T j koztat a v rand ss g alatti s a sz l st k vet ell t sokr l kedvezm nyekr l
Download
1 / 46

Tájékoztató a várandósság alatti és a szülést követő ellátásokról, kedvezményekről - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Tájékoztató a várandósság alatti és a szülést követő ellátásokról, kedvezményekről. Ellátások, kedvezmények. I. Táppénz. Táppénz.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tájékoztató a várandósság alatti és a szülést követő ellátásokról, kedvezményekről' - sailor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T j koztat a v rand ss g alatti s a sz l st k vet ell t sokr l kedvezm nyekr l

Tájékoztató a várandósság alatti és a szülést követő ellátásokról, kedvezményekről


Ell t sok kedvezm nyek
Ellátások, kedvezmények követő ellátásokról, kedvezményekről


I t pp nz
I. Táppénz követő ellátásokról, kedvezményekről


T pp nz
Táppénz követő ellátásokról, kedvezményekről

 • Betegszabadság lejártát követően nyílik meg a jogosultság a táppénzre. (kivétel: egyéni vállalkozó, segítő családtag, társas vállalkozás tagja, megbízás alapján munkát végző személy).

 • Táppénzre jogosult az, aki a biztosítás fennállása alatt, vagy annak megszűnését követő első, második vagy harmadik napon keresőképtelenné válik, és pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.

 • Táppénz minden naptári napra jár.

 • A táppénz összege:

  • folyamatos legalább kétévi biztosítási idő esetén a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 60 százaléka,

  • ennél rövidebb biztosítási idő esetén vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén 50 százaléka.


V ltoz sok a t pp nz szab lyoz sban
Változások a táppénz szabályozásban követő ellátásokról, kedvezményekről

2011. május 01.-től:

 • A táppénz napi összegének felső határa maximum a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 200%-a (napi maximum bruttó 5.200,-Ft).

 • Veszélyeztetett terhesként gondozásba vett kismama nem jogosult betegszabadságra, a keresőképtelenség első napjától táppénzt igényelhet.


Ii terhess gi gyermek gyi seg ly tgy s
II. Terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS) követő ellátásokról, kedvezményekről


Ki jogosult tgy s ra
Ki jogosult követő ellátásokról, kedvezményekrőlTGYÁS-ra?

A terhességi-gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és

 • a biztosítás fennállása alatt, vagy

 • a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül, vagy

 • a biztosítás megszűnését követő 42 napon túl táppénz, illetőleg baleseti táppénz folyósításának ideje alatt (vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül) szül.


Nem j r terhess gi gyermek gyi seg ly
Nem jár terhességi-gyermekágyi segély követő ellátásokról, kedvezményekről

 • a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja,

 • ha bármely jogviszonyban díjazás ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött kereső tevékenységet személyesen folytatja.


Milyen id tartamra j r a terhess gi gyermek gyi seg ly
Milyen időtartamra jár a terhességi-gyermekágyi segély?

A szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár (24 hét=168 nap).

A szülés várható időpontja előtt 4 héttel korábban igénybe vehető.


Tgy s sszeg nek meg llap t sa
TGYÁS összegének megállapítása segély?

A terhességi-gyermekágyi segély a napi átlagkereset 70%-a.

A napi átlagkereset meghatározása:


P lda 1
Példa 1. segély?

Kismama 2009. július 15.-én szült. 2008-ban egész évben dolgozott. Havi bruttó bére 2008-ban 150.000,- Ft; 2009.-ben 160.000,- Ft. 2009. május 1.-től keresőképtelen.

(150 000*12):365=4.932,-Ft a naptári napi átlagkereset.

TGYÁS: 4932*70%=3.452,-Ft lesz a TGYÁS naptári napi összege

3452*30=103.572,-Ft a havi bruttó TGYÁS


A terhess gi gyermek gyi seg ly ig nyl se
A terhességi-gyermekágyi segély igénylése segély?

