Premenopozal ve postmenopozal adneks al k tle
Download
1 / 76

PREMENOPOZAL VE POSTMENOPOZAL ADNEKSİAL KİTLE - PowerPoint PPT Presentation


 • 406 Views
 • Uploaded on

PREMENOPOZAL VE POSTMENOPOZAL ADNEKSİAL KİTLE. Dr.M .Hakan YETİMALAR TJOD,2014,Antalya. A dneksial kitle her yaştaki kadınları etkileyebilen yaygın bir sorundur. ABD’de bir kadının ömürboyu adneksial kitle tanısı ile ameliyat edilme oranı % 5–10 olup

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PREMENOPOZAL VE POSTMENOPOZAL ADNEKSİAL KİTLE' - salim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Premenopozal ve postmenopozal adneks al k tle

PREMENOPOZAL VE POSTMENOPOZAL ADNEKSİAL KİTLE

Dr.M.Hakan YETİMALAR

TJOD,2014,Antalya


Adneksial kitle her yaştaki kadınları etkileyebilen

yaygın bir sorundur.

ABD’de bir kadının ömürboyuadneksial kitle

tanısı ile ameliyat edilme oranı % 5–10 olup

ameliyat edilen olguların % 13–21 inde son tanı

over kanseri olarak bildirilmektedir.

National Institutes of Health Consensus DevelopmentConference Statement. Ovarian cancer: screening, treatment,and follow-up. GynecolOncol 1994;55:S4–14. (Level III)


2 temel soruya yanıt gereklidir:

1- Hangi adneksial kitle ameliyat edilmelidir ?

2- Ameliyat kararı verilen olgularda malignite olasılığı ne kadar yüksektir ? ( Burada amaç gereken durumlarda onkolojik yani sitoredüktif cerrahinin yapılabilmesi için ön hazırlıkların yapılabilmesidir ! )


Over torsiyonu
Overtorsiyonu

Acil vakalar ( yoğun ağrı,kanama,defans,rebound vb) en hızlı ve uygun şekilde ameliyat edilmelidirler .


Over Kanseri ?


Over kanser tedavisi
Over kanser tedavisi

Multidisipliner :JinOnk, Cerrah,Ürolog,KD Cerrahı,Anestezi Uz.MedOnk,RadOnk, Jin Patolog,vd


Sitoredüksiyon :

Orta ve alt batın

Üst batın

 • Diaphragmstripping

 • Splenektomi

 • DistalPankreatektomi

 • Karaciğer rez.

 • PortaHepatisrez.

 • Peritonektomi

 • Diğer

 • Histerektomi

 • Ooferektomi

 • Barsak rezeksiyonu

 • Appendektomi

 • LND (Pelvik,p.aortik)

VATS


Sitoredüksiyondaki her %10 artış

sürveyde%5,5 uzama sağlar.

Gynecol Oncol 1992

Am J Obstet Gynecol 1986


Fonksiyonel kistler

BenignTümörler

MalignTümörlerAdneksial kitleler
Adneksial kitleler :

Jinekolojik

Benign:

Fonksiyonel kistler

Myom

Endometrioma

Tuboovarianabse

Dış gebelik

Matürteratom

Kistadenomalar(seröz-müsinöz)

Hidrosalpenks

Malign:

Malignover tümörleri

Non-jinekolojik

Benign:

Appendiksabsesi veya mukosel

Divertikülerabse

Ureteraldivertikül

Pelvik böbrek

Sinir kılıfı tümörleri

Paratubal kistler

Mesane divertilulumu

Malign :

GİS kanserleri

Retroperitonealmaligniteler

Metastatik kitleler


Benign malign ay r m
Benign-Malign Ayırımı

1- Yaş ,kişisel anamnez ve aile anamnezi

2- Pelvik muayene

3-USG ( konvansiyonel,doppler,3D,4D )

4-Diğer görüntüleme yöntemleri ( BT,MRI,PET-CT )

5-CA-125

6-Diğer tm markerleri

7-Cerrahi eksplorasyon ve gerekirse frozen patoloji


Risk fakt r ya
Risk faktörü: Yaş

Adneksial kitlede maligniteinsidansı menopoz ile beraber şiddetle artar.

Adneksiyel kitleleri değerlendirirken primerover tümörlerinin yaşamın

dekadlarına göre dağılımı bilinmelidir. (Koonings PP. Obstet Gynecol1989;74:921-26 )

Malignite riski yönünden hastanın yaşı en önemli belirleyici faktördür.

