blogs l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Blogs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Blogs

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Blogs - PowerPoint PPT Presentation


 • 475 Views
 • Uploaded on

Blogs. El nou mitjà de comunicació en línia . Enric Gil i Garcia Universitat Autònoma de Barcelona, 17 de març de 2007. El blog: definició. Un blog (o weblog o bloc) és una pàgina web formada per un conjunt d’entrades ordenades per data, amb la més nova a la part superior de la pàgina.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Blogs


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
blogs

Blogs

El nou mitjà de comunicació en línia

Enric Gil i Garcia

Universitat Autònoma de Barcelona, 17 de març de 2007

el blog definici
El blog: definició
 • Un blog (o weblog o bloc) és una pàgina web formada per un conjunt d’entrades ordenades per data, amb la més nova a la part superior de la pàgina.
 • La unitat mínima és el post, entrada, apunt o anotació.
 • L’ordenació cronològica és essencial.
 • Permet interacció a través dels comentaris.
 • El contingut pot ser textual o multimèdia (imatges, vídeos, gràfics).

Taller de blogs 2007

el blog hist ria del terme
El blog: història del terme
 • Jorn Barger va utilitzar per primera vegada el terme weblog (1997), fent al·lusió als diaris electrònics que permetien abocar a la xarxa amb regularitat textos breus ordenats cronològicament:

A weblog [...] is a webpage where a weblogger (sometimes called a blogger, or a pre-surfer) 'logs' all the other webpages that finds interesting. (Jorn Barger)

 • Un blog combina registre i navegació.
 • En anglès ha fet fortuna el terme blog. En català, tot i que el TERMCAT recomana bloc, s’utilitza indistintament aquest terme i blog (en principi, hom parlava també de quadern de bitàcola o bitàcola i de diari interactiu personal). En castellà, s’usa blog i bitácora.

Taller de blogs 2007

trets essencials
Trets essencials

En la presentació:

 • Estructuració de continguts en apunts aportats per l’autor del blog i pels seus lectors.
 • Ordenació cronològica inversa de publicació (prioritat pels continguts més recents).

Taller de blogs 2007

trets essencials5
Trets essencials

En el contingut:

 • Actualització freqüent i regular.
 • Acotació d’un àmbit temàtic.
 • Estil de redacció adaptat a la personalitat dels autors.

Taller de blogs 2007

trets essencials6
Trets essencials

En la navegació:

 • Ús d’hipervincles per recórrer el contingut intern del blog (arxius històrics).
 • Enllaços amb continguts externs de la xarxa (blogroll).

Taller de blogs 2007

trets essencials7
Trets essencials

En la interacció:

 • Eines de relació entre usuaris (accés a comentaris).
 • Interacció amb usuaris d’altres blogs (blogroll, retroenllaços, sindicació de continguts).

Taller de blogs 2007

trets essencials8
Trets essencials

En la gestió:

 • Iniciativa oberta i accessible per a qualsevol usuari de la xarxa.
 • Accés des de qualsevol punt de connexió i amb qualsevol tipus de navegador.
 • Facilitat i immediatesa de publicació.
 • Despeses mínimes de manteniment.

Font: Bruguera, E. (2006): Els blocs. Barcelona: UOC.

Taller de blogs 2007

el blog tipus
El blog: tipus
 • Segons Rebecca Blood, una de les estudioses del fenomen, hi ha fonamentalment dos tipus pel que fa a l’estructura:

Estil de filtre (filter-style): format per enllaços a diferents llocs web filtrats per l’autor (blogger). És una prenavegació de la xarxa.

Estil lliure (free-style): no es basa tant en els enllaços que apunten a l’exterior, sinó en el món de l’autor. Adopten generalment la forma de diari.

