slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
M.Aleliūnas , Viceprezidentas - LPK generalinis direktorius

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 88

M.Aleliūnas , Viceprezidentas - LPK generalinis direktorius - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

Lietuvos pramonininkų konfederacijos Vykdomosios direkcijos veiklos apžvalga 200 6 -200 9 m. M.Aleliūnas , Viceprezidentas - LPK generalinis direktorius. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Siekti įvairių ūkio šakų verslo sąlygų gerinimo,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'M.Aleliūnas , Viceprezidentas - LPK generalinis direktorius' - salene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Lietuvos pramonininkų konfederacijos

Vykdomosios direkcijos

veiklos apžvalga

2006-2009 m.

M.Aleliūnas, Viceprezidentas - LPK generalinis direktorius

slide2
Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai
 • Siekti įvairių ūkio šakų verslo sąlygų gerinimo,
 • Teikti Konfederacijos nariams pagalbą ir kitas paslaugas, vykdant ūkinę ir komercinę veiklą, ją plėtojant ir tobulinant,
 • Atstovauti Konfederacijos narius santykiuose su valstybinėmis institucijomis,visuomeninėmis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis bei asmenimis.
slide3
BUSINESSEUROPE (ES Pramonininkų ir darbdavių konfederacija),

IOE (Tarptautinė darbdavių organizacija,

ILO (Pasaulinėje darbo organizacijoje) ,

MKPP (Tarptautiniame pramonininkų ir verslininkų kongresas) ,

NARYSTĖ

SUVAŽIAVIMAS

SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

PREZIDENTAS

METINĖ KONFERENCIJA

PREZIDIUMAS Viceprezidentai

KONSULTACINIS PASITARIMAS

VYKDYMAS

VYKDOMOJI DIREKCIJA 16 žmonių

Viceprezidentas – gen. direktorius

KOMITETAI:

Pramonės potencialo plėtros,

Darbo santykių

Darbo saugos

Šalies pramonės integracijos ES ir pasaulio rinkoje, eksporto komitetas

Energetikos

Statybos reikalų

Aplinkosaugos

Verslo informacinių sistemų plėtros

Transporto ir tranzito

Pramonės ir žemės ūkio sąveikos

Smulkaus ir vidutinio verslo

Mokslo ir inovacijų

Garbės ir etikos

Mokslo ir gynybos pramonės

Verslo socialinės politikos koordinacinė taryba

Intelektinio kapitalougdymo

Komunikacijos departamentas, 6 spec.

Ekonomikos ir finansų departamentas, 3 spec.

Užsienio ryšių departamentas, 3 spec.

Verslo socialinės politikos ir teisės dep. 1 spec.

LPK atstovas LRS ir LRV, 1 spec.

Projektų valdymo grupės vadovas, 1 spec.

„BMI”

Atstovavimas

Ecosoc (Briuselis), BUSINESSEUROPE (Briuselis)‏

LPK mokymo centras

Lietuvos inov. centr.

“Žalias taškas”

slide4
Konfederacijos komitetai (16)
 • Pramonės potencialo plėtros komitetas
 • Šalies pramonės integracijos ESir pasaulio rinkoje, eksporto plėtros komitetas
 • Statybos reikalų komitetas
 • Energetikos komitetas
 • Alinkosaugos komitetas
 • Mokslo ir gynybos pramonės integracijos komitetas
 • Mokslo ir inovacijų komitetas.
 • Transporto ir tranzito komitetas
 • Pramonės ir žemės ūkio sąveikos komitetas
 • Darbo santykių komitetas
 • Darbų saugos komitetas
 • Regionų verslo plėtros komitetas
 • Intelektinio kapitalo ugdymo komitetas
 • Informacinių technologijų ir telekomunikacijų plėtros komitetas
 • Jaunimo integracijos versle komitetas
 • Garbės ir etikos komitetas
pramon s potencialo pl tros komiteto pos d i temos
Pramonės potencialo plėtros komiteto posėdžių temos
 • Dėl prevencinių priemonių ateities ekonominėms krizėms išvengti
 • Dėl darbo santykių lankstumo didinimo
 • Dėl mokesčių sistemos įtakos ūkio plėtrai ir modernizavimui
 • Dėl monopolijų žalingos įtakos šalies ekonominei plėtrai
 • Dėl atsinaujinančių energijos šaltinių vystymo problemų ir kliūčių
 • Dėl mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
 • Dėl Klaipėdos valstybino jūrų uosto pripažinimo valstybiniu objektu
 • Dėl teritorijų planavimo procedūrų supaprastinimo ir būsto renovacijos skatinimo
 • Dėl autopervežimų industrijos plėtros problemų ir kliūčių
 • Dėl pridėtinės vertės mokesčio didinimo
 • Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės
slide6
2005-2009 m. įvyko 14 LPK ,,Šalies pramonės integracijos ES

ir pasaulio rinkoje, eksporto komiteto” (Pirmininkas – LPK Viceprezidentas J.Magelinskas) posėdžių, kuriuose svarstyti šie ir kiti

klausimai:

Dėl Europos komisijos darbo dokumento “Prekyba ir konkurencingumas”;

Dėl Lietuvos ir Rusijos Federacijos Maskvos srities Vyriausybės ekonominio, mokslinio-techninio ir kultūrinio bendradarbiavimo programos projekto;

Dėl specialiųjų atašė veiklos Lietuvos diplomatinėse atstovybėse teisinio reglamentavimo;

Dėl eksporto plėtros ir skatinimo 2006-2008 m. strateginių krypčių;

Dėl eksporto komiteto narių atstovavimo UNICE darbo grupėse;

Dėl PPO Dohos derybų raundo Ministrų susitikimo Honkonge rezultatų;

Dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo netaikyti Bendrųjų preferencijų sistemos Baltarusijai galimų pasekmių Lietuvos pramonei ir verslui;

Dėl UNICE Dienos ir Europos verslo vadovų susitikimo (EBS) Briuselyje 2007 m. kovo 15-16 d.;

Dėl susitikimų su Lietuvos Respublikos ambasadoriais organizavimo ir jų dalyvavimo Eksporto komiteto posėdžiuose;

Dėl Europos prekybos apsaugos priemonių komunikato;

Dėl verslo plėtros ir patekimo į trečiųjų šalių rinkas;

Dėl Europos Sąjungos rinkos apsaugos priemonių reformos eigos;

Dėl ES kilmės taisyklių pakeitimo;

Dėl Pasaulio prekybos organizacijos Dohos raundo derybų Status quo;

Dėl ES ekonominių santykių su Rusija ir Ukraina;

Dėl eksporto plėtros ir investicijų skatinimo programos naujovių, problemų ir sprendimo būdų;

Dėl Lietuvos eksporto plėtros perspektyvos pasaulinės finansų krizės akivaizdoje;

Dėl ES užsienio prekybos aktualijų (DDA derybų, PPO ir Rusijos klausimų; ES prekybos komisaro P.Mandelsono pasitraukimo);

Dėl Lietuvos-Rusijos verslo tarybos steigimo;

Dėl užsienio prekybos politikos aktualijų globalinės ekonominės krizės laikotarpiu (trečiųjų šalių protekcionistinių priemonių ir protekcionizmo ES viduje: poveikio Lietuvai);

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių plano ir LPK siūlymų užsienio prekybos ir investicijų srityje;

Dėl eksporto plėtros strategijos 2009-2013 metams ir jos įgyvendinimo priemonių plano.

verslo socialin s politikos koordinacin taryba
Verslo socialinės politikos koordinacinė taryba

Darbų saugos komitetas:

 • Dėl lėšų, skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto;
 • Darbuotojų apsaugos nuo dirbtinės optinės spinduliuotės keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo projekto;
 • Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros būklė,
 • Nelaimingi atsitikimai vykdant potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą.
 • Kvalifikuotų darbuotojų Lietuvos pramonei ir žemės ūkiui rengimo aktualijos bei PVM mažinimo žemės ūkio produkcijai ir su jos gamyba susijusiems kitiems produktams svarba;
 • Analizuotas LR ūkio ministerijos paruoštas Nacionalinės Lisabonos strategijos programos projektas;
 • Dėl pasiūlymų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 - 2008 metų programos įgyvendinimo priemonių planui;
 • Dėl Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo metodinių rekomendacijų projekto;
 • Saugos ir sveikatos 2008-2012 m. strategijos projekto ruošimas,
 • Dėl įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų projekto;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikimo licencijavimo taisyklių projekto;
 • Dėl liftų saugaus eksploatavimo problemų sprendimo;
 • Valstybinės darbo inspekcijos parengtų priemonių nelaimingiems atsitikimams ir girtavimui darbe mažinti;
 • Dėl darbo medicinos specialistų rengimo,
 • Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo projekto;
 • dėl profesinės rizikos vertinimo licencijavimo;
 • Dėl Mirčių darbovietėse dėl su darbu nesusijusių ligų, aplinkybių, priežasčių tyrimo, rekomenduojamų priemonių, siekiant išvengti tokių įvykių, parengimo
 • Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo projekto
 • Dėl draudėjų priskyrimo prie nelaimingu atsitikimu darbe ir profesinių ligų soc. Draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo" pakeitimo ir papildymo“ projekto,
verslo socialin s politikos koordinacin taryba1
Verslo socialinės politikos koordinacinė taryba

Darbo santykių komitetas:

 • Dėl migracijos politikos – Dėl darbo vizų išdavimo ir kitų procedūrinių problemų, kylančių įdarbinant užsieniečius;
 • Dėl įmonių bankroto įstatymo pakeitimo
 • Dėl LPK pozicijos minimalaus darbo užmokesčio ir neapmokestinamo minimumo didinimo
 • Dėl LR ūkio ministerijos ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos memorandumo “Dėl Lietuvos ūkio darbo vietų efektyvumo  didinimo” įgyvendinimo;
 • Dėl darbo užmokesčio ir socialinės apsaugos išmokų indeksavimo įstatymo projekto;
 • Leidžiamų atskaitymų (sąnaudų) sąrašo papildymas įmonės teikiamomis socialinėmis paslaugomis (socialiniai paketai);
 • Dėl Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo;
 • Dėl Darbuotojų motyvacijos bei jų skatinimo socialinėmis garantijomis;
 • Dėl baudžiamųjų sankcijų darbdaviams už nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą;
 • Darbo nuomos įstatymas
 • Socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymas;
 • Lietuvos ūkio plėtros ilgalaikė strategija iki 2020 metų
 • Jaunimo verslumo ugdymo problemos Lietuvoje;
 • Laikino nedarbingumo ir profesinių susirgimų įforminimo pagrįstumas bei įžvelgiamų verslo ir SODROS nuostolių;
 • Darbo rinkos analizė ir pasiūlymai darbo jėgos trūkumui spręsti, atsižvelgiant į ūkio plėtros programą 2008-2015 metams;
 • LR Darbo kodekso 162 (1) straipsnis – dėl poilsio dienų, sutampančių su išeiginėmis, perkėlimo;
verslo socialin s politikos koordinacin taryba2
Verslo socialinės politikos koordinacinė taryba

Darbo santykių komitetas:

 • Darbo užmokesčio dydžiai ir socialinės apsaugos išmokų indeksavimo įstatymas;
 • Dėl šventinių dienų perkėlimo į pirmąsias savaitės dienas arba jų prijungimo prie kasmetinių atostogų;
 • Dėl darbuotojų maitinimo įstatymo projekto;
 • Dėl darbo kodekso straipsnių pakeitimo:
 • Dėl streikų DK 76 str.;
 • Dėl apmokėjimo už viršvalandinį ir nakties darbą DK 193 str.;
 • Dėl apmokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis DK 194 str.;
 • Dėl Garantinio fondo įstatymo 4 p. 1d. 1 p. Ir mažinti įmokos į Garantinį fondą dydį nuo 0,2 iki 0,1 proc. priskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio (nuo kuriuo skaičiuojamas valstybinio socialinio draudimo įmokos) projekto;
 • Dėl šventinių dienų perkėlimo,
 • Dėl Lokauto įstatymo projekto ir koncepcijos
 • Dėl darbo tarybų statuso, kad įsisteigus profsąjungai nebūtų naikinama darbo daryba;
 • Dėl lankstesnės darbo rinkos įstatymų - pakeitimų pasiūlymų parengimas;
 • Dėl darbo teismų steigimo;
 • Dėl darbo bylų bylinėjimosi išlaidų;
 • Vyr. nutarimo "Dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir prof. Ligų soc. Draudimo išmokų nuostatų pakeitimo;
 • Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto.
verslo socialin s politikos koordinacin taryba3
Verslo socialinės politikos koordinacinė taryba

Trišalėje taryboje svarstyti socialiniai ir ekonominiai klausimai:

1. Dėl priemonių, skatinančių darbdavius gerinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevenciją, įgyvendinamų 2007 metais projekto.

