Keskkonnaharidusprojekt ÖKOKRATT - PowerPoint PPT Presentation

keskkonnaharidusprojekt kokratt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Keskkonnaharidusprojekt ÖKOKRATT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Keskkonnaharidusprojekt ÖKOKRATT

play fullscreen
1 / 10
Keskkonnaharidusprojekt ÖKOKRATT
330 Views
Download Presentation
salene
Download Presentation

Keskkonnaharidusprojekt ÖKOKRATT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Keskkonnaharidusprojekt ÖKOKRATT Idee Eestimaa elanike, eelkõige laste keskkonnateadlikkuse tõstmine ja säästva eluviisi propageerimine. Teades oma kodukoha keskkonnaalast olukorda, oskame hoida kogu Eestimaad.

  2. Mõte ja eesmärk • Selgitada säästva eluviisi põhimõtteid • Tuua välja seosed, mida tekitab inimtegevus keskkonnale (põhjused ja tagajärjed- kõik on kõigega seoses) • Laiendada tegevust lisaks Harju maakonna omavalitsustele teistessegi Eesti omavalitsustesse • Leida mõttekaaslasi ja toetajaid keskkonnaharidusprojektile Ökokratt

  3. Logo ja tunnuslause • Ökokratt on tegutsenud edukalt aastast 1999. samanimelisena • Alates 2000. aastast on ökokrati tunnuslause VALGUSTA END! ning logoks on elektripirn, mille sees on kuusepuu • Logo ning tunnuslause leiti konkursi tulemusena, milles osalesid Kolga ja Kuusalu Keskkoolide õpilased. Logo ja tunnuslause autor on Marko Maisto Kolgast (8. kl 2000.a.) • Elektripirn sümboliseerib meie habrast loodust, mis meid ümbritseb ning kaitseb. Pirnis olev kuusepuu on see, mis sümboliseerib kõike elavat • Tunnuslause valgusta end tähendab, et inimesed peavad rohkem teadma meie looduse säästmise võimalustest ning teadvustama hetkeolukorra.

  4. Seni tehtud Tegevus osalejate arv projektis • 1999 - jäätmed ja jäätmekäitlus 1600 last (1700 kokku) • 2000 - vesi ja veemajandus 1600 last (1800 kokku) • 2001 - õhk ja energia 1600 last (1800 kokku) • 2002 - kevad - legendid ja pärimused 1600 last (1900 kokku) • 2002 - sügis - ohtlikud jäätmed 1600 last (2200 kokku) • 2003 - muld ja geoloogia 1600 last (2300 kokku) • 2003 - kevad - jäätmete sorteerimine 2200 last (1-7 kl) Harjumaa, Tallinna Prügila AS Puhta Prügi Pidu 15.mail Harjumaalt osales viiest omavalitsusest 11 kooli

  5. Suuremad projektid lisaks • Energiasäästumäng internetis - rahastaja Eesti Energia AS Interneti flashmängu saab mängida www.okokratt.ee ning varsti Eesti Energia kodulehel. • Keskkonnatelgi korraldamine Grillfestil 20.-23. juuni Pärnu Rannapargis - rahastaja SA KIK + erasektor • Osalemine Happy (www.happy.ee) tuuril keskkonnaosaga 2003. aastal - rahastaja SA KIK + erasektor • 03. oktoobril õpetajatepäeva tantsuõhtu Kuusalu Rahvamajas – rahastaja MTÜ Ökokratt + erasektor • Rahvusvaheline ürituste- ja meelelahutusteenuste mess FunFair 2003 10.–11. oktoobril Eesti Näituste messikeskuses, (www.funfair.ee) Rohelise sektori osalemine ja korraldamine - rahastaja erasektor

  6. Koostööpartnerid 2003 - 2004 • Tallinna Prügila AS • Väätsa Prügila AS • Clenaway Tallinn AS • Vaania AS • EMEX AS • MTÜ EMI- ECO • Eesti Üliõpilaste Keskkonnakitse Ühing Sorex • ELKS Tallinna osakond • OÜ Hendrikson & KO • OÜ Captol (E- Compost) • teatrinäitlejad Toomas Tross ja Haide Männamaa (klounid Piip ja Tuut) • MTÜ Eesti Keskkonnainstituut • TELE 2 • Rotosplast AS • AS Latfood (TAFFEL) • MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts • MTÜ Happy

  7. Tulemused • Projektist saadav tulu on investeering haridusse ja haritusse. Mida teadlikumaks saavad inimesed, seda puhtamaks muutub keskkond • Meie praktika näitab, et läbi laste on võimalik täiskasvanuid mõjutada keskkonnasõbralikemaks, sest selline on olnud tagasiside lastevanematelt, poliitikutelt, õpetajatelt • Ilmselt on ema- isa, vanaema- vanaisa või tädi- onu reaktsioon hoopis teistsugune, kui pisike maailmakodanik annab teada, et nii küll teha ei tohi ja seda tehakse hoopis teisiti. • Igale täiskasvanule jääb päris pikaks ajaks meelde märkus, mille ta sai oma kallilt võsukeselt • Tulemus on oluliselt parem kui ühe inspektori või ametimehe moraaliloeng või trahv

  8. Projekti läbiviimisel kohapeal soovime • Sünergiate liitmise võimalust • Projekti kajastamist kohalikes uudistes, linna/vallalehes • Omavalitsuste ametnike ja spetsialistide suunamisel projekti läbiviimise edu • Kontaktisikut igast haridusasutusest (nimi ja kontaktandmed), kellega saab ühendust pidada meie projektijuht • Vähemalt ühe ürituse korraldada täiskasvanutele (tantsuõhtu) • Projekti lõppedes osalejate rahulolu tulemustega

  9. Tulevikuplaanid • Arendada välja koostöös Eesti ja välispartneritega keskkonnateadlikkuse täiendõppe süsteem haridusasutuste (koolid-lasteaiad) ja omavalitsuste töötajatele • Viia läbi noortele arusaadavas keeles keskkonnateadlikkuse ürituste sari (nädal) koos õpetajate, kasvatajate, omavalitsuse ametnike ja ettevõtjatega • Anda võimalus noortele enda arendamiseks koolivälisel ajal(keskkonnahariduskeskus, keskkonnahariduse portaal, ökolaager, koostööprojektid Eesti ja teiste riikide noortega jt. analoogsete organisatsioonidega.)

  10. MTÜ Ökokratt kontakt Priit Adler e-post: priit@okokratt.ee GSM 051 32 149 Viive Abel e-post: viive@okokratt.ee veebileht : www.okokratt.ee Postiaadress: Saluvälja 3, Kuusalu küla, 74601 Harjumaa.