budovanie n rodnej infra trukt ry pre priestorov inform cie v sr v zie realita n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Budovanie národnej infraštruktúry pre priestorové informácie v SR - vízie, realita

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Budovanie národnej infraštruktúry pre priestorové informácie v SR - vízie, realita - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Budovanie národnej infraštruktúry pre priestorové informácie v SR - vízie, realita. Ing. Jaroslav Piroh, PhD. Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica. Miesto úvodu. Miesto úvodu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Budovanie národnej infraštruktúry pre priestorové informácie v SR - vízie, realita' - sakura


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
budovanie n rodnej infra trukt ry pre priestorov inform cie v sr v zie realita

Budovanie národnej infraštruktúry pre priestorové informácie v SR-vízie, realita

Ing. Jaroslav Piroh, PhD.

Slovenská agentúra životného prostredia

Banská Bystrica

miesto vodu1
Miesto úvodu

.... „Vystúpenie na tému Budovanie národnej infraštruktúry pre priestorové informácie v SR - vízie a realita“

je venované najširším súvislostiam environmentálnej informatiky ...

pre o teda nipi
Prečo teda NIPI ?
 • Národná infraštruktúra priestorových informácií je o efektívnom využívaní informácií o území
  • efektívny zber informácií a ich aktualizácia, koordinácia (subjekty ktoré zber vykonávajú, duplicita)
  • jednotná forma záznamu (štruktúra záznamu o objektoch, vlastnosti objektov, ich hodnoty)
pre o teda nipi1
Prečo teda NIPI ?
 • Národná infraštruktúra priestorových informácií je o efektívnom využívaní informácií o území
  • efektívny zber informácií a ich aktualizácia, koordinácia (subjekty ktoré zber vykonávajú, duplicita)
  • jednotná forma záznamu (štruktúra záznamu o objektoch, vlastnosti objektov, ich hodnoty)
  • dostupnosť dát
  • použiteľnosť
  • integrovateľnosť
pre o teda nipi2

Logistika

Spravodajstvo

Demografia

Finančný sektor

Dopravná situácia

Štatistika

Physical Environment (Dymanic)

Physical Environment (Static)

Prečo teda NIPI ?
pre o teda nipi3
Prečo teda NIPI ?
 • NIPI - to nie sú len environmentálne problémy kde sú informácie o území potrebné
  • obrana, bezpečnosť a krízové riadenie
  • integrovaný záchranný systém a letecká pátracia záchranná služba
  • strategické plánovanie a rozvoj regiónov (mysli globálne, rozhoduj lokálne)
  • riadenie štátu, infraštruktúry, premiestňovanie zdrojov a pohyb pracovnej sily
  • demografia, štatistika,
  • Interpretácia „negeografických“ údajov na grafickom pozadí
  • geografické modelovanie a analýzy
o o ide v nipi zhrnutie
O čo ide v NIPI - zhrnutie
 • Existencia ....
 • Spoľahlivosť ....
 • Dostupnosť ....
 • Kompatibilita ....
 • Spôsobilosť využiť ....
legislat vny eur psky r mec a jeho realiz cia1
Legislatívny európsky rámec a jeho realizácia
 • ..... Je potrebné prijať také opatrenia, ktoré zabezpečia, aby boli infraštruktúry pre priestorové informácie vytvorené členskými štátmi navzájom zlučiteľné *
 • Infraštruktúry pre priestorové informácie v členských štátoch by mali byť navrhnuté tak, aby :
  • bolo možné jednotne kombinovať priestorové údaje z rôznych zdrojov v rámci Spoločenstva
  • priestorové údaje mohli zdieľať orgány verejnej moci, organizácie aj občania
  • neexistovali také prekážky, ktoré by sprístupnenie týchto údajov neodôvodnene obmedzovali
  • aby sa dali dostupné priestorové údaje jednoducho vyhľadať, vyhodnotiť ich účelnosť a zistiť podmienky uplatniteľné na ich použitie

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, čl.1 (Vestník europskej únie - L 108/1)

legislat vny eur psky r mec a jeho realiz cia4
Legislatívny európsky rámec a jeho realizácia