2. Dėl Garantinio fondo įstatymo 12 str. papildymo įstatymo projekto.

3. Dėl verslo socialinių iniciatyvų teisės akto projekto parengimo.

4. Dėl Lietuvos profesinio mokymo tarybos nuostatų projekto.

5. Dėl  Darbo kodekso 187 str. pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto XP-2293.

6. Dėl minimalios mėnesinės algos (MMA): Dėl MMA didinimo iki 800 Lt.

7. Dėl Garantinio fondo sukauptų lėšų efektyvesnio panaudojimo.

8. Dėl darbdavių ir darbuotojų atstovų tarpusavio pripažinimo socialinėje partnerystėje deklaracijos priėmimo.

9. Dėl traumatizmo 2007 metais ir priemonių girtavimui darbe sumažinti.

10. Dėl studijų Lietuvos aukštosiose mokyklose konkurencingumo ir patrauklumo didinimo.

11. Dėl neapmokestinamojo minimumo didinimo perspektyvų.

verslo socialin s politikos koordinacin taryba4
Verslo socialinės politikos koordinacinė taryba

Trišalėje taryboje svarstyti socialiniai ir ekonominiai klausimai:

12. Dėl Trečiojo investuotojų forumo pasiūlymų Vyriausybei dėl  investicinio klimato gerinimo ir dėl investicijų skatinimo programos projekto.

13. Dėl 2008 metų Užimtumo fondo lėšų paskirstymo projekto.

14. Dėl Lietuvos Respublikos socialinių iniciatyvų  įstatymo projekto.

15. Informacija dėl Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos peticijos „Dėl padėties švietimo sistemoje“ ir taikinimo komisijos sudarymo.

16. Dėl Lietuvos regioninės politikos įgyvendinimo.

17. Dėl  Investicijų skatinimo programos priemonių.

18. Dėl komandiruotėje poilsio dienomis išbūto laiko kompensavimo.

19. Dėl Darbo kodekso 162 str. papildymo 3 dalimi ( švenčių dienos)‏

20. Dėl Darbo kodekso nuostatų taikymo sprendžiant kolektyvinius ginčus šakos lygmenyje ir dėl kolektyvinių ginčų sprendimo švietimo sistemoje.

21. Dėl šventinių dienų perkėlimo – dėl DK 162 str.

22. Dėl Valstybinės darbo inspekcijos projektų dėl neblaivių asmenų nušalinimo nuo darbo.

23. Dėl Įmonių socialinių iniciatyvų.

24. Dėl lankstesnio darbo rinkos reguliavimo – Darbo kodekso straipsnių pakeitimai.

slide12
Aplinkosaugos komitetas
 • LPK APLINKOS APSAUGOS KOMITETE NAGRINĖJAMI TEISINIAI DOKUMENTAI
 • GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos. LR Seimo aplinkos komitete nagrinėta 4 kartus.
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 2, 30 IR 34 STRAIPSNIŲ BEI AŠTUNTOJO 1 SKIRSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos. Nagrinėta Aplinkos ministerijoje 2 kartus, LR Seimo aplinkos komitete 3 kartus.
 • PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos. Nagrinėta 2 kartus Aplinkos ministerijoje, 2 kartus LR Vyriausybėje, 2 kartus LR Seimo aplinkos komitete.
 • ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos. Nagrinėta Aplinkos ministerijoje ir LR Vyriausybėje valstybės sekretorių posėdyje.
 • APLINKOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 710 „DĖL EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos.
slide13
Aplinkosaugos komitetas
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BALANDŽIO 12 D. NUTARIMO „DĖL VALSTYBINIO STRATEGINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos. Nagrinėta Aplinkos ministerijoje ir LR Vyriausybėje valstybės sekretorių posėdyje.
 • ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS BEI JOS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PROJEKTAS. Parengtos pastabos
 • APLINKOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 698 “DĖL ALYVŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos.
 • GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PROJEKTAS. Parengtos pastabos. 2 kartus nagrinėta Aplinkos ministerijoje.
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTAS „DĖL KURŠIŲ MARIŲ VANDENS KOKYBĖS GERINIMO 2005-2015 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO“. Parengtos pastabos.
slide14
Aplinkosaugos komitetas
 • APLINKOS MINISTRO 2005 M. VASARIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 80 „DĖL TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMŲ IŠDAVIMO, ATNAUJINIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos. Nagrinėta Aplinkos apsaugos agentūroje ir Aplinkos apsaugos ministerijoje.
 • APLINKOS MINISTRO 2007 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMO NR. D1-57 „DĖL BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO APLINKOSAUGINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos.
 • APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL NUOTEKŲ TVARKYMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PROJEKTAS. Parengtos pastabos. Nagrinėta 2 kartus Aplinkos ministerijoje.
 • APLINKOS MINISTRO 2006 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. D1-236 „DĖL NUOTEKŲ TVARKYMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos. Nagrinėta Aplinkos ministerijoje.
 • GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO 2008-2015 METŲ PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO ANTROJO ETAPO (2010-2015 M.) PRIEMONIŲ PLANOPROJEKTAS. Parengtos pastabos. Nagrinėta Aplinkos ministerijoje.
slide15
Aplinkosaugos komitetas
 • MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO 4, 7, 9 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI 11 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos.
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 1, 2, 4, 8 STRAIPSNIŲ IR ĮSTATYMO 5 PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos.
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 2, 30 IR 34 STRAIPSNIŲ, AŠTUNTOJO (1) SKIRSNIO IR 5 PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos.
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 2, 31, 32, 33, 24, 25, 27, 28, 30, 301 IR 35 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos
 • APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ REZERVO NAUJIEMS ĮRENGINIAMS SUTEIKIMO TAISYKLIŲ PROJEKTAS. Parengtos pastabos.
slide16
Aplinkosaugos komitetas
 • ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos. Nagrinėta Aplinkos ministerijoje.
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 4, 16, 27, 28, 29 IR 32 STRAIPSNIŲ IR AŠTUNTOJO (1) SKIRSNIO PAKEITIMO, AŠTUNTOJO (2) SKIRSNIO IR 5 PRIEDO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos.
 • VALSTYBINIO STRATEGINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO PAKEITIMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos. Nagrinėta Aplinkos ministerijoje.
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL BANKO GARANTIJOS, LAIDAVIMO SUTARTIES BEI KITŲ SUTARČIŲ, ĮRODANČIŲ, KAD ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMAS BUS FINANSUOJAMAS, SUDARYMO IR VYKDYMO, LĖŠŲ, GAUTŲ PAGAL ŠIAS SUTARTIS, KAUPIMO, NAUDOJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTAS. Parengtos pastabos.
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL PAKUOČIŲ, UŽ KURIAS PRIVALOMA IMTI UŽSTATĄ, SARAŠO, UŽSTATO DIDŽIO IR UŽSTATO SISTEMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos.
slide17
Aplinkosaugos komitetas
 • ATLIEKŲ SĄVARTYNŲ ĮRENGIMO, EKSPLOATAVIMO, UŽDARYMO IR PRIEŽIŪROS PO UŽDARYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos.
 • APLINKOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 710 „DĖL EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos.
 • APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO „APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMUI APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTAS. Parengtos pastabos.
 • APLINKOS MINISTRO 2003 M. BALANDŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 184 „DĖL ATLIEKAS NAUDOJANČIŲ AR EKSPORTUOJANČIŲ ĮMONIŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI PAŽYMAS, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos.
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 34 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos.
slide18
Aplinkosaugos komitetas
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 2, 4, 25, 27, 28, 30, 31 IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos. Nagrinėta Aplinkos ministerijoje.
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTAS. Parengtos pastabos. Nagrinėta Aplinkos ministerijoje.
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008-2012 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PROJEKTAS. Parengtos pastabos. Nagrinėta 2 kartus Aplinkos ministerijoje, 1 kartą Ūkio ministerijoje, 2 kartus valstybės sekretorių posėdyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.
 • Aplinkos apsaugos komitetas surengė 12 susitikimų su Aplinkos ministerijos vadovais ir specialistais, kurių metų buvo nagrinėjami pramonei ir verslui aktualus klausimai.
slide19
Energetikos komitetas

- LPK Energetikos Komiteto Tarybos pareikšta pozicija UNICE dėl Europos Komisijos komunikato ataskaitos apie elektros energetikos rinkos kūrimo progresą 2006-02-14.

- Pravesta apskritojo stalo diskusija tema: „Energetinis patikimumas ir saugumas uždarius Ignalinos atominę elektrinę“. 2006-02-22 .

- Dėl naujai rengiamos nacionalinės energetikos strategijos ir rengimo gairių pranešimą parengė LEI Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vedėjas habil. dr. Vaclovas Miškinis ir Energijos vartojimo efektyvumo politikos ir strategijos kūrimas Lietuvoje „Žaliosios knygos“ kontekste pranešimą parengė prof. habil. dr. Vytautas Martinaitis. 2006-03-30.

- Komiteto pastangomis parengtas ir LPK Prezidiumo priimtas ir paskelbtas memorandumas „DĖL šalies energetikos plėtros ir jos poveikio pramonei, verslui“. 2006-06-06.

slide20
Mokslo ir gynybos pramonės integracijos komitetas (12 posėdžių)

Svarstyti klausimai:

1).Lietuvos įmonių dalyvavimas NATO institucijų skelbiamuose įsigijimų konkursuose ir šio proceso aktyvinimo būdai.

2). Lietuvos gynybos pramonės įmonių dalyvavimo parodoje Kelcų mieste išdavos.

3). Gynybos pramonės produkcijos kokybės gerinimo problemos ir uždaviniai.

4). Naujos gynybinės technikos ir technologijų kūrimo Lietuvoje problemos.

5). Bepiločių skraidymo aparatų kūrimo ir gamybos Lietuvoje poreikis ir galimybės.

6). Lietuvos pramonės, mokslo institucijų ir krašto apsaugos struktūrų sąveikos problemos.

7). Dėl susitikimų su užsienio šalių karo atašė, akredituotais Lietuvoje.

8). Bendro LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto ir LPK Mokslo ir gynybos pramonės integracijos komiteto posėdžio išdavos ir uždaviniai.

9). Lietuvos mokslo institucijų ir gynybinių įmonių potencialios galimybės dalyvauti sprendžiant šalies nacionalinio saugumo ir gynybos technologijų tobulinimo klausimus ir iš to išplaukiantys uždaviniai.

10). Dėl Nacionalinės mokslo programos “Mokslas ir gynybos technologijos nacionaliniam saugumui”.

11). Dėl strateginių prekių eksporto licencijavimo tvarkos tobulinimo.

slide21
Intelektinio kapitalo ugdymo komitetas

Paruoštas ir pateiktas svarstyti LPK konsultaciniame posėdyje klausimas

,,Kaip suvaldyti sunkumus organizacijoje ir valstybėje efektyvios vadybos principais.”

Komitete svarstyti klausimai:

1) Intelektinis kapitalas Lietuvos organizacijose

2) Nacionalinio konkurencingumo kompetencijos tinklas “INOVADI”

slide22
Mokslo ir inovacijų komitetas

2006 – 2009 metais įvyko 8 posėdžiai.

Svarbiausi svarstyti klausimai:

1). Dėl mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcijos.

2). Dėl integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) koncepcijos.

3). Dėl Lietuvos mokslo, verslo ir gamybos integracijos koncepcijos rengimo.

4). Dėl ŠMM kvietimo rengti galimybių studijas.

5). Dėl Nacionalinių kompleksinių programų.

6). Dėl informatikos ir informacijų technologijų mokslinio centro steigimo.

7). Dėl valstybinio informacinės technologijos instituto (VITI) dalyvavimo Informatikos

ir informacinių technologijų mokslo centro steigime.

slide23
Prezidiumo ir konsultaciniai posėdžiai

2006-2009 metais įvyko 130 LPKPrezidiumo ir Konsultaciniai posėdžiai - pasitarimai.

Kviečiami LR Seimo komitetų vadovai, Seimo nariai, Vyriausybės patarėjai, ministrai, ministerijų ir kitų valdžios institucijų atsakingi darbuotojai, politinių partijų vadovai, darbdavių, profsąjungų, visuomeninių organizacijų ir kitų institucijų vadovai ar atstovai.

Aptariami svarbiausi einamieji ekonomikos, finansų, ūkio, socialiniai ir kiti klausimai.

Priimami nutarimai, pareiškimai, kreipimaisi ir kiti dokumentai, dėl neatidėliotinų veiksmų verslui svarbiais klausimais. Posėdžiuose buvo susipažinta ir nagrinėjama statistinė informacija apie šalies ūkio vystymosi tendencijas, atskirų žinybų darbais ir perspektyvomis, darbų sauga įmonėse ir daugeliu kitų aktualijų.

prezidiumo ir konsultaciniuose pos d iuose nagrin ti klausimai
Prezidiumo ir konsultaciniuose posėdžiuose nagrinėti klausimai:

2006 metais įvyko 35 LPK prezidiumo ir konsultaciniai posėžiai, juose svarstyti šie klausimai:

1. Šiandieninė situacija saugos ir sveikatos darbe srityje bei priemonės šiai situacijai gerinti.

