slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRANSVASALS PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRANSVASALS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8
salvador-stanton

TRANSVASALS - PowerPoint PPT Presentation

71 Views
Download Presentation
TRANSVASALS
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. červen 2013 VY_32_INOVACE_TOS_080313 TRANSVASALS Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Pavlína Šmachová. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879.

  2. Při této metodě se kupáž a tirážní likér smísí předem. Kupáž se poté plní přímodo láhví a pevně uzavře korunkovýmuzávěrem.

  3. Láhve se uskladní v obrovských regálech, kde kvasí zpravidla 90 dní. V průběhu kvašení se v pravidelných intervalech mechanicky protřepávají, aby se aktivovaly látky obsažené v kvasinkách.

  4. Další postup je již stejný jako u Charmatovymetody. Z láhve víno putuje do protitlakové nádoby, dojde k přefiltrování, doplní se expediční likér, šumivé víno se vrací do láhve, láhev se uzavře.

  5. Celý procesaž do expedice výrobku trvá devět měsíců.Takto vyrobená šumivá vína mohou býtna etiketě označena „Kvašeno v láhvi“. obr. 1

  6. obr. 2

  7. Použitá literatura • PEHLE, Tobias a Ulrike EHRLACHER. Šumivá vína: šampaňské. 1. vyd. Čestlice: Rebo, 2008, 295 s. Lexikon. • ISBN 978-80-255-0048-4.

  8. Citace zdrojů obr. 1: Britannica Blog [online]. 2010 [cit. 2013-06-18].Dostupné z:http://www.britannica.com/blogs/2010/03/champagne-weekends-in-france/ obr. 2: PEHLE, Tobias a Ulrike EHRLACHER. Šumivá vína: šampaňské. 1. vyd. Čestlice: Rebo, 2008,295 s. Lexikon. ISBN 978-80-255-0048-4.