slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Källor: SCB, Tillväxtanalys, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Jones Lang LaSalle

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Källor: SCB, Tillväxtanalys, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Jones Lang LaSalle - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs eller ladda ner MalmöLäget årsrapport på vår hemsida, vilken innehåller fakta inom en rad områden (svensk resp. engelsk version) . Våren 2012

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Källor: SCB, Tillväxtanalys, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Jones Lang LaSalle' - salaam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Alla grafer avser Malmö
 • Presentationen utkommer vår & höst
 • Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida
 • Läs eller ladda ner MalmöLäget årsrapport på vår hemsida, vilken innehåller fakta inom en rad områden (svensk resp. engelsk version)

Våren 2012

Näringslivskontoret, Malmö stad

www.malmobusiness.com

Källor: SCB,Tillväxtanalys, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Jones Lang LaSalle

Analyserna har delvis tagits fram i samverkan med följande avdelningar i Malmö stad: Avdelningen för samhällsplanering, Avdelningen för integration och arbetsmarknad, samt Malmö Turism

slide2
MalmöLäget – våren 2012
 • Över 1.2 miljoner gästnätter gjordes på Malmös hotell - vilket volymmässigt gjorde 2011 till ett rekordår
 • 1 218 827 gästnätter gjordes på hotellen, en ökning med 6% (+ 68 876 st) jämfört med 2010
 • Svenska besökare stod för 73% av hotellövernattningarna och internationella besökare för 27%
 • I genomsnitt var 61% av hotellrummen uthyrda (jmf. 63% 2010)
 • Logiintäkten för ett sålt hotellrum låg i snitt på 867 kr (jmf. 858 kr 2010)

Gästnatt = varje övernattande gäst

slide3
MalmöLäget – våren 2012

SEK

 • Malmö är den av storstäderna som klarat den ekonomiska nedgången bäst. Under Q4 2011 låg Prime Rent på 2 050 SEK/kvm/år, dvs samma som motsvarande period fg år. Dock finns det indikationer på en topphyra runt 2 300 SEK/kvm/år för nya kontrakt som tecknas. Vakansgraden för kontorsytor har sjunkit något och uppskattas till 6,3%
 • Ett par större fastighetsaffärer har genomförts under årets första månader. PEAB Annehem har sålt första etappen av Point Hyllie till brittiske kapitalförvaltaren Schroders nordiska fond. Fastighets AB Balder har köpt Rosen 9, Lilla Torg av norska Kristiana med Marriott Renaissance och TGI Friday’s
 • Några större omflyttningar är på gång inom Malmö under året. Kronofogdemyndigheten flyttar till Västra Hamnen, till Diligentias bygge Masthusen i slutet av 2013. Telenor flyttar in i det redan befintliga Glashuset hos Diligentia. Proffice flyttar till Universitetsholmen, till Skanskas nybygge Bassängkajen II under hösten
slide4
MalmöLäget – våren 2012
 • Under 2011 har ca 1 176 bostäder påbörjats jämfört med ca 1 679 under 2010
 • Under andra halvåret 2011 påbörjades ca 420 bostäder (379 flerbostadshus), jämfört med ca 650 bostäder under samma period 2010
 • Det finns 16 anmälda detaljplaner med bostadsändamål, samt 12 detaljplaner som vunnit laga kraft under 2011. Dessa avser totalt 2 467 lägenheter och 19 småhus
 • Beviljade bygglov för 2011 är 130, vilket innebär 1 617 lägenheter och 205 småhus. Både antalet bostäder i beslutade bygglov och i beslutade kontrollplaner har minskat jämfört med tidigare kvartal 2011

Flerbostadshus = hus med minst 3 separata lägenheter. Uppåt är antalet obegränsat.

slide5
MalmöLäget – våren 2012
 • Efter en liten nedgång under år 2009, visar 2011 liksom 2010 på en viss uppgång
 • 149 825 anställda i Malmö i november 2011 (+1,6% mot nov 2010)
 • Förändringen det senaste året i riket var +2,1%, Skåne +1,4%, Stockholm +2,7% och Göteborg +2,6%
 • En ökning kan noteras i över hälften av branscherna under det senaste året. Störst ökning inom sociala öppenvårdsenheter, konsulttjänster, samt inom ’övriga konsumenttjänstföretag’. En stor minskning inom byggbranschen, men även inom förlagsbranschen, samt inom hälso- och sjukvård
 • Störst ökning visar kommunal sektor, samt utlandsägda företag

Bruten

skala

Antal anställda = dagbefolkning dvs. antal personer som är anställda i Malmö (exkl. ägare i enskilda firmor) som har arbetsinkomst på minst ett basbelopp/år eller är vikarie mer än 3 månader

slide6
MalmöLäget – våren 2012

%

 • Arbetsmarknaden i Skåne förbättrades efter hand 2010. Även under 2011 var efterfrågan på arbetskraft god. Ändå låg arbetslösheten kvar på en hög nivå och minskade endast svagt jämfört med året innan. Arbetskraften ökade genom befolkningsökning men även pga att personer överfördes från sjukförsäkringssystemet till att bli arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Under 2012 väntas en svag ökning av arbetslösheten
 • Andelen arbetslösa av arbetskraften, inskrivna på arbetsförmedlingen Q4 2011, var i Malmö 14,4%, Stockholm 6,8% och Göteborg 9,2%
 • Antalet arbetslösa Malmöbor inskrivna på Arbetsförmedlingen uppgick i december 2011 till 18 575, dvs 987 fler än för ett år sedan. 11 094 personer var öppet arbetslösa och 7 481 deltog i program med aktivitetsstöd
 • Arbetspendlingen från Malmö till Danmark tycks ha bromsats upp något till följd av den försämrade danska arbetsmarknaden, men är fortfarande av betydelse