2. ES ir NVS šalių santykių raida 2006 metais: perspektyvos ir problemos Lietuvos pramonei ir verslui.

3. Studijų programos “Finansų ekonomika” viešas svarstymas.

4. Profesinio mokymo įstatymo projektas.

5. Profesinio mokymo įstatymo projektas.

6. GPM ir pelno mokesčio įstatymų pataisos, skatinančios darbdavius investuoti į darbuotoją .

7. Atliekų tvarkymo problemos odų pramonės įmonėse. .

8. Dėl įmonių dalyvavimo ES apyvartinių taršos leidimų paskirstymo plano 2008 – 2012 metams sudarymo.

9. Lietuvos pramonės ir verslo galimybės dalyvauti tarptautinėse paramos vystymuisi ir pagalbos programose.

10. Dėl ES Struktūrinių fondų finansinės paramos skyrimo LPK projektui “Verslumo kompanijos,

skatinančios smulkaus ir vidutinio verslo įmonių steigimąsi ir plėtrą Lietuvoje, įgyvendinimas”.

11. Dėl Lietuvos Respublikos Standartizacijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto.

12. Dėl verslą atstovaujančių organizacijų veiklos ir jų reglamentuojančių teisės aktų - Lobistinės veiklos

ir poveikio teisės aktų leidybai įstatymo pataisų.

13. 2005 metų Lietuvos ekonomikos, pagrindinių ūkio sektorių apžvalga. Prognozės ir numatomos

grėsmės 2006 metais.

14. Ar VĮ ”Registrų centras” teisingai nustatė Jūsų įmonės turto vertę pagal kurią mokėsite turto mokestį?

15. Ūkio ministerijos vykdomos Eksporto plėtros ir skatinimo ir SVV plėtros programos, kurioms 2006

metais planuojama skirti 6,8 mln. ir 13,6 mln. litų.

16. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) šalių -narių ministrų susitikimo Hong Konge rezultatai.

17. ES Struktūrinių fondų paskirstymo 2007-2013 metams prioritetų ir dalių viešas aptarimas.

18. Kuo pramonei ir verslui bus svarbi 2006 metų Europos Komisijos bei kitų ES institucijų teisėkūros

darbotvarkė? Austrijos pirmininkavimo ES prioritetai.

prezidiumo ir konsultaciniuose pos d iuose nagrin ti klausimai 2006 metai
Prezidiumo ir konsultaciniuose posėdžiuose nagrinėti klausimai (2006 metai):

19. ES Struktūrinių fondų paskirstymo 2007-2013 metams prioritetų ir dalių viešas aptarimas.

20. Dėl importuojamų prekių kilmės šalies žymėjimo.

21. Verslo finansavimas naudojantis INVEGA garantijomis.

22. Vilniaus miesto strateginio plano pristatymas.

23. Galimybės verslo struktūroms vykdyti taikomųjų tyrimų ir technologinės plėtros darbus,

subsidijuojamus iš struktūrinių fondų.

23. Nacionalinės investicijų skatinimo programos projektas.

24. Dėl AB “Ekranas” esamos gamybinės situacijos įvertinimo.

25. Dėl naujo Europos Bendrijos muitinės kodekso.

26. Dėl dabartinės situacijos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo rinkoje ir priemonių skaidriai draudimo įmonių priežiūrai užtikrinti..

27. Dėl buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir tvarkymo.

28. Naujos redakcijos Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimai ir jų įgyvendinimo galimybės

Vilniaus miesto pavyzdžiu.

29. Dėl buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir tvarkymo.

30. Naujos redakcijos Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimai ir jų įgyvendinimo galimybės Vilniaus miesto pavyzdžiu.

31. Arbitražas ir jo nauda verslui.

32. Klasteriai ir klasterių politika: pragmatinis požiūris. Kam (mums) reikalingi klasteriai?

33. Dėl LPK memorandumo “Dėl šalies energetikos ir jos poveikio pramonei ir verslui” tvirtinimo.

34. Darbuotojų maitinimo įstatymo projektas.

35. Įstatymo projektas “Dėl darbo užmokesčio ir socialinės apsaugos išmokų indeksavimo”, bendros darbdavių pozicijos suderinimas.

36. Dėl strateginių prekių eksporto, importo ir tranzito kontrolės

prezidiumo ir konsultaciniuose pos d iuose nagrin ti klausimai 2006 metai1
Prezidiumo ir konsultaciniuose posėdžiuose nagrinėti klausimai (2006 metai):

36. Dėl strateginių prekių eksporto, importo ir tranzito kontrolės norminių aktų taikymo problemų.

37. Galimi ES rinkos apsaugos priemonių, ypač antidempingo procedūrų, reformos aspektai.

38. Dėl Aukštrakių odų pramonės sąvartyno uždarymo, odų ir riebalų atliekų pramonės tvarkymo.

39. Dėl Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos finansinės paramos pramoninei aplinkosaugai.

40. Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimo efektyvumo ir projektų

įgyvendinimo pagal: Užimtumo gebėjimų ugdymo; Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų

prisitaikymo prie pokyčių ugdymo; Socialines atskirties prevencijos ir socialinės integracijos;

Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimo bei Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimo mokslinių

tyrimų ir inovacijų srityje.

41. Dėl LPK pasiūlymų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 - 2008 metų programos

įgyvendinimo priemonių planui.

42. Vilniaus miesto Bendrasis planas iki 2015 metų.

43. Politiniai pokyčiai ir Vokietijos ekonominis augimas: Lietuvos ir Vokietijos dvišalių

ekonominių santykių plėtros galimybės.

44. Kvalifikacijų sistema Lietuvoje, ES ir nacionalinė švietimo politika - iššūkiai kvalifikacijų

sistemoms.

45. Dėl Darbo kodekso 77 str. pakeitimo (streikai).

46. Bendras LPK konsultacinis posėdis su Kauno technologijos universiteto (KTU) tarybos nariais

kuriame bus aptariami klausimai aktualūs tiek aukštojo mokslo institucijoms, tiek

pramonininkams.

47. Dėl Lietuvos pramonininkų konfederacijos pozicijos minimalaus darbo užmokesčio iki 700

litų didinimo ir neapmokestinamo minimumo didinimo nuo 2007 m. liepos 1 d. arba nuo 2007

m. spalio 1 d.

prezidiumo ir konsultaciniuose pos d iuose nagrin ti klausimai 2006 metai2
Prezidiumo ir konsultaciniuose posėdžiuose nagrinėti klausimai (2006 metai):

48. Politiniai pokyčiai ir Egipto ekonominis augimas: Lietuvos ir Egipto dvišalių ekonominių

santykių plėtros galimybės.

49. Aprūpinimo elektra patikimumo lygio techninė-ekonominė analizė ir rekomendacijos dėl šio

patikimumo teisinio reglamentavimo, įvertinant ES šalių patirtį.

50. Lietuvos pramonininkų konfederacijos konkurso “Lietuvos metų gaminys 1997 – 2006 metų”

apžvalga ir tolimesnės perspektyvos.

51. Naujos atominės elektrinės statybos Lietuvoje galimybių studijos rezultatai.

52. Lietuvos pramonininkų konfederacijos veikla Europos Sąjungoje.

53. Kauno “Technopolis”: svarba, padėtis ir problemos.

54. Lietuvos pramonininkų konfederacijos veikla Europos Sąjungoje.

55. Rizikos kapitalo fondai.

56. Eksporto skatinimas ir parama Lietuvoje. Taikomi instrumentai, verslo institucijų partnerystė ir kitų

šalių praktika.

57. Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės veiklos pristatymas.

58. ES Struktūrinių fondų paskirstymo 2007-2013 metams Strategijos veiksmų programų

aptarimas. Kokius pasiūlymus pateiks LPK?

59. Derybų dėl Lietuvos nacionalinio apyvartinių taršos leidimų paskirstymo 2008-2012 metų

laikotarpiui plano (NAP) aptarimas.

prezidiumo ir konsultaciniuose pos d iuose nagrin ti klausimai 2007 metai
Prezidiumo ir konsultaciniuose posėdžiuose nagrinėti klausimai (2007 metai):

2007 metais įvyko 37 LPK prezidiumo ir konsultaciniai posėdžiai, juose svarstyti šie klausimai:

1. Naujų Europos Sąjungos teisės aktų atliekų tvarkymo srityje galimas poveikis pramonei ir verslui.

2. Lietuvos regioninių išsivystymo skirtumų mažinimo pramonėje ir versle būtinybė ir priemonės.

3. Pelno mokesčio lengvatų taikymo investicijoms į mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, tam tikras aukštas ir vidutiniškai aukštas technologijas pramonės įmonėse pasiūlymai.

4. Valtybinio strateginio atliekų plano projektas.

5. LR konkurencijos tarybos veikos praktika ir svarba verslui.

6. Valstybės valdymo sistemos tobulinimo komisijos tikslai ir veiklos kryptys.

7. Ką žada Lietuvai Europos Komisijos paskelbtas dokumentų paketas energetikos klausimais ir

kokia pramonės ir verslo pozicija teikiant siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei?

8. ES rinkos apsaugos priemonių reforma – pavojus Lietuvos pramonei.

9. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos socialinės     apsaugos ir darbo

ministerijos memorandumo “Dėl Lietuvos ūkio darbo vietų efektyvumo  didinimo” įgyvendinimo.

10. “Vokietijos įmonių administracijos patirtis dėl streikų prevencijos ir tuo atveju jei streikas

neišvengtas”.

11. Dėl teritorijų planavimo ir statybos dokumentų rengimo proceso administravimo sistemų

pertvarkymo ir su šiuo procesu susijusių valstybės kadastrų ir registrų reorganizavimo koncepcijos

patvirtinimo” projektas.

12. Šiandieninė situacija saugos ir sveikatos darbe srityje bei priemonės situacijai gerinti.

13. Europos sąjungos dokumentų ir Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo

poveikis Lietuvos pramonės konkurencingumui. Studijos pristatymas.

14. Nacionalinė energetikos strategija - būtini ekonominiai, politiniai ir reguliavimo sprendimai

platesnei paskirstytosios energijos gamybos plėtrai pramonės įmonėse iki 2010 metų

įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2004/8/EB.

prezidiumo ir konsultaciniuose pos d iuose nagrin ti klausimai 2007 metai1
Prezidiumo ir konsultaciniuose posėdžiuose nagrinėti klausimai (2007 metai):

15. Dėl darbo užmokesčio ir socialinės apsaugos išmokų indeksavimo įstatymo projekto.

16. Europos bendrovė.

17. Lietuvos Respublikos įstatymo projektas dėl atominės elektrinės.

18. Valstybinė mokesčių inspekcija: valstybės ar mokesčių mokėtojų sąjungininkė?.

19 Dėl ekonominės migracijos reguliavimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2007-2008 metų

plano patvirtinimo (Nr . 7-285 N).

20. Dėl transporto spūsčių problemų didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

21. Dėl nuotekų ir atliekų tvarkymo.

22. Taikomojo mokslinio tyrimo „Lietuvos ūkio (ekonomikos) raidos įžvalga pagal regionines ir

pasaulio tendencijas“ pristatymas.

23. “Ūkio ministerijos planuojamos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos priemonės: verslo

konkurencingumo didinimas”.

24. Susitikimas su Lietuvos Respublikos finansų ministru.

25. Taip ar ne progresiniams mokesčiams.

Vadovų gebėjimų efektyviai vadovauti Lietuvos verslo įmonėms tyrimo pristatymas.

Europos socialinio fondo lėšų panaudojimas 2007 - 2013 metais.

Geresnio reglamentavimo programos projekto svarstymas.

Darbuotojų motyvacija bei jų skatinimas socialinėmis garantijomis.

30. Dėl baudžiamųjų sankcijų darbdaviams už nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą.

31. Dėl darbo grupės pasiūlymų nedarbingumo nustatyto tvarkai peržiūrėti.

32. Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano projektas.

prezidiumo ir konsultaciniuose pos d iuose nagrin ti klausimai 2007 metai2
Prezidiumo ir konsultaciniuose posėdžiuose nagrinėti klausimai (2007 metai):

33. Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4, 7, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 11

straipsnio 2 dalies įgyvendinimo įstatymo projektas.

34. Dėl Baltarusijos ekonomikos, mokslo ir kultūros dienų.

35. Valstybės valdymo sistemos tobulinimo komisijos veiklos rezultatai (2007 m. I pusmetis)

ir planai (2007 m. II pusmetis).

36. Dėl Lietuvos Respublikos Darbo nuomos įstatymo projekto.

37. Dėl Lietuvos Respublikos Socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymo projekto.

38. Lietuvos nacionalinio apyvartinių taršos leidimų paskirstymo 2008-2012 metų laikotarpiui

planų (NAP) projektų aptarimas.

39. Seminaras - „Įmonių socialinės atsakomybės - praktiniai klausimai įgyvendinant

socialinę atsakomybę/socialines iniciatyvas Vokietijos įmonėse“.

40. Lietuvos ūkio plėtros iki 2020 metų ilgalaikė strategija.

41. Dėl 2003 m. gruodžio 19 d. Aplinkos ministro įsakymo Nr. 682 „Dėl techninių darbo

grupių geriausių prieinamų gamybos būdų informacinių dokumentų anotacijoms rengti

nuostatų patvirtinimo“ vykdymo.

