Bijeenkomst GMR
Download
1 / 23

Bijeenkomst GMR 10 mei 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Bijeenkomst GMR 10 mei 2012. l. Zorgplan 2012-2013. Jaarlijks wettelijke verplichting Verplichting voor iedere school Instemming GMR deelnemende besturen WSNS Toelichting – vragen 10 mei Instemming 18 juni. Afhankelijk ontwikkelingen Passend Onderwijs

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bijeenkomst GMR 10 mei 2012' - salvador-thompson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bijeenkomst gmr 10 mei 2012

Bijeenkomst GMR

10 mei 2012

GMR 10 mei 2012


Bijeenkomst gmr 10 mei 2012

l

Zorgplan 2012-2013

GMR 10 mei 2012


Bijeenkomst gmr 10 mei 2012

Jaarlijks wettelijke verplichting

Verplichting voor iedere school

Instemming GMR deelnemende besturen WSNS

Toelichting – vragen 10 mei

Instemming 18 juni

GMR 10 mei 2012


Afhankelijk ontwikkelingen passend onderwijs laatste jaar wsns samenwerkingsverband

Afhankelijk ontwikkelingen Passend Onderwijs

Laatste jaar WSNS samenwerkingsverband

GMR 10 mei 2012


Bijeenkomst gmr 10 mei 2012

Wettelijke verplichting

Compacte structuur

Zorgmiddelen naar besturen

Binnen SKPO naar de scholen

IB-netwerk uit reserve-uitkering

Uitgangspunten

GMR 10 mei 2012

Bijeenkomst gmr 10 mei 2012

Bestuurlijke inrichting nieuw samenwerkingsverband

Instemming op uitgangspunten nieuwe deelnemende besturen

Voorbereiding Passend Onderwijs

GMR 10 mei 2012


Passend onderwijs
Passend Onderwijs

Uitkomst

Alle kinderen succesvol op school

Doelen

Alle kinderen volgen het onderwijs dat bij hen past

Kinderen leven gezond

Kinderen voelen zich veilig

2

Er is specialistische en toegankelijke zorg voor kinderen die dat nodig hebben

Condities

3

Er zijn voldoende fysieke voorzieningen van goede kwaliteit

1

Het onderwijs op de scholen is van goede kwaliteit

GMR 10 mei 2012


Wat gaat er veranderen per 1 augustus 2013
Wat gaat er veranderen per 1 augustus 2013?

 • Samenstelling samenwerkingsverband

 • Financiën

 • LGF middelen naar samenwerkingsverband

 • Zorgplicht voor schoolbesturen

 • Indiceren

 • Van sectoraal naar integraal

 • School-Ondersteuningsprofiel

 • Ondersteuningsplan samenwerkingsverband

 • Landelijke geschillencommissie

GMR 10 mei 2012


Financi le aspecten
Financiële aspecten

Verandering bekostiging:

 • Huidig rugzakgeld naar samenwerkingsverband

 • Verevening budget

 • In vijf stappen van augustus 2014 t/m juli 2020 gebaseerd op teldatum 1 oktober 2011

 • Budgetten krimpen

 • Ambulante begeleiding rugzak

 • Bekostiging speciaal onderwijs

 • Bekostiging speciaal onderwijs is vereenvoudigd

GMR 10 mei 2012


Financi le aspecten1
Financiële aspecten

Inkomsten nieuw samenwerkingsverband:

 • Bestaande inkomsten

 • Normbudget

 • Op basis van ingeschreven leerlingenaantal in het samenwerkingsverband vermenigvuldigd met een bedrag per leerling

 • Huidige rugzakgelden

 • Zowel schooldeel als deel ambulante begeleiding

GMR 10 mei 2012


Zorgplicht schoolbestuur
Zorgplicht schoolbestuur

BaO ?

Beslist u binnen 6 weken over toelating van ons kind?

(max. 4 weken verlenging)

SBO ?

SO ?

GMR 10 mei 2012


Van indiceren naar arrangeren
Van indiceren naar arrangeren

De leerling

De (handelingsgerichte) diagnostiek

Onderwijsbehoeften

Handelingsgerichte aanpak

GMR 10 mei 2012


School ondersteuningsprofiel
School-ondersteuningsprofiel

 • Wettelijk verplicht

 • Bevat de bestuurlijk vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de eventuele extra ondersteuning die een individuele school biedt.

 • Onderdeel van het ondersteuningsplan

GMR 10 mei 2012


School ondersteuningsprofiel1
School-ondersteuningsprofiel

 • Inleiding

  2. Algemene gegevens

  • Contactgegevens

  • Onderwijsvisie/schoolconcept

  • Kengetallen leerlingenpopulatie

   3. Basisondersteuning

  • Preventieve en lichte curatieve interventies

  • Standaarden kwaliteit onderwijs en

   onderwijszorgstructuur

  • Standaarden handelingsgericht werken

GMR 10 mei 2012


School ondersteuningsprofiel2
School-ondersteuningsprofiel

 • Extra ondersteuning: ondersteuningsarrangementen voor

  leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

  • Deskundigheid

  • Voorzieningen

  • Aandacht en tijd

  • Gebouw

  • Samenwerking met partners

 • Grenzen aan het onderwijs

  6. Conclusies en ambities

GMR 10 mei 2012Landelijke geschillencommissie
Landelijke geschillencommissie

Indien ouders niet akkoord zijn met:

geboden passend aanbod en kind niet wordt toegelaten of wordt verwijderd

het ontwikkelingsperspectief en het daarbij behorende uitstroomniveau inclusief extra ondersteuning

Uitspraak commissie binnen 10 weken

GMR 10 mei 2012


Hoever zijn we binnen de skpo
Hoever zijn we binnen de SKPO?

Coördinator Passend Onderwijs

Informatieve bijeenkomsten

Ambitieniveau bepaald

Document zelfevaluatie basisondersteuning

Document met richtingwijzers om school-ondersteuningsprofiel te beschrijven

Klimaat van hoge verwachtingen

Externe Dienst SKPO

Begeleiding/opvang bij ‘crisisleerlingen’

GMR 10 mei 2012


Medezeggenschap
Medezeggenschap

 • Medezeggenschapsraad

 • Instemmingsrecht t.a.v. school-ondersteuningsprofiel

 • Ondersteuningsplanraad

 • Niveau van het samenwerkingsverband

 • Afvaardiging MR van alle participerende scholen

  (helft ouders, helft leerkrachten)

 • Instemmingsrecht

GMR 10 mei 2012


Tot slot
Tot slot

Verhelderingsvragen?

Uitwisseling stand van zaken schoolniveau?

Korte terugkoppeling

GMR 10 mei 2012