Taller de blogs 2007

el blog estructura
El blog: estructura
 • En un blog podem distingir una sèrie de parts:
 • Capçalera
 • Posts o entrades
 • Calendari
 • Arxius històrics
 • Enllaços (blogroll)
 • Accés a RSS
 • Categories
 • Widgets
 • Accés a comentaris
 • Altres

Taller de blogs 2007

el post estructura
El post: estructura
 • L’entrada, anotació, apunt o post, part mínima de significat, posseeix una estructura recurrent:

Enllaç permanent (permalink)

Marcador de data

Categoria

Cos del post

Indicador de comentaris

Indicador de trackbacks

Taller de blogs 2007

sistemes de publicaci cms
Sistemes de publicació (CMS)
 • En els blogs l’autor és escriptor i editor alhora: només necessita un programari adient. Pot escollir entre instal·lar el programa en el servidor propi o bé obrir un compte en un servidor centralitzat.

Taller de blogs 2007

avantatges dels cms
Avantatges dels CMS
 • Permet l’accés a un servidor.
 • Soluciona els problemes amb el llenguatge HTML.
 • Resol les dificultats del disseny gràfic, a través de les plantilles predefinides.

Taller de blogs 2007

sindicaci de continguts
Sindicació de continguts
 • Es pot accedir als continguts dels blogs mitjançant subscripció.
 • La subscripció ens la faciliten uns programes anomenats lectors de fonts RSS.
 • RSS (Really Simple Sindication): format d’arxiu utilitzat per distribuir continguts a través de la sindicació.

Taller de blogs 2007

directoris de blogs
Directoris de blogs
 • Quan actualitzem un blog, podem avisar perquè aparegui en els directoris de blogs, a través del ping.

Taller de blogs 2007

cercadors de blogs
Cercadors de blogs
 • Llocs web especialitzats en la indexació i la cerca de blogs. Normalment també són directoris.

Taller de blogs 2007

mesuradors de tr fic
Mesuradors de tràfic
 • Llocs web que s’especialitzen en classificar els blogs per la seva rellevància.

Taller de blogs 2007

blogs segons el mitj
Blogs segons el mitjà
 • Blogs de text
 • Fotologs
 • Audioblogs (podcast)
 • Videoblogs (videopodcast)
 • Moblogs

Taller de blogs 2007

blogs de text
Blogs de text
 • Es basen en la publicació i intercanvi dels apunts textuals. Són encara els majoritaris.
 • Permeten l’autopublicació de textos literaris.

Taller de blogs 2007

fotologs
Fotologs
 • La informació es basa en fotografies i imatges digitals.
 • És un vehicle de creació artística o de presentació de la identitat.

Taller de blogs 2007

audioblogs
Audioblogs
 • Funcionen a través de podcasts, arxius de so distribuïts a través de sindicació RSS.
 • Poden ser enregistrats directament pels usuaris o es poden intercanviar entre ells.

Taller de blogs 2007

videoblogs
Videoblogs
 • Funcionen a través de posts en els quals s’incorporen imatges en moviment.
 • Es nodreixen dels videos de YouTube, Google Video, Yahoo! Video o MSN Video.
 • Poden ser enregistrats pels usuaris o bé ser intercanviats entre ells.

Taller de blogs 2007

moblogs
Moblogs
 • Servei de publicació de blogs per mitjà d’equips mòbils (PDA o telèfon mòbil).
 • Des de la perspectiva del lector, blogs que es poden consultar a través de dispositius mòbils.

Taller de blogs 2007

blogs segons el contingut
Blogs segons el contingut
 • Miscel·lanis (contingut variat)
 • Tecnològics
 • Diaris íntims (molt sovint d’adolescents)
 • Literaris
 • Polítics
 • Periodístics
 • Edublogs
 • Altres

Taller de blogs 2007

perspectives sobre els blogs
Perspectives sobre els blogs
 • Mitjà de comunicació en línia.
 • Gènere discursiu, a mig camí entre el web personal i el fòrum asincrònic (Herring).
 • Forma de periodisme, aliè als mitjans tradicionals (warblogs).
 • Forma de presentar la identitat.
 • Creador de sociabilitat: el blogroll tendeix a vincular els blogs (blogosfera) i els comentaris fomenten la discussió.
 • Eina per a l’ensenyament i l’aprenentatge.