 • A terhességi-gyermekágyi segély iránti igényt a munkáltatónál kell bejelenteni, a biztosítás fennállása alatt és annak megszűnését követően is.

 • Ha az igénylő vállalkozó, a vállalkozás székhelye szerinti illetékes Egészségbiztosítási Pénztárnál kell az igényt írásban benyújtani.

 • Visszamenőleg 180 napra lehet megigényelni.


Tgy s ig nyl s hez sz ks ges dokumentumok
TGYÁS igényléséhez szükséges dokumentumok segély?

 • terhesgondozásról szóló kiskönyv,

 • terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolás,

 • szülést igazoló kórházi igazolás,

 • gyermek születési anyakönyvi kivonata,

 • „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbizosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatvány, ha az igénylőnek megszűnt a biztosítási jogviszonya, vagy több foglalkoztatónál is munkaviszonyban állt.Ki jogosult gyermekgondoz si d jra
Ki jogosult gyermekgondozási díjra? segély?

Gyermekgondozási díjra jogosult:

 • a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését - gyermeket szülő anya esetén a szülést - megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,

 • a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt szűnt meg feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítás fennállta alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,

 • gyermeket saját háztartásban neveli.

  A gyermekgondozási díj a gyermeket szülő anya esetében a szülés, egyéb esetben a jogosultságot megelőző két éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.


Nem j r a gyermekgondoz si d j
Nem jár a gyermekgondozási díj segély?

 • ha bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységet személyesen folytatja,

 • ha munkavégzés nélkül is megkapja teljes keresetét,

 • ha egyéb rendszeres pénzellátásban részesül,

 • ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezték el (bölcsőde, családi napközi),

 • ha a gyermeket ideiglenes hatállyal a jogosult háztartásából elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették.


A gyed sszeg nek meg llap t sa
A gyed összegének megállapítása segély?

A gyermekgondozási díj a napi átlagkereset 70%-a azzal, hogy a gyed maximálisan megállapítható összege a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a lehet, 2011-ben 109.200 Ft.

A napi átlagkereset meghatározása:


Gyermekgondoz si d j ig nyl se
Gyermekgondozási díj igénylése segély?

 • Gyed iránti igényt írásban „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon a munkáltatónál kell bejelenteni, a biztosítás fennállása alatt és annak megszűnését követően is.

 • Ha az igénylő vállalkozó, a vállalkozás székhelye szerinti illetékes Regionális Egészségbiztosítási Pénztárnál kell az igényt írásban benyújtani.

 • Visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet igényelni.


Gyed ig nyl s hez sz ks ges dokumentumok
Gyed igényléséhez szükséges dokumentumok segély?

 • gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata,

 • örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozatot,

 • magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozatot,

 • biztosítás megszűnését követően benyújtott gyed kérelemhez a korábban átvett „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatvány.Csal di ad kedvezm ny 2011
Családi adókedvezmény 2011. segély?

 • A családi adókedvezmény adóalap-kedvezmény.

 • Mértéke kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként:

  • egy és kettő eltartott esetén 62.500,-Ft (10.000,-Ft valós adókedvezményt jelent),

  • három és minden további eltartott esetén 206.250,-Ft levonás az adóalapból (33.000,-Ft valós adókedvezményt jelent).

 • Igénybe vehető a magzat fogantatás utáni 91. naptól.

 • Családi kedvezmény igénybevételére vonatkozó nyilatkozatot kell leadni a munkáltató részére.

 • Megosztható a házaspárok, élettársak között.Egyszeri anyas gi t mogat s
Egyszeri anyasági támogatás segély?

 • Ki jogosult rá?

  • Az anya, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer- terhes gondozáson vett részt.

  • Összege:

  • 64.125 Ft egy gyermek esetén

  • 85.500 Ft ikergyermekek esetén


Egyszeri anyas gi t mogat s ig nyl se
Egyszeri anyasági támogatás igénylése segély?

