Status og planer for maritim it sett fra kystverket norsk russisk samarbeid
Download
1 / 26

Status og planer for maritim IT sett fra Kystverket. Norsk – Russisk samarbeid - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Status og planer for maritim IT sett fra Kystverket. Norsk – Russisk samarbeid. Kystdistriktssjef John Erik Hagen Kystverket. Kystverkets hovedmål.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Status og planer for maritim IT sett fra Kystverket. Norsk – Russisk samarbeid' - sahara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Status og planer for maritim it sett fra kystverket norsk russisk samarbeid

Status og planer for maritim IT sett fra Kystverket. Norsk – Russisk samarbeid

Kystdistriktssjef John Erik Hagen

Kystverket


Kystverkets hovedm l
Kystverkets hovedmål

 • Kystverket skal være en garantist for sjøsikkerhet, være ”ambassadør” for maritime næringer i sammenheng med Nasjonal transportplan, sørge for god beredskap mot akutt forurensning og være en effektiv utbygger av havner og farleder

 • Kystverket tar ansvar for at Norge har en helhetlig, offentlig sjøsikkerhets- og beredskapsløsning


Kystverkets organisasjon
Kystverkets organisasjon

Operative

oppgaver

Spesialoppgaver:

Info-system

Eiendomsforvaltning

Transportplanlegging

Operative

oppgaver

Spesialoppgaver:

Los

VTS

Operative

oppgaver

Spesialoppgaver:

Sentrallager

Elektronikk

Farled, fyr

og merker

Operative

oppgaver

Spesialoppgaver:

Utbygging

Operative

oppgaver

Spesialoppgaver:

It-systemer

Lønn & adm

Personalforvaltning

Regnskap

Operative

oppgaver

Spesialoppgaver:

Entreprise

Operative

oppgaver

Spesialoppgaver:

Utbygging og

vedlikehold av

navigasjons-

installasjoner

KYSTVERKET

PRODUKSJON

MIDT-NORGE

TROMS OG

FINNMARK

SØRØST

VEST

NORDLAND

REDERIET

Arendal

Haugesund

Ålesund

Kabelvåg

Honningsvåg

Kabelvåg

Ålesund

Kystdirektøren

Juridisk

avdeling

Kystavdeling

Øk./adm.-

avdeling

Info-

enheten

Beredskaps-

avdeling

(Horten)

Kystdirektoratet Ålesund


Operative ikt systemer

Biprodukt

Det nasjonale arvesølvet

LOS Databaser,

OperativeIKT systemer

RadioNavigasjon

Opplæring

Bølge/Strøm

AIS

VTS

Teknisk

Utviklingsmiljø

Ekstern og intern assistanse

Informasjon om skip, posisjon(er) ankomst, avgang, last, bevegelser etc.


Det nautiske arvesølvet

 • Vårt ”nye” marked for vekst.

  • Internt og eksternt

Kystverkets rolle…

…. blir stadig større og viktigeresom informasjon leverandør til etats Norge


Det nautiske arvesølvet

Potensialet er avhengig av:

 • Data kvalitet (og kvantitet)

 • Kontinuitet (og forutsigbarhet)

 • Nøyaktighet

 • Samhandling med kundene

 • Samhandling internt


Bestillinger og Oppdrag

Strategi

Prosjektstyring

Utvikling og Tjenester


IKT Horten

Konsulenter

Eksterne utenfor IKT området

Faglig ekspertise

Data kvalitet

Implementering

Faglig ekspertise

Spesifikasjoner

Referanser

Prosjektgruppe(r)

Interne utenfor IKT området


Prosjekter
Prosjekter

 • SafeSeaNet

 • Vardø Trafikksentral

 • Elektronisk losformidling

 • Strømmålings prosjekt

 • Elektronisk skipperbevis

 • AIS

 • Shiprep – Portwin

 • Kystinfo

 • Osv.


Reg.

Adm.

Sentral

Adm.

