Civil szervezetek megújuló működési környezete – továbbképzési program - PowerPoint PPT Presentation

sally
civil szervezetek meg jul m k d si k rnyezete tov bbk pz si program n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Civil szervezetek megújuló működési környezete – továbbképzési program PowerPoint Presentation
Download Presentation
Civil szervezetek megújuló működési környezete – továbbképzési program

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
70 Views
Download Presentation

Civil szervezetek megújuló működési környezete – továbbképzési program

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Civil szervezetek megújuló működési környezete – továbbképzési program

 2. Célok Civil szervezetek megújuló működési környezete – továbbképzési program a civil szervezeteket szabályozó hatályos joganyagról és a civil szervezetek, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás szervezetei közötti kapcsolatokról A továbbképzés célja a civil szervezetekhez kapcsolódó közigazgatási és igazságügyi alkalmazottak szakmai, munkaköri kompetenciáinak fejlesztése, amely elősegíti a civil szervezetekhez kapcsolódó közigazgatási és igazságügyi tevékenységek minőségi javulást, valamint hozzájárul az egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakításához.

 3. Célok A kompetencia a döntést, kivitelezést, megvalósulást szolgáló képességrendszer. Problémamegoldásra való képesesség. Összetevői: • Ismeretek, tudás • Készségek-jártasságok • Személyes értékek és adottságok • Attitűd • Személyiség • Motiváltság

 4. Célok „Tanuló szervezet” – befektetés az emberekbe „Emberek egy csoportja, akik állandóan fejlesztik képességüket arra, hogy megalkossák, amit szeretnének.” (Senge, 1990, Az ötödik alapelv) A tanuló szervezet koncepciója a változással köthető össze: a mai, gyorsan változó világban csak az a szervezet tud fennmaradni, sőt, sikeres lenni, amelyik képes a változásokat konstruktívan a maga javára fordítani. Ehhez pedig nyitottnak kell lennie, és állandóan, szervezeti szinten tanulnia kell.

 5. Célok Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programmal http://magyaryprogram.kormany.hu/ 2014-től minden közszolgálati tisztségviselőnek rendszeres szakmai továbbképzésen kell részt venni. Államreform Operatív program 1. prioritási tengely „Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés” http://www.nfu.hu/uj_szechenyi_terv1


 6. Eredmények Curriculum fejlesztés – szakmai munkacsoportok Tananyagírás, E-learning forgatókönyvek elkészítése, lektorálás - szakértők Továbbképzési program - a civil szektorral és a Civil törvénnyel kapcsolatos ismeretek koherens elektronikus képzési rendszere

 7. Eredmények Minősítés - Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet (http://vtki.uni-nke.hu) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012 (IX. 28) Kormány rendelet Módszertani fejlesztés – elektronikus keretrendszer Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet E-tanulás Módszertani Központ

 8. Eredmények Képzés – 1000 kiképzett alkalmazott • A 2014-től elérhető továbbképzési program során olyan többlettudásokat, készségeket sajátíthatnak el közszolgálati tisztségviselők, amelyek a napi munkájukhoz, továbbfejlődésükhöz fontos segítség lehet, és amely hozzájárul a civil szervezetekhez kapcsolódó közigazgatási tevékenységük minőségi változásához. • Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál • https://tvp.uni-nke.hu/portal/ • Civil Információs Portál • www.civil.info.hu

 9. Továbbképzési program Civil szervezetek megújuló működési környezete – továbbképzési program a civil szervezeteket szabályozó hatályos joganyagról és a civil szervezetek, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás szervezetei közötti kapcsolatokról A továbbképzés célja a civil szervezetekhez kapcsolódó közigazgatási és igazságügyi alkalmazottak szakmai, munkaköri kompetenciáinak fejlesztése, amely elősegíti a civil szervezetekhez kapcsolódó közigazgatási és igazságügyi tevékenységek minőségi javulást, valamint hozzájárul az egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakításához.

