Download
datab ze n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Databáze PowerPoint Presentation

Databáze

136 Views Download Presentation
Download Presentation

Databáze

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Databáze

 2. Návrh • Není to legrace a pro kvalitní databázi je nutné věnovat řadě věcem čas a je nutné použít i papír a tužku!!! • Co je to databáze?

 3. Kolik je zde různých prvků? POJMY: tabulka, pole, záznam

 4. Kolik je zde různých prvků? 3 6 2 6 = 17 Úspora 7 záznamů ve dvou polích to je docela už slušné Co kdyby to bylo 17000 záznamů z 24000 to by se při psaní už dost zjednodušilo

 5. Další tabulka? Nový záznam

 6. Relace Vztah/ provázanost tabulek Typy: 1:1 1:N M:N Co náš příklad?

 7. Auto má 1 barvu Barva může být u N auto Auto má vždy 1 značku Značka vyrábí několik aut(N) Obě relace 1:N

 8. 1:1 – vazba závislá(př. Láhev, zátka/ člověk, RČ) = každá láhev má zátku, každá zátka je na konkrétní lahvi • Člověk, otisk prstu 1:N- učitel/ student(př.12), člověk/tel.číslo M:N-autor/kniha(2 autoři napsali knihu i autor napsal 2 knihy), předmět/učebna(několik předmětů se učí v N307, ale i PVA se učí v několika učebnách)

 9. Př: SPZ a majitel vozu Taxi – vůz a zákazník PC – počet uživatelů a PC

 10. Normálová forma • 6 forem (0-5NF) • určují obsah tabulek(nadbytečnost, duplicita)

 11. 1NF • všechny atributy jsou atomické(nedělitelné)

 12. 2NF • každý atribut, který není primárním klíčem je na primárním klíči úplně závislý

 13. 3NF • Použití tranzitivity(existuje vztah mezi 2 poli) Plat a funkce bude určitě mít vztah

 14. BNCF(Boyce-CoddovaNF) • Často je automaticky už při 3NF • K odstranění problémů(anomáliím)

 15. 4NF

 16. Shrnutí pojmů • Databáze • Tabulka • Pole • Záznam • Entita • Atribut • Vazba

 17. Shrnutí pojmů • Databáze - uspořádaná množina informací (dat) • Tabulka - slouží k přímému uložení dat • Pole - odpovídá jeden sloupec tabulky • Záznam - odpovídá jeden řádek tabulky • Entita - prvek reálného světa (např. člověk, stroj) • Atribut - např. jméno, příjmení, stav, plat • Vazba - relace