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/44

z sady seis shared environmental information system
Zásady SEISShared Environmental Information System
 • Informácie by mali byť spravované čo najbližšie k svojmu zdroju
 • Mali by byť zbierané len raz a ako referenčné dáta následne sprístupňované
 • Dostupné (orgánom štátnej moci, komerčnej sfére , obyvateľstvu)
 • Dizajn, štruktúra a organizácia údajov by mala podporovať nasadenie „Open Source“ nástrojov

http://ec.europa.eu/environment/seis/

ako je to na slovensku v oblasti nipi1
Ako je to na Slovensku v oblasti NIPI ?
 • Množstvo údajov je enormné

http://geo.enviroportal.sk/sluzby/mapov-prehliada

ako je to na slovensku v oblasti nipi2
Ako je to na Slovensku v oblasti NIPI ?
 • Množstvo údajov je enormné

http://www.cdb.sk/sk/Novinky.alej

ako je to na slovensku v oblasti nipi3
Ako je to na Slovensku v oblasti NIPI ?
 • Množstvo údajov je enormné

http://lvu.nlcsk.org/LC/

ako je to na slovensku v oblasti nipi4
Ako je to na Slovensku v oblasti NIPI ?
 • Množstvo údajov je enormné

http://www.geology.sk/index.php?pg=geois.mapovy_server/

ako je to na slovensku v oblasti nipi5
Ako je to na Slovensku v oblasti NIPI ?
 • Množstvo údajov je enormné

http://www.podnemapy.sk/lpis_verejnost/viewer.htm

ako je to na slovensku v oblasti nipi6
Ako je to na Slovensku v oblasti NIPI ?
 • Množstvo údajov je enormné

http://www.geoportal.sk/gp/

ako je to na slovensku v oblasti nipi7

Centrálna priestorová databáza

Topografické mapy - RETM

Ako je to na Slovensku v oblasti NIPI ?
 • Množstvo údajov je enormné
ako je to na slovensku v oblasti nipi8
Ako je to na Slovensku v oblasti NIPI ?
 • Množstvo údajov je enormné
 • Kroky k implementácii NIPI sú vykonávané
  • prevádzkuje sa slovenská stránka venovaná NIPI

http://inspire.enviroportal.sk/

ako je to na slovensku v oblasti nipi9
Ako je to na Slovensku v oblasti NIPI ?
 • Množstvo údajov je enormné
 • Kroky k implementácii NIPI sú vykonávané
  • prevádzkuje sa slovenská stránka venovaná NIPI
ako je to na slovensku v oblasti nipi10
Ako je to na Slovensku v oblasti NIPI ?
 • Množstvo údajov je enormné
 • Kroky k implementácii NIPI sú vykonávané
  • prevádzkuje sa slovenská stránka venovaná NIPI
  • implementačný dokument EU (smernica ...) bol transponovaný zákonom 3/2010
ako je to na slovensku v oblasti nipi11
Ako je to na Slovensku v oblasti NIPI ?
 • Množstvo údajov je enormné
 • Kroky k implementácii NIPI sú vykonávané
  • prevádzkuje sa slovenská stránka venovaná NIPI
  • implementačný dokument EU (smernica ...) bol transponovaný zákonom 3/2010
  • prvá „správa INSPIRE monitoringu a reportingu“ bola EK odoslaná 14.5.2010
ako je to na slovensku v oblasti nipi12
Ako je to na Slovensku v oblasti NIPI ?
 • Množstvo údajov je enormné
 • Kroky k implementácii NIPI sú vykonávané
  • prevádzkuje sa slovenská stránka venovaná NIPI
  • implementačný dokument EU (smernica ...) bol transponovaný zákonom 3/2010
  • prvá „správa INSPIRE monitoringu a reportingu“ bola EK odoslaná 14.5.2010
 • Snaha niektorých subjektov akceptovať zásady NIPI je zrejmá – bol spustený rad služieb
ako je to na slovensku v oblasti nipi13
Ako je to na Slovensku v oblasti NIPI ?
 • Doterajší stav však nemožno považovať za uspokojivý
  • Informácie o území sú na rôznych miestach a nemáme systematicky zhromaždené metainformácie o nich
  • Informácie o území sú ukladané v rôznych formátoch a formách
  • Spravujú ich rôzne subjekty, ktoré nekoordinujú svoje úsilie
  • Duplicita vo financovaní
  • Nespravodlive prerozdelenie
  • Malo penazi pre priestorove informacie
  • Nedôsledne sa realizuje NKIVS, KRIS rednotlivych rezortov
z verom
záverom
 • Dátová základňa na Slovensku je dobre rozvinutá
 • Základné body z INSPIRE ROADMAP sa darí realizovať
 • Kroky, ktoré Slovensko v oblasti NIPI vykonalo, sú v plnom súlade so snahami dosiahnuť integráciu geografických informácií na európskej úrovni
 • Realizácia NIPI na Slovensku má svoje špecifiká a problémy, ktoré treba riešiť, preto je potrebné aby :
  • pracovná medzirezortná skupina – Koordinačná rada, ktorá má koordinovať činnosť zainteresovaných subjektov (povinných osôb) mala mandát komunikovať s najvyššími štátnymi predstaviteľmi
  • sa otázky NIPI riešili v úzkej súčinnosti s budovaním RPI
  • povinné osoby prekonali spôsob myslenia „čo je moje to si nedám“
akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť

riaditeľ

Centra environmentálnych informácií

Slovenská agentúra životného prostredia

Ing.Jaroslav PIROH, PhD.