Rederi

IKT

Lager

Produksjon

Beredskap akutt forurensning

Forvaltning etter Havne-, Farvanns- og Losloven

Plan og Analyser

Utvikling Fagadm. Operativ drift

Utbygging Drift Vedlikehold

Prosesser:

Virksomhets-

områder:

Produkter:

 • Havner

 • Farleder

 • Navigasjons-

 • installasjoner

Maritim

infrastruktur

Beredskap

 • Beredskapstjeneste

 • Los

 • Trafikkledelse (VTS)

 • Radionavigasjon DGPS

 • Melding og informasjon

 • Beredskap

Maritime

tjenester

 • Nasjonal transportplan NTP

 • Rådgivning og oppfølging av

 • trafikkhavner og farleder

 • Overordnet planlegging for

 • kystforvaltning og nærings-

 • utvikling

Transport-

planlegging

 • Overordnet regelverksarbeid

 • Distriktsvis kystforvaltning

Kyst-

forvaltning


Kystverket

IKT strategiplan

for

perioden

2003 - 2005


Prioritering
Prioritering

 • Avklare rolle, ansvar og myndighet innen IKT

 • Effektivisering av eksisterende prosesser

  • Dokumentflyt inkl. mail, arkiv og saksbehandling

  • Inn og utgående fakturering, shiprep, portwin og losbestilling

  • Nytt lønns- og personalsystem inkl. reiseregninger

  • Bilagsbehandling

 • Bedre WEB løsninger

 • Kystinfo


 • Beslutningsstøttesystemet ved akutt forurensning skal knyttes til relevante kystverkssystemer

 • Gjøre værdata tilgjengelig for sjøfarende

 • Avklare, planlegge og iverksette kompetansetiltak

 • Etablere og drifte et system for informasjonssikkerhet

 • Forbedre kvalitet og tilgjengelighet på sentrale IKT tjenester

 • Fokus ved oppdragsbeskrivelse (statsoppdrag)

 • Gjøre andres data tilgjengelig for Kystverket

 • Bruk av SMS og WAP

 • Utvikle arena for likesinnede virksomheter

 • Utarbeide tilpasset prosjektstyringsverktøy (generelt)


Oil Transportation from the Barents area knyttes til relevante kystverkssystemer


Organization knyttes til relevante kystverkssystemerof Russian-Norwegian Cooperation for Maritime Safety and Oil Spill Prevention in the Barents area

Steering committee level

Captain Mikhail Ivanovich Suslin

Director General Kirsten Ullbæk Selvig

Project management level

Monitoring and pre-voyage reporting system:

Captain Anatoly Gorshkovsky

Director John Erik Hagen

Oil spill prevention and response:

Mr. Vladimir Ivanovich Karev

Director Tor Christian Sletner


Mandate of the steering committee
Mandate of the steering committee knyttes til relevante kystverkssystemer

 • To elaborate an agreement between The Russian Federation and Norway on monitoring and pre-voyage reporting systems for oil transports and towing operations in the Barents area.

 • To prepare a revision of the existing agreement of cooperation on oil spill prevention and response.

 • To promote cooperation within regional and local authorities in the Barents area

 • To consider other ongoing processes on similar topics in waters adjacent to the Barents area

 • To consider other measures to further bilateral cooperation within the scope of the common understanding, including initiating new projects

 • To consider the reports of the project groups


Norwegian sailing routes knyttes til relevante kystverkssystemer


Russian sailing routes knyttes til relevante kystverkssystemer


2004 knyttes til relevante kystverkssystemer

AIS stasjoner utbyggingsplan 2003/2004

2003


Barents VTMIS knyttes til relevante kystverkssystemerNorsk – Russisk samarbeid i nordområdene

Sailing route

Planned Norwegian AIS coverage area

Planned Russian AIS coverage area


International exchange of ais data
International exchange of AIS data knyttes til relevante kystverkssystemer

 • Decision in the Helsinki Commission by the ministers of transport / environment

 • Coastal states of the Baltic + Norway have agreed to exchange AIS information

 • The AIS Demonstrator is used to gain experience of exchange of AIS information


International Monitoring and Message Cooperation based on AIS:

Russia - Estonia - Finland - Sweden -Denmark - Norway

Future Vardø VTS

Fedje VTS


ad