Over kanseri tanısı esnasında ortalama yaş 63 tür.

Premenopozalover tümörlerinde malignite oranı : % 24

Postmenopozal “ “ “ “ : % 60

Gillis CR, Hole DJ, Still RM, Davis J, Kaye SB. Medicalaudit, cancerregistration, and survival in ovarian cancer. Lancet 1991;337:611–2.

Vasilev SA, Schlaerth JB, Campeau J, Morrow CP. Serum CA 125 levels in preoperative evaluation of pelvic masses. ObstetGynecol 1988;71:751–6.


Ya gruplar nda g r lme s kl na g re adneksiyel kitle nedenleri
Yaş Gruplarında Görülme Sıklığına Göre Adneksiyel Kitle Nedenleri

Hillard PJA. in: Novak’sGynecology. 2001. p. 354


Risk fakt r ya1
Risk faktörü:Yaş

Over kanseri oranı yaş ile beraber yükselir .

ACOG, PracticeBulletinManagement of adnexalmasses, 2007Pelvik muayene
Pelvik muayene

Pelvik muayene (rektal tuşe dahil ) anestezi altında yapılsa

bile özellikle BMI 30 ve üzerinde olan kadınlarda adneksial

kitlenin tanısında ve tanımlanmasında düşük değere sahiptir.

(Sensitivite : % 45 CLIN OBSTET GYNECOL 2009 )

Malignite kriterleri : solid ve düzensiz yapılanma ,kitlenin

fikse olması , nodülarite , bilateralite ve asit varlığı

Ayni kriterler endometriozis,kronik pelvik enfeksiyon,

korpusluteumhemorajikum ve subserözmyomlarda’da

görülür.


Ultrasonografi
Ultrasonografi:

Konvansiyonel ultrason adneksial kitle tanı ve ayırıcı

tanısında en sık kullanılan yöntemdir.Yüksek frekanslı

transvaginalprobların geliştirilmesiyle değeri artmıştır.

TVS, özellikle postmenopozal olgularda jinekolojik

muayenenin rutin bir parçası olmalıdır.

Kullanıcaya bağlı yorum farklılıkları en belirgin

dezavantajıdır. Bunu giderebilmek için ve tekrarlanabilir

standardize edilebilen morfolojik skorlama sistemleri

geliştirilmiştir.


Ultrason skorlama sistemleri
Ultrason Skorlama Sistemleri:


Ultrason Skorlama Sistemleri:


Ultrason skorlama sistemleri1
Ultrason Skorlama Sistemleri:


Ultrason skorlama sistemleri2
Ultrason Skorlama Sistemleri:


Ultrason Skorlama Sistemleri:


Doppler ultrason
Doppler Ultrason

Doppler ultrason ile tümör vaskülaritesi

değerlendirilebilinir.

Malignneoplazmlar aktif yeni damar oluşturma

yeteneğine sahiptirler(angiogenesis).

Malignitelerde artmış vaskülarite ,azalmış periferik akım

rezistansı ve yine artmış kan akımı velozitesi saptanır.

Doppler ultrason bu değişimlerin ölçülebilmesini sağlar.

Tümörün merkezindeki “kaotik “ vasküler yapılanma

yüksek malignite şüphesi doğurur !DOPPLER USG VE ADNEKSİYAL KİTLE

 • Tümör içi kan akımın değerlendirilmesi Spesifite% 97 PPD % 91

 • 3D PowerDopplerile yeni hemodinamik indeksler ve bilgisayar destekli analiz Akım İndeksi Vaskülarizasyon İndeksi

 • Akım Vaskülarizasyon indeksi
Adneksial kitlelerin nonhistolojik tan lar nda farkl y ntemlerin g venirlilikleri
Adneksial kitlelerin nonhistolojik tanılarında farklı yöntemlerin güvenirlilikleri

ACOG practice bulletin. Obstet & Gynecol 2007

Agency for Healthcare Research and Quality. AHRQ Publication No. 06-E004.2006

CLIN OBSTET GYNECOL 2009


G r nt leme
Görüntüleme:

USG (özellikle vaginal USG) avantajları:

Yaygın ulaşılabilirlik

Yüksek hasta tolerabilitesi

Düşük maliyet

Pelvik kitlesi bulunan pre ve postmenopozal

kadınlarda transvaginalultrason ilk tercih edilecek

görüntüleme yöntemidir.