42. Jaunimo verslumo ugdymo problemos Lietuvoje.

43. Dėl Europos Komisijos III-iojo energetikos paketo projektų realizavimo galimybių Lietuvoje.

44. Europos susitarimo dėl naujos energetikos politikos dalys: Europos Tarybos pasiūlymas dėl

tikslų mažinant pasaulinį atšilimą.

45. Dėl LR Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 276 „Dėl sprendimų projektų

poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo ir įgyvendinimo“ pakeitimo.

46. Dėl Tarptautinių Žemės planetos metų 2008.

prezidiumo ir konsultaciniuose pos d iuose nagrin ti klausimai 2007 metai3
Prezidiumo ir konsultaciniuose posėdžiuose nagrinėti klausimai (2007 metai):

47. Dėl laikino nedarbingumo ir profesinių susirgimų įforminimo pagrįstumo bei įžvelgiamų verslo ir SODROS nuostolių.

48. Dėl įmonių sanitarinių apsaugos zonų.

49. Seminaras - „Kolektyviniai susitarimai šakos lygyje – strategijos bei praktiniai klausimai vedant derybas“.

50. Dėl 2008 m. Europos Komisijos numatytos teisėkūros programos ir jos ir grėsmių Lietuvos pramonei.

51. Lietuvos buvimas Šengeno zonoje: privalumai ir iššūkiai Lietuvos pramonės ir verslo bendruomenei.

prezidiumo ir konsultaciniuose pos d iuose nagrin ti klausimai 2008 metai
Prezidiumo ir konsultaciniuose posėdžiuose nagrinėti klausimai (2008 metai):

2008 metais įvyko 35 LPK prezidiumo ir konsultaciniai posėžiai, juose svarstyti šie klausimai:

1.   Tyrimo „Vadovų gebėjimai efektyviai vadovauti įmonei“ pristatymas;

2.  SADM ir ŠMM pristatymas kaip bus panaudojamos Europos socialinio fondo lėšos 2007-2013

metais;

3.  Geresnio reglamentavimo programos projektas;

4.  Darbuotojų motyvacija bei jų skatinimas socialinėmis garantijomis;

5.  Dėl baudžiamųjų sankcijų darbdaviams už nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą;

6.  Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo planas ir Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas;

7.  Valstybės valdymo sistemos tobulinimo komisijos veiklos rezultatai (V.Serapinas)‏;

8.  Darbo nuomos įstatymas ir Socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymas;

9.  ATL paskirstymo 2008-2012 metams plano projektas;

10. Seminaras „Įmonių socialinės atsakomybės praktiniai klausimai Vokietijoje“;

11.  Lietuvos ūkio plėtros ilgalaikė strategija iki 2020 metų;

12.  Jaunimo verslumo ugdymo problemos Lietuvoje;

13.  Europos Komisijos III-jo energetikos paketo realizacija Lietuvoje;

14.  Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodika;

15. Tarptautinių Žemės planetos metų tikslai ir uždaviniai;

16. Laikino nedarbingumo ir profesinių susirgimų įforminimo pagrįstumas bei įžvelgiamų verslo ir

SODROS nuostolių;

17.  Seminaras „Kolektyviniai susitarimai šakos lygyje – strategija, praktika derybose“;

18. Europos Komisijos teisėkūros programa ir jos grėsmės pramonei;

19. Lietuvos buvimo Šengeno zonoje: privalumai ir trūkumai;

20.  ES struktūrinės paramos lėšų skirstymo programos.

prezidiumo ir konsultaciniuose pos d iuose nagrin ti klausimai 2009 metai
Prezidiumo ir konsultaciniuose posėdžiuose nagrinėti klausimai (2009 metai):

21. Atominės elektrinės įstatymas;

22.  Mokslo ir studijų įstatymas;

23. Investicijų pritraukimo į Lietuvą galimybės ir teisinės bei įstatyminės kliūtys;

24. LPK kreipimasis į LR Prezidentą ir Užsienio reikalų ministrą, dėl Lietuvos užsienio prekybos

politikos;

25. ES energetikos ir klimato kaitos pasiūlymų paketas;

26. Lietuvos regioninės politikos strategija, perspektyvos ir realijos;

27.  Darbo rinkos analizė ir pasiūlymai darbo jėgos trūkumui spręsti, atsižvelgiant į ūkio plėtros

programą 2008-2015 metams;

28.  Lietuvos darbuotojų saugos ir sveikatos būklės analizė 2007 m.;

29.  Profesinių mokyklų veiklos gerinimas ir verslo kapitalo dalyvavimo jų darbe dalininko teisėmis

galimybės;

30.  Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Apsaugos ir sanitarinės zonos).

31. Konkuravimo sąlygos aplinkosaugoje;

32. LR Darbo kodekso 162 (1) straipsnis – dėl poilsio dienų, sutampančių su išeiginėmis,

perkėlimo;

33. Laisvos prekybos sutartis su Ukraina;

34. Pelno mokesčio didinimas.

35. Įmonių socialinių iniciatyvų įstatymas;

36. Darbo užmokesčio dydžiai ir socialinės apsaugos išmokų indeksavimo įstatymas;

37.  Seminaras „Vokietijos pramonės patirtis klasterizacijos procesuose”;

38.  Sąžininga ir nesąžininga konkurencija. Draudžiami susitarimai ir koncentracija;

39.  Įmonių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymas;

40.  Darbo nuomos įstatymas;

41. Seminaras „Darbo nuoma Vokietijoje“;

prezidiumo ir konsultaciniuose pos d iuose nagrin ti klausimai 2009 metai1
Prezidiumo ir konsultaciniuose posėdžiuose nagrinėti klausimai (2009 metai):

2009 metais įvyko 25 LPK prezidiumo ir konsultaciniai posėžiai, juose svarstyti šie klausimai:

1. ES struktūrinių fondų panaudojimo trukdžiai verslo plėtrai.

2. Metropoliteno susisiekimo sistemos Vilniuje įdiegimo galimybių studijos pristatymas.

3. Piliečių santalkos įkurto VšĮ „Santalkos fondas“ pristatymas.

4. ES energetikos politika – naujausi teisės dokumentai dėl energijos efektyvaus panaudojimo.

5. “ENERGY TROPHY+“ projekto rezultatai: mažos investicijos – didelis energijos vartojimo efektyvumas“.

7. „Lietuvos pramonės šakų energetinis efektyvumas”.

9. Intermodalumo ir transporto infrastruktūros  naudingumo didinimas šalies pramonei ir verslui.

10. Vandens tiekimas ir nuotekų valymas 2009 m.

11. Krizė kaimyninėse šalyse ir jų gelbėjimosi priemonių tinkamumas Lietuvos ekonomikai.

12. Dėl Čekijos Respublikos pirmininkavimo Europos Tarybai uždavinių, rezultatų ir problemų: pramonės ir verslo struktūrų interesai ir vaidmuo. Čekijos ekonomikos gaivinimo planas: valdžios žingsniai ir pramonės bei verslo bendruomenės lūkesčiai.

14. Ūkio ministerijos ES Struktūrinių fondų priemonės „Naujos galimybės“ pristatymas įmonėms.

16. Dėl klimato kaitos įstatymo projekto nuostatų reikalavimų investuoti į aplinkosauginius projektus.

18. Bendradarbiavimo galimybės ir perspektyvos tarp Kalėjimų departamento ir Lietuvos

pramonininkų konfederacijos.

19. Pristatymas kaip gamybos optimizavimo LEAN Manufacturing sistema gali padėti pramonės įmonėms.

20. Dėl Eksporto plėtros strategijos 2009–2013 metams ir jos įgyvendinimo priemonių plano.

21. Dėl Saulėtekio komisijos Darbo rinkos reguliavimo tobulinimo darbo grupės parengtų pasiūlymų Darbo kodeksui tobulinti.

22. Investicijų rūšys, rengimo ir derinimo tvarka, pagrindimo kriterijai ir investicinių lėšų panaudojimo pripažinimas, nustatant viršutines kainų ribas energetikos įmonėms, kurių veikla yra reguliuojama.

23. Dėl Trišalės tarybos statuso aktualijų.

24. Dėl Lietuvos verslo asocijuotų struktūrų inicijuojamo „Verslo forumo“ kovo 19 d.

prezidiumo ir konsultaciniuose pos d iuose nagrin ti klausimai 2009 metai2
Prezidiumo ir konsultaciniuose posėdžiuose nagrinėti klausimai (2009 metai):

25. ,,Kokia trajektorija judės Baltijos šalių ir aplinkinės rinkos”.

26. Dėl Lietuvos ir Rusijos prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo skatinimo aktualijų. 27. Ekonomikos skatinimo planas – esama situacija ir artimiausi darbai.

28. Sunkiasvorių ir didžiagabaričių krovinių gabenimo per Lietuvos teritoriją galimybių studijos pristatymas.

29. LPK susitikimai su pretendentais 5 Lietuvos Respublikos Prezidentus: Dalia Grybauskaite, Loreta Graužiniene, Valentinu Mazuroniu; Valdemar Tomaševski, Kazimiera Prunskiene, Algirdu Butkevičiumi ir Česlovu Jezersku

slide36
Kreipimaisi į Lietuvos Rerspublikos Seimą. 2006 metai.
 • Pagrindinės temos:
 • Dėl darbo rinkos liberalizavimo
 • Dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo
 • Dėl ES Direktyvų reikalavimų perkėlimo į nacionalinę teisės bazę , LR aplinkos apsaugos reikalavimų rengimo ir įgyvendinimo parlamentinės kontrolės
 • Dėl verslą atstovaujančių organizacijų veiklos bei jų reglamentavimo nacionaliniuose teisės aktuose
 • Dėl PVM taikymo
 • Dėl statybų ir darnios plėtros problemų sprendimo
 • Dėl investicijų pritraukimo į ūkio plėtrą
 • Dėl atnaujintos nacionalinės energetikos strategijos parengimo
 • Dėl AB ,,Ekranas"
 • Dėl Geležinkelio pervežimų tranzitinėmis, Lietuvai strategiškai svarbiomis kryptimis
 • Dėl LR Lobistinės veiklos įstatymo
kreipimaisi lietuvos rerspublikos seim 2007 metai
Kreipimaisi į Lietuvos Rerspublikos Seimą. 2007 metai.

2007 metai - 17 raštų

Pagrindinės temos:

 • dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano projekto
 • dėl medicininės paskirties produktų
 • dėl LPK pozicijos dėl Europos Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai priimti direktyvą dėl sankcijų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams
 • dėl LPK nuomonės dėl Europos komisijos trečiojo teisės aktų pasiūlymų paketo elektros ir dujų sektoriuose
 • dėl sutampančių su šeštadieniais ir sekmadieniais šventinių dienų perkėlimo į pirmąsias savaitės dienas arba prijungimo prie kasmetinių atostogų
 • dėl maitinimo įstatymo
 • dėl mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo
 • dėl Lietuvos Respublikos socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymo projekto
kreipimaisi lietuvos respublikos seim 2008 metai
Kreipimaisi į Lietuvos Respublikos Seimą. 2008 metai.

2008 m. - 20 raštų

Pagrindinės temos:

 • dėl Europos strateginio energetikos technologijų plano projekto
 • dėl Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo
 • dėl darbo kodekso 162 straipsnio 3 dalies pakeitimo
 • dėl maksimalaus pelno mokesčio tarifo padidinimo pasekmių Lietuvos ūkiui
 • dėl Lietuvos Respublikos darbuotojų maitinimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos įmonių socialinių iniciatyvų įstatymo projekto
 • dėl alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 dalies 11 punkto
 • atviras laiškas dėl Seimo priimtų Darbo kodekso pataisų žalos šalies ekonomikai ir socialinei plėtrai
 • Dėl Ekonominės ir socialinės tarybos steigimo
 • dėl akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto
 • kreipimasis dėl energetikos
 • dėl 2008 m. lapkričio 5 d. Ekonomikos komitete svarstytų „Pelno mokesčio įstatymo 2,5,13,26 str. pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo IX(1) skyriumi įstatymo nr. XP-3424“ ir „Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2,5,6,9,17,21 str. pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XP-3425" projektų nepritarimo
kreipimaisi lietuvos respublikos seim 2009 metai
Kreipimaisi į Lietuvos Respublikos Seimą. 2009 metai.