 10. Továbbképzési program A továbbképzési program tartalma, moduljai • Civil szervezeteket szabályozó hatályos joganyag • Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetései, beszámolási és adózási szabályai • Civil szervezetek társadalomtudományi, politológiai megközelítése • Civil szervezetek nemzetgazdasági szerepe, társadalmi hasznossága, az önkéntesség • Civil szervezetekkel kapcsolatos monitoring, indikátorképzési, statisztikai módszertani ismeretek

 11. Továbbképzési program Kompetenciák • Megismerik a civil szervezetek szabályozó hatályos joganyagot; • Gyakorlati tudást szereznek (megfelelő szemlélettel és felkészültséggel rendelkezzenek) a Civil törvénnyel (Ectv, 2011. évi CLXXV. törvény) összefüggő feladataik végrehajtásához; • Megismerik és értelmezni tudják a szabályozás alapjául szolgáló társadalmi környezetet és elérni kívánt társadalmi célokat; • Képesek lesznek a civil szervezetek tevékenységének méréséhez és elemzéséhez kapcsolódó munkafolyamataik hatékonyabb elvégzésére.

 12. Továbbképzési program I. modul: Civil szervezeteket szabályozó hatályos joganyag • A civil szervezetek joga (civil szervezeteket szabályozó jogi normarendszer) • A civil szervezetekre vonatkozó anyagi és eljárási jogi szabályok bemutatása a gyakorlat tükrében (egyesület, alapítvány, civil szervezetek nyilvántartása, közhasznúság) • Az állam és a civil szervezetek közötti jogi kapcsolatok (civil szervezet támogatásai, konzultatív, partnerségi kapcsolatok) • A civil szervezetek feletti ellenőrzés (ügyészség, NAV, ÁSZ)

 13. Továbbképzési program II. modul: Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetései, beszámolási és adózási szabályai • Civil szervezetek gazdálkodási szabályozásának alapvető ismérvei • Civil szervezetek gazdálkodása • Civil szervezetek könyvvezetési és beszámolási kötelezettségei • Közhasznú minősítés • Civil szervezetek adózása • Civil szervezetek támogatásai • Civil szervezeteket érintő foglalkoztatási kérdések

 14. Továbbképzési program III. modul: Civil szervezetek társadalomtudományi, politológiai megközelítése • Civil társadalom és civil szervezetek viszonya • Civil szervezetek rendszerszintű tipológiája • A magyar civil szervezetek áttekintése • Civil szervezetek EU-s intézményrendszere • A civil szervezetek és az Európai Unió kapcsolatának fejlődése • Magyar szervezetek képviseletei az EU-ban

 15. Továbbképzési program IV. modul: Civil szervezetek nemzetgazdasági szerepe, társadalmi hasznossága, az önkéntesség • Harmadik szektor (civil szervezetek funkciója a gazdaságban és megjelenése különböző ágazatokban) • A nonprofit szektor és az állam kapcsolata (közfeladatok ellátása, az állam, mint támogató, Helyi önkormányzatok és a helyi civil szervezetek) • Jótékonyság, önkéntesség és önszerveződés Magyarországon (alapfogalmak, a civil szervezeteknek a „jövedelem újraosztásában” játszott szerepe, közösségi szolgálat – törvényi háttér)

 16. Továbbképzési program V. modul: Civil szervezetekkel kapcsolatos monitoring, indikátorképzési, statisztikai módszertani ismeretek • A civil projektek monitorozása • Az indikátorokról általában (tervezés, átláthatóság-mérhetőség, 2014-20 EU indikátorok, típusok) • A civil szervezetek tevékenységének mérésére használható általános indikátorok, a civil működés és szakmai projektek általános mérőszámai • Indikátorképzés (példák, hibái és veszélyei) • Civil szervezetek támogatásainak nemzetgazdasági nyomonkövetése, egységesítési • A civil szervezetekkel kapcsolatos statisztikai adatgyűjtések története • A civil szervezetekre vonatkozó jelenlegi adatfelvétel és adatfeldolgozás • Civil szervezetekkel kapcsolatos nyilvántartási rendszer (OBH, GSZR, NRSZ) • A civil szervezetekkel kapcsolatos legfontosabb osztályozások • A civil szektor bemutatása statisztikai adatok segítségével • A civil szervezetekkel kapcsolatos adatok közzétételi formái

 17. Továbbképzési program MOTIVÁCIÓ Jó tanulást!

 18. Továbbképzési program Köszönöm figyelmüket! Törkenczy Tibor