Alternatif görüntüleme yöntemleri ultrasona kıyasla

rutin kullanımı haklı çıkaracak derecede üstün

değildirler.Özellikle medikolegal kaygılarla ve USG’yi

tamamlamak amacıyla kullanılabilirler.


Tv usg de benign adneksiyel kitlelerin zellikleri
TV-USG’debenignadneksiyel kitlelerin özellikleri

Düşük Ekojenite

İnce Duvar

Unilokülarite

İnce septalar

İnternalpapilla ya da solidkomponent yokluğu:

Malignite : % 1Toboovarian abse
Toboovarianabse

 • Yoğun pürülan materyal

 • Düzensiz iç yapı

 • Belirgin sıvı-sıvı görünümü


Tv usg demalignite in morfolojik zellikler
TV-USG’deMaligniteİçin Morfolojik Özellikler

Kalın düzensiz duvarlar ve septalar

Papiller projeksiyonlar

Solidkomponent

Artmış ekojenisite

Tümör çapı


Ultrasonografikmalignite belirteçleri: komplike alanlar içeren adneksiyel kitle, düzensiz sınırlarkitle içinde solidpatterndensmultiplseptalar


Benign bir kistte papiller projeksiyonlar

Borderline bir tümörde papiller projeksiyonlar

Primerinvazivover kanserinde papiller projeksiyonlar

T m r belirte leri
Tümör Belirteçleri:

 • *CA-125

 • •TAG 72

 • •CA 15-3

 • •NB/70K

 • •OVX1

 • •M-CSF

 • •AFP

 • •HE-4

 • •Beta-hCG

 • •CA 54/61

 • •Siayl-Tn

 • •OSA

 • •CASA

 • •TPA

 • •Inhibin

 • •CA 19-9

 • •CEA


T m r belirte leri ca 125
Tümör Belirteçleri:CA-125

Yüzey glikoproteini olup yüksek moleküler ağırlığa sahip

(220->1000 kDa). Karbonhidrat içeriği %24.

Fizyolojik fonksiyonu bilinmiyor !

Erişkinlerde fallop tüplerini, endometriumu,

endoserviksi, peritonu, plevrayı, perikardı ve

bronkusları döşeyen yüzey hücrelerinde

saptanabilir.

Ancak normal overepitelinde bulunması nadirdir!


C a 125 y kselmesi nedenleri
CA-125 yükselmesi nedenleri :

 • Epitelialover ca

 • Endometrium ca

 • Cvx adenokarsinom

 • Adenomyozis

 • Endometriozis

 • Leiomyom

 • Gebelik

 • PID

 • KC hast.- Siroz

 • Kolit

 • Kalp hast.

 • Divertikülit

 • Lupus

 • Perikardit

 • Postop devre

 • Renal hast.

 • TBC

 • Assit

 • Pleural efüzyon

 • Pankreas ca

 • Kolon ca


T m r belirte leri ca 1251
Tümör Belirteçleri:CA-125

İleri evre epitelyalover kanserli hastaların % 80

kadarında yüksektir.

FIGO evre I hastaların sadece % 50’sinde, evre II

hastaların % 60’ında normalin değerin üzerindedir.

Doğurganlık yaşı, gebelik dışında myomauteri,

endometriozis, pelvikinflamatuvar hastalıkta da

yükselebilir.Spesifitesi düşük bir testtir.

Stage I overca. için sensitivitesi sadece % 50.


Premenopozal ca 125
Premenopozal CA-125

USG’deadneksial şüpheli kitle

Moore RG et al.,GynecolOncol, 2008


Malignite risk ndeksi
Malignite Risk İndeksi

Malignite Risk İndeksi (Risk of Malignancy

Index –RMI) jinekolojik onkoloji merkezlerine

yönlendirilmesi gereken olguları yüksek spesifite ile

belirler.

Klinikte uygulanması kolaydır ve özel deneyim ya

da eğitim gerektirmez.


Malignite risk ndeksi risk of malignancy index rmi
Malignite Risk İndeksi (Risk of Malignancy Index [RMI])

RMI=CA125düzeyixMenopozaldurumxUltrasonskoru

RMI=SerumCA125xMxU

SerumCA125düzeyi(U/ml)

Hastanın menopozal durumu(M)

Premenopoz:1

Postmenopoz:3

Ultrason skoru(U)

Multiloküler kist:1 Skor=0 → U=1

Skor=1 → U=1

Skor2 → U=3

Solid alanların varlığı:1

Metastaz lehine bulgular:1

Ascite varlığı:1

Bilateralite:1

Tinguistad S,et al.BJOG 1999;93:448-52


Malignite risk ndeksi1
Malignite Risk İndeksi

RMI,cut-off 200 olarak seçildiğinde en iyi tanısal

performansı gösterir.

