Download
diskov pam te a ich organiz cie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diskové pamäte a ich organizácie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Diskové pamäte a ich organizácie

Diskové pamäte a ich organizácie

148 Views Download Presentation
Download Presentation

Diskové pamäte a ich organizácie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pri pamäťových zariadeniach si všímame: Pamäťovú kapacitu média Ako rýchlo prebiehajú operácie zápisu a čítania Akú cenu zaplatíme pri uchovaní napr.1 MB údajov Diskové pamäte a ich organizácie

  2. Sú pamäťové zariadenia , ktoré zapisujú a čítajú údaje Sú na dlhodobejšie uskladňovanie údajov Patrí sem: pevný disk ( hard disk ) disketa ( pružný , floppy disk ) kompaktný disk ( CD ) DVD disky Pamäťovémédiá:

  3. sústava súosových kotúčov potiahnutých magnetickou vrstvou - otáčanie veľkou rýchl. ako celok - uzavreté v pevnom vzduchotesnom obale radič pevn. disku - komunikácia disk . jednotky s procesorom Úloha: -uchovávanie dát , s kt.mikroprocesor nepracuje Pevný disk - hard disk:

  4. Stopy (sústredné kružnice) Cylindre( rovnaké stopy na rôznych povrchoch) Sektory Fyzická štruktúra disku :

  5. doba vystavenia ( seek time ) doba čakania Prístupová doba ( acces time ): Formátovanie disku :- magnetické ( nalinkovanie disku radičom) - klasické ( vymazenie všetkých dát )

  6. Uchovávanie ,zálohovanie a prenos údajov medzi počítačmi . kotúč z pružnej syntet. fólie na ktorom je nanesená magnetická vrstva ochranné púzdro z umelej hmoty s otvomi pre čítaciu a záznmovú hlavu Disketa ( pružný ,floppy disk) :

  7. 8“ 5,25“ 3,5“ ( kapacita 1,44MB) - najčastejšie používaná jednoduchá ( SD ) dvojitá ( DD ) vysoká ( HD ) 3 druhy pružných diskov : Hustota zápisu : Záznam : - jednostranný ( SS ) - dvojstranný ( DS )

  8. Pri uchovávaní údajov využíva optický záznam Kapacita 650 až 700 MB t . j . 74 minút hudby Údaje sa zapisujú laserovým lúčom V súčasnosti prepisovateľné CD a napaľovačky DVD disk : Kompaktný disk ( CD ) : • Kapacita až 17 GB • Obidve strany slúžia ako dátový nosič = je obojstranný

  9. Autor: Marián Vejo 4.B Diskové pamäte a ich organizácie. The end. Chyba nie je vo vašom prijímači.