slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
One-stop shops i Europa Samordningen av sociala och arbetsmarknadspolitiska åtgärder PowerPoint Presentation
Download Presentation
One-stop shops i Europa Samordningen av sociala och arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

One-stop shops i Europa Samordningen av sociala och arbetsmarknadspolitiska åtgärder - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

One-stop shops i Europa Samordningen av sociala och arbetsmarknadspolitiska åtgärder Renate Minas, Docent, forskare, Institutet för Framtidsstudier. Samordningen av sociala och arbetsmarknads-politiska åtgärder. Gemensamma ingångar: varför finns de och vad är det

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

One-stop shops i Europa Samordningen av sociala och arbetsmarknadspolitiska åtgärder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
One-stop shops i Europa

Samordningen av sociala och arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Renate Minas,

Docent, forskare,

Institutet för Framtidsstudier

samordningen av sociala och arbetsmarknads politiska tg rder
Samordningen av sociala och arbetsmarknads-politiska åtgärder
 • Gemensamma ingångar: varför finns de och vad är det
 • Sex varianter av gemensamma ingångar: en typologi
 • Vad kan Sverige lära sig av dessa erfarenheter?
gemensamma ing ngar varf r finns de och vad r det
Gemensamma ingångar: varför finns de och vad är det
 • Stora grupper av människor står utanför arbetsmarknaden, orsakerna är olika problem, ofta flera samtidigt
 • Omfattande stöd behövs i form av ekonomiska resurser, individanpassade vägar till sysselsättning eller utbildning, socialt stöd och andra åtgärder som kan leda till ökad social delaktighet och anställningsbarhet
 • Betyder i regel kontakt med flera olika myndigheter och andra aktörer, svårigheter att samordna dessa system
 • Etablering av gemensamma ingångar: stödåtgärder ska tillhandahållas på ett enda ställe, med få handläggare involverade
varf r gemensamma ing ngar
Varför gemensamma ingångar?

Två huvudargument:

Trenden mot ökad samordning är ett resultat av välfärdsstaters specialiserade strukturer något som leder till ett växande behov av samordning (förbättrad organisation)

Intensivare samordning av arbetsmarknads- och sociala tjänster förbättrar de arbetslösas anställningsbarhet

vad handlar samordning om
Vad handlar samordning om?
 • Samordning av olika bidragssystem (socialförsäkring, arbetslöshetsersättning, socialbidrag)
 • Samordning av olika tjänster (socialt stöd, aktivering, hälsorelaterat stöd)
 • Samordning av olika organisationer
 • Blandning av de tre ovanstående
 • Samordning i termer av riskgrupper
ett arbetsmarknadsperspektiv
Ett arbetsmarknadsperspektiv
 • Del av ett större reformpaket
 • Sammanläggning av tidigare separata klientkategorier
  • På olika sätt, gränser till tidigare separata bidragsarrangemang suddas ut, nya riskgrupper bildas
  • Utvidgad krets av personer som ska aktiveras (Da, St, Ty)
  • Samordning av aktiva och passiva AMP (delvis No, St, Ty), starka inslag av privata aktörer (Da, Ne, St)
  • Work–first orientering tydligast i den smala varianten
vad kan sverige l ra sig av dessa erfarenheter
Vad kan Sverige lära sig av dessa erfarenheter?
 • Är en gemensam ingång i Sverige önskvärd?
 • Hur ser förutsättningarna för en gemensam ingång ut i Sverige?
vad kan sverige l ra sig av dessa erfarenheter1
Vad kan Sverige lära sig av dessa erfarenheter?
 • Är en gemensam ingång i Sverige önskvärd?
 • Samverkan har varit på agendan i många år
 • Personer med långvarigt behov av offentlig försörjning har särskilt behov av samverkan
 • Var fjärde vuxen uppger att man har två eller flera välfärdsproblem (Social Rapport 2010)
 • Hur ser förutsättningarna ut i Sverige för en gemensam ingång?
 • Trend mot centralisering: ombildning av statliga myndigheter, återförandet av ansvar för arbetsmarknadspolitiken till central nivå, minskat kommunalt inflytande
 • Olika intresse för en gemensam ingång
 • Möjlig struktur?
 • Samordningsförbunden, formaliserat samverkan mellan FK, Arbetsförmedling, kommuner och landsting
 • Politiskt ställningstagande