Spesifite:%90

Sensitivite:%89

PPD:%96

NPD:%78

Obeidat BR,et al.Int J GynaecolObstet 2004;85:255-58


Malignite risk ndeksi2
Malignite Risk İndeksi

RMI>250 → Overca riski %75 →

Olgu jinekolojik onkolojik cerrahiye

refere edilmelidir


RMİler


Rm ler
RMİ ler

RMI 4 ‘ün geçerliliği diğer metodlardan üstün bulunmuştur.

RMI 1 (P = 0.0013)

RMI 2 (P = 0.0009)

RMI 3 (P = 0.0013)

RMI 4 cut-off450 ile

Sensitivite %86.8

Spesifite %91.0

PPD %63.5

NPD %97.5


T m r belirte leri ca 19 9
Tümör Belirteçleri: CA 19-9

SiaylLewis antijeni. Karbonhidrat yapıda.Ana olarak

kolon kanserlerinde ekpreseedilir.Overkanserinde

%29-%48 oranında artmış olarak saptanır (özellikle

müsinöztümörler).CA-125 seviyeleri yüksek olmayan

hastalarda yüksek saptanabilir.

Musinöz tümörlerin monitorizasyonunda daha

yararlı .


T m r belirte leri ca 15 3
Tümör Belirteçleri: CA 15-3

Kanda dolaşan bir meme kanser antijeni olup meme ve

kadın genitaltraktus kanserlerinde yükselir.

Over kanserlerinin önemli bir bölümü bu antijeni

salgılar.Diğer genital kanserlerde bu oranda salgılanmaz.

Kolon, akciğer ve pankreas kanserlerinde de salgılanabilir

Meme kanser hastalarının klinik takiplerinde duyarlı ve

özgül bir belirteçtir.

Kanser dışında yükselebilir: Kronik hepatit, siroz, sarkoidoz,

tüberküloz, SLE


T m r belirte leri cea
Tümör Belirteçleri: CEA

İlk olarak kolon adenokarsinomunda tespit edilmiştir.

Fetusta karaciğer, pankreas, gastrointestinal sistemde bulunur.

Hücre zarı yüzey glikoproteini olup MW 200,000

Özellikle kolon ve pankreas kanserlerinde artar.

Overinmüsinöz tümörlerinde artar.

Selim olaylarda (pnömoni, hipotiroidi) ve sigara kullananlarda

yükselebilir.

CEA birçok jinekolojik kanserlerde immünohistokimyasal olarak saptanır

ancak serum seviyeleri çok değişkendir.

Tümör hacmi ve seviyeleri arasında bir bağlantı olmadığından iyi

bir tümör belirteci değildir.

Tümör nüksleri açısından değerlidir.


T m r belirte leri afp
Tümör Belirteçleri: AFP

Fetustaki ana protein,glikoprotein, MW 69,000

Yolk sac, karaciğer ve gastrointestinaltraktusta

sentezlenir

Albumin ile homolojisi %30

Gebelik sırasında fetus nedeniyle serumdaki seviyeleri

artar.

Karaciğer kanserleri, testis kanseri ve overinendodermal

sinüs tümörlerinde kullanılan bir belirteçtir


T m r belirte leri hcg
Tümör Belirteçleri: HCG

Glikoprotein: MW 36,000-40,000 D

Alfa ve beta subüniteleri var:

Beta subünitesitrofoblastik dokularda sentezlenir ,alfa

subünitesi hipofiz hormonları ile benzer yapıdadır.

Beta subünitesi ölçülür.

Gestasyoneltrofoblastik hastalıkla beraber overin

koryokarsinomunda ve mikstgerm hücreli tümörlerde

yükselir.

Tanı ve tedavi takibinde kullanılır.

Tümör varlığı ile çok yakın korelasyon gösterir ve nüks

saptamada çok etkindir.


T m r belirte leri nhibin
Tümör Belirteçleri: İnhibin

Heterodimerikglikoprotein(A –B)

Overdekigranüloza hücreleri tarafından salgılanır.

