eigoje • Mažesnė ir tikslingesnė kontrolė ir auditas • Administracinio krūvio mažinimas, greitesnės procedūros • Daugiau galimybių naujiems rinkos dalyviams ir jauniems, daug žadantiems mokslininkams

 10. Saugi visuomenė 2014 – 2020 - TIKSLAI Horizon2020 Kova prieš nusikalstamumą ir terorizmą Saugumo stiprinimas užtikrinant sienų apsaugą Kibernetinis saugumas Europos atsparumas krizėms ir stichinėms nelaimėms Privatumo ir socialinės dimensijos užtikrinimas virtualioje erdvėje (internete)

 11. Saugi visuomenė 2014-2020 - ĮGYVENDINIMAS • Koordinavimo stiprinimas su atitinkamomis ES agentūromis: FRONTEX, EMSA ir Europol • Koordinavimas su EDA (European Defence Agency), išlaikant civilinę programos orientaciją • PPP (Public Private Partnership) instrumento naudojimas • Jautrių duomenų apsauga • Sertifikavimas ir standartizavimas • Civilinės ir karinės sinergijos • Pre Operational Validation/Pre Commercial Procurement • Trečiųjų šalių dalyvavimo taisyklių sukonkretinimas – reikalavimai, kriterijai ir atsakomybė

 12. Dėkoju už dėmesį! Sekitemūsų naujienas www.mita.lt!