2009 m. - 26 raštai

Pagrindinės temos

 • dėl pavojingų atliekų tvarkymo
 • dėl aplinkos apsaugos problemų sprendimo
 • dėl atsinaujinančių energijos šaltinių įstatymo projekto rengimui darbo grupės sudarymo
 • dėl elektros energetikos 43 straipsnio ir 44 straipsnio 4 dalies pakeitimo
 • dėl siūlomų Darbo kodekso pataisų
 • dėl Lietuvos Respublikos klimato kaitos įstatymo projekto
 • dėl Lietuvos Respublikos 2009 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo projekto XIP-496
 • dėl įstatyminės bazės formavimo elektros energetikoje
 • dėl valstybės investicijų
 • dėl darbo rinkos reguliavimo
 • dėl valstybės mokesčių politikos
 • dėl teritorijų planavimo sistemos bei žemės tvarkymo supaprastinimo
 • dėl biurokratinės naštos verslui mažinimo
 • dėl verslo socialinių iniciatyvų įstatymo projekto nr. XP-3418
 • dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir specialiųjų atašė geresnės veiklos koordinavimo ir tobulinimo perspektyvos
 • dėl ydingos teismų praktikos
 • dėl akcizų tarifų
 • dėl Lietuvos Respublikos klimato kaitos įstatymo projekto
 • dėl darbo rinkos reguliavimo
 • dėl viešųjų pirkimų iš socialinių įmonių
slide40
Kreipimaisi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę. 2006 metai
 • Pagrindinės temos:
 • dėl Lietuvos Aukštojo mokslo sistemos plėtros 2006-2010 metų plano projekto
 • dėl komisijos biodegalų gamybos ir naudojimo problemoms spręsti sudarymo
 • dėl LR Standartizacijos įstatymo
 • dėl Lietuvos Aukštojo mokslo sistemos plėtros 2006-2010 metų plano projekto
 • dėl komisijos biodegalų gamybos ir naudojimo problemoms spręsti sudarymo
 • dėl LR Standartizacijos įstatymo
kreipimaisi l ietuvos respublikos vyriausyb 2007 metai
Kreipimaisi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę. 2007 metai.

38 raštai. Pagrindinės temos:

 • dėl darbo grupės sudarymo naujos atominės elektrinės statybos įstatymo projektui parengti
 • dėl darnios plėtros ir statybų sektoriaus sąlygų derinimo
 • dėl EK pasiūlymo nepratęsti dempingo muitų galiojimo
 • dėl tekstilės instituto veiklos
 • dėl LPK įtraukimo į 2007-2013 ES SF paramos gairių svarstymą
 • dėl ekonominės migracijos reguliavimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2007-2008 m. plano patvirtinimo
 • dėl atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą
 • dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano projekto
 • dėl Lisabonos strategijos
 • dėl gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto
 • dėl 2008m. Valstybės biudžeto
 • dėl 2006-2008 Vyriausybės programos vykdymo eigos
 • dėl kvotų skaičiaus didinimo ir akreditacijos proceso pagreitinimo Vilniaus technikos kolegijai
 • dėl nacionalinės jaunimo verslumo skatinimo 2007--2012 m. programos priemonių plano papildymo
 • dėl LR konkurencijos įstatymo projekto
 • dėl nacionalinių apyvartinių taršos leidimų
 • dėl Lietuvos Respublikos socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymo projekto
 • dėl trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo LR palengvinimo
 • dėl pelno mokesčio lengvatų taikymo investicijoms
 • dėl LR Mokslo ir studijų įstatymo projekto
kreipimaisi l ietuvos respublikos vyriausyb 2008 metai
Kreipimaisi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę. 2008 metai.

33 raštai. Pagrindinės temos:

 • dėl galimybės tapti dalininkais profesinių mokyklų veikloje
 • dėl Lietuvos verslo parmos agentūros Panevėžio skyriaus įsteigimo
 • dėl struktūrinės paramos panaudojimo
 • dėl papildomo mokesčio įmonėms, kogeneracijos principu gaminančioms elektros energiją savo vartojimui
 • dėl maksimalaus pelno mokesčio tarifo padidinimo pasekmių Lietuvos ūkiui
 • dėl mokesčio įmonėms gaminančioms elektros energiją
 • dėl Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo nr. 205 ,,Dėl žemės įvertinimo tvarkos" pakeitimo (nr. 7-1528 N)
 • dėl viešojo ir privataus kapitalo bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje
 • dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo (nr. 7888Į) ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 2, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo (nr. 7-890Į) projektų
 • Lietuvos pramonininkų konfederacijos siūlomos priemonės Lietuvos išėjimui iš ekonominės ir finansinės krizės
 • dėl pasiūlymo iš dalies pakeisti direktyvą 2003/87/eb, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, ir patobulinti bei išplėsti šiltnamio dujų prekybos sistemą (ETS)
 • pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai
 • kreipimasis dėl energetikos
 • dėl LPK atstovo įtraukimo į darbo grupę Lietuvos pasirengimo pirmininkauti ES procesui nagrinėti ir koordinuoti
 • dėl socialinės partnerystės Lietuvoje
 • dėl Trišalės tarybos kreipimosi
kreipimaisi l ietuvos respublikos vyriausyb 2009 metai
Kreipimaisi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę. 2009 metai.

50 raštų. Pagrindinės temos:

 • dėl prevencinių priemonių ateities ekonominėms krizėms išvengti
 • dėl darbo santykių lankstumo didinimo
 • dėl mokesčių sistemos įtakos ūkio plėtrai ir modernizavimui
 • dėl monopolijų žalingos įtakos šalies ekonominei plėtrai
 • dėl atsinaujinančių energijos šaltinių vystymo problemų ir kliūčių
 • dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pripažinimo valstybiniu objektu
 • dėl teritorijų planavimo procedūrų supaprastinimo ir būsto renovacijos skatinimo
 • dėl kelių transporto sektoriaus ir visos logistikos grandinės plėtros trikdžių ir perspektyvos
 • dėl verslo socialinių iniciatyvų įstatymo projekto
 • dėl įsiskolinimo automobilių kelių sektoriui
 • dėl mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
 • dėl elektros energetikos 43 straipsnio ir 44 straipsnio 4 dalies pakeitimo
 • dėl verslo sąlygų suvaržymo
 • dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio taikymo
 • Lietuvos pramonininkų konfederacijos pasiūlymai Vyriausybės priemonių planui
 • dėl socialinės partnerystės Lietuvoje
 • dėl gamtinių dujų įstatymo 6, 7, 8, 10, 23, 25 str. pakeitimo įstatymo projekto
 • dėl akcizų tarifų
 • dėl įmonių darbo tarybų statuso
 • dėl krizės apibrėžimo
 • dėl ydingos teismų praktikos
 • dėl muitinių restruktūrizavimo
 • dėl atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo ir įstatyminės bazės formavimo elektros energetikoje
 • dėl pasiūlymo įvesti progresinį gyventojų pajamų mokestį
slide44
Svarbiausi kreipimaisi į ministerijas. 2006 metai.
 • APLINKOS MINISTERIJA.
 • dėl LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 11 str. 3 ir 4 priedėlių pakeitimo įstatymo
 • dėl nuotekų tvarkymo reglamento projekto
 • dėl LR Standartizacijos įstatymo
 • dėl LRV nutarimo dėl pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąrašo, užstato dydžio ir užstato sistemos įgyvendinimo patvirtinimo pakeitimo projekto
 • FINANSŲ MINISTERIJA
 • dėl nekilnojamo turto verčių nustatymo ir mokesčio
 • kvietimas dalyvauti diskusijoje dėl transporto priemonių privalomojo civilinės atsakomybės draudimo
 • dėl būtinumo šalinti privalomojo draudimo sistemos trūkumus
 • VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA
 • dėl LR civilinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto
 • dėl LR Vyriausybės nutarimo dėl Nacionalinės regioninės plėtros tarybos sudarymo, jos sudėties, nuostatų patvirtinimo ir pirmininko skyrimo "pakeitimo" projekto
 • SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA
 • dėl darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimo
 • dėl nuolatinės įmonių soc. Atskaitomybės plėtros koordinavimo
 • dėl pozicijos dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento, įsteigiančio Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą
 • dėl apskritojo stalo diskusių ciklo "Darbo rinka - dabartis ir perspektyvos"
 • dėl nacionalinio pranešimo apie socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas 2006-2008 metams pirminės medžiagos
 • dėl patariamojo komiteto darbuotojų migrantų socialinės apsaugos klausimais narių skyrimo kitai kadencijai
svarbiausi kreipimaisi ministerijas 2006 metai
Svarbiausi kreipimaisi į ministerijas. 2006 metai.

ŪKIO MINISTERIJA

 • dėl elektros įrenginių įrengimo taisyklių projektų derinimo
 • dėl Lisabonos strategijos įgyvendinimo
 • dėl elektros tinklų naudojimo taisyklių projekto derinimo
 • dėl Lietuvos pramonės ir verslo atstovo Briuselyje paskyrimo
 • dėl Akcinių bendrovių ir administracinių teisės pažeidimų kodekso kai kurių straipsnių pakeitimo projektų
 • dėl LR kandidatų į Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto narius
 • dėl elektros energetikos įstatymui įgyvendinti būtinų poįstatyminių teisės aktų projektų derinimo
 • Dėl siektinos Euro įvedimo datos

TEISINGUMO MINISTERIJA

 • Dėl atstovo į valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2007-2010 m. strategijos rengimo komisiją
svarbiausi kreipimaisi ministerijas 2007 metai
Svarbiausi kreipimaisi į ministerijas. 2007 metai.

APLINKOS MINISTERIJA – 31 raštas.

 • dėl grūdų atliekų tvarkymo problemų
 • dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano projekto
 • dėl gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų panaudojimo tarybos
 • dėl atliekų tvarkymo tarybos
 • dėl aplinkos apsaugos reikalavimų
 • dėl nacionalinių apyvartinių taršos leidimų
 • dėl pramonės ir verslo atliekų valdymo
 • dėl mašinų gamybos technikos
 • dėl aplinkos apsaugos investicijų fondo prioritetų
 • dėl privačių ūkio subjektų kaip naudos gavėjų įtraukimo į LR AM planuojamas 2007--2013 m. ES struktūrinės paramos priemones
 • dėl LR atliekų tvarkymo įstatymo
 • dėl LRV 2006 m. sausio 19 d. nutarimo nr. 61 ,,Dėl banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
 • dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo projekto
 • dėl Helsinkio komisijos rekomendacijos
 • dėl mokesčio už aplinkos teršimo įstatymo
 • dėl nuotekų tvarkymo reglamento pakeitimo
 • dėl aplinkos ministerijos specialistų ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovų susitikimo
 • dėl LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo ir papildymo
svarbiausi kreipimaisi ministerijas 2007 metai1
Svarbiausi kreipimaisi į ministerijas. 2007 metai.

FINANSŲ MINISTERIJA - 17 raštų

 • Dėl 2007 m. LR finansų ministerijos planuojamų rengti, koreguoti įstatymų ir kitų teisės aktų
 • Dėl pelno mokesčio lengvatų taikymo investicijoms į mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, tam tikras aukštas ir vidutiniškai aukštas technologijas
 • dėl apibendrintų mokesčių įstatymų paaiškinimų
 • Dėl 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos priemonių
 • dėl verslo liudijimų
 • Dėl socialinių iniciatyvų (įmonių socialinės atsakomybės) įstatymo

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

 • dėl ,,Lobistinės veiklos ir poveikio teisės aktų leidybai" įstatymo galimų pakeitimų
 • dėl nacionalinės regioninės plėtros tarybos sudarymo
 • dėl susitikimo su ministerijos vadovais ir jos tarnybų bei padalinių vadovais ir specialistais

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA (31 raštų)

 • dėl LPK pozicijos dėl Europos Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai priimti direktyvą dėl sankcijų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams
 • dėl darbo kodekso 168 str. 1 dalies pakeitimo ir 192 str. pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto
 • dėl LRV 2006-2008 m. programos įgyvendinimo 359 priemonės vykdymo
 • dėl atstovo į Ekonominės migracijos reikalų komisiją
 • dėl LR moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo projekto derinimo
 • Dėl socialinių iniciatyvų (įmonių socialinės atsakomybės) įstatymo
svarbiausi kreipimaisi ministerijas 2007 metai2
Svarbiausi kreipimaisi į ministerijas. 2007 metai.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA (9 raštai)

 • Dėl darbuotojų, kurių veikla susijusi su cheminėmis nuodingomis medžiagomis, mokymo
 • Dėl neturtinės žalos nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų atveju atlyginimo
 • dėl Lietuvoje gaminamo vaistinio preparato ,,GRASLAVA"
 • dėl LR Socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymo projekto

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA (15 raštų)

 • dėl technikos kolegijos filialo Jonavoje
 • dėl branduolinės energetikos specialistų rengimo

ŪKIO MINISTERIJA (76 raštai)

 • Dėl LR pozicijos nagrinėjant nacionalinį apyvartinių taršos leidimų planą ES institucijose
 • Dėl viešojo administravimo įstatymo projekto derinimo
 • Dėl atstovų skyrimo į Europos socialinių reikalų komitetą tvarkos
 • Dėl Europos Komisijos komunikato Globalioji Europa: Europos prekybos apsaugos priemonės besikeičiančioje Pasaulio ekonomikoje. Žalioji knyga viešosioms konsultacijoms
 • Dėl LR ūkio Ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 4-350 dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo
 • Dėl vasaros laiko taikymo poveikio
 • Dėl Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo priemonių plano papildymo
 • Dėl pelno mokesčio lengvatų taikymo investicijoms į mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, tam tikras aukštas ir vidutiniškai aukštas technologijas
 • dėl Lietuvos verslo atstovo Briuselyje
 • dėl prekių importo muitų sustabdymo ir kvotų nustatymo
 • dėl didelio efektyvumo kogeneracijos rėmimo pramonėje
 • Dėl 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos priemonių
 • Dėl neturtinės žalos nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų atveju atlyginimo
svarbiausi kreipimaisi ministerijas 2007 metai3
Svarbiausi kreipimaisi į ministerijas. 2007 metai.
 • Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros
 • Dėl pelno mokesčio lengvatų taikymo investicijoms į mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, tam tikras aukštas ir vidutiniškai aukštas technologijas
 • Dėl geresnio reglamento programos rengimo
 • Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano projekto
 • dėl atsiskaitymo grynaisiais eurais plėtojimo
 • dėl įmonių bankroto įstatymo pakeitimo papildymo
 • dėl Lietuvos ūkio plėtros iki 2020 metų ilgalaikės strategijos
 • Dėl Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos patvirtinimo pakeitimo
 • dėl akcinių bendrovių įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ir 41 straipsnio papildymo įstatymo projekto nr. XP-1594
 • dėl tarpvyriausybinės prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo sutarties su Turkmėnistanu sudarymo
 • dėl Lietuvos įmonių dalyvavimo Turkijoje vyksiančioje karo parodoje
 • dėl mokslo tiriamųjų darbų temų 2008 m.
 • dėl gamybos efektyvumo didinimo centro Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parke
svarbiausi kreipimaisi ministerijas 2007 metai4
Svarbiausi kreipimaisi į ministerijas. 2007 metai.

