slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GİRİŞ PowerPoint Presentation
Download Presentation
GİRİŞ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 1

GİRİŞ - PowerPoint PPT Presentation


  • 242 Views
  • Uploaded on

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA ANTROPO-PLİKOMETRİK ÖLÇÜMLER İLE NUTRİSYONEL PARAMETRELERİN İLİŞKİSİ Öztürk Savaş, Kazancıoğlu Rümeyza Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul. GİRİŞ. Tablo 1 : Biyoşimik Veriler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

GİRİŞ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA ANTROPO-PLİKOMETRİK

ÖLÇÜMLER İLE NUTRİSYONEL PARAMETRELERİN İLİŞKİSİ

Öztürk Savaş, Kazancıoğlu RümeyzaHaseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ

Tablo 1:Biyoşimik Veriler

Kronik diyaliz tedavisi olan hastalarda beslenmenin önemi büyüktür. PD hastalarının beslenmelerinin gerek klinik, gerekse biyoşimik olarak değerlendirilmesi kimi zaman güç olabilmektedir. Klasik antropometrik ölçümler ile biyoşimik parametrelerin birlikte değerlendirilmesi akılcı ve pratik bir yaklaşım olarak görülmektedir. Burada PD hastalarında bu parametrelerinin ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

METOD

Hastanemizde kronik PD programında olan toplam 23 hasta çalışmaya alındı. Belirgin infeksiyonu, tiroid, surrenal, kalp hastalığı, mobilizasyonunu kısıtlayacak düzeyde nöromusküler hastalığı olan veya kaşeksisi bulunan hastalar dahil edilmedi. Hastaların çeşitli demografik ve antropo-plikometrik kriterleri (boy, ağırlık, deri kıvrım kalınlıkları, bel, kalça, boyun ve orta kol çevresi) saptandı. Deri kıvrım kalınlıkları da (triseps, biseps, suprailiak ve supskapular) vücudun non-dominant tarafında 'skinfold caliper' kullanılarak milimetrik olarak saptandı. Tüm ölçümler aynı araştırıcı tarafından gerçekleştirildi. Hastaların bu verileri, beslenme ve inflamasyonun ölçütü olarak sıklıkla kullandığımız biyoşimik parametreler (sedimantasyon, CRP, kolesterol, trigliserid, hemoglobin, ferritin) ile birlikte analiz edildi

Tablo 2:Antropo-plikometrik ölçümler

BULGULAR

Çalışmamızda ise serum albümin düzeyi; bu bahsedilen bilgiye uymayacak şekilde en sık kullanılan inflamasyon göstergeleri olan sedimantasyon, CRP ve ferritin ile herhangi bir korelasyon göstermemişti. Burada PD hastalarındaki serum albümin düzeyini etkileyen bir diğer önemli faktörün hastanın beslenmesi yanında diyalizat ile olan kayıplar olduğunun hatırlanmalıdır. Dolayısı ile PD hastalarında serum albümin düzeyinin esas belirleyicilerinin protein alım miktarı ve diyalizat ile olan kayıplar olduğu söylenebilir. Bu konuda diyalizat kayıplarının da ölçüldüğü ayrıntılı çalışmalar yapılabilir.Çalışmamızda ayrıca antropometrik ölçümler ile nutrisyonel parametreler (albümin, kolesterol) arasında anlamlı korelasyon saptanmıştır.

Hastaların (15 erkek, 8 kadın) yaş ortalaması; 45.8 (21–70), ortalama PD süresi; 12.2±8.3 ay idi. Hastaların biyoşimik tetkikleri Tablo 1’de, antropo-plikometrik ölçüm sonuçları ise Tablo 2’de sunulmuştur. Bu sonuçlar hastaların demografik özellikleri yanında, yukarıda bahsedilen biyoşimik parametreler ile birlikte değerlendirildiğinde anlamlı olarak şu sonuçlar elde edildi: Albümin; biseps, subskapular, suprailiak, triseps deri kıvrım kalınlığı ile orta kol ve umblikus çevresi ölçümü yanında diğer biyoşimik tetkiklerden sadece serum total kolesterol düzeyi ile anlamlı pozitif korelasyon gösterdi. Buna karşın sedimantasyon ve CRP düzeylerinin herhangi bir antropo-plikometrik ölçüm ile korelasyonu saptanamadı. Ferritin ise; bel, kalça, orta kol çevresi ve hastanın kilosu ile negatif anlamlı korelasyon gösterdi. Albümin, sedimantasyon, CRP ve ferritin arasında herhangi bir korelasyon saptanmadı.

SONUÇ

TARTIŞMA

İnflamatuvar göstergeleri yüksek dahi olsa, serum albümin düzeyi düşük olan PD hastalarında alım azlığı veya peritoneal kayıpların araştırılması düşünülmelidir. Antropo-plikometrik ölçümler PD hastalarında beslenmenin değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.

Bilindiği üzere serum albümin düzeyi, PD hastalarında beslenmenin değerlendirilmesinde önemli bir parametre olarak kullanılmaktadır. Ancak serum albümini özellikle inflamatuvar durumların varlığında negatif akut faz reaktanı olarak davranmakta ve düzeyi düşebilmektedir.