slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GLOBALIZÁCIÓ ÉS NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁS A HIVATÁSOS SPORTBAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
GLOBALIZÁCIÓ ÉS NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁS A HIVATÁSOS SPORTBAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

GLOBALIZÁCIÓ ÉS NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁS A HIVATÁSOS SPORTBAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

GLOBALIZÁCIÓ ÉS NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁS A HIVATÁSOS SPORTBAN. András Krisztina, PhD Budapesti Corvinus Egyetem, Üzleti Gazdaságtan Tanszék, Sportgazdaságtani Kutató Központ Verseny-pályán: a magyar sport versenyképessége MSTT Sportmenedzsment szakbizottság konferenciája 2012. április 5.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

GLOBALIZÁCIÓ ÉS NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁS A HIVATÁSOS SPORTBAN


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

GLOBALIZÁCIÓ ÉS NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁS A HIVATÁSOS SPORTBAN

András Krisztina, PhD

Budapesti Corvinus Egyetem,

Üzleti Gazdaságtan Tanszék,

Sportgazdaságtani Kutató Központ

Verseny-pályán: a magyar sport versenyképessége

MSTT Sportmenedzsment szakbizottság konferenciája

2012. április 5.

slide2

AZ ELŐADÁSFÓKUSZAI

 • Az üzleti globalizáció értelmezése és a hivatásos sport
 • Mitől globális egy sportág?
 • A nemzetközi intézmények szerepe
survival of the fittest

Charles Darwin: On the Origin of Species (1869): “Survival of the fittest”

 • S(OCIAL)T(ECHNOLOGY)E(CONOMIC)P(OLITICAL)

SURVIVAL OF THE FITTEST

 • Glokalizmus
 • Médiapiac szegmentációja
 • Globális gazdaság mint az üzleti és sport(üzleti) tevékenység kerete
 • Gazdasági recesszió: iparági válságok, nemzetállami, regionalista kényszerek
 • Munkaerőáramlás korlátainak a csökkenése
globaliz ci s a hivat sos sport rintkez si fel letek
GLOBALIZÁCIÓ ÉS A HIVATÁSOS SPORT – ÉRINTKEZÉSI FELÜLETEK
 • A mai társadalmakat vegyes koordinációs mechanizmusok jellemzik.
 • A XX. század domináns koordinációs mechanizmusa a (nemzethatárokat átlépő) piac lett.
 • A hivatásos sport és annak „médiaképes” változatai, az ún. látványsportágak a szórakoztatóipar részévé váltak.
 • (világ)gazdasági válság – DE „panem et circenses effektus”

fogyasztóorientáltság

Kényszerek: üzleti modellben gondolkodás, piacméret növelése, (hosszú távú) önfenntarthatóság

a globaliz ci az zleti vil g szempontj b l
A GLOBALIZÁCIÓ AZ ÜZLETI VILÁG SZEMPONTJÁBÓL

A gazdaság szereplői döntéseiknél, amikor potenciális befektetéseikről, fogyasztóikról, erőforrás-beszerzési lehetőségeikről gondolkodnak, az egész világon adódó lehetőségeket mérlegelik.

Chikán Attila üzleti világ szempontjából történő gazdasági globalizáció értelmezése

globaliz ci s jelens gek a hivat sos sportban
GLOBALIZÁCIÓS JELENSÉGEK A HIVATÁSOS SPORTBAN
 • média hatása, szerepe
 • internet hatása, szerepe
 • globális fogyasztók: médiafogyasztók és merchandise-vásárlók,
 • globális szponzoráció,
 • sportvállalatok nemzetközi stratégiái
globaliz ci rtelmez sek a hivat sos sportban
GLOBALIZÁCIÓ ÉRTELMEZÉSEK A HIVATÁSOS SPORTBAN

Mitől globális egy sportág?

 • sporttevékenységek földrajzi terjeszkedése → szabályok stand. → monopolisztikus sportági struktúrák kialakulása,
 • nemzetközi versenyrendszerek, nemzetközi események,

-sorozatok,

 • médiaközvetítések,
 • akár globális médiafogyasztói piac,
 • nemzetközi, globális szponzori piac,
 • globális játékospiac,
 • sportvállalati együttműködések: egyszeri szerződéstől a külföldi tőkebefektetésig
a glob lis gazdas g alapvet tendenci i hivat sos sportbeli vonatkoz sok
A GLOBÁLIS GAZDASÁG ALAPVETŐ TENDENCIÁI – HIVATÁSOS SPORTBELI VONATKOZÁSOK
 • kereskedelem növekedése → játékospiac,

→ közvetítési jogok

globális:

→ médiafogyasztók,

→ merchandise-fogyasztók,

→ szponzorok,

 • új globális térkép a feltörekvő országok miatt növekvő verseny (Forma-1 új helyszínek, kínai stadionépítés, stb.)
 • (nemzet)államok szerepének újraértelmezése,
 • tényezőárak, bérek kiegyenlítődése
a glob lis koordin ci rtelmez se a hivat sos sport bevon sa mellett
A GLOBÁLIS KOORDINÁCIÓ ÉRTELMEZÉSE A HIVATÁSOS SPORT BEVONÁSA MELLETT

Nemzetállamok

(bürokratikus koordináció)

Piacok

(piaci koordináció)

Nemzetközi sportági szakszövetségek

(bürokratikus koordináció)

főszereplő: a szavazatmaximalizáló politikus

főszereplő: a profitmaximalizáló üzletember

 • mindhárom kényszerpályán mozog,
 • mindháromra nézve érvényesek etikai koordinációs elemek,
 • mindhárom hajlamos az agresszióra
a globaliz ci int zm nyrendszere
A GLOBALIZÁCIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE

Nemzetállamok INGO MNV-k

Nemzetközi gazdaságiFormális: nemztk. sportági ?

szervezetek szakszöv. (menedzserszervezetek)

(Világbank, IMF, WTO, stb. Inform.: G-14, ECA

A piaci koordinációt is nemzetállamok által létrehozott szervezetek próbálják megvalósítani.

súlyos működési zavarok

(etikai és agresszív alapú mozgalmak)

sszegz s l
ÖSSZEGZÉSÜL

A hivatásos sport és a globalizációs folyamatok kapcsolatában kimutatható jellemzők:

 • (sport és vállalati gazdálkodás) történelmi folyamatok része és következménye → kibontakozása szükségszerű,
 • sokdimenziós jellemzőkkel írható le (szervezeti, kulturális, információ (média), pénzügyi),
 • a koordináló intézmény kiterjedt, de relatíve fejletlen,
 • globális – regionális – nemzeti → glokalizáció
felhaszn lt irodalmak
FELHASZNÁLT IRODALMAK
 • András Krisztina (2004): A hivatásos labdarúgás piacai, Vezetéstudomány XXXV. évfolyam, PhD különszám p. 40-57.
 • András Krisztina (2011): Piacméretet növelni, de hogyan? – a hivatásos sport példáján, NSSz Sportszakember továbbképzési konferencia sorozat III., p.27-32.
 • András Krisztina – Jandó Zoltán (2012): Hivatásos sportvállalatok nemzetközivé válása, Logisztikai híradó megjelenés alatt
 • András Krisztina – Havran Zsolt – Jandó Zoltán (2012): Üzleti globalizáció és a hivatásos sport: sportvállalatok nemzetközi szerepvállalása, TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú projektje, http://www.versenykepesseg.uni-corvinus.hu/index.php?id=46167
slide13
KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

krisztina.andras@uni-corvinus.hu