Arbetslöshet = öppen arbetslöshet + program med aktivitetsstöd, i relation till andel av arbetskraften (16-64 år)

slide7
MalmöLäget – våren 2012
 • Antalet nyanmälda platser har ökat under flera kvartal efter finanskrisen, men under andra halvåret 2011 minskade utbudet igen
 • 6 644 nyanmälda platser Q4 2011 (vilket innebar -8% mot föregående kvartal och +7% mot Q4 2010)
 • Under 2011 har efterfrågan inom ’Kultur, nöje, fritid, annan serviceverksamhet’ökat markant. Telekom, samt ’transport och magasinering’ visar också en stor ökning
 • Efterfrågan inom offentlig verksamhet, samt transportmedelstillverkning minskade under 2011 jmf. med föregående år. Även inom området energi och miljö minskade efterfrågan
slide8
MalmöLäget – våren 2012
 • Ökningen av nystartade företag fortsätter. 801 nya företag under Q3 2011 (+15% mot fg kvartal och +29% mot Q3 2010)
 • 4,0 företag/1000 invånare (16-64 år) startades i Malmö under Q3. Jmf. Stockholm 4,9 och Göteborg 3,0 samt riket 2,9
 • Främst ökade antalet företag inom hotell och restaurang, följt av kommunikationsbranschen, samt av handel. Branscher som minskade var reklam och marknadsföring, samt finans och fastighetsverksamhet
 • Företagen som startade under Q3 sysselsatte 870 personer (ca 1,1 person/företag)
 • 65% av de nya företagen var enskilda firmor och 29% var aktiebolag. Antalet aktiebolag ökar

Gns. 2004-2006: 433

Nystartat företag = helt nystartat eller verksamhet har återupptagits efter minst två års vilande. Beräkningar baseras på EUs riktlinjer.

slide9
MalmöLäget – våren 2012
 • Antalet konkurser har ökat något under 2011, och ligger sedan finanskrisen på en förhöjd nivå
 • 96 konkurser registrerades under Q4 (+26% mot fg. kvartal och -8% mot Q4 2010). Under Q4 berördes 173 anställda
 • Aktiebolagen står för merparten av konkurserna, 80%. Andelen konkurser är störst i de små företagen (90%) dvs. företag utan anställda eller med 1-4 anställda
 • Konkurser förekommer inom flertalet branscher. En ökning kan noteras inom handel, samt inom hotell och restaurang
 • Antalet konkurser inom företagstjänster, grafisk industri, samt fastighetsbranschen har minskat
slide10
MalmöLäget – våren 2012
 • Stark ökning av investeringar under 2011. Det rullande genomsnittet ligger nu på den högsta nivån sedan mätperiodens start (Q1 2003). Efter finanskrisen drogs investeringarna ner på en låg nivå, men nu har investeringsnivån ökat markant
 • 280 mkr investerades under Q4 2011, vilket är en minskning med 8% mot Q4 2010 och en ökning med 71% mot Q4 2009
 • Investeringsnivån under 2011 var den högsta på mer än 10 år. Industriföretagen i Malmö investerade 953 mkr under året och de beräknar att investera lika mycket under 2012. Enligt prognosen planerar företagen framför allt att öka sina investeringar i maskiner och inventarier
 • För riket ökade investeringarna med 6% Q4 2011 jmf. samma period fg. år. Prognosen för 2012 för riket visar på en ökning i jämförelse med åren efter finanskrisen, men ännu är det ett avstånd till nivåerna under högkonjunkturen
 • Transportmedels- samt tillverkningsindustrin förväntas öka mest under 2012, medan den grafiska industrin, trävaru- samt stål- och metallindustrin förväntas minska investeringsvolymen

Industrin = SNI kod B+C dvs. ”utvinning av mineral” och ”tillverkning”

slide11
MalmöLäget – våren 2012
 • Omsättningen steg under många kvartal, t.o.m. Q3 2008 då nivån minskade. Under Q1 2010 började omsättningen öka igen och den är nu nästan tillbaka på samman höga nivå som före finanskrisen
 • 58,3 miljarder kronor i omsättning i Malmö Q3 2011
 • -10% mot föregående kvartal och +2% mot Q3 2010 (Q3 2009 mot Q3 2011 = +11%)
 • Branscher som visar en ökning mot förra året är t.ex. industrin, livsmedelsbranschen, konsultföretag, samt landtransportföretag
 • En minskning noterades inom t.ex. byggföretag, researrangörer och inom försäkringsbolag

Senaste kvartalet är preliminära siffror

ad