1 / 12

Sok szeretettel köszönt öm a GAMESZOK 5. Országos Konferenciáj án

Sok szeretettel köszönt öm a GAMESZOK 5. Országos Konferenciáj án. Kojedzinszky Richard. vezérigazgató. www. ritek.hu. RITEK Zrt. ASP definíciója, működése, jellege. Az ASP (Application Service Provider)

sally
Download Presentation

Sok szeretettel köszönt öm a GAMESZOK 5. Országos Konferenciáj án

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SokszeretettelköszöntömaGAMESZOK 5. OrszágosKonferenciáján Kojedzinszky Richard vezérigazgató www.ritek.hu RITEK Zrt.

 2. ASP definíciója, működése, jellege Az ASP (Application Service Provider) Olyan informatikai szolgáltatási lehetőség, ahol egy központi informatikai alkalmazást további külső felhasználók számára tesznek elérhetővé. • - Biztosítja a jogszabályi megfelelőséget • Saját fejlesztés helyett gazdaságosabb szolgáltatás-igénybevétel • Olcsóbb üzemeltetés • Alacsony indulási költség • Szigorú információbiztonsági szabályok alkalmazása, auditált rendszerek. • Nincsenek licenc díjak, csak tervezhető alacsony havi költségek. • Magas szintű szakmai háttér biztosítja a folyamatos működést. • A működtető önkormányzat teljes garanciát vállal A kliens oldali számítógépek erőforrás igénye minimális! Szélessávú VPN kapcsolat Stabil, robosztus szerver oldali háttér

 3. A S P története:Magyar-ország A S P története:RITEK Ztr. Magyarországi történetisége, RITEK alapítása - ASP: több mint 10 évre tekint vissza - gyakorlati megvalósítás hiánya a közigazgatásban: adatvédelmi aggodalmak, szélessávú elérhetőség fejletlensége, és arra alkalmas szolgáltatók hiánya. - ASP a gazdasági szférában: gyorsabban terjedt - lásd: e-banking megoldások- Alapvető változás: Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (Kormánydöntés: 2006. november)- Cél: regionális ASP-k létesítése a közigazgatási szervek számára. • A RITEK Zrt. Alapítása: 2000. február - a dél-alföldi régióban, a Szegedi Önkormányzat tulajdonában, szegedi központtal. • 2000 – 2002: ASP központú alaptechnológia fejlesztése. • - 2002-óta ASP szolgáltatóként tevékenykedik. • 2003-tól: Alkalmazásfejlesztések, kifejlesztett modulok rendszerbe állítása, további folyamatos fejlesztések. • 2007: Az ASP szolgáltatói feladatokkal kapcsolatos elismerés: Települési Önkormányzatok Szövetsége: E-GO díj - első helyezés • …napjainkig folyamatos nagy arányú fejlesztések.

 4. A ROP-os pályázatok megjelenése (2009.10.29.) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Közszolgáltatások elérését segítő informatikai rendszerek, KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése, NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A regionális információs társadalom kiteljesítése DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM E-közigazgatási rendszerek fejlesztése Kódszámok: DAOP-2009-4.3.2 DDOP-2009-3.1.4 ÉAOP-2009-4.1.6 ÉMOP-2009-4.3.2 KDOP-2009-5.3.1 KMOP-2009-4.7.1 NYDOP-2009-5.4.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

 5. Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2010-07-02 Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2013-06-28 Projekt rövid összefoglalása DAOP 4.3.2-09 - A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Információtechnológiai szolgáltató központ a Dél-alföldi Régióban • • Állampolgárok és vállalkozások igényeihez igazodó, egységes önkormányzati e-ügyintézési szolgáltatások megvalósítása. • • Önkormányzatok belső hatékonyságának növelése a korszerű informatikai megoldások segítségével, és a hozzájuk kapcsolódó szervezetfejlesztéssel. • • Fenntartható önkormányzati informatikai fejlesztések megvalósítása. • • Szinergiák kiaknázása a párhuzamosan folyó központi e-közigazgatási fejlesztésekkel

 6. A megnyílt pályázati lehetőségek főbb jellemzői A támogatási forrásból kötelezően megvalósítandó portfolió elemei (szakrendszerek) a következők: 1. Iratkezelő- és workflow rendszer 2. Önkormányzati portál rendszer 3. Szociális igazgatási rendszer 4. Adóügyi alkalmazás 5. Ipari és kereskedelmi igazgatási rendszer 6. Építéshatósági rendszer 7. Gazdálkodási rendszer 8. Gyámügyi rendszer 9. Testületi munka támogató rendszer kötelező szakrendszerek

 7. A megnyílt pályázati lehetőségek főbb jellemzői Az ASP által biztosított alkalmazásoknak folyamatosan meg kell felelniük a hatályos jogszabályoknak és biztosítaniuk kell a különféle hatóságok, egyéb kormányzati hivatalok és központi szervek felé a működéshez szükséges előírt biztonságos elektronikus adatkapcsolatot. Komplex, stabil, sérthetetlen, adatvédelmi szempontból védett informatikai struktúra, rendszer. kapcsolódás a központi rendszerek felé

 8. A megnyílt pályázati lehetőségek főbb jellemzői Követelmények a lefedettség tekintetében:A régió lakosságának 30%-a, valamint30.000 főnél kisebb lakosságszámmal rendelkező településekhez tartozó lefedett lakosságnak el kell érnie a régió összlakosságának 10%-át • Célszemélye: Települési önkormányzatok • - Támogatási intenzitás: - ASP központ létesítése - 90%, - Csatlakozás - 95%- Időtartama 1. ASP környezet megvalósítása: 18 hónap • 2. Csatlakozás: 18 hónap (2013.07.01-re) • 3. Garantált szolgáltatás nyújtás: 5 év

 9. V I R ETRIUSZ Vezetői információs rendszer Előirányzat tervezés, beszámolók PAPIRUSZ Iratkezelő rendszer(kötelező elem) KASZPER Gazdálkodási rendszer(kötelezőelem) ENIKŐ Jogi doku-mentumok ETELKA Energetika, energetikai mérések Osztott étkezési modul A szolgáltatások üzleti jellege - opcionális elemek Űrlapok Könyvelési adatok Bizonylatok Utalványrendelet SAMU Munkaügyi nyilvántartás Munkaügyi modul Számlatükör KATI Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz nyilvántartás

 10. Eredmények (eredményhirdetés időpontja, nyertesek) Eredményhirdetés időpontja: 2010.04.01. Miskolc,76,8 Debrecen,88,5 Érd,73,5 Székesfehérvár,75,5 Szombathely,72,3 SZEGED, 93,0 Pécs,84,8

 11. Versenyhelyzet és távolabbi kilátások 5 év után várhatóan kevesebb szolgáltató központ növekednek a nyújtott alkalmazások számai változik a szolgáltatást igénylők köre (pl. intézmények) 3 év után az ügyfél szolgáltatót módosíthat

 12. Köszönöm a figyelmüket! RITEK Regionális Információtechnológiai Központ Zrt. címe: 6724 Szeged, Huszár u. 1. telefonszáma: 62/421-605 fax-száma: 62/421-236 e-mail címe: iroda@ritek.hu web-oldal címe: www.ritek.hu

More Related