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA (8 raštai)

 • dėl kaimo plėtros programos priemonių
 • dėl neturtinės žalos nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų atveju atlyginimo
 • dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano projekto

UŽSIENIO MINISTERIJA (14 raštų)

 • dėl LR diplomatinio atstovavimo plėtros po 2008
 • dėl Lietuvos diplomatinių atstovybių veiklos ekonominėje srityje vertinimo
 • dėl LR ūkio ir užsienio reikalų ministrų įsakymo dėl ekonominės veiklos koordinavimo
 • dėl Baltijos jūros valstybių tarybos deklaracijos ir bendro komunikato projektų
 • dėl jungtinės darbo grupės parengti projektui dėl tarpvalstybinio susitarimo parengimo tarp Lietuvos ir Baltarusijos, sąsajose su darbo jėgos judėjimu
 • dėl verslo misijos į Artimuosius Rytus
 • dėl darbuotojų įvežimo iš užsienio

SUSISIEKIMO MINISTERIJA (9 raštai)

 • dėl prekybinės laivybos įstatymo projekto
 • dėl neturtinės žalos nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų atveju atlyginimo
 • dėl žemsiurbės Klaipėdos uoste
 • dėl geležinkelių transporto rinkos liberalizavimo

TEISINGUMO MINISTERIJA (6 rašai)

 • dėl atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą
 • dėl dalyvavimo diskusijoje ,,Europos komisijos komunikatas dėl patentinės sistemos Europoje - Lietuvos pozicija"
svarbiausi kreipimaisi ministerijas 2008 metai
Svarbiausi kreipimaisi į ministerijas. 2008 metai.

APLINKOS MINISTERIJAI (49 raštai)

 • dėl Aplinkos ministro įsakymo „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų užterštų teritorijų tvarkymui aprašo patvirtinimo“ projekto
 • dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo
 • dėl žemės išteklių efektyvaus panaudojimo grupės sudarymo
 • dėl pavojingų atliekų tvarkymo
 • dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių koregavimo
 • dėl konkuravimo sąlygų aplinkosaugoje
 • dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl originaliųjų Lietuvos standartų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" projekto derinimo
 • dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo memorandumo dėl bendradarbiavimo pagal Junginių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo 6 straipsnį
 • dėl viešojo ir privataus kapitalo bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje
 • dėl apyvartinių taršos leidimų paskirstymo tvarkos naujiems įrenginiams 2008--2012 metų laikotarpiu
 • dėl acto rūgšties aldehido normos aplinkos ore bei su tuo susijusių problemų
 • dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo projekto
 • dėl Lietuvos ir Azerbaidžano Respublikos bendradarbiavimo aplinkosaugos srityje
 • dėl nuotekų valymo įrenginių gamybos ir taikymo
 • dėl Aplinkos ministerijos pareigūno veiksmų
 • dėl apyvartinių taršos leidimų rezervo naujiems įrenginiams paskirstymo taisyklių projekto
 • dėl Lietuvos Respublikos klimato kaitos įstatymo projekto
 • dėl pasiūlymo iš dalies pakeisti direktyvą 2003/87/eb, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, ir patobulinti bei išplėsti šiltnamio dujų prekybos sistemą (ETS)
 • dėl gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planų rengimo metodinių rekomendacijų ir taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių pakeitimo projektų
 • dėl prioritetinių pavojingų medžiagų ir pavojingų medžiagų kontrolės
svarbiausi kreipimaisi ministerijas 2008 metai1
Svarbiausi kreipimaisi į ministerijas. 2008 metai.

FINANSŲ MINISTERIJA (17 raštų)

 • dėl pastabų pateikimo, susijusių su Finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu nr. 40 ,,Dėl skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
 • dėl pastabų pateikimo, susijusių su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-05-29 nutarimo nr. 780 ,,Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimu
 • dėl pastabų pateikimo dėl Europos Komisijos pasiūlymo patikslinti 2006-11-28 Tarybos direktyvos 2006/112/EB nuostatas
 • Dėl Pelno mokesčio įstatymo 2, 13, 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo
 • dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA (31 raštų)

 • dėl įmonių socialinių iniciatyvų įstatymo
 • Dėl mokestinių lengvatų įgyvendinant įmonių socialines iniciatyvas
 • dėl Darbo kodekso 134 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto nr. XP-2887
 • dėl darbo reikalų ministrų priimtos bendrosios nuomonės palaikymo darbo laiko direktyvos klausimu
 • dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo
 • Dėl liftų naudojimo ir priežiūros taisyklių
 • Dėl liftų modernizacijos
 • dėl Lietuvos imigracijos politikos gairių projekto derinimo
 • dėl darbo kodekso 14 ir 124 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 127 primu straipsniu įstatymo projekto derinimo
 • dėl Europos Tarybos deklaracijos projekto socialinės
svarbiausi kreipimaisi ministerijas 2008 metai2
Svarbiausi kreipimaisi į ministerijas. 2008 metai.

SVEIKATOS APASUGOS MINISTERIJA (6 raštai)

 • Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo
 • dėl medicininės paskirties produktų apibrėžties papildymo
 • dėl nesąžiningos konkurencijos
 • dėl Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 8 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
 • dėl acto rūgšties aldehido normos aplinkos ore bei su tuo susijusių problemų

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA (8 raštai)

 • Dėl Lietuvos profesinio mokymo tarybos nuostatų projekto
 • dėl profesinių mokyklų veiklos gerinimo ir verslo kapitalo dalyvavimo jų darbe dalininko teisėmis

ŪKIO MINISTERIJAI (63 raštai)

 • dėl administracinės naštos verslui mažinimo
 • dėl papildomo mokesčio įmonėms, kogeneracijos principu gaminančioms elektros energiją savo vartojimui
 • dėl mokesčio įmonėms gaminančioms elektros energiją
 • dėl energijos efektyvumo veiksmų plano patvirtinimo pakeitimo
 • Dėl ūkio plėtros iki 2020 strategijos;
 • dėl akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto
 • dėl Lietuvos mokslo, verslo ir gamybos integracijos koncepcijos rengimo ir įgyvendinimo
 • Dėl įmonių socialinių iniciatyvų projekto
 • dėl nesitarimo su LPK dėl naujai rengiamų LRV nutarimų pakeitimo projektų
 • dėl Lietuvos verslo parmos agentūros Panevėžio skyriaus įsteigimo
 • dėl paramos statybinių medžiagų bandymo įstaigoms
 • dėl Lietuvos verslo atstovybės Briuselyje stiprinimo plėtros
 • Dėl Lietuvos verslo investicijų užsienyje draudimo
 • dėl viešojo ir privataus kapitalo bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje
 • dėl apyvartinių taršos leidimų pakirstymo tvarkos naujiems įrenginiams 2008--2012 metų laikotarpiu
 • Dėl Ekonominės ir socialinės tarybos steigimo
svarbiausi kreipimaisi ministerijas 2008 metai3
Svarbiausi kreipimaisi į ministerijas. 2008 metai.

UŽSIENIO MINISTERIJA (11 raštų)

 • dėl eksporto skatinimo ir ekonominio atstovavimo optimizavimo pasiūlymų
 • dėl Lietuvos verslo atstovybės Briuselyje stiprinimo plėtros
 • dėl Lietuvos diplomatinio atstovavimo Afrikoje
 • dėl verslo misijos į Kazachstaną
 • dėl ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo sutarties tarp Libijos
 • dėl Lietuvos ir Azerbaidžano Respublikos bendradarbiavimo aplinkosaugos srityje
 • dėl dvišalių pokalbių su Libijos ir Alžyro respublikomis
 • dėl verslininkų dalyvavimo LR ambasadų užsienio valstybių priėmimuose valstybinių švenčių proga

SUSISIEKIMO MINISTERIJA

 • dėl AB ,,Lietuvos geležinkeliai" atstovybės prie Lietuvos pramonininkų konfederacijos
 • Dėl Baltarusijos krovinių vežimo į Klaipėdos Jūrų uostą
svarbiausi kreipimaisi ministerijas 2009 metai
Svarbiausi kreipimaisi į ministerijas. 2009 metai.

APLINKOS MINISTERIJAI (25 raštai)

 • dėl padėties aplinkos apsaugos srityje
 • dėl bendradarbiavimo su Rusijos Federacijos Respublika įgyvendinant Kioto protokolo 6 straipsnį
 • dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių emisijų prekybos sistemos išplėtimo po 2013 m.
 • dėl verslo sąlygų suvaržymo
 • dėl pasiūlymų 15 Vyriausybės 2008-2012 metų programai
 • dėl aplinkos ministerijos pareigūno veiksmų ir aplinkos ministerijos pozicijos dėl biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo
 • Dėl nuotekų tvarkymo reglamento
 • dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių pakeitimo
 • dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių pakeitimo
 • dėl Lietuvos Respublikos klimato kaitos įstatymo projekto
 • dėl Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto
 • Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių pakeitimo
 • Dėl biologiškai skaidžių atliekų reikalavimų
 • Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 m. strategijos įgyvendinimo plano
 • dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo

FINANSŲ MINISTERIJA (8 raštai)

 • fiskalinės politikos tobulinimo
 • dėl pelno mokesčio įstatymo taikymo
 • pasiūlymai dėl ES struktūrinių fondų paramos
svarbiausi kreipimaisi ministerijas 2009 metai1
Svarbiausi kreipimaisi į ministerijas. 2009 metai.

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA (13 raštų)

 • dėl minimalaus atlyginimo
 • dėl ,,Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų" ir ,,Metodinių rekomendacijų darbdaviams dėl sutarčių sudarymo darbuotojų saugos ir sveikatos įsipareigojimų srityje" taikymo
 • dėl Europos Komisijos direktyvos, nustatančios profesinio poveikio ribinių verčių 3 sąrašą, svarstymo
 • dėl nelamingų atsitikimu darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo 7, 9, ir 19 str. pakeitimo įstatymo projekto
 • dėl potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo
 • dėl įmonių socialinių iniciatyvų įstatymo

ŪKIO MINISTERIJAI (43 raštai)

 • dėl antrinių žaliavų perdirbimo plėtros 2009--2013 metų programos patvirtinimo
 • dėl Lietuvos prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo su Baltarusija stiprinimo
 • dėl Lietuvos Respublikos nutarimo dėl Dvišalės Lietuvos ir Baltarusijos prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos Lietuvos dalies sudėties
 • dėl Lietuvos prekių ir paslaugų eksporto plėtros ir skatinimo
 • dėl elektros energetikos 43 straipsnio ir 44 straipsnio 4 dalies pakeitimo
 • dėl pavojingų atliekų tvarkymo
 • dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių emisijų prekybos sistemos išplėtimo po 2013 m.
 • dėl fiskalinės politikos tobulinimo
 • dėl ekonomikos skatinimo plano
 • dėl vėjo energetikos vystymo perspektyvos Lietuvoje
 • dėl Lietuvos pramonės ir verslo atstovybės Briuselyje veiklos tęstinumo
 • dėl viešųjų pirkimų iš socialinių įmonių
 • dėl įmonių socialinių iniciatyvų įstatymo
svarbiausi kreipimaisi ministerijas 2009 metai2
Svarbiausi kreipimaisi į ministerijas. 2009 metai.

UŽSIENIO MINISTERIJA (11 raštų)

 • dėl Lietuvos prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo su Baltarusija stiprinimo
 • dėl Lietuvos prekių ir paslaugų eksporto plėtros ir skatinimo
 • dėl galimo ES ir Pietų Korėjos derybų poveikio surimi produktų gamybos pramonei
 • Dėl Lietuvos ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo su Rusijos Federacija
 • dėl Lietuvos Respublikos ir Gruzijos sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos
 • dėl sutarties su Libija pasirašymo
 • dėl Lietuvos pramonės ir verslo atstovybės Briuselyje veiklos tęstinumo

SUSISIEKIMO MINISTERIJA (10 raštų)

 • dėl pagrindinių kelių transporto problemų
 • dėl pasitarimo uosto ir geležinkelių sąveikos klausimais
 • dėl Lietuvos jūrų transporto ir tranzito sistemai svarbių klausimų
 • dėl Kauno viešojo logistikos centro
svarbiausi kreipimaisi ministerijas 2009 metai3
Svarbiausi kreipimaisi į ministerijas. 2009 metai.

