edukacja ekologiczna z ekoskrzatem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Edukacja ekologiczna z „EKOskrzatem” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Edukacja ekologiczna z „EKOskrzatem”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Edukacja ekologiczna z „EKOskrzatem” - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Edukacja ekologiczna z „EKOskrzatem”. To tytuł innowacji pedagogicznej, która realizowana jest w Przedszkolu Miejskim Nr 97 w Łodzi. Jej działania wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi . Organizacja sytuacji i zajęć edukacyjnych opiera się na:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Edukacja ekologiczna z „EKOskrzatem”' - salvador


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
edukacja ekologiczna z ekoskrzatem
Edukacja ekologiczna z „EKOskrzatem”

To tytuł innowacji pedagogicznej, która realizowana jest w Przedszkolu Miejskim Nr 97 w Łodzi. Jej działania wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

organizacja sytuacji i zaj edukacyjnych opiera si na
Organizacja sytuacji i zajęć edukacyjnych opiera się na:
 • stosowaniu metod twórczych, problemowych i praktycznych,
 • stosowaniu metod sprzyjających rozwojowi samodzielności poznawczej
 • realizacji zadań otwartych w małych grupach
 • warsztatach twórczych wyrabiających aktywną postawę wobec zagrożeń środowiskowych.
 • zajęciach terenowych dotyczących określonego tematu według przygotowanych scenariuszy
cel ami og lnym i d ugofalowym i programu jest
Celami ogólnym i długofalowymi programu jest:
 • kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia z przyrodą,
 • rozwijanie troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi,
 • rozwijanie świadomej aktywności na rzecz ochrony przyrody,
 • dostrzeganie czynników sprzyjających i zagrażających rozwojowi środowiska.
najwa niejsze dzia ania w ramach prowadzonej dzia alno ci innowacyjnej to
Najważniejsze działania w ramach prowadzonej działalności innowacyjnej to:
 • Zajęcia edukacyjne realizujące program autorski na dany rok szkolny
 • Ścieżka edukacyjna w przedszkolu
 • Zajęcia terenowe i wycieczki
 • Sprzątanie świata – udział w akcji organizowanej przez Fundację „Nasza Ziemia”
 • Organizacja konkursu plastycznego
 • Święto Jabłoni – happening z udziałem rodziców
 • Rajd z EKOskrzatem dla dzieci, laureatów konkursu plastycznego i zgłoszonych grup z przedszkoli
 • Konkursy rodzinne promujące zachowania proekologiczne
 • Wycieczka rodzinna na łono natury
zaj cia edukacyjne realizuj ce program autorski
Zajęcia edukacyjne realizujące program autorski

Od kilku już lat nasze przedszkole realizuje programy autorskie, których działania wpisane są w cykl roku szkolnego. Były to:

„Rok EKOskrzata” rok 2004/2005

„EKOskrzat nad wodą” rok 2005/2006

„EKOskrzat w lesie” rok 2006/2007

„EKOskrzat na łące” rok 2007/2008

„Edukacja leśna z EKOskrzatem” rok 2008/2009

w roku 2009/2010 planujemy realizacje programu „EKOskrzat poznaje zwierzęta”

Postacią, która łączy programy w całość jest sympatyczny stworek – EKOskrzat. Każdego roku zapoznaje on dzieci z inną biocenozą. Zajęcia realizowane w ramach takiego programu mają charakter projektu edukacyjnego.

zabawy badawcze obserwacje i hodowle
Zabawy badawcze, obserwacje i hodowle

Organizacja ich w przedszkolu, to jeden ze sposobów rozwijania aktywności twórczej dziecka. Dziecko ma okazję samodzielnie szukać odpowiedzi na nurtujący je problem. Pobudza to w nim aktywność poznawczą, która przejawia się w działaniach badawczych i w zadawaniu pytań. Natomiast nauczyciel ma za zadanie kierować jego aktywnością tak, aby mogło w pełni rozwijać swoją ciekawość przyrodniczą.

cie ka edukacyjna w przedszkolu
Ścieżka edukacyjna w przedszkolu

W ogrodzie przedszkolnym dzięki środkom pozyskanym z WFOŚiGW w Łodzi ustawione są cztery edukacyjne tablice magnetyczne.

Tablice te są wspaniałymi pomocami

dydaktycznymi do realizowanych zajęć plenerowych z dziećmi.

zaj cia terenowe i wycieczki
Zajęcia terenowe i wycieczki

W ramach programu dzieci mają corocznie możliwość uczestniczenia w wycieczkach autokarowych:

 • Las Łagiewnicki – udział w cyklicznych zajęciach prowadzonych przez pracowników Leśnictwa
 • Wycieczki do ZOO i ogrodu botanicznego
 • Wycieczki do izby edukacyjnej w Nadleśnictwie Brzeziny i na ścieżkę edukacyjną w rezerwacie „Gałków”.
 • Zwiedzanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej „Żródełko” w Załęczańskim Parku Krajobrazowym w czasie wyjazdów na zielone przedszkole do „Nadwarciańskiego Grodu”.
 • Wycieczki autokarowe do alpinarium i arboretum w Rogowie
 • Udział w zajęciach warsztatowych w Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej
 • Zwiedzanie gospodarstwa ekologicznego „Ziarno” w Grzybowie
edukacja przyrodnicza wsp lnie z rodzicami
Edukacja przyrodnicza - wspólnie z rodzicami

Zawsze jesienią w naszym sadzie odbywa się rodzinny happening „Święto Jabłoni” jest to piknik w którym biorą udział całe rodziny naszych przedszkolaków. Jest on okazją do integracji środowiska rodzinnego, do spędzenia wspólnie czasu na łonie natury a także daje możliwość udziału w zabawach i konkursach zorganizowanych nie tylko dla dzieci.

Wycieczki rodzinne są to coroczne wspólne wyprawy całodzienne do ciekawych miejsc

w okolicach Łodzi. Na wycieczce zawsze jest czas na zwiedzanie, poznawanie przyrody, chwilę zabawy, wspólny posiłek na trawie a co najważniejsze lepsze poznanie.

rajd z ekoskrzatem
Rajd z EKOskrzatem

W kwietniowym rajdzie, który od kilku już lat rozpoczyna się w parku im A. Mickiewicza a kończy w ogrodzie przedszkolnym bierze udział około 250 dzieci. Przedszkolaki wędrując odnajdują na mapie swoją trasę i realizują na niej różnorodne ekologiczne zadania. Po dotarciu na metę czekają na nich nagrody i słodki poczęstunek

dzia ania tw rcze z przyrod w tle
Działania twórcze z przyrodą w tle.

Zachęcając dzieci do różnego rodzaju twórczości staramy się podejmować tematy związane z ochroną przyrody i organizować warsztaty plenerowe .

efekt ekologiczny programu
Efekt ekologiczny programu

To zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i ich rodziców mieszkających w środowisku miejskim w pobliżu ciekawych przyrodniczo miejsc rekreacyjnych. Zachęcenie do bezpośredniego kontaktu z naturą. Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, nabycie nawyków jej szanowania. Dostrzeganie zagrożeń w naturalnym środowisku. Poznanie biocenoz omawianych w programie oraz charakterystycznej dla nich fauny i flory.