73 1 souv t n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
73.1 Souvětí

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

73.1 Souvětí - PowerPoint PPT Presentation


  • 87 Views
  • Uploaded on

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura. V1, protože V2. Národní divadlo bylo chloubou českého lidu, protože se zde rozvíjela česká vzdělanost . 73.1 Souvětí.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '73.1 Souvětí' - salma


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
73 1 souv t

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

V1, protože V2.

Národní divadlo bylo chloubou českého lidu, protože se zde rozvíjela česká vzdělanost.

73.1 Souvětí

Autor: Mgr. Hana Kopčanová

73 2 co u um me jak pozn me v tu jednoduchou

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

SLOVNÍ DRUHY

Podstatná jména

Přídavná jména

Zájmena

Číslovky

Slovesa

Příslovce

Předložky

Spojky

Částice

Citoslovce

Přečtěte si větu. Určete slovní druhy. Určete podmět a přísudek.

2. 1. 5. 7. 1. 1. 4. 7. 4. 1.

73.2 Co už umíme? Jak poznáme větu jednoduchou?

Národní divadlo leží u řeky Vltavy více než sto let.

Pamatuj!

Ve větě jednoduché je pouze jedno sloveso v určitém tvaru.

Zopakujte si!

Sloveso - určité (pracuje, učím se), určíme osobu, číslo, čas

- neurčité (dělat, vařit), neurčíme osobu, číslo, čas

73 3 souv t

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

Přečtěte si větu. Určete podmět a přísudek, základní skladební dvojice.

Kolik najdete podmětů a přísudků?

73.3 Souvětí

Děti si připravily učebnice a sešity na vyučování, protože se ozvalo zvonění.

podmět

podmět

přísudek

přísudek

Pamatuj!

Věty jednoduché se mohou spojovat do větších větných celků. Spojením těchto dvou i více vět vzniká souvětí.

Souvětí má několik sloves v určitém tvaru (několik přísudků).

73 4 jak mohou b t v ty v souv t spojeny

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

čárkou

Přečtěte si věty. Čím jsou věty v souvětí spojeny?

Lidé se probudili do krásného jarního dne, sluníčko svítilo od časného rána.

Chlapci hráli kopanou a děvčata skákala přes švihadla.

Maminka umývala okno, protože se blížily Velikonoce.

Sadaři netrpělivě čekali, kdy se objeví první květy.

Tonda se ptal, čí je to nové kolo.

73.4 Jak mohou být věty v souvětí spojeny?

spojkou

příslovcem

zájmenem

Pamatuj!

Spojovacím výrazem v souvětí mohou být spojky (a, i, nebo, ale, když…), zájmena (kdo, který, čí…), příslovce (kdy, kde, odkud…) nebo pouze čárka.

73 5 procvi en pracujte s textem

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

Poznáte knihu, ze které je tato ukázka?

ANTIKVARIÁT

Tento nápis byl na skleněných dveřích malého krámku, ale takhle vypadal samozřejmě jen tehdy, když se člověk díval z vnitřku šeré místnosti skrz sklo ven na ulici. Venku bylo pošmourné listopadové ráno a lilo jako z konve.

73.5 Procvičení. Pracujte s textem.

Kniha měla vazbu z hedvábí zbarveného jako načervenalá měď, a když ji obracel sem a tam, měňavě se leskla. Při zběžném listování si všiml, že písmo je vytištěno ve dvou různých barvách.

Bastián stál spolu s Átrejem na balkóně, vlevo a vpravo vedle nich stáli Falco a stříbrný stařec Quérkobád a přihlíželi, jak se barevné ohnivé stopy na nebi zrcadlí v temných vodách Murhu.

Michael Ende: Nekonečný příběh

Přečtěte si text. Hledejte spojovací výrazy v souvětí. Určete základní skladební dvojice (podmět a přísudek).

73 6 pro ikovn vzorce souv t

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

Každé souvětí můžeme zaznamenat vzorcem.

Nejprve najdeme všechny přísudky (zjistíme počet vět v souvětí), najdeme spojovací výrazy.

Zkuste spojit věty se správným vzorcem souvětí.

73.6 Pro šikovné. Vzorce souvětí.

Pepík počítá, ale příklad mu stále nevychází.

V1, ale V2.

Maminka se ptala, kdy přijede teta na návštěvu.

V1 a V2.

V1, že V2.

Chlapci pletou pomlázky a děvčata barví vajíčka.

Když V1, V2.

Tonda tuší, že se na něj maminka zlobí.

V1, kdy V2.

Když zasvítilo sluníčko, rozzářil se celý svět.

Pamatuj!

Před spojkami se v souvětí píší čárky, před spojkami a, i, ani, nebo se čárka většinou nepíše.

73 7 clil

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

Sentence = souvětí

73.7 CLIL

Ann has long gingery-brownhair but Sue has blondehairwith a wispyfringe.

WhichoneisSue ?

73 8 test znalost

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

Správné odpovědi:

d

b

b

c

73.8 Test znalostí

Test na známku

73 9 pou it zdroje citace

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

Obrázky z databáze klipart

http://www.e-apartment-prague.com/obrazky_k_obsahu/ostatni/velke/eap_cs_kultura_4_narodni-divadlo.jpgslide č.2

http://www.prima-love.cz/sites/default/files/image_crops/image_620x349/6/100576_nekonecny-pribeh-2_image_620x349.jpgslide č.5

http://ulice.tyden.cz/obrazek/201102/4d5e6f1b6e5eb/crop-55053-2002-03-15-02-ph-narodni-divadlo1.jpgslide č.1

http://www.opernisbornd.cz/upload/obrazky-clanky/nd-sop/ND_opona.jpgslide č. 1

Nekonečný příběh, Michael Ende. Albatros, Praha, 2001 slide č. 5

73.9 Použité zdroje, citace

73 10 anotace

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

73.10 Anotace