ENERGETIKOS MINISTERIJA (10 raštų)

 • dėl gamtinių dujų įstatymo 6, 7, 8, 10, 23, 25 str. pakeitimo įstatymo projekto
 • dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo papildomo derinimo
 • Dėl Elektros energetikos įstatymo projekto
 • dėl koogeneracijos direktyvos nuostatų įgyvendinimo
 • dėl vartotojų diskriminacijos Lietuvos teisėje naudojantis tinklų paslaugomis
 • dėl atsinaujinančių energetikos šaltinių vystymo ir prijungimo prie tinklų supaprastinimo
 • dėl energetikos sektoriaus problemų sprendimo darbo grupės sudarymo
 • dėl Lietuvos elektros rinkos plėtros strateginių krypčių projekto
 • dėl elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarkos ir sąlygų aprašas projekto

TEISINGUMO MINISTERIJA

 • dėl įmonių socialinių iniciatyvų įstatymo
slide59
Vykdomosios direkcijos veikla (I)
 • Vykdoma pagal patvirtintus departamentų metinius darbo planus
 • Numatomi visų kolegialių Konfederacijos valdymo organų pavedimai ir sprendimai, taip pat priemonės, susijusios su svarbiais klausimais, numatomais svarstyti Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, kitose valdžios institucijose;
 • Ruošė medžiagą susitikimams su Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės vadovais, Konfederacijos atstovų dalyvavimui Seimo komitetų posėdžiuose, Trišalėje taryboje;
 • Konfederacijos narių ekonominių-prekybinių delegacijų išvykoms į užsienio šalis, su kuriomis buvo numatyta plėtoti eksportą ir importą;
 • Pasiūlyta strategija darbui su BUSINESSEUROPE (Europos pramonės darbdavių konfederacijų sąjunga)‏;
 • Atliko analizę ir ruošė medžiagą kiekvieną antradienį vykusiems Prezidiumo bei konsultaciniams posėdžiams.
european business summit 2007 2008
European Business Summit 2007 - 2008

2007 Lietuvos pramonininkų konfederacija dalyvavo Europos verslo viršūnių susitikime Briuselyje. Vizito metu buvo pristatytos Lietuvos transporto ir paslaugų sektoriaus galimybės.

2008 m. organizuota LPK verslo misija (Achema, Lifosa, Akmenės cementas, Ignalinos AE, PST, Šiaulių plento grupė ir kitos įmonės), kurios metu delegacija dalyvavo Europos verslo vadovų (European Business Summit) suvažiavime, skirtame energetikos ir klimato kaitos klausimams;

Organizuoti susitikimai su Europos Parlamento ir Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato atstovais (dėl prekybos ATL sistemos reformos), Nuolatinės atstovybės ES vadovais;

Susitikimai su asociacijų atstovais ir jų įtraukimas į Europos šakinių asociacijų veiklą.

slide65
Dvišalių santykių srityje

Lietuvos pramonininkų konfederacija organizavo verslo misijas į šias šalis:

 • Prancūzija,
 • Belgija,
 • Azerbaidžanas,
 • Turkija,
 • Rusija,
 • Ukraina,
 • Italija,
 • Ispanija,
 • Turkmėnistanas,
 • Kazachstanas,
 • Kirgizija,
 • Brazilija,
 • Argentina,
 • Urugvajus,
 • Čilė ir kt.

Organizuotos verslo misijos lydėjusios LR Prezidentą J. E. Valdu Adamkų, Ministrą Pirmininką Gediminą Kirkilą, Užsienio reikalų, Ūkio ministrus ir kt. aukštus valstybės pareigūnus.

slide66
Daugiašalių santykių srityje

5 metus iš eilės organizuojami Lietuvos – Baltarusijos ekonominiai forumai:

2005 – Klaipėdoje,

2006 - Saligorske,

2007 – Druskininkuose

2008 – Minske

2009 – Vilniuje

2007 m. Kovo 27 d. LPK įvyko Flexicurity konferencija, organizuota bendradarbiaujant su

LR socialine ir darbo ministerija bei Danijos ambasada Lietuvoje.

2009 m. birželio 30 d. buvo organizuojama konferencija „Lietuvos ir Rusijos ekonominio

bendradarbiavimo plėtra ir iššūkiai pasaulinių finansinių ir ekonominių pokyčių akivaizdoje“.

2009 m. rugsėjo mėn. vyko V-oji Lietuvos - Rusijos ekonominio bendradarbiavimo konferencija.

Šiai metais joje dalyvavo ir Europos Komisijos, BUSINESSEUROPE, Suomijos, Švedijos, Norvegijos ir kt.

šalių konfederacijų prezidentai.

2009 m. rugsėjo 16 d. vyko Verslo forumas dalyvaujant Baltarusijos prezidentui A. Lukašenkai.

2009 m. spalio 5-6 d. vyko ataskaitinė MKPP asamblėja ir konferencija.

slide67
Vykdomosios direkcijos veikla (II)

Paruošta analitinė informacija

Analitinės studijos:

slide68
LPK atliktos analizės
 • Europos Investicijų Fondo finansuojamos rizikos dalijimosi programos analizė
 • Degalų akcizų didinimo poveikis Lietuvos degalų rinkai
 • Akcizų alkoholiui didinimo poveikis Lietuvos alkoholio rinkai
 • Apmokestinamojo pelno mažinimo galimybės vykdant investicinį projektą
 • Mokesčių reforma: ar mokesčių didinimas recesijos metu gali padidinti biudžeto pajamas?
slide69
Vykdomosios direkcijos veikla

Paruošta analitinė informacija (II)

 • Naujų produktų kūrimo projektų finansavimo galimybės.
 • Stambios įmonės Lietuvoje – jų stiprybės ir grėsmės.
 • Bendradarbiavimo tarp Ūkio ministerijos ir pramonės bei verslo struktūrų svarba rengiant šalies pozicijas dėl prekybos apsaugos priemonių taikymo.
 • Lietuvos ūkio sektorių apžvalga 2000 – 2004 metais ir prognozės 2005 metams.
 • Euro įvedimo Lietuvoje: privalumai ir grėsmės.
 • Europos sąjungos 2007-2013 finansinė perspektyva.
 • Lietuvos pramonės įmonių konkurencingumas ir priemonės jam remti, kurias numato Ūkio ministerija 2006-2008 m.
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų įsisavinimo eiga ir finansinė perspektyva 2007 – 2013 metams.
 • Struktūrinių fondų panaudojimo inovacijoms galimybės dabar ir 2007–2013 metais. Verslo asociacijų vaidmuo plėtojant inovacijas.
 • “Dėl vienašališkai ženkliai padidintų įmokų priėmimo įkainių iš gyventojų pašto skyriuose, tuo pažeidžiant Lietuvos pramonininkų konfederacijos narių bei visos Lietuvos žmonių interesus“.
 • Nereguliuojamas kuro kainų kėlimas – prognozuojamos pasekmės ūkiui.
 • ES struktūrinių fondų skirstymas, lėšų panaudojimas ir problematika.
 • Dėl būtinumo keisti Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą arba draudimo sistemą.
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinės paramos perspektyvos Lietuvoje 2007 – 2013 metais.
slide70
Vykdomosios direkcijos veikla

Paruošta analitinė informacija (II)

 • Dėl Eksporto plėtros ir skatinimo 2005-2008 metų strateginių krypčių ir priemonių.
 • Dėl vizų, leidimų gyventi ir dirbti išdavimo tvarkos supaprastinimo galimybės verslininkams - piliečiams šaliu, kuriose nėra LR diplomatiniu atstovybių ir konsulinių įstaigų.
 • Dėl LR pozicijos Dohos daugiašalio derybų raundo (DDA) klausimais pristatymui bei pasiruošimui vyksiančioje PPO ministrų konferencijai Honkonge, kurioje bus siekiama pabaigti derybas bei įtvirtinti DDA derybų raundo rezultatus.
 • Dėl Dizaino apsaugos direktyvos projekto, liečiančio automobilių atsarginių dalių gamybos ir pardavimo liberalizavimą.
 • Dėl paslaugų ES vidaus rinkoje projektas.
 • Dėl Lietuvos įmonių dalyvavimo NATO skelbimuose pirkimuose – patikimumo deklaracijų išdavimo klausimas.
 • Dėl Europos Komisijos konsultacijų su įmonėmis priimant ir įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus.”
 • ES prekybos politikos liberalizavimas – grėsmės ir iššūkiai Lietuvos plėtrai.
 • Dėl Europos Tarybos reglamento “Dėl bendrųjų muitų tarifų preferencijų” dėl Europos komisijos darbo dokumento „Prekyba ir konkurencingumas“;
slide71
Vykdomosios direkcijos veikla

Daugiašalių santykių ir bendradarbiavimo su tarptautinėmis

organizacijomis srityje

Užtikrinamas LPK atstovavimas tarptautinių organizacijose, su kuriomis LPK bendradarbiauja, renginiuose jų darbo grupių posėdžiuose, jei yra svarstomi klausimai aktualūs LPK.

Confederation of European Business

EESC - European Economic and Social Committee

ILO - International Organization of Employers

ICIE - International Congress of Industrialists and Entrepreneurs

slide72
Vykdomosios direkcijos veikla

Komunikacija ir ryšiai su visuomene

2006

2008

2007

slide73
Vykdomosios direkcijos veikla (IV)

Komunikacija ir ryšiai su visuomene

Išleisti leidiniai anglų lietuvių kalbomis:

“Dizainas: Verslo plėtros įrankis”

“Geriausia Lietuvoje”

“Lietuvos verslo apdovanojimai”

slide74
Vykdomosios direkcijos veikla

Komunikacija ir ryšiai su visuomene

Išleisti leidiniai anglų lietuvių kalbomis:

“Dizainas: Verslo plėtros įrankis”

“Lietuvos verslo

apdovanojimai”

“Geriausia Lietuvoje”

“Inovacijos versle”

“Verslo

asociacijų

paslaugos”

slide75
Lietuvos pramonininkų konfederacija – projekto vykdytojas

Verslumo kompanijos, skatinančios smulkaus ir vidutinio verslo įmonių steigimąsi ir plėtrą Lietuvoje, įgyvendinimas (1)‏

Projekto tikslas - organizuoti verslumo skatinimo kampaniją ir teikti konsultacines paslaugas, siekiant SVV įmonių steigimosi ir ūkio plėtros.

Projekto rezultatai:

- sukurtos ir ištransliuotos 52 TV laidos “Tarp miesto ir kaimo” bei išleisti 52 TV laidų koncepciją atitinkantys laikraščio priedai;

- remiantis TNS Gallup duomenimis, vidutinis TV laidų „Tarp miesto ir kaimo“ žiūrimumas, vertinant laidos žiūrovų dalį visų žiūrovų, tuo metu žiūrinčių televiziją, atžvilgiu, projekto įgyvendinimo laikotarpiu sudarė 9,54%, ir beveik du kartus viršijo paraiškoje planuotą (5%) rezultatą;

- atliktas 3 etapų tikslinių grupių poreikio tyrimas, nustatant kokios informacijos poreikis įmonių savininkams bei vadovams yra didžiausias ir kokioms temoms turėtų būti skiriamas dėmesys viešinimo kampanijos metu, o projekto pabaigoje buvo įvertinta projekto įtaka savo verslo steigimui.

(projektas baigtas 2007m. lapkričio 1 d.)‏

slide76
Lietuvos pramonininkų konfederacija – projekto vykdytojas

Verslumo ugdymas Mykolo Romerio, Kauno technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetuose socialinių ir inžinerinių mokslų srityje (1)‏

Projekto tikslas – pagerinti aukštesniųjų studijų pakopų studentų parengimo kokybę bei kelti mokslininkų ir tyrėjų kompetenciją, parengiant inovatyvią mokomąją metodinę medžiagą glaudesnės mokslo ir verslumo sąsajos kryptim bei atsižvelgiant į verslumo žinių būtinuosius poreikius

Projekto rezultatai:

- sukurti 5 verslumo moduliai: “Bazinių verslumo gebėjimų ugdymas”, “Inovacijų valdymas”, “Verslo psichologija”, “Verslo teisė”, “Verslo perspektyvos ir iššūkiai elektroninėje erdvėje”;

- šių verslumo modulių rėmuose buvo parašyta 15 vadovėlių;

(projektas baigtas 2007m. birželio 15 d.)‏

slide77
Lietuvos pramonininkų konfederacija – projekto vykdytojas

Projekto tikslas – plėsti, atnaujinti ir gilinti LPK šakinių ir regioninių asociacijų jungiamų įmonių įvairių lygių dirbančiųjų kompetencijas ir įgūdžius.