Taller de blogs 2007

ensenyar amb blogs per qu
Ensenyar amb blogs: per què?

Los weblogs son una herramienta de gran utilidad para su uso en Educación, ya que suponen un sistema fácil y sin apenas coste para la publicación periódica en internet. Algunos profesores se han visto atraídos por el formato y han aprovechado la publicación de weblogs para desempeñar su docencia. De esta manera se ha dado lugar a un nuevo género que ya se conoce como Edublog y define a los weblogs educativos.

Tíscar Lara, professora de Periodisme (Univ. Carlos III, Madrid)

Taller de blogs 2007

bloc de filosofia
Bloc de Filosofia
 • Bitàcola creada l’agost de 2004 per als alumnes de 2n de Batxillerat de l’assignatura de Filosofia:

El projecte que comença avui és merament educatiu i se centra en la matèria de Filosofia de Batxillerat, amb especial èmfasi en la història de la filosofia, des dels inicis amb Tales de Milet fins a l'actualitat. Entrarà en funcionament de forma oficial amb l'inici del curs i cadascuna de les entrades serà com una petita lliçó de filosofia des de l'àgora global. De fet, treballo com a professor de Filosofia -i altres matèries humanístiques- en el Col·legi Sant Andreu de Badalona i des de fa uns anys intento que els meus alumnes aprenguin a filosofar sense desconnectar-se del seu món. Aquesta és la raó per la qual vull que utilitzin Internet com una eina privilegiada, no només per a la recerca d'informació, sinó també per a la reflexió.

Taller de blogs 2007

bloc de filosofia28
Bloc de Filosofia
 • Es divideix en un seguit de categories per a les diferents entrades:

1. Textos: comentari de fragments de filòsofs

2. Apunts: ampliació dels continguts

3. Llibres: informació sobre assaigs filosòfics

4. Notícies: notícies d’actualitat sobre filosofia

5. Discussió: debats sobre temes tractats a l’aula

6. Imatges: imatges de filòsofs

Taller de blogs 2007

aplicacions did ctiques
Aplicacions didàctiques
 • Seguiment d’un període lectiu: els posts, ordenats cronològicament, marquen una seqüència. De fet, el Tauler està organitzat per entrades en el temps.
 • Interacció entre estudiants o entre l’estudiant i el professor.
 • Ús d’eines multimèdia (clips de vídeo, podcasts…).

Taller de blogs 2007

aplicacions did ctiques30
Aplicacions didàctiques
 • Plataforma de treball per als alumnes de doctorat.
 • Seguiment de treballs de recerca, TFC o tesis doctorals (el desenvolupament a nivell cronològic permet comprovar-ne l’evolució).
 • Gestió de projectes i difusió de resultats de la recerca.
 • Publicació de notícies i referències.

Taller de blogs 2007

bibliografia i webgrafia
Bibliografia i webgrafia

Blood, R. (2002): The Weblog Handbook: Practical Advice on Creating and Maintaining Your Blog. Perseus Publishing.

Àmbit català:

 • Bruguera, E. (2006): Els blocs. Col·lecció “Vull saber”, núm. 35. Barcelona: UOC.
 • Gil, E. (2005). Blogosfera: les bitàcoles i l'audiència [treball de doctorat en línia]. UOC.
 • Molist, M. (2006): “La blocosfera catalana”. A Coneixement i Societat, 10, maig 2006.

Taller de blogs 2007

bibliografia i webgrafia32
Bibliografia i webgrafia

Àmbit espanyol:

 • Cerezo, J.M. (dir.) (2006): La blogosfera hispana: pioneros de la cultura digital. Madrid: Fundación France Telecom España.
 • Orihuela, J.L. (2006): La revolución de los blogs. Madrid: La Esfera de los Libros.

Taller de blogs 2007

blogs33

Blogs

http://enricgil.files.wordpress.com/2007/03/blogs.pps

Enric Gil i Garcia (egil@uoc.edu)

Blog: http://enricgil.wordpress.com

UAB, 17 de març de 2007