Primer fonksiyonu FSH’yıbaskılamak

Birçok granüloza hücreli tümörde yüksek saptanır

ve hastalığın durumunu takipte faydalıdır.


T m r belirte leri he 4
Tümör Belirteçleri: HE-4

Human epididymis protein 4; Proteaz inhibitörü olup gen ekspresyon

profillerinden yola çıkılarak bulundu.

Reprodüktif ve respiratuvar dokularda eksprese ediliyor. CA-125’e yardımcı

(özellikle seröz ve endometrioid tiplerde). Duyarlılığı arttırıyor .

Müsinöz ve germ hücrelilerde kullanılmamalı .

Özellikle erken evre over kanserlerinde daha yararlı gibi görünüyor ve

endometriozisde artmıyor..

Over kanserlerinin nüks veya progresyon açısından takibinde FDA onaylı.

(Adneksiyel kitlelerde risk belirleme amaçlı FDA onayı: Eylül 2011 )

Tarama için onaylı değil !

Mooreet al, GynecolOncol2008


T m r belirte leri he 41
Tümör Belirteçleri: HE-4

ROMA skalası

Pelvik kitle ile prezante olan hastada risk hesaplaması (CA125 + HE4)

(borderline dahil)

Premenopozal kadınlarda ROMA < %13 ise ve

Postmenopozal kadınlarda ROMA <%28 ise :

Epitelyalover kanseri riski düşük


He 4 ca 125
HE-4 / CA-125

CA-125 özellikle premenopozal kadınlarda spesifik bir kanser göstergesi

değildir!

HE4 FDA tarafından , CA 125 dışında onaylanan tek tümör belirtecidir.

Renal yetmezlik en önemli yalancı pozitiflik nedenidir.

Over kanserlerinde sıklıkla salgılanır.

Benign olaylarda CA125 e göre daha az yükselir.

Premenopozoal kadınlarda serum HE4 seviyeleri benign hastaların %8’inde

yükselirken,CA-125 ise %41’inde yükselir.

Normal HE-4 seviyesi CA-125 yükselmiş hastalarda invazifover kanserini % 98

oranında dışlayabilmiş .

(Holcomb K et al., Am J ObstetGynecol 2011)


He 4 ca 1251
HE-4 / CA-125

ROMA skalası

Duyarlılık %94

Özgüllük %75

Premenopozal hastada duyarlılık %100

Negatif prediktif değer%98

FDA onayı ardından bulguları destekleyen ve

desteklemeyen çalışmalar var

(Mooreet al, ObstetGynecol, 2011)


Human epididymis protein 4 for differential diagnosis between benigngynecologic disease and ovarian cancer: a systematic review and meta-analysisJiaYingLin a,*, JinBaoQin b, VoramonSangvatanakulaE J GynecolReprodBiol 2013


Tm markerleri ile ilgili sonu
Tm between benignmarkerleri ile ilgili sonuç :

Adneksiyel kitle varlığında tümör belirteçleri sebebi saptamada yararlı olabilir.

Reprodüktif çağdaki kadınlarda beta-HCG gebelikle ilgili problemleri ekarte

edebilir, mutlaka istenmelidir.

Adolesan çağda ve genç kadınlarda özellikle solid kitlelerde germ hücreli tümörler

akla gelmeli ve beta-HCG, LDH ve AFP istenecek tetkiklere eklenmelidir.

Epitelyalover kanseri şüphesinde CA-125 mutlaka istenmelidir. Ancak

endometriozisli hastalarda da yüksek saptanabilir.

Postmenopozal kadınlardaki kitlelerde CA-125 daha değerlidir.

CA19-9, CA15-3, CEA gibi belirteçler’de ayırıcı tanıda yararlı bilgiler

(metastatik hastalık, müsinöz histoloji vb.) verebilir.

HE-4 vd gibi yeni belirteçlerin adneksiyel kitlelerin ayırıcı tanısında yerinin belirlenmesi

için daha yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.


Adneks yal k tle y net m
ADNEKSİYAL KİTLE YÖNETİMİ : between benign

Premenopozal kadınlarda ilk olarak gebelik olmadığından emin

olmak gerekir. ( beta-HCG, USG )


Premenopozal adneksial kitle
Premenopozal between benignAdneksial Kitle

ADNEKSİAL KİTLE

Drake J. Diagnosis and Management of the Adnexal Mass. American Family Physician, 57(10), May 15, 1998

Givens V, Mitchell G, Harraway-Smith C, Reddy A, Maness DL. Diagnosis and management of adnexal masses. Am Fam Physician 2009; 80(8): 815-20, 21-22.