Projekto įgyvendinimo metu siekiami rezultatai: 532 įmonių darbuotojų ir vadovų (tarp jų 240 moterų) kvalifikacijos kėlimas tobulinant:

- kompiuterinio raštingumo įgūdžius (sėkmingai išlaikę egzaminą gaus tarptautiniu mastu pripažįstamą pažymėjimą);

- verslininkystės ir socialinių įgūdžių kompetencijas (teisės, strategijos, socialinių įgūdžių bei apskaitos moduliuose);

- anglų ir vokiečių kalbų žinias (sėkmingai išlaikiusiems egzaminą bus išduotas tarptautiniu mastu pripažįstamas sertifikatas) .

Projekte dalyvauja 22 įvairius Lietuvos regionus ir ūkio sektorius atstovaujančios įmonės, iš kurių 16 investuoja į naujų technologijų diegimą.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos šakines ir regionines asociacijas jungiančių įmonių žmonių išteklių plėtojimas

(projektas baigtas: 2008m. gegužės 31d.)‏

slide78
Pagrindinis projekto vykdytojas: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija

LPK – projekto partneris

Sektorinių dvišalių tarybų steigimas bei jų veiklos intensyvinimas

Projekto tikslas –Lietuvos darbo rinkos dalyvių - darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų – paruošimas dalyvavimui derybose dėl šakinių kolektyvinių sutarčių sudarymo

Projekto įgyvendinimo metu siekiami rezultatai:

- profesinių sąjungų ir darbdavių atstovų apmokinimas seminarų ciklo metu, siekiant paruošti kompetetingus socialinio dialogo ir derybų dėl šakinių kolektyvinių sutarčių sudarymo dalyvius;

- derybų socialinio dialogo būdu dėl kolektyvinių šakinių sutarčių pasirašymo įvykdymas;

- sektorinių dvišalių tarybų sudarymas;

- sektorinių kolektyvinių sutarčių išplėtojimas;

-kolektyvinių sutarčių pasirašymo įmonių ir organizacijų lygmeniu skatinimas.

(projektas baigtas: 2008m. rugpjūčio 1d.)‏

slide79
Pagrindinis projekto vykdytojas: VšĮ “Saulėtekio slėnis”

LPK – projekto partneris

Technologijų perdavimo centras

Projekto tikslas - sukurti „Saulėtekio slėnio“ žinių ekonomikos branduolyje nuolat veikiančią inovacijų paramos sistemą, skirtą mokslo ir verslo bendradarbiavimo tinklų ir inovacinės veiklos plėtojimui

Projekto įgyvendinimo metu siekiami rezultatai:

- technologijų perdavimo sistemos paruošimas;

- inovacijų ir technologijų audito mokslo įstaigose ir verslo įmonėse metodikosbei inovatyvumo ir kūrybiško mąstymo skatinimo metodikos verslo įmonėse paruošimas;

-VU, VGTU padalinių ir konkrečių Vilniaus mokslinių tyrimų institutų technologijų duomenų bazės sukūrimas, bei joje esančių technologinių pasiūlymų integravimas į tarptautinį inovacijų (technologijų) perdavimo tinklą;

- verslo įmonių apmokinimas seminaruose „Inovacijos versle“;

-inovatyvumo ir kūrybiško mąstymo skatinimo mokymų verslo įmonėms suorganizavimas;

-verslo įmonių informacinių-dalykinių susitikimų su mokslo institucijų atstovais suorganizavimas;

-teisinių ir inovacijų diegimo konsultacijų verslo įmonėms suteikimas.

(projektas baigtas: 2008m. rugpjūčio 30d.)‏

l ietuvos pramoninink konfederacija projekto vykdytojas
Lietuvos pramonininkų konfederacija – projekto vykdytojas

Administracinio personalo profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimas Lietuvos pramonės ir paslaugų sektoriaus įmonėse

Projekto tikslas – užtikrinti Lietuvos pramonės ir paslaugų sektoriaus įmonių administracinio personalo profesinių kompetencijų įgijimą ir tobulinimą.

Projekte siekiami rezultatai: 811 LPK įmonių vadovų, personalo specialistų ir darbuotojų kelia kvalifikacijas tobulindamiesi šiose srityse:

 • Kompiuterinio raštingumo įgūdžių, susijusių su tiesioginiu personalo darbu, tobulinimui skirti mokymai.
 • Profesinės užsienio kalbos (anglų, vokiečių) mokymai.
 • Specialiųjų socialinių ir vadovavimo įgūdžių, susijusių su vadovų ir specialistų tiesioginėmis funkcijomis, tobulinimui skirti mokymai.

Projekte dalyvauja 20 Lietuvos įmonių iš įvairių Lietuvos regionų.

Projekto pradžia: 2009 m. balandžio 1 d.

l ietuvos pramoninink konfederacija projekto vykdytojas1
Lietuvos pramonininkų konfederacija – projekto vykdytojas

Pramonės įmonių lyderių aukščiausio ir vidutinio lygio vadovų mokymai, siekiant padidinti didžiausią ekonominį potencialą turinčių įmonių bendradarbiavimą ir konkurencingumą tarptautiniame kontekste

Projekto tikslas - stiprinti Lietuvos pramonės įmonių konkurencingumą, tobulinant profesinę vadovų kvalifikaciją ir kompetencijas, kurios tiesiogiai siejasi jų atliekamu darbu, funkcijomis bei atsakomybe.

Projekte siekiami rezultatai:93 Lietuvos aukščiausio ir vidutinio lygmens įmonių vadovai kels profesines kvalifikacijas ir tobulins įgūdžius šiose srityse:

- Bendravimo kompetencijų ir socialinių gebėjimų ugdymas;

- Strateginio planavimo ir sisteminio valdymo kompetencijų ugdymas;

- Inovacijų vadybos gebėjimų tobulinimas;

- Įmonės krizių ir rizikos valdymo gebėjimų stiprinimas;

- Pardavimų ir prekybos gebėjimų ugdymas.

Projekto pradžia: 2009 m. balandžio 15 d.

l ietuvos pramoninink konfederacija projekto vykdytojas2
Lietuvos pramonininkų konfederacija – projekto vykdytojas

Inovacinių gebėjimų formavimas ir stiprinimas įmonėse, plėtojančiose inovacijas

Projekto tikslas – didinti gebėjimus plėtoti inovacijas, tobulinant įmonių vadovų ir darbuotojų kvalifikaciją.

Projekto metu gebėjimus ir profesines žinias padidins 69 devynių įmonių darbuotojai. Lietuvoje yra tik 24% inovatyvių įmonių, žema įmonių kuriama pridėtinė vertė. Mokymai padidins įmonių gebėjimus lanksčiai reaguoti į rinkos ir technologinius pokyčius kas visiškai atitinka Lisabonos strategijos prioritetą „Skatinti užimtumą ir investicijas į žmogiškąjį kapitalą“.

Projekto pradžia: 2009 m. balandžio 1 d.

pagrindinis projekto vykdytojas v lietuvos inovacij centras lpk projekto partneris
Pagrindinis projekto vykdytojas: VšĮ Lietuvos inovacijų centrasLPK – projekto partneris

Iniciatyvų inovacijoms versle įgalinimas (InPulsas)

Projekto tikslas - teikti įmonių plėtrai reikalingą verslo informaciją, padėti įmonėms rasti verslo ir technologinius partnerius Europoje bei skatinti tarptautinį ir inovatyvų verslą.

Projekte siekiami uždaviniai:

 • Sukurti palankią informacinę terpę, duodančią impuslą verslo ir mokslo bendruomenei vykdyti inovacinę veiklą;
 • Sukurti palankią žinių terpę, gerinančią verslo ir mokslo visuomenės, ypač jaunimo, kūrybinius gebėjimus inovacinei veiklai vykdyti;
 • Suteikti tikslinėms projekto grupėms kokybiškas konsultacines inovacijų paramos paslaugas, reikalingas pradedant ir plėtojant inovacinę veiklą.

Projekto pradžia: 2009 m. liepos mėn.

pagrindinis projekto vykdytojas v lietuvos inovacij centras lpk projekto partneris1
Pagrindinis projekto vykdytojas: VšĮ Lietuvos inovacijų centrasLPK – projekto partneris

Kooperacijos inovacijoms versle įgalinimas (InPulsas+)

Projekto tikslas- teikti įmonių plėtrai reikalingą verslo informaciją, padėti įmonėms rasti verslo ir technologinius partnerius Europoje bei skatinti tarptautinį ir inovatyvų verslą.

Projekte siekiami uždaviniai:

 • Sukurti paskatas inovacijų paramos paslaugų paklausos didėjimui;
 • Sukurti paskatas inovacijų partnerystės aktyvėjimui;
 • Užtikrinti adekvačių inovacijų paramos paslaugų kokybę ir prieinamumą plėtojant inovacijas.

Projektas tiesiogiai prisidės prie Aukštųjų technologijų plėtros 2007–2013 metų programos tikslo - padėti plėtoti Lietuvoje jau esamas aukštųjų technologijų gamybos kryptis, perspektyvias pasaulio mastu ir turinčias mokslinį potencialą, kuris įgalina gaminti produktus, konkurencingus pasaulio rinkoje , ir uždavinių, orientuotų į biotechnologijos, mechatronikos, lazerių technologijų, informacinių technologijų, nanotechnologijų ir elektronikos krypties mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų plėtojimą, įgyvendinimo.

Projekto pradžia: 2009 m. liepos mėn

l ietuvos pramoninink konfederacija projekto vykdytojas3
Lietuvos pramonininkų konfederacija – projekto vykdytojas

Baltijos jūros darbo rinkos tinklas

Projekto tikslas – sukurti partnerių tinklą, kuris atstovautų dalyvaujančių šalių darbo rinkas ir siektų darbo rinkos strategijų permainų per nuolatinį socialinių partnerių bei viešojo sektoriaus bendradarbiavimą.

Projekto veikla:

 • Siekdamas sukurti strategijas, idėjas bei politinius sprendimus bendriems iššūkiams įveikti, BSLN naudoja įvairių sričių ekspertų analizes;
 • Siekdamas nuolatinės Baltijos šalių darbo rinkos plėtros ir tobulėjimo, BSLN organizuoja forumus, kuriuose dalyvauja profsąjungos, darbdaviai, verslo organizacijos, politikai, nevyriausybinės organizacijos, o taip pat akademinės bei pilietinės bendruomenės atstovai.

Projekte dalyvauja 26 partneriai, atstovaujantys skirtingas profesines sritis: darbuotojai, darbdaviai bei viešojo sektoriaus atstovai, iš 9 Baltijos jūros regiono valstybių.

Projekto pradžia: 2008 m. spalio mėn.

slide86
LPK projektų 2007-2013 m. temų sąrašas
 • Verslumo skatinimo kampanijos vykdymas žiniasklaidos priemonių (TV, laikraštis, galimai radijo) pagalba;
 • Inovacijų monitoringo sistemos sukūrimas;
 • Įmonių veiklos tęstinumo užtikrinimas įskaitant ir verslo perdavimą (business transfere), iš verslo pasitraukiant pagrindiniams jų savininkams ir vadovams;
 • Verslo plėtra Įmonių socialinės atsakomybės (CSR) indekso sukūrimas;
 • Kokybės vadybos naujovių taikymas atrinktose LPK įmonėse;
 • LPK ir jai priklausančių asociacijų institucinių gebėjimų stiprinimas;
 • Darbo rinkos monitoringas;
 • Šalies ūkyje egzistuojančios darbo jėgos paklausos ir mokymo įstaigose formuojamos specialistų pasiūlos derinimas;
 • LPK jungiančių pramonės įmonių darbuotojų bendrųjų gebėjimų ugdymas ir kvalifikacijų kėlimas;
 • Pasiruošimas pirmininkavimui ESLPK institucinis stiprinimas.
 • Administracinio personalo profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimas Lietuvos pramonės ir paslaugų sektoriaus įmonėse;
 • Pramonės įmonių lyderių aukščiausio ir vidutinio lygio vadovų mokymai, siekiant padidinti didžiausią ekonominį potencialą turinčių įmonių bendradarbiavimą ir konkurencingumą tarptautiniame kontekste;
 • Inovacinių gebėjimų formavimas ir stiprinimas įmonėse, plėtojančiose inovacijas;
 • Iniciatyvų inovacijoms versle įgalinimas;
 • Kooperacijos inovacijoms versle įgalinimas.
 • Baltijos jūros darbo rinkos tinklas
prioritetai
Prioritetai
 • Investavimo aplinkos gerinimas
 • Mokestinės aplinkos tobulinimas
 • Priimtinų Energetinių resursų šaltinių plėtra
 • Eksporto skatinimas
 • Lankstūs Darbo santykiai
 • Į darbo rinkos poreikius orientuoto kokybiško aukštojo mokslo skatinimas
 • Intelektinio kapitalo ugdymas,
 • Mokslo ir pramonė ryšių gilinimas
 • Atsakingos požiūrio į aplinką, gamtą ir žmogų laikymasis
slide88
Misija

Didinti verslo atstovavimo pridėtinę vertę, efektyviai panaudojant laiko, finansinius ir žmogiškuosius išteklius

ad