 • A szülést követő 180 napon belül az igénylő lakóhelye szerinti illetékes Magyar Államkincstár Családtámogatási Irodájánál lehet igényelni.

 • Amennyiben a munkáltatónál működik családtámogatási kifizetőhely, akkor a munkáltatónál.


Anyas gi t mogat s ig nyl s hez sz ks ges dokumentumok
Anyasági támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok

 • kitöltött igénybejelentő

 • igénylő személyi igazolványa

 • igénylő lakcímnyilvántartó kártyája

 • igénylő TAJ kártyája

 • gyermek TAJ kártyája

 • gyermek születési anyakönyvi kivonata

 • terhesgondozást végző orvos igazolása arról, a szülő nő szükséges alkalommal részt vett a terhesgondozáson

 • bankszámla számát igazoló dokumentum (ha átutalással kérik)


Vi csal di p tl k
VI. Családi pótlék dokumentumokCsal di p tl k ig nyl se
Családi pótlék igénylése dokumentumok

 • Az igénylő lakóhelye szerinti illetékes Magyar Államkincstár Családtámogatási Irodájánál lehet igényelni.

 • Amennyiben a munkáltatónál működik családtámogatási kifizetőhely, akkor munkáltatójánál.

 • Visszamenőleg legfeljebb 2 hónapra lehet megállapítani.


Csal di p tl k ig nyl s hez sz ks ges dokumentumok
Családi pótlék igényléséhez szükséges dokumentumok dokumentumok

 • kitöltött igénybejelentő

 • igénylő személyi igazolványa

 • igénylő lakcímnyilvántartó kártyája

 • igénylő TAJ kártyája

 • gyermek TAJ kártyája

 • gyermek születési anyakönyvi kivonata

 • egyedülálló esetén az egyedülállóság tényét az igénybejelentő lapon kell igazolniKi jogosult gyermekgondoz si seg lyre
Ki jogosult gyermekgondozási segélyre? dokumentumok

 • A szülő:

  • saját háztartásban nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig,

  • ikergyermekek után a gyermekek tankötelessé válása évének végéig,

  • tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek 10. életévének végéig.

  • A nagyszülő:

  • ha a gyermek első életévét betöltötte, továbbá

  • gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, valamint

  • a gyermek szülei a GYES-ről lemondanak és egyetértenek abban, hogy az ellátást a nagyszülő vegye igénybe.


Gyermekgondoz si seg ly ig nyl se
Gyermekgondozási segély igénylése dokumentumok

 • kitöltött igénybejelentő

 • személyi igazolvány

 • lakcímnyilvántartó kártya

 • igénylő adóazonosító jelét tartalmazó adókártya

 • igénylő TAJ kártyája

 • gyermek TAJ kártyája

 • gyermek születési anyakönyvi kivonata

 • magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozat záradékolt példánya

 • munkaviszony esetén a munkáltató fizetés nélküli szabadság engedélyezése

 • munkanélküli ellátást szüneteltető igénylő esetén a szüneteltetésről szóló határozat


Gyes melletti munkav gz s 1
Gyes melletti munkavégzés 1. dokumentumok

 • Gyermekgondozási segélyben részesülő szülő keresőtevékenységet a gyermek 1 éves koráig nem folytathat.

 • Gyermek 1 éves kora után gyes folyósítása mellett kereső tevékenységet 30 órát meg nem haladó időtartamban lehet végezni, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az ellátást igénybe vevő otthonában történik.

 • Gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő keresőtevékenységet a gyermek 3 éves koráig nem folytathat, 3 éves kora után heti 30 órát meg nem haladó időtartamban végezhet.


Gyes melletti munkav gz s 2
Gyes melletti munkavégzés 2. dokumentumok

 • Munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt a gyermek hároméves koráig (felmondási védelem).

 • Gyermek 3 éves koráig - a fizetés nélküli szabadságot nem megszakítva - más munkáltatónál történő munkaviszony létesítésére van lehetőség.Gyermeknevel si t mogat s
Gyermeknevelési támogatás dokumentumok

 • Az a szülő jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel.

 • A támogatás a legkisebb gyermek 3. életévétől 8.életévének betöltéséig jár.

 • Összege: 28.500 Ft (10 % nyugdíjjárulék levonás)

 • Gyermeknevelési támogatásban részesülő szülő kereső tevékenységet heti 30 órát meg nem haladó időtartamba folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az igénybe vevő otthonában történik.

 • Gyermeket időbeli korlátozás nélkül elhelyezheti óvodában, iskolai napköziben.


Brutt nett sszegek
Bruttó-nettó összegek dokumentumok

 • Táppénz: személyi jövedelemadó előleg

 • Terhességi-gyermekágyi segély: személyi jövedelemadó előleg

 • Gyermekgondozási díj: személyi jövedelemadó előleg, magán-nyugdíjpénztári tagdíj

 • Gyermekgondozási segély: nyugdíjpénztári tagdíj (adóterhet nem viselő járandóság)

 • Gyermeknevelési támogatás: nyugdíjpénztári tagdíj (adóterhet nem viselő járandóság)


Ix gyermekek ut n j r p tszabads g s munkaid kedvezm nyek
IX. Gyermekek után járó pótszabadság és dokumentumokmunkaidőkedvezmények


Rendes szabads g gyermekek ut n j r p tszabads g munkaid kedvezm ny
Rendes szabadság,gyermekek után járó pótszabadság, dokumentumokmunkaidőkedvezmény

Rendes szabadság jár:

 • a keresőképtelenséget okozó betegség tartamára;

 • a szülési szabadság tartamára;

 • a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első évére (Mt. változása érinti!!!)

  Gyermekek után járó pótszabadság:

 • egy gyermek után kettő,

 • két gyermek után négy,

 • kettőnél több gyermek után hét nap pótszabadság jár

  Apának járó munkaidőkedvezmény:

 • Gyermeke születésekor öt munkanap munkaidő-kedvezmény illeti meg az apát.

 • Legkésőbb a szülést követő második hónap végéig, kérésének megfelelő időpontban köteles a munkáltató kiadni.


Munka t rv nyk nyv nek v ltoz sai 2011 07 01 t l
Munka Törvénykönyvének változásai 2011. 07. 01.-től dokumentumok

 •  Rendes szabadság a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság kezdetétől számított hat hónapos időtartamára jár. (Mt. 130. § (2))

 • A GYED-ről, GYES-ről visszatérő anyukának részben meg lehet váltani a felhalmozott szabadságait.(Mt. 136. § (1))

 • Amennyiben a munkavállaló a fizetés nélküli szabadságát meg kívánja szakítani, előzetesen ezt közölni kell a munkáltatóval. (Mt. 138. § (6))Babak tv ny
Babakötvény dokumentumok

 • 2005. december 31. után született, magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult.

 • A 2010-ben született gyermekek esetén gyermekenként 42.500,-Ft az állami támogatás összege.

 • Ezen felül az alacsony jövedelmű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok gyermekei, valamint átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek 7. és 14. életévük betöltésekor további 44.600,- Ft-ra jogosultak.Start sz mla megnyit sa
Start-számla megnyitása dokumentumok

 • A Start-számla megnyitásához a szülőnek igazolnia kell, hogy

  • a családi pótlékot a nevére folyósítják, továbbá

  • be kell mutatnia a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és

  • a gyermek adóigazolványát, illetve

  • engedélyt kell adni a számlavezető pénzintézetnek arra, hogy a gyermek adatait a Start-számlával kapcsolatos ügyintézéshez nyilvántartsa.

  • A Start-számlát a gyermek születése után bármikor meg lehet nyitni.El rhet s gek
Elérhetőségek dokumentumok

Németh Eszter

társadalombiztosítási szaktanácsadó

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/A.

Tel.: 20/421-1576, 92/510-770

e-mail: [email protected]


ad