Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ČULO VIDA PowerPoint Presentation

ČULO VIDA

665 Views Download Presentation
Download Presentation

ČULO VIDA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ČULO VIDA “Čuvaj to kao oči u glavi!”

 2. OKO – organ vida • organ čulavida • oko je smešteno u očnoj dupli lobanje • čine ga GLAVNI i POMOĆNI delovi

 3. Funkcionalna organizacija čula vida OKO CENTAR ZA VID U MOZGU OPTICKI NERV OKOM GLEDAMO, MOZGOM VIDIMO!!

 4. TRI OVOJNICE beonjača sudovnjača mrežnjača UNUTRAŠNJOST očna vodica sočivo staklasto telo GLAVNI DEO OKA -OČNA JABUČICA

 5. Građa oka Dužica Beonjča Rožnjača Sudovnjača Mrežnjača Zenica Žuta mrlja Slepa mrlja Očna vodica Sočivo Staklasto telo

 6. mrežnjača

 7. sudovnjača

 8. ŽUTA I SLEPA MRLJA ŽUTA MRLJA • mjesto na mrežnjači sa najviše čulnih ćelija (nalazi se nasuprot zenice) SLEPA MRLJA - mesto na mrežnjači bez čulnih ćelija; izlaz optičkog nerva prema mozgu

 9. POMOĆNI DELOVI OKA Obrva - imaju zaštitnu funkciju Gornji kapak Odvodni kanal suzna žlezda Trepavice Donji kapak • mišići pokretači – pokreću očnu jabučicu • suzne žlezde, vežnjača-oblaže unutrašnju stranu kapana i prednji deo jabučice osim rožnjače;

 10. prilagodjavanje oka na količinu svetlosti prilagođavanje gledanju predmeta na različitoj udaljenosti od oka PRILAGODJAVANJE Zenica Sočivo

 11. GLEDAM I VIDIM • svetlost mora proći kroz providne delove oka • rožnjača i sočivo prelamaju zrake svetlosti • u žutoj mrlji nastajeumanjena i obrnuta slika • svetlosni nadražaj se pretvara u nervni impuls koji putuje do centra za vid

 12. MANE OKA • KRATKOVIDNOST • dobro se vide bliski predmeti, ali ne i udaljeni - udubljene sočiva • DALEKOVIDNOST • dobro se vide udaljeni predmeti, a bliski se ne vide jasno • ispupčenasočiva A-kratkovidno oko; B–zdravo oko; C-dalekovidno oko

 13. SLEPILO • najteža mana oka; potpuno izgubljena sposobnost vida (različiti • razlozi) SLABOVIDNOST - nepotpun gubitak vida UPALA OČNE SLUZOKOžE - nastaje zbog zaraze virusima i bakterijama; dima, vetra i prašine

 14. SIVA MRENA • zbog procesa starenja zamuti se očnosočivo i postane neprozirno • SLEPILO ZA BOJE • (daltonizam) • genetički poremećaj

 15. ZANIMLJIVOSTI • gotovo 90% poruka iz okoline primamo vidom • optičke varke su pogrešno stvorene slike (zbog tromosti oka) • mrežnnjača sadrži oko 125 miliona štapića i oko 5,5 miliona čepića

 16. DA LI VERUJEMO SVOJIM OČIMA?

 17. PRIMJERI OPTIČKIH VARKI

 18. Da li su žute linije jednake dužine?

 19. Šta vidimo patku ili zeca?

 20. NEKOLIKO PITANJA • Objasni organizaciju čula vida! • Navedi glavne delove oka! • Objasni prilagođavanje oka na daljinu i na količinu svetlosti! 4. Šta je žuta mrlja? 5. Kako nastaje slika u oku i mozgu? 6. Zbog čega se javlja kratkovidnost odnosno dalekovidnost? • Koji deo oka hrani oko? • Koji su pomoćni delovi oka?

 21. Ponavljanje – građa oka Dužica Beonjča Rožnjača Sudovnjača Mrežnjača Zenica Žuta pega Slepa mrlja Očna vodica Sočivo Staklasto telo Cilijarno telo