Ond ej sl ma mou brno subkatedra paliativn medic ny ipvz praha
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 320 Views
 • Uploaded on

Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha. Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor C o by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví. Paliativní medicína a léčba bolesti (PMLB).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - said


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ond ej sl ma mou brno subkatedra paliativn medic ny ipvz praha

Ondřej Sláma, MOU Brno

Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví


Paliativn medic na a l ba bolesti pmlb
Paliativní medicína a léčba bolesti (PMLB)

 • Od r.2004 samostatný specializační obor

 • již 3 termíny atestací, asi 25 atestantů

 • Většinou lékaři ARO, zcela ojediněle interna, geriatrie, neurologie, RHB


Jak vypad specializa n p prava
Jak vypadá specializační příprava ?

 • minimálně 5 letvzdělávacího programuv oboru ARO, neurologie, RHB, interna, pediatrie, PL, onkologie, neurochirurgie nebo ortopedie

 • minimálně 1 rok praxe v oboru PMLB na pracovišti, které „zaručuje vzdělávání v oboru PM-LB v potřebném rozsahu a hloubce“

 • z toho 4 měsíce na akreditovaných pracovištích PMLB


Specializa n p prava
…specializační příprava..

Povinné vzdělávací akce

 • kurz multidisciplinární léčby bolesti - 3 týdny

 • kurz paliativní medicíny - 2 týdny

 • kurz myoskeletální medicíny – 6 týdnů

 • kurz lékařské psychologie a komunikace - 1 týden

 • Lékařská první pomoc – 3 dny

 • seminář zdravotnické legislativy – 1 den


Co by m l specialista pmlb um t
Co by měl specialista PMLB umět ?

 • komplexní péči o nemocné v pokročilých stadiích život ohrožujících chorob 

 • diagnostiku a léčbu chronické bolesti (algeziologii)


Co by m l um t specialista pmlb n kolik pozn mek paliativce
Co by měl umět specialista PMLBNěkolik poznámek „paliativce“


M e toto v echno um t jeden l ka
Může toto všechno umět jeden lékař?

Ne

Záběr oboru PM LB je příliš široký


Co maj spole n ho pm a lb
Co mají společného PM a LB?

Paliativní medicína

Léčba bolesti (algeziologie)

Bolest v závěru života


Co maj spole n ho
..co mají společného..?

Nářek paliativce z hospice

 • „ proč se musím k atestaci učit tak podrobně chronickou nenádorovou bolesti, když to stejně nebudu v praxi potřebovat??!!??“

  Nářek algeziologa z ambulance léčby bolesti

 • „ proč se musím učit základy onkologie, interny, pastorační péče a teologie…… když to stejně nebudu v praxi potřebovat??!!??“


Co maj spole n ho1
..co mají společného..?

 • Přesvědčení, že úroveň léčby bolesti a úroveň péče o nevyléčitelně nemocné a umírající je v ČR v roce 2006 nedostatečná

 • Ostatní obory těmto tématům nevěnují dostatečnou pozornost

 • Řeší je „ všichni a nikdo“ ( chybí komplexní přístup)


Co maj spole n ho2
..co mají společného..?

 • Přesvědčení, že zde existuje významná populace pacientů, kteří vyžadují specifický přístup

 • Interdisciplinární

 • Koordinace zdravotních a sociálních služeb

 • Potřeba nových modelů péče


Co maj spole n ho3
..co mají společného..?

Obavy, že by mohl být obor zrušen

Na obor je pohlíženo s rozpaky ( „ O čem to je?“)

Kompetence a předmět zájmu PMLB se překrývá s ostatními obory

 • PM : onkologie, geriatrie, PL

 • Algeziologie : neurologie, ortopedie, revmatologie….


M se li
..čím se liší..?

 • v PM je bolest pouze jedním z témat, často vůbec ne tím nejdůležitějším

 • K PM inklinují většinou lékaři s „internistickou“ minulostí ( geriatři, internisti, onkologové, PL)

 • Práce s pacientem a s nemocí „ v čase“ – chronicita.

 • Důraz na terminální péči

 • „ vlajkovou lodí“ jsou v ČR lůžkovéhospice


M se li1
..čím se liší..?

 • Algeziologie vzniká ve světě i v ČR převážně z iniciativy lékařů ARO

 • Těžiště je v péči o pacienty s chronickou neonkologickou bolestí

 • Sklon k invazivnímu přístupu

 • „ vlajkovou lodí“ jsou ambulance/centra léčby bolesti


Co maj spole n ho4
..co mají společného..?

 • shoda, že stávající koncepce oboru PMLB není „ideální“

 • Subkatedry PM a LB při IPVZ zůstávají oddělené

 • Pragmatický přístup při atestacích ( při zkoušce se zohledňuje, kdo je paliativec a kdo alegeziolog)


Jak uplatn n m dnes specialista v pmlb
Jaké uplatnění má dnesspecialista v PMLB ?

 • PM většinou v hospici

 • LB většinou centru a ambulanci léčby bolesti

 • Konzilia LB jsou celkem běžná, konzilia PM spíše vyjímečná

 • Edukace ostatních specialistů (probíhá většinou odděleně v PM a LB)


Jak uplatn n
Jaké uplatnění… ?

LB má mnohem více atributů samostatného oboru

 • rozumný výhled profesní kariéry

 • síť klinických a školících pracovišť

 • Vyšší počet lékařů pracujících na plný úvazek

 • Vlastní časopis

 • Publikace a kongresy


Jak uplatn n1
Jaké uplatnění… ?

PM je jako obor vnímána se značnými rozpaky

 • kromě hospicu se uplatní obtížně


Limity rozvoje pm
Limity rozvoje PM

 • Chybí zařízení jiná než lůžkový hospic (specializované ambulance, domácí hospic, oddělení PM v nemocnici, konziliární tým)

 • Chybí „ kritické množství“ lékařů, kteří by se PM zabývali na plný úvazek (podmínka rozvoje oboru : výzkum, časopis, publikace, kongresy, školící pracoviště…..)

 • Lékaři PM : izolovaní , přetížení nadšenci


L imity rozvoje pm
… limity rozvoje PM..

 • Chybí vhodný model financování, který by zohlednil interdisciplinární a kombinovaně zdravotní a sociální charakter paliativní péče.


Jakou budoucnost pro paliativn medic nu a l bu bolesti
Jakou budoucnost pro paliativní medicínu a léčbu bolesti ?

 • Osvěta a edukace odborné i laické veřejnosti („dobrá paliativní péče je standard a nikoliv nadstandard“)

 • Podrobnější výzkum o potřebách nevyléčitelně nemocných a úrovni péče o ně

 • Nové modely organizace péče

 • Nové modely financování

  Jak toto souvisí s rozvojem atestačního oboru PM-LB??


Jakou budoucnost pro obor pmlb
Jakou budoucnost pro ?obor PMLB?

 • Existence oboru PMLB neodpovídá klinické a sociologické realitě

 • Je do budoucna udržení společného oboru PM – LB praktické?

 • Má vůbec PM charakter samostatného oboru?

 • Má LB charakter samostatného oboru?


Jakou budoucnost pro obor
Jakou budoucnost pro obor ?

 • „Funkční specializaci v PM“ ( nástavbovou) pro lékaře různých oborů.

  př. onkolog s funkční specializací PM,

  neurolog s funkční specializací PM, atd.

 • Edukace PM u lékařů všech oborů