<10cm,mobil,kistik,unilateral,

assit yok,

USG’demalignite bulguları yok

Boyut > 10 cm

Solid, fikse

Bilateral, assit (+)

USG’demalignite şüphesi(+)

Kitle sabit kalır

veya büyür ise

(> 12 hafta)

Konservatif tedavi

4-6 hafta gözlem

Kitle kaybolur

veya küçülürse

Cerrahİeksplorasyon

Klinik takip


Jinekolojik onkolojik cerrahiye y nlendirme
Jinekolojik Onkolojik Cerrahiye yönlendirme: between benign

Premenopozal kadınlar (Yaş< 50) :

CA-125 antijen düzeyi > 200 U/ mL

Assit

Meme veya over kanseri aile hikayesi (1. derece

akrabalar)

Abdominal veya uzak metastaz kanıtı

Givens V, Mitchell G, Harraway-Smith C, Reddy A, Maness DL. Diagnosisandmanagement of adnexalmasses. AmFamPhysician 2009; 80(8): 815-20, 21-22.


Postmenopozal adneksiyal kitle y netimi
Postmenopozal between benignAdneksiyal Kitle Yönetimi:

ADNEKSİAL KİTLE

<10cm

>10cm

Givens V, Mitchell G, Harraway-Smith C, Reddy A, Maness DL.

Diagnosis and management of adnexal masses. Am Fam Physician 2009; 80(8): 815-20, 21-22.

Benign USG bulguları

Malignite lehine USG bulguları

CERRAHİ

(JinOnk Cer. )

CA-125

CA-125<35U/ml

CA-125>35U/ml

4-6haftada USG

persiste ederse Cerrahi

(JinOnk Cer.)


Postmenopozal hastada adneksiyal kitle y netimi
Postmenopozal between benign hastada adneksiyal kitle yönetimi:

Jinekolojik Onkolojik Cerrahiye yönlendirme:

CA-125 antijen düzeyi > 35 U/ mL

Assit

Nodüler veya fiks kitle

Abdominal veya uzak metastaz kanıtı (Muayene

veya Görüntüleme ile)

Meme veya over kanseri aile hikayesi ( 1. derece

akrabalar)


Benign between benign olduğu düşünülen adneksiyal kitlelerde

laparoskopi kabul edilebilir bir seçenek olmakla

birlikte maligniteşüphesinde laparotomi

gerekmektedir.

Muram D.(Çeviri: Çorbacıoğlu A, Akhan SE). Pediatrik ve Adolesan Jinekoloji. In: Decherney AH, Goodwin TM, Nathan L,Laufer N, eds. ( Traş B. Çeviri ed.) “ CurrentDiagnosisandTreatment Serisi.

Güncel Obstetrik ve Jinekoloji Tanı ve Tedavi. 10th ed.Ankara : Güneş Tıp Kitabevleri. 2010. p. 540-69.


Adneks yal k tle y net m1
ADNEKSİYAL KİTLE YÖNETİMİ : between benign

Adneksiyal kitle cerrahisinde ön koşul:

FROZEN SECTİON !

1-Tzadik M, Purcell K, Wheeler JE.(Çeviri: Onan A). Over ve tüplerin benign hastalıkları. In: Decherney AH, Goodwin TM, Nathan L,Laufer N, eds. ( Traş B. Çeviri ed.) “ CurrentDiagnosisand

Treatment” Serisi. Güncel Obstetrik ve Jinekoloji Tanı ve Tedavi. 10th ed.Ankara : Güneş Tıp Kitabevleri. 2010. p. 654-661.


Sonu lar
Sonuçlar: between benign

Adneksiyal kitlede malign-benign ayırımı öncelikle önemlidir !

Hastanın yaşı ve aile öyküsü ağırlıklı faktörlerdir.

Pelvik muayene adneksiyal kitlelerin tanı ve ayırıcı tanısında

önemsizdir.

CA-125 premenopozal hastalarda dikkatle yorumlanmalıdır.

Premenopozal vepostmenopozaladneksiyal kitlelerde

transvaginalultrason en önemli tanı aracıdır.

Diğer görüntüleme yöntemleri rutin kullanımı haklı çıkaracak bir

üstünlüğe sahip değildir.

Cerrahi yaklaşım esnasında frozensection olanağı mevcut

olmalıdır ( acil vakalar hariç).ad