kvalitetsindikatorer kpi er m leparametre n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kvalitetsindikatorer (KPI’er, måleparametre) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kvalitetsindikatorer (KPI’er, måleparametre)

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Kvalitetsindikatorer (KPI’er, måleparametre) - PowerPoint PPT Presentation

sakura
150 Views
Download Presentation

Kvalitetsindikatorer (KPI’er, måleparametre)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kvalitetsindikatorer(KPI’er, måleparametre) TQM Partner AS TQM Partner AS

 2. Leveranse / Resultat Aktiviteter / ressurser Krav Måling Prosessansvarlige Styring Prosessbasert kvalitetsstyring (Prosessmodellen – ISO 9001:2008) TQM Enterprise er basert på gjennomgripende prosessansvar og samhandling mellom modulene. Forstyrrelser (Prosessfeil / ”fiskebein”)

 3. Fiskebeinprinsippet: Prosessfeil som påvirker resultatet Bakenforliggende årsaker  Dårlig opplæring Brudd på instruks Hovedårsaker:  Prosedyrefeil Feil i produktkontroll Produktfeil Prosessen / verdikjeden VIRKNING  Hovedårsak:  Feil temperatur Bakenforliggende årsaker  Strømbrudd

 4. Forståelsen av årsak og virkning • Virkningsgraden av prosessfeil kan ha ulike og / eller bakenforliggende årsakssammenhenger. • Forsøk å fastslå hvilke årsakeren virkning KAN ha. • Identifiseres som Kvalitetsindikatorer. • Eksempler på Virkninger (i sin enkleste form) • Tilløp, personskader, Miljø (utslipp) og Kvalitet (produkt og / eller tjenester) • Eksempel på Årsaker (i sin enkleste form) • Menneskelig feil, svikt • Utstyrsfeil, svikt • Mao: En virkning har alltid minst ên årsak. TQM Partner AS

 5. Hendelsestype: Tilløp (nestenulykke) • Årsak: Fallende istapper • Vi forutsetter at istappene IKKE traff personer eller gjenstander • Virkning: Ingen • Tilløp har en tendens til å ”skjule” potensielle ”mordere”. • Mulig virkning: (HACCP/ Risikovurdering): Død.

 6. Hendelsestype: Avvik (Ulykke inntruffet) • Årsak: Fallende istapper (isblokk) Fikk isblokk i hodet En 25 år gammel mann er sendt på sykehus med alvorlige skader. Tirsdag ettermiddag gikk det et stygt takras på Frogner i Oslo. • Vi fikk melding klokken 12.15 om at det hadde gått et ras fra taket på Frognerveien 9 i Oslo. Dette raset traff en 25 år gammel mann i hodet, sier operasjonsleder Thor Gulbrandsen til Nettavisen. Kilde: Nettavisen: 16.03.2010 • Virkning: Alvorlig skade • Mulig virkning: (HACCP/ Risikovurdering): Død.

 7. Hendelsestype: Avvik (Ulykke inntruffet) • Årsak: Selvantenning • Bakenforliggende årsak(er): Prosedyrefeil Avvik forårsaket Vest Tank -eksplosjon Den voldsomme tank-eksplosjonen på Sløvåg i Gulen skyldtes en selvantent glødebrann i luftfilteret til en av tankene. Avvik ved driften av Vest Tank førte til eksplosjonen, konkluderer DSB. Daglig leder ----- har nå status som mistenkt. Kilde: Teknisk ukeblad 31.10.2007 • Virkning: Alvorlig miljøutslipp, Helseplager • Mulig virkning: (HACCP/ Risikovurdering): Død.

 8. Anbefalt fremgangsmåte og metode • Start på øverste nivå. ”Corporate” • Hvilke måleindikatorer (kvalitetsindikatorer) ønskes på øverste nivå? (Evt på tvers av selskaper) • Dette bør ledelsen gi svar på. • Start enkelt. Årsak • Menneskelig feil, svikt • Utstyrsfeil, svikt Virkning • Tilløp • Personskader • Kvalitet TQM Partner AS

 9. Start på øverste nivå. • Hvilke måleindikatorer (kvalitetsindikatorer) ønskes? Årsaker • Menneskelig feil, svikt • Utstyrsfeil, svikt Virkninger • Tilløp • Personskader • Kvalitet Annet (hvis ønskelig) • Tid på døgnet TQM Partner AS

 10. Anbefalt fremgangsmåte og metode • Prosessrelaterte indikatorer - Hovedprosesser • Hva skal f eks måles i hovedprosess ”Produksjon”? • Informer hver prosesseier om årsak og virkning. • Hver prosesseier velger relevante kvalitetsindikatorer. • Indikatorer på et høyere nivå, behøver IKKE defineres på nytt. Årsak • Nedetid • Strømbrudd • Spesifikasjonsfeil • Manglende opplæring Virkning • Produktfeil • Reklamasjon Annet (hvis ønskelig) • Kunder • Leverandører TQM Partner AS

 11. Årsak • Nedetid • Strømbrudd • For lav bemanning (HR) • Manglende opplæring Virkning • Produktfeil • Reklamasjon Annet (hvis ønskelig) • Kunder • Leverandører • Hver prosesseier velger relevante kvalitetsindikatorer. • I dette tilfellet velges parametre for ”Produksjon”. • Overordnet og tilgjengelig for hver delprosess. TQM Partner AS

 12. Anbefalt fremgangsmåte og metode • Prosessrelaterte indikatorer - Delprosesser • Hva skal f eks måles i delprosess ”Sveising”? • Informer hver delprosesseier om årsak og virkning. • Delprosesseier (i samarbeid med hovedprosesseier) velger relevante kvalitetsindikatorer. • Indikatorer på et høyere nivå, behøver IKKE defineres på nytt. Årsak • Manglende verneutstyr • Manglende opplæring • Manglende vedlikehold • Prosedyrefeil Virkning • Gnist i øyet • Sveiseblink • Brannskade • Gasslekkasje • Tilløp Eks annet (hvis ønskelig) • Kunder • Leverandører • Produkter TQM Partner AS

 13. Årsak • Manglende verneutstyr • Manglende opplæring • Manglende vedlikehold • Prosedyrefeil Virkning • Gnist i øyet • Sveiseblink • Brannskade • Gasslekkasje Eks annet (hvis ønskelig) • Kunder • Leverandører • Produkter Prosessrelaterte indikatorer - Delprosesser • Hva skal f eks måles i underområde ”Sveising”? • Drives frem via hovedprosesseier TQM Partner AS

 14. Toppnivå (”CORPORATE” parametre). På tvers av steder Toppnivå for STED (pr skjermbilde) Prosessrelaterte kvalitetsindikatorer (hovedprosesser) Eksempel på ”fullskala” Indikator struktur på alle nivåer: • Corporate • STED • Hovedprosess • Delprosess Prosessrelaterte kvalitetsindikatorer (delprosesser) TQM Partner AS

 15. Vanlig hierarkisk struktur Mulighet for å lage egen struktur for en spesiell hendelsestype. Eks ”Skademelding” Bruk dette valget TQM Partner AS

 16. Enorme (og ubegrensede) muligheter for søk på kvalitetsindikatorer. NB! Også tiltak! (se arkfane). Velg aktuelt prosessnivå, og kombiner dette med kvalitetsindikatorer.

 17. Enorme (og ubegrensede) muligheter for statistiske uttrekk. Velg aktuelt prosessnivå, og kombiner dette med kvalitetsindikatorer

